Hyppää sisältöön
Home Etähoito tulevaisuuden kotihoidon kulmakivenä – keskiössä työntekijöiden osaaminen ja työhyvinvointi

Etähoito tulevaisuuden kotihoidon kulmakivenä – keskiössä työntekijöiden osaaminen ja työhyvinvointi

Hämeen ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa hanke, joka keskittyy tulevaisuuden kotihoidon uudistamiseen etähoidon avulla. Hankkeen tavoitteena on vastata kasvaviin kotihoidon haasteisiin, kuten asiakasmäärien lisääntymiseen ja työvoiman saatavuuden ongelmiin, hyödyntämällä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Etähoito on nopeasti kehittyvä palvelumuoto, joka tarjoaa uusia työkaluja ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen. Tämä vaatii kuitenkin työntekijöiltä uudenlaista osaamista ja lähestymistapaa työhön. Tulevaisuuden monipuolinen etähoito -hanke keskittyy erityisesti työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja tulevaisuuden etähoidon palvelujen suunnitteluun, jotta voimme tarjota kotihoidon asiakkaille tehokkaampaa ja mukautuvampaa tukea.

Kohti parempaa työhyvinvointia

Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on parantaa etähoidon työntekijöiden työhyvinvointia ja samalla mahdollistaa eri elämäntilanteissa olevien henkilöiden, kuten ikääntyvien, työrajoitteisten, eläköityneiden ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden, jatkamisen työelämässä. Tämä ei ainoastaan vahvista sosiaalista kestävyyttä, vaan myös tukee kotihoidon työvoiman saatavuutta ja pitää yllä työntekijöiden ammatillista osaamista.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Vantaa-Kerava ja OmaHämeen hyvinvointialueiden kanssa, hyödyntäen tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin menetelmiä sekä vertaisoppimista. Tavoitteenamme on kehittää käyttäjälähtöisiä etähoitopalveluja, jotka vastaavat sekä työntekijöiden että kotihoidon asiakkaiden tarpeita.

Tämän hankkeen myötä pyrimme luomaan uudenlaisia urapolkuja kotihoidon työntekijöille, vähentämään sairauspoissaoloja ja parantamaan työssä jatkamisen mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa kehitetään digitaalinen, interaktiivinen itsearviointityökalu, joka auttaa työntekijöitä tunnistamaan ja vahvistamaan omaa osaamistaan etähoidon alalla. Tulevaisuuden monipuolinen etähoito -hanke on askel kohti kestävämpää kotihoitoa. Se ei ainoastaan paranna palveluiden laatua ja saatavuutta, vaan myös tukee työntekijöiden hyvinvointia ja ammatillista kehitystä.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama 412 848 euron osalta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 550 463 €.

Lisätietoja:

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli
Tulevaisuuden monipuolinen etähoito -logo