Hyppää sisältöön
Seniori-ikäinen henkilö katsoo hymyillen tablettitietokonetta. Kuvan etualalla on viikunapuu huonekasvi.

Tulevaisuuden monipuolinen etähoito

Euroopan unionin osarahoittama
Tulevaisuuden monipuolinen etähoito -logo

Hankkeen tiedot

HankeTulevaisuuden monipuolinen etähoito
Kesto1.11.2023 – 31.10.2026
ToteuttajatPäätoteuttaja: Metropolia, Osatoteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu
RahoittajatEuroopan unionin osarahoittama
Budjetti550 463 €, josta EU-rahoitusta 412 848 €

Tulevaisuuden monipuolinen etähoito -hankkeessa edistämme etähoito-osaamista ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksia ikäihmisten kotona asumista tukevissa palveluissa.

Tutkimme hankkeessa, mitä etähoito ja -palvelut tarkoittavat tulevaisuudessa ja selvitämme, minkälaista osaamista ja perehdytystä tarvitaan, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Lisäksi pyrimme ennakoimaan tulevaisuuden etähoidon ja -palvelujen osaamisen tarpeita ja tukemaan kotihoidon työntekijöiden urakehitystä.

Ennakoimme tulevaisuuden etähoidon ja -palvelujen osaamisen tarpeita sekä edistämme kotihoidon työntekijöiden mahdollisuuksia jatkaa kotihoidon työssä muotoilemalla heidän työuriaan. Erityisenä tavoitteenamme on vahvistaa ikääntyneiden, eläköityneiden, ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamista, samoin kuin niiden työntekijöiden, joilla on haasteita työkyvyn kanssa.

Kehitämme yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa Vantaan ja Keravan sekä OmaHäme-hyvinvointialueiden työntekijöiden kanssa etäkotihoidon ja -palveluja. Kehittämistoimintaan osallistuvat myös hyvinvointialueiden etähoidon ja -palvelujen yhteistyökumppanit ja -verkostot.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Vantaa-Kerava hyvinvointialueen ja Kanta-Hämeen (OmaHäme) hyvinvointialueen kotihoidon etähoidon palvelun järjestäjät ja työntekijät. Nämä henkilöt vastaavat uudessa tilanteessa sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen etähoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä osana kotihoitoa ja ikäihmisten palvelua ja hoitoa.

Toiminta-alue

Kanta-Häme ja Uusimaa

Seniori-ikäinen henkilö katsomassa tablettitietokonetta. Hänellä on iloinen ilme. Kuvan etualallla on viherkasvi.

Etähoito tulevaisuuden kotihoidon kulmakivenä – keskiössä työntekijöiden osaaminen ja työhyvinvointi

Hankkeen päämäärät

Tulevaisuuden etähoito- ja palvelukonseptien kehittäminen: Tutkia ja kehittää innovatiivisia etähoito- ja palveluratkaisuja, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin ja trendeihin.

Osaamisen ja perehdytyksen kehittäminen: Varmistaa, että työntekijät omaksuvat tarvittavat taidot ja tiedot tulevaisuuden etähoito- ja palvelutehtävissä menestymiseen.

Työntekijöiden työuran tukeminen: Tukea työntekijöiden urakehitystä kotihoidon alalla, erityisesti keskittyen ikääntyneisiin, työrajoitteisiin, eläköityneisiin ja maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö HAMK: Päivi Sanerma

Projektipäällikkö Metropolia: Tuula Mikkola

tuula mikkola

Yliopettaja

tuula.mikkola@metropolia.fi

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin: