HAMK Smart yrityksille - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart yrityksille
ihmisiä nurmikolla
-

HAMK Smart yrityksille

Älykkäitä palveluita yrityksille

HAMK Smart -tutkimusyksikön asiantuntijat ovat käytettävissäsi, kun yrityksesi tarvitsee data-analytiikkaan tai digitalisaatioon liittyviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita. Olemme tuottaneet asiakkaillemme mm. uutta tutkimustietoa, erilaisia koulutuksia, mobiilisovelluksia, data- analytiikkaa, konsultaatiopalveluita sekä erilaisia selvityksiä ja kartoituksia. Tutkimuksyksikkömme toiminta keskittyy erityisesti digitalisaation ja data-analytiikan hyödyntämiseen bio- ja kiertotaloudessa, hyvinvoinnissa, pedagogiikassa sekä teollisuudessa ja liikenteessä.

Erilaisten hanke- ja tutkimuspalveluiden lisäksi hoidamme suoria toimeksiantoja.
Voit myös hyödyntää opiskelijoidemme opinnäyte- ja projektitöitä.

Alla asiakkaidemme kokemuksia jo toteutuneista yhteisistä projekteistamme.

Asiantuntijamme ovat osallistuneet ICT-tietoalustan kehittämisen määrittelyvaiheessa loppukäyttäjälähtöisesti ja tuoneet kehitystyöhön osaamista sekä IoT -ratkaisuista että mobiilisovellusten kehittämisestä. Kehitystyö toteutettiin loppukäyttäjiä vahvasti osallistaen ja lopputulosta Rolan Oy hyödynsi toimittajien valinnassa tuotannollisen lopputuotteen kehittämiseen.

HAMK Smartin asiantuntijat täydensivät omaa osaamistamme hienosti aloittaessamme kehittämään tietoalustaa palveluliiketoimintamme ohjaamiseen. Proof of Concept auttoi löytämään tärkeitä asioita huomioitavaksi toteutusprojektissa myöhemmin.”

Aki Laiho, Partner, Rolan Oy

rolan logo

Seniortek Oy ja HAMK Smartin Älykkäät ratkaisut -tutkimusalue kehittävät yhdessä uusia ratkaisuja tehostamaan Seniortekin liiketoimintaa, tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa.  Hankeyhteistyön tavoitteena on, että Covid -19 kriisin jälkeen Seniortek on kilpailukykyisempi digitaalisten hyvinvointi- ja turvapalveluiden tuottaja kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteeseen päästään seuraavilla toimenpiteillä:

 • Uuden toiminnan strategian kehittäminen ja sen jalkauttaminen Seniortekin organisaatioon
 • Uusien asiakasryhmien määrittäminen lisenssituotteille
 • Tuotestrategian uudistaminen
 • Kehitetään uudet skaalattavat laitevalmistajasta riippumattomat tuotteet valikoiduille asiakassegmenteille
 • Uuden myynnin strategian kehittäminen, joka tehostaa nykyisten tuotteiden myyntiä ja soveltuu lisenssituotteille
 • Yrityksen talouden ja myynnin raportoinnin kehittäminen

Lue lisää: HAMK Smart ja Seniortek yhteistyössä: Limingan kunta uudisti vuokrattavien tilojen varausjärjestelmän uudelle vuosikymmenelle

Seniortekin ja HAMKin yhteistyö on ollut hyvin laaja-alaista yritystoiminnan, uusien tuotteiden ja innovaatioden osalta. Yhteistyö on ollut pitkäjänteistä ja tuloksellista. Pitkäjänteisessä ja avoimessa yhteistyössä on löytynyt molemmille osapuolille uusia innovaatioita ja kehittämistä. Kehittäjäverkosto on laajentunut jatkuvasti ja sitä kautta asiantuntemus on lisääntynyt huomattavasti.”

Pasi Nurmela, toimitusjohtaja, Seniortek Oy

Seniortek Oy:n logo

Olemme kehittäneet Patria Group:n kanssa useita pelimoottoriratkaisuja ja kokeiluja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tästä yhtenä esimerkkinä on VATTU – valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet -hankkeessa, yhteistyössä Rayworks Oy:n kanssa tehty tuotekonfiguraatiopilotti. Sen avulla on tuotu uutta tietoa ja käytännön kokemuksia siitä mihin esimerkiksi XR-teknologiaa ja pelimoottoreita voidaan yrityksissä hyödyntää. Video VATTU-projektista alla.

HAMK Smart on auttanut Patriaa XR-teknologian hyödyntämisessä ja kartoittamaan laaja-alaisemmin mahdollisia käyttökohteita. Onnistuneet yhteiset hankkeet ovat rohkaisseet uusiin kokeiluihin, auttaneet ymmärtämään  uutta teknologiaa ja olemme saaneet yhdessä kehittyä. Yhteistyö HAMK Smartin kanssa on ollut ketterää, helppoa ja innostavaa.

Tommi Huuskonen, Development Manager, Patria

Tampereen Tilapalvelut Oy on tiedolla johtamisen edelläkävijä ja voitti mm. Tiedolla johtaja 2020-palkinnon. Asiantuntijamme ovat olleet mukana kehittämässä tiedolla johtamisen ratkaisuja esimerkiksi 6Aika -hankkeessa tuomalla IoT osaamista ja ÄlyKaupunki -hankkeessa tuomalla tekoälyosaamista energiatehokkuuden kehittämiseen. 

HAMK Smartin asiantuntijoilla on ollut merkittävä rooli pilotin toteutuksessa Tampereen Tilapalveluiden osalta. He ovat tuoneet oikeaa osaamista oikealla asenteella ja siten olemme saaneet konkreettisia tuloksia.”

Petri Mölsä, Toimitusjohtaja, Tampereen Tilapalvelut Oy

Tampereen tilapalvelut -logo

Kehitimme kesän 2020 aikana hissiyhtiö KONEelle tilaustyönä ohjelmiston, joka järjestelee uudelleen tuotantolinjalle saapuvia tilauksia. Ohjelmiston tarkoitus on tehostaa tuotantoa. Työ toteutettiin HAMK Smart -tutkimusyksikössä HAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijan ja henkilökunnan yhteistyönä. Asiantuntijamme hyödynsivät koneoppimisalgoritmia tuotannon tehostamiseen. Travelling Sales Man -algoritmi on alun perin kehitetty toisenlaiseen sovellukseen, mutta asiantuntijamme pukivat tuotannon käytännön ongelman sellaiseen matemaattiseen muotoon, että algoritmia pystyttiin soveltamaan robottilinjan ohjauksessa.

Kaiken kaikkiaan työ valmistui todella nopeasti huomioiden, että työn varsinainen käynnistyminen tapahtui kesäloman ja koronatilanteen aiheuttaman vierailukiellon aikaan. Haluamme jatkaa yhteistyötä HAMKin kanssa unohtamatta nykyisen kehitystyön jatkokartoitusta.”

Juha-Matti Kuparinen, Global Manufacturing Solution Expert, KONE Oyj

Tiedote: HAMK kehitti KONEelle ratkaisun tuotantolinjan toiminnan tehostamiseksi

Kone oyj:n logo

HAMK Smart -tutkimusyksikkö on ollut kehittämässä virtuaalista kulttuurimatkailua yhdessä Fiskars Finland Oy Ab / Designmuseo Iittalan kanssa. HAMK Smart -tutkimusyksikkö on tehnyt teknisen toteutuksen Zappar-sovellukseen, joka lukee AR-tekniikkaa mobiililaitteella. Sovelluksen sisällöistä sovittiin yhdessä Designmuseon kanssa. Desingmuseolle tulostettiin paperisia koodeja (vähän kuin QR-koodi), joita museokävijät saattoivat lukea omilla kännyköillään ja saada lisäinfoa näyttelystä Zappar-sovelluksen kautta.

Visuaalisuutta on toteutettu myös 3D-mallinnoksilla tunnetuista kulttuurikohteista ja -esineistä. 3D-mallinnoksia pilotoitiin hologrammilasilla, tuoden kulttuurikohteissa vierailijoille uudenlaisia elämyksiä. Yhteistyössä on toteutettu myös lasin vuotta juhlistamaan Iittalan Designmuseosta ja lasitehtaasta, sekä Suomen lasimuseosta virtuaaliset opastetut kierrokset englanniksi ja japaniksi.

VIKKE-mobiilisovelluspelissä pelaaja/kulttuurimatkailija vierailee eri kohteissa ja saa sovelluksen kautta lisäinfoa kohteista tarinoiden kautta. Peli etenee ratkaisemalla kohteisiin ja niiden tarinoihin liittyviä pulmia. HAMK Smart -tutkimusyksikkö on toteuttanut pelin teknisen osion, sisältöjä sekä ohjannut ja ideoinut pilotin VIKKE-hankkeessa.

Fiskars Finland Oy Ab / Designmuseo Iittala on tehnyt HAMK Smartin kanssa jo monen vuoden ajan yhteistyötä matkailun ja kestävän kehityksen saralla. Yhteistyö on ollut monipuolista ja olemme saaneet siinä myös konkreettista materiaalia hyödynnettäväksi ja museon näyttelytarjonnan lisäämiseksi. Esimerkkejä yhteistyöstä ovat opiskelijoiden koostama valokuvanäyttely Zappar-toteutuksineen, kansainväliseen jakeluun toteutetut virtuaaliopastusvideot, VIKKE-peli ja hologrammilasin pilotointi keväällä/kesällä 2021.”

Jaana Eriksson, Vastuuopas, Designmuseo Iittala

design museo iittalan logoiittalan logo

Toteutimme Satron Instruments Oy:lle mobiilisovelluksen mittalaitteiden kalibrointia varten. Aiemmin kalibrointi on vaatinut Satronin asiantuntijoiden läsnäoloa ja nyt mobiilisovelluksen avulla lähdettiin selvittämään sitä mahdollisuutta, että heidän asiakkaansa voisivat toteuttaa kalibrointia myös itse ja tarvittaessa toimittaa tiedot sähköisesti Satronin asiantuntijoille. Tähän asti kalibrointi on täytynyt tehdä ensisijaisesti asiantuntijoille suunnatulla PC-sovelluksella, joten yksinkertaistettu mobiilisovellus helpottaa työtä kentällä. Aiemmin kalibrointi on myös vaatinut langallisen yhteyden PC:n ja mittalaitteen välillä ja myös tätä lähdettiin kehittämään edelleen lisäämällä mahdollisuus Bluetooth-yhteydelle mobiili- ja mittalaitteen välillä.

Satron Instruments Oy on kotimainen prosessiteollisuuden mittalaitevalmistaja. Pirkkalan tehdas valmistaa tuotteita vientiin yli 60 maahan, toimipisteet Oulussa ja Lappeenrannassa palvelevat asiakkaita kotimaan teollisuuslaitoksissa. Paperi- ja selluteollisuuden lisäksi Satronin laitteita käytetään laajasti myös elintarvike-, energia- ja kemian teollisuudessa.

Satron toteutti yhdessä Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun kanssa kehitysprojektin, jonka tuloksena syntyneen mobiilisovelluksen avulla mittalaitteen käyttöönotto helpottuu merkittävästi teollisuuden kenttäolosuhteissa. Sovellus mahdollistaa käyttöönoton ja kalibroinnin suorittamisen etänä asennuspaikasta riippumatta. Käyttöönottajalla on lisäksi mahdollisuus toimittaa mittalaitteemme tietoa vaivattomasti tehtaallemme Pirkkalaan mistä päin maailmaa tahansa.

HAMK Smart -tutkimusyksikön osaajien ammattimainen ote projektinhallintaan ja tuntemus uusiin tiedonsiirtotekniikoihin yhdistettynä Satronin tuotekehityksen mittalaiteosaamiseen ja kokemukseen tuottivat lyhyessä ajassa toimivan kokonaisuuden. Yhteistyö kotimaisten korkeakoulujen kanssa on Satronille tärkeä osa tulevaisuuden ratkaisujen kehittämistä.”

Atte Nurminen, tekninen johtaja, Satron Instruments Oy

satron oy logo

Järjestimme Pilvenmäen raviradan ja valmennuskeskuksen kanssa strategiatyön Kick Off -tilaisuuden intensiivisenä kehittämistilaisuutena ja työpajana. Työpaja eli hackathon toteutettiin yhteistyössä seutukunnan hallinnon, elinkeinoelämän, koulutuksen ja urheilutoimijoiden kanssa. Tilaisuuden tarkoituksena oli löytää uusia näkökulmia ja yhteistyötä hevosalan ja raviurheilun liiketoiminnan tuote-, palvelu- ja tapahtumakehittämiseen yhdessä seutukunnan muiden toimijoiden kanssa. Hackathonin tuloksien pohjalta WhatsUp 2.0 -hankkeen avulla aloitettiin kolme kokeilua, joissa yhdessä HAMK Bion ja hevostradenomiopiskelijoiden kanssa kehitettiin Pilvenmäen strategiatyötä, lähiruokapalvelua ja Studio-lähetyksiä sekä kehitettiin hevosalan alueellisen asiantuntijaverkostoa Forssan seudulla.

Hackathon oli onnistunut ja tilaisuus sekä sitä seuranneet kokeilut innostivat meitä eteenpäin strategiatyössä. Toiminnasta käynnistyi Pilvenmäen palveluiden kehityssysäys, joka jatkuu edelleen hankkeissa, hallitustyössä sekä operatiivisessa arjessa. Yhteistyötaho antoi tukea ja ideoita meille eteenpäin laajentaen katsontakantaamme.”

Elina Hirvonen, Toiminnanjohtaja, Pilvenmäen Ravirata

Pilenmäen raviradan ja ravintolan logot

Riihimäellä sijaitsevan Suomen lasimuseon kanssa on toteutettu vuosien varrella useita yhteistyöprojekteja. Viimeisimpänä toteutettiin hologrammilasin pilotointi museokävijöiden testattavaksi. Hologrammilasin sisälle heijastettiin tietokoneelta 3D mallinnuksia, joita katsoja pystyi tarkastelemaan eri puolilta kääntelemällä ja pyörittämällä niitä virtuaalisesti, liikuttamalla omaa kättä hologrammilasin yläpuolella. Museon pilotointia varten toteutettiin 3D -mallinnuksia opiskelijan harjoittelutyönä valikoiduista design esineistä. Pilotointi tuo museokävijöille uudenlaista teknologiaa kokeiltavaksi ja mikä tärkeintä – mukavia elämyksiä.

Suomen lasimuseo on tehnyt HAMK Smartin kanssa yhteistyötä jo useamman vuoden ajan kestävän kulttuurin ja matkailun viitekehyksessä. Monipuolinen yhteistyö on sisältänyt lasimuseon tehtäviä ja tavoitteita aidosti hyödyttäviä ja rikastuttavia käytännöntoteutuksia ja kokeiluja. Joitakin esimerkkejä yhteisprojekteista ovat toimittajavierailut, kansainväliselle yleisölle suunnattu virtuaaliopastus, opiskelijaprojekti kestävän kehityksen parissa sekä 3D-mallinnettujen esineiden pilotointipiste.”

Hannaliisa Hakala, Yleisötyön amanuenssi, Suomen lasimuseo

Suomen lasimuseon logo

Vuonna 2021 hyväksytyn jätelain uudistuksen myötä jätelajikkeiden kuljetusten organisointia keskitetään kustannusten ja ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toiminta-alueellaan järjestämisvastuussa ja on vuoden 2022 aikana järjestänyt markkinavuoropuheluita sekä kilpailutuksia eri lajikkeiden urakka-alueista.
 

HAMK Smart -tutkimusyksikön data-analytiikkatiimin toteuttamalla sovelluksella urakka-alueiden rajauksia voitiin tarkastella nopeasti niin, että saimme varmuuden urakoiden toteuttamiskelpoisuudesta sekä tasapuolisuudesta. Näin pystyimme antamaan tarjouskilpailutuksessa arvokasta lisätietoa osallistujille.”

Mirva Naatula, logistiikka- ja viestintäpäällikkö, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n logo

 

 

 

Alta voit tutustua käynnissä oleviin sekä jo päättyneisiin hankkeisiimme. Ota meihin yhteyttä niin ideoidaan yhdessä sopivia keinoja sinun yritystoimintasi kehittämiseksi!

Muutoksen kesyttäjä -hankkeen tavoitteena on yritysten auttaminen jaloilleen koronan jälkeen. Hankkeessa vahvistetaan henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvointia epävarmaksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Muutoksen kesyttäjä auttaa yrityksiä uudistamaan verkostoja vuorovaikutuksen ja yhteisten kokeilujen kautta. Tarjoamme myös rahoitusneuvontaa koronakriisin keskellä. Toimenpiteitä edesautetaan erilaisten valmennusten, yksilöllisen sparrauksen sekä verkostoitumistapahtumien avulla. Mikäli yrityksesi on kiinnostunut osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin, ole yhteydessä projektipäällikkö Minna Tarkkalaan,  minna.tarkkala@hamk.fi 

Digitaalinen kulttuuri -hankkeen tarkoituksena on edistää yritysten valmiuksia ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämisessä. Hankkeen toimenpiteinä opastetaan ja valmennetaan yrityksiä kehittämään digitaalisia toimintatapoja, tuottavuutta ja työhyvinvointia. Digitaalisten toimintatapojen kehittäminen voi liittyä asiakasrajapintaan, sisäisten prosessien kehittämiseen tai datan hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Hanke on nyt käynnissä ja omasta toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet yritykset voivat hypätä mukaan jatkuvasti. Ota yhteyttä projektipäällikkö Kimmo Vänniin, kimmo.vanni@hamk.fi
Tiedote: Digitaalisuudesta ja datasta kilpailuetua pk-yrityksille

Puettavan älykkyyden osaamisen kehittäminen -hankkeen tarkoituksena on kehittää puettavan älykkyyden osaamista ja yritysten yhteistyötä, joka synnyttää uusia älytekstiilien, -vaatteiden ja -jalkineiden, sekä puettavan robotiikan innovaatioita, tuotteita tai palveluita. Hankkeeseen voivat osallistua kaikki yritykset, jotka haluavat olla mukana puettavan älykkyyden kasvavilla markkinoilla. Mukaan voi tulla ilmoittamalla meille kiinnostuksensa sähköpostilla osoitteeseen kimmo.vanni@hamk.fi. Hankkeeseen osallistuminen ei velvoita yrityksiä mihinkään, eikä vaadi niiltä toimenpiteitä.

ÄlyKaupunki -hanke tarjoaa mahdollisuuden AI-yrityksille tekoälysovellusten kehittämiseen vähähiilisyyden edistämiseksi. Tekoälysovelluksien kehittymistä edesautetaan data-alustalla valituille pilottikohteille ja tekemällä esimerkkinä HVACin energiankulutuksen minimointiin tarkoitettuja funktioita Github:iin hyödynnettäväksi ja edelleen kehitettäväksi yrityksissä. HAMKin asiantuntijat voivat myös kehittää ratkaisuja yrityksille deMinimis-tuen puitteissa.

Boost Häme -hanke pyrkii säilyttämään ja lisäämään Kanta-Hämeen maaseudun pk-yritysten elinvoimaisuutta ja tulonlähteitä. Hankkeessa luodaan toimijoiden kesken vahvat verkostot, joissa mahdollistetaan vertaistuki ja -oppiminen, sekä yritysryhmähankkeiden toteuttaminen. Yrityksiä sparrataan löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toiminnan kehityskohteita, sekä toteuttamaan erilaisia TKI-hankkeita. Lisäksi kohdeyritysten monikanavaista näkyvyyttä edistetään hankkeen toimesta digitaalisilla kanavilla.

Western Lakeland -hankkeessa edistettiin ja kehitettiin Visit Häme -brändiä ja verkkosivustoa sekä vastuullista matkailua. Lisäksi tehtiin tiivistä yhteistyötä Visit Finlandin kanssa mm. Lakeland-suuralueen kansainvälisten markkinointitoimenpiteiden toteuttamisessa.

VIKKE -hankkeessa kehitettiin virtuaalista kulttuurimatkailua Kanta-Hämeessä. Työpajoissa ja valmennuksissa syntyi tarinoita niin yrityksien oman liiketoiminnan kehittämiseen, kuin VIKKE-sovellukseen. Android ja iOS laitteille ladattavissa olevan ilmaisen sovelluksen ideana on toimia kulttuurimatkailijoille uudenlaisena mielenkiintoisena tapana tutustua alueen kulttuurikohteisiin tarinoiden ja niihin liittyvien tehtävien avulla. Tehtävissä on pilotoitu AR-tekniikkaa, joka tuo pelaajalle lisättyä todellisuutta mobiililaitteen näytön välityksellä reaaliympäristöön. Sovellus on julkaistu avoimena lähdekoodina ja on näin ollen kenen tahansa ladattavissa, sekä jatkokehitettävissä.

Kulttuurialan yrityksiä tukemaan tuotettiin visuaalista materiaalia maakunnalliseen avoimeen kuvapankkipalveluun. Visuaalisuutta toteutettiin myös 3D-mallinnoksilla tunnetuista kulttuurikohteista ja -esineistä. 3D-mallinnoksia pilotoitiin hologrammilasilla, tuoden kulttuurikohteissa vierailijoille uudenlaisia elämyksiä. Hankkeessa tuotettiin vuonna 2021 lasin vuotta juhlistamaan Iittalan Design Museosta ja lasitehtaasta, sekä Suomen lasimuseosta virtuaaliset opastetut kierrokset englanniksi ja japaniksi. Videot on nähtävillä Visit Hämeen YouTube tilillä. Hanke toteutti sisältöjä Visit Häme -sivustolle mm. kulttuurikohteiden esittelyjä, blogikirjoituksia ja kulttuuripainotteisia kestävän kehityksen mukaisia kulttuurikierrostuotepaketteja kv-matkanjärjestäjille.

Kaikki hankkeen tulokset on koottuna hankesivuille.

Whatsup ja WhatsUp 2.0 -hankkeilla kehitetiin Kanta-Hämeen alueella toimivia yrityksiä yhdessä tehtävien helppojen ja nopeiden kokeilujen kautta. Hankkeiden avulla kiihdytettiin yritysten tuote- ja palvelukehitystä sekä kehitettiin olemassa olevia alueellisia asiantuntija- ja osaamisverkostoja. Toteuttamistapoina käytettiin kokeilujen lisäksi avoimia kehittämistapahtumia, kuten työpajoja ja hackathoneja.

VENLAvalmennuksessa tarjottiin yrittäjänaisille mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa seuraavilla teemoilla: small data, palvelumuotoilu, markkinointi, myynti ja kansainvälistyminen.

TULEVA-hankkeessa sovellettiin BI-tietoa älykkään erikoistumisen mukaisesti kehittämällä yhteisöllisiä, innovatiivisia, nopeita ja ketteriä toimintatapoja ja menetelmiä digitaalisten sekä bio-, kierto- ja alustatalouden tuotteiden, palveluiden, prosessien tai käytäntöjen kehittämisessä. Kaupallistamisessa pk-yritysten haasteena on uudenlaisten digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, joista hankkeessa keskityttiin markkinointiautomaation soveltamiseen markkinoinnin ja myynnin tukena vähähiilisyys huomioiden. 

Hankkeessa lisättiin Hämeen alueen pk-yritysten keskinäistä yhteistyötä – mutta myös Hämeen alueen pk-yritysten, Lahden ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen välistä yhteistyötä jakamalla ja rikastamalla yrityskohtaisia, tietoon perustuvia tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ratkaisuja yrityksissä toteutettavissa benchmarking-työpajoissa.

DigiCoachhankkeessa parannettiin Kanta-Hämeen pk-yritysten digivalmiuksia valmennuksien avulla. Valmennuksiin osallistui kymmeniä Kanta-Hämeen yrittäjiä pääosin valmistavan teollisuuden ja matkailun aloilta. Valmennusten tavoitteena oli tukea kansainvälistyviä yrityksiä verkkoliiketoiminnan myynnin prosesseissa, jakelukanavien hallinnassa, monikanavaisessa kaupankäynnissä, valmismatka- ja tietosuojalakiuudistuksiin liittyvissä muutoksissa sekä verkostossa tapahtuvissa asiakaspalvelutilanteissa.

Digipaali-hankkeessa parannettiin rehupaalien seurantaa ja hallintaa. Paalien parempi seuranta auttaa paalien laadunhallinnassa sekä varastoinnin että kuljetusten suunnittelussa. Hanketta toteutettiin yhteistyössä HAMK Bio ja HAMK Tech -tutkimusyksiköiden sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa. HAMK Smart toteutti verkkopohjaisen käyttöliittymän, jossa käyttäjät voivat tarkkailla ja hallita rehupaalejaan. Digipaaliin osallistui lisäksi joukko maanviljelijöitä Kanta-Hämeestä. 

 

 

HAMKin tutkimusyksiköt ovat valmiina tukemaan yrityksesi toimintaa ja kilpailukykyä kestävän biotalouden, uutta luovan osaamisen, älykkäiden palveluiden ja tulevaisuuden teknologian keinoin. Lue lisää täältä.

 • Minna Tarkkala
 • Minna Tarkkala
 • Kehittämisasiantuntija, liiketoiminta
 • Puh. +358 50465 6831
 • Liiketoiminnan kehittäminen, yrityskehitys, markkinointi, digitaalinen markkinointi, sisällöntuotanto, viestintä, yhteisösuhteet, oppilasyhteistyö, vastuullisuus, sosiaalinen media, yrittäjyys, kokeilemalla kehittäminen, hackathonit
 • Heidi Kerkola
 • Heidi Kerkola
 • Projektipäällikkö
 • Puh. +358 503410 263
 • Markkinointi, pk-yritysten digitalisaatio, kansainvälistyminen, matkailu, viestintä, hanketoiminta ja projektiosaaminen, hankkeiden haku, kulttuuri, muotoiluosaaminen