Hyppää sisältöön
Home Isojen rahoitusten vuosi – HAMKin tutkimus edistyi monella rintamalla 

Isojen rahoitusten vuosi – HAMKin tutkimus edistyi monella rintamalla 

Vuosi 2022 oli HAMKin toiminnalle poikkeuksellinen: käynnissä oli ja on yhteensä viisi Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta ja monta muutakin isompaa tutkimusta sai tukea. HAMKin tutkimuksen painottuminen kestävää kehitystä tukeviin teemoihin näyttää kiinnostavan rahoittajia. 

nnen kuin vuosi saatiin päätökseen, saatiin vielä yksi iloinen tutkimusuutinen: Suomen Akatemia myönsi yli puoli miljoonaa euroa rahoitusta ilmastoviisasta maataloutta tukevien digitaalisten ratkaisujen tutkimiseen konsortiolle, jossa HAMK on mukana. Tutkimusta johtaa Ilmatieteen laitos, ja muut tutkijat tulevat HAMKin lisäksi Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta.  

Kyseinen hanke on jo viides Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jossa HAMK on jäsenenä. Yhtä niistä HAMK johtaa: korkeakouluopettajien pedagogista osaamista ja hyvinvointia edistävää THEWellbeing–hanketta, joka alkoi syksyllä 2022. Muut osapuolet ovat Tampereen ja Helsingin yliopistot sekä viisi tutkimusryhmää muualta Euroopasta. Etenkin ammattikorkeakoulujen johtamat hankkeet saavat verrattain harvoin Akatemian rahoitusta. 

HAMK on parhaillaan osatoteuttajana myös kahdessa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa: vuonna 2019 alkaneessa Biopohjaisten väriaineiden sovellusmahdollisuuksia tutkivassa Biocolour-tutkimuksessa sekä vuotta myöhemmin alkaneessa Co-Carbon-hankkeessa, joka tähtää kaupunkivihreän eli julkisten ja yksityisten viheralueiden hiilen sitomisen tehostamiseen.  

Lisäksi HAMKissa jatkuu akatemiarahoitteinen hanke FunC tutkija Outi-Maaria Sietiön siirryttyä Helsingin ylipistosta HAMKin tutkijayliopettajaksi syksyllä 2022. Tutkimuksessa selvitetään, miten maan mikrobit vaikuttavat maan hiilivarastoihin pohjoisissa havumetsissä. Projekti koostuu kenttäkokeista Pohjois-Suomesta Viroon ulottuvalla kuusi- ja mäntymetsistä koostuvalla alueella. 

“Nämä isot rahoitusuutiset kertovat osaltaan siitä, miten olemme päämäärätietoisesti rakentaneet HAMKiin kansainvälisen tason tutkimusyksiköitä. Me haluamme olla soveltavan tutkimuksen ykkönen Suomessa, alueellisen kehityksen veturi sekä hyödyllinen kumppani yrityksille ja yhteistyökumppaneille” sanoo HAMKin rehtori Pertti Puusaari. 

Rahoitusuutisten syksy 

HAMKissa työskentelee tutkimuksen parissa reilut sata henkeä. Tutkimus on painottunut älykkäisiin ja ekologisesti tai sosiaalisesti kestäviin ratkaisuihin biotaloudessa, rakennetussa ympäristössä sekä osaamisessa.  Profilointi on onnistunut myös saatujen rahoitusten valossa.  

Akatemiarahoitusten lisäksi isoja rahoituksia saatiin vuonna 2022 tulevaisuuden kestävän ruokatuotannon turvaamiseen tähtäävälle tutkimukselle sekä laiteinvestointeihin uuteen Smart & Bio –koulutus- ja tutkimusympäristöön sekä maksullisen tutkimuspalvelutoiminnan kehittämiseen. Lisäksi rahoitusta sai tutkimushanke, joka pyrkii löytämään esimerkiksi rakentamiseen materiaaleja, joilla voidaan korvata synteettisiä, fossiilisia ja jopa myrkyllisiä vaihtoehtoja. Kolmas merkittävä rahoitusuutinen oli Hämeen liiton rahoitushaun tulos, jossa kuusi HAMKin vetämää hanketta sai yhteensä reilut 1,3 miljoonaa euroa rahoitusta. Tutkittavat aiheet liittyvät esimerkiksi biokaasuun, kotimaisiin luonnonraaka-aineisiin tai energiatuotantomuotojen vertailun helpottamiseen.  

HAMKissa on pitkät perinteet erilaisessa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehitykseen liittyvässä toiminnassa, kehityshankkeissa ja tutkimuksessa. Erilaisten viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi on työskennelty jo perustamisesta eli vuodesta 1995 lähtien. 

“Pitkäjänteinen työ näiden aiheiden parissa on tuottanut meille osaamista. Se suuntautuu entistä tehokkaammin myös korkeatasoiseen tutkimukseen, mikä huomataan myös rahoittajien taholta”, tutkimusjohtaja Annukka Pakarinen sanoo.  

Lisätietoja