Lähde vaihtoon! - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lähde vaihtoon!
Hämeen ammattikorkeakoulu
iloinen opiskelija.

Lähde vaihtoon!

Lähde vaihtoon!

Mikä on sinun tapasi kansainvälistyä?

Maailmalla

 • lähde opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon
 • suorita kaksoistutkinto (opinnot HAMKissa ja väh. 60 op ulkomaisessa kumppanikorkeakoulussa, tutkintotodistus molemmista)

HAMKissa

 • suorita osa opinnoistasi englanniksi (tarjontaa on useilla suomenkielisillä koulutusaloilla ja mahdollisuuksien mukaan voit myös osallistua englanninkielisten koulutusalojen opintojaksoille)
 • osallistu virtuaaliseen liikkuvuuteen (oppimistehtäviä yhteistyössä kumppanikorkeakoulujen opiskelijoiden kanssa)
 • osallistu opiskelijakunta HAMKOn kansainväliseen tutor-toimintaan
 • tutustu HAMKissa opiskeleviin ulkomaisiin tutkinto- sekä vaihto-opiskelijoihin
 • opiskele vieraita kieliä, tutustu kielitarjontaan oman koulutuksesi sivuilla

 

Yhteistyökorkeakoulujen tiedot ja palautteet on koottu SoleMOVE-järjestelmään. Kun haluat selata HAMKin kumppanikorkeakouluja, toimi seuraavasti:

 • Mene selaimellasi osoitteeseen https://saas.solenovo.fi/solemove/disp//14_/en/public/nop/nop.
 • Valitse Login-kehyksen sisältä alasvetovalikosta Häme University on Applied Sciences (HAMK), mutta älä vielä kirjaudu järjestelmään.
 • Valitse kirjautumisikkunan yläpuolelta ”Exchange Destinations Abroad and feedback”.
 • Sivulle avautuu Going Abroad -hakusivu. Voit hakea vaihtokohteita esim. sivulla olevan ”Your home unit” -kohdan kautta, jolloin saat näkyviin oman koulutuksesi vaihtokohteet. Advanced search -toiminnon kautta voit hakea vaihtokohteita esim. maan perusteella.
 • Hakutulokset ilmestyvät kartan alapuolelle. Kohdetta klikkaamalla, avautuvat yhteistyökorkeakoulun tarkemmat tiedot ja siellä jo vaihdossa olleiden opiskelijoiden palautteet.

Vaihtokohteet

 • Avaa Google maps suurempana oikeasta yläkulmasta.
 • Klikkaamalla kartan tähtiä näet korkeakoulun kotisivun osoitteen ja koulutukset joilla on tämän kohteen kanssa sopimus. Euroopan ulkopuoliset kohteet ovat mahdollisia kaikille koulutuksille, jos kohteesta vain löytyy sopivia opintoja.
 • Voit etsiä oman koulutuksesi kohteita klikkaamalla suurennuslasia “HAMK partner universities abroad” otsikon vierestä ja kirjoittamalla ainakin osan koulutuksesi nimestä.

Apuraha on tarkoitettu kattamaan osan vaihdosta aiheutuvista kustannuksista.
Saat apurahaa, kun:

 • opiskelijavaihto (tai kaksoistutkintojakso) on kestoltaan 3 – 12 kk
 • harjoittelijavaihto on kestoltaan 2 – 12 kk
 • ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintopisteitä kertyy 5 op / kuukausi
 • ulkomailla suoritettavat opinnot/harjoittelu soveltuu tutkintoon ja ulkomaanjakso hyväksiluetaan täysimääräisesti osaksi tutkintoa.

Apurahan saajana sitoudut:

 •  noudattamaan opinto- tai harjoittelusuunnitelmaa (Learning Agreement for Studies / Traineeship)
 • huolehtimaan tarvittavat luvat, vakuutukset ja rokotukset kuntoon
 • palauttamaan tarvittavat lomakkeet ja raportit vaihdosta ohjeiden mukaisesti ja ajallaan
 • maksamaan apurahan tai osan siitä takaisin, mikäli keskeytät, peruutat vaihtosi, et palauta vaadittuja asiakirjoja ajoissa SoleMOVE-järjestelmään tai vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (5 op/kk)

Apuraha ei vaikuta saamasi opintotuen määrään. Apurahaa on hyvä hakea noin 4 viikkoa ennen vaihdon alkamista. Apuraha pyritään maksamaan viimeistään 2 viikkoa ennen vaihdon alkamista edellyttäen, että hakuasiakirjat ovat tallennettu SoleMOVEen ja SoleGRANTiin. Samaan vaihtojaksoon ei voi käyttää rahoitusta useasta eri EU:n tai OPH:n hallinnoimasta ohjelmasta.

Huom! Apurahan tarkoituksena on auttaa opiskelijaa kattamaan elämiseen ja opiskeluun liittyviä kustannuksia vaihdossa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kohdekorkeakoulun mahdolliset rekisteröintimaksut, kirjastonkäyttömaksut, opiskelijakorttimaksut, käsittelykulut jne., jotka ovat siis vaihtoon lähtevän opiskelijan omalla vastuulla.

Apurahoitus Eurooppaan

Erasmus+-apurahat opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon Eurooppaan

Erasmus+-ohjelmaan osallistuvat maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro, Norja, Islanti ja Liechtenstein sekä Makedonia ja Turkki

Sveitsi ei ole Erasmus+ ohjelmamaa, vaan lukeutuu ns. kumppanimaiden joukkoon. Voit lähteä Sveitsiin vaihtoon voimassaolevien yhteistyösopimusten perusteella ja apurahaa haetaan sveitsiläisen korkeakoulun kautta. Ks summat tämän sivun lopussa.

Erasmus+-apurahan suuruus määräytyy

 • kohdemaan perusteella (kaksi kalleusluokkaa)
 • jakson keston perusteella
 • vaihtotyypin perusteella (opiskelija-apuraha on hieman pienempi kuin harjoittelija-apuraha).

Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuteen maksetaan

 • kuukausiapurahaa täysille vaihtokuukausille
 • päiväkohtaista apurahaa täysien kuukausien yli meneville päiville.

Jokaisen liikkujan Erasmus+-apuraha lasketaan yksitellen yllä mainitut seikat huomioiden.

HUOM: Erasmus-jaksolle (opiskelu tai työharjoittelu) voi osallistua maksimissaan 12 kk kussakin tutkintovaiheessa (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, tohtoritutkinto).

HUOM: HAMK ei myönnä harjoittelun Erasmus-apurahaa vastavalmistuneille.

Vaihdon alkamis- ja päättymispäivien määräytyminen

 • apurahaa maksetaan ajalle, jonka opiskelija on läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa / organisaatiossa
 • vaihdon alkamispäiväksi apurahasopimukseen kirjataan ensimmäinen läsnäolopäivä (esim. lukukauden alku, tervetulotilaisuus yms.)
 • päättymispäiväksi viimeinen läsnäolopäivä (esim. tenttijakson viimeinen päivä).
 • apuraha maksetaan hyväksymiskirjeen (acceptance letter) päivämäärien mukaan

Vaihdon toteutunut kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Traineeship Certificate -dokumentista.

 • Jos vaihto on lyhentynyt suunnitellusta, apuraha lasketaan uudestaan ja tarpeen vaatiessa opiskelija palauttaa osan saamastaan apurahasta.
 • Jos opiskelijavaihdon todellinen kesto on alle 3 kk (= 90 päivää) tai harjoittelijavaihdon todellinen kesto on alle 2 kk (60 päivää), niin joudut maksamaan koko apurahan takaisin.
 • Jos vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (5 op/kk), niin voit joutua maksamaan osan apurahasta takaisin.
 • Myös vaihtojakson pidentäminen edellyttää apurahasopimuksen muutosta.

Erasmus+-apurahat 2020-2021
Apurahaa laskettaessa kuukausi on yhtä kuin kalenterikuukausi eli 28 – 31 päivää riippuen siitä, mistä kuukaudesta on kyse.

Erasmus+-apurahat 2019-2020

Apurahaa laskettaessa kuukausi on yhtä kuin kalenterikuukausi eli 28 – 31 päivää riippuen siitä, mistä kuukaudesta on kyse.

Erasmus vaihtokohde hinnat

Erillisapuraha perheellisille opiskelijoille
Erasmus+-ohjelma maksaa lisätukea perheellisten opiskelijoiden liikkuvuuteen. Lisätuen määrä on 200 euroa / kk. Edellytyksenä on, että opiskelija on alaikäisen lapsen ns. lähivanhempi. Tukea voidaan myöntää, vaikka lapsi/lapset jäisivät kotimaahan.

Erillisapuraha 200 euroa / kk maksetaan opiskelijavaihtoon ja harjoittelijavaihtoon lähteville perheellisille opiskelijoille. Sekä opiskelija- että harjoittelijavaihtoon lähteville erillisapuraha lasketaan opiskelijavaihdon kuukausiapurahan päälle.

Korkeakoulu voi pyytää opiskelijaa toimittamaan tämän lomakkeen liitteeksi virkatodistuksen, josta lasten määrä käy ilmi.

Lisätietoja saat kv-toimistosta: leena.rantanen@hamk.fi

Maksuaikataulu
Erasmus+-apuraha maksetaan kahdessa erässä. Apurahasta maksetaan ensimmäinen osa (80%), kun vaadittavat dokumentit on tallennettu asianmukaisesti SoleMOVE‐ ja SoleGRANT‐järjestelmiin. Loput 20% maksetaan kun opiskelija on tallentanut myös vaihdon jälkeiset dokumentit SoleMOVE‐järjestelmään kuukauden kuluessa vaihdon päättymisestä. Vaihdon todellinen kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Transcript of Records / Traineeship Certificate -dokumentista. Jos toteutunut jakso on lyhyempi kuin suunniteltu, vaihtoapuraha lasketaan uudestaan ja loppusumma määräytyy toteutuneen mukaan.

Esteettömyystuki
Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan osallistumisen Erasmus+-ohjelmaan silloin kun esimerkiksi vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea.

Sveitsin apurahat:
Opiskelu: CHF 360 (EUR 335) / kuukausi
Harjoittelu: CHF 420 (EUR 395) / kuukausi

Apurahoitus Euroopan ulkopuolelle

Apurahat opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon Euroopan ulkopuolelle
Apuraha opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon Euroopan ulkopuolelle on kuukausikohtainen apuraha. Opiskelijavaihdon kesto on 3 – 12 kk ja harjoitteluvaihdon kesto on 2 – 2 kk. Opintopistevaatimus liikkuvuuden aikana on sama kuin KELAn vaatimus eli vähintään 5 op/kk, siis sama kuin kotimaassa.

Apurahan suuruus opiskelijavaihtoon Euroopan ulkopuolelle on 200 euroa/kuukausi.
Apurahan suuruus harjoittelijavaihtoon Euroopan ulkopuolelle on 250 euroa/kuukausi.

Alkamis- ja päättymispäivien määräytyminen

 • apurahaa maksetaan ajalle, jonka opiskelija on läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa / organisaatiossa
 • vaihdon alkamispäiväksi apurahasopimukseen kirjataan ensimmäinen läsnäolopäivä (esim. lukukauden alku, tervetulotilaisuus yms.)
 • päättymispäiväksi viimeinen läsnäolopäivä (esim. tenttijakson viimeinen päivä).
 • apuraha maksetaan hyväksymiskirjeen (acceptance letter) päivämäärien mukaan

Vaihdon toteutunut kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Transcript of Work -dokumentista.

 • Jos vaihto on lyhentynyt suunnitellusta, apuraha lasketaan uudestaan ja tarpeen vaatiessa opiskelija palauttaa osan saamastaan apurahasta.
 • Jos vaihdon todellinen kesto on opiskelussa alle 3 kk (= 90 päivää) tai harjoittelussa alle 2 kk (= 60 päivää) , niin joudut maksamaan koko apurahan takaisin.
 • Jos vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (5 op/kk), niin voit joutua maksamaan osan apurahasta takaisin.
 • Myös vaihtojakson pidentäminen edellyttää apurahasopimuksen muutosta.

HUOM: Ks alempana Liikkuvuusapuraha Feevale Universityyn (strateginen kumppani).

​kk​Opiskelijavaihto
200 e/kk
​Harjoittelijavaihto
250 e/kk
​3​600​750
​4​800​1000
​5​1000​1250
​6​1200​1500
​7​1400​1750
​8​1600​2000
​9​1800​2250
​10​2000​2500
​11​2200​2750
​12​2400​3000

Liikkuvuusapuraha Feevale Universityyn (strateginen kumppani):
Opiskelijaliikkuvuus ja yliopiston ohjaama harjoittelu (min. kolme kuukautta)

 • 900 € / 3kk
 • 1000 € / 4kk
 • 1200 € / 5kk ja siitä ylöspäin kasvu 100 €/kk, max. 12 kk

Maksuaikataulu
Apuraha maksetaan yhdessä erässä, kun vaadittavat dokumentit on tallennettu asianmukaisesti SoleMOVE‐ ja SoleGRANT‐järjestelmiin.

YAMK-opiskelijoiden lyhyiden vaihtojen apurahoitus (alle 3 kk)

Ehdot:

 • YAMK-opiskelijoiden lyhyitä vaihtoja (alle 3 kk) tuetaan Erasmus-kelpoisiin maihin (ks. välilehti Liikkuvuus Eurooppaan) suoritettujen opintopisteiden mukaan. Minimivaatimus on 5 opintopistettä ja vähintään kuukauden kesto. Apurahan suuruus koko liikkuvuusjaksolle on 200 euroa.
 • YAMK-opiskelijoiden intensiivijaksot erillisen sopimuksen mukaan.
 • Pitkien vaihtojen osalta (väh. 3 kk) apurahoitus on yhdenmukainen muiden opiskelijoiden kanssa.

KELAn tuet

Apuraha ei vaikuta opintotuen määrään.
Lue lisää KELAn tuista ulkomaan opintoihin: https://www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille

HAMKin ulkopuolinen rahoitus

Ota selvää myös HAMKin ulkopuolisesta rahoituksesta. Niitä voi tiedustella erilaisilta järjestöiltä, säätiöiltä, rahastoilta, kaupungeilta, kunnilta, ystävyysseuroilta jne. Tietoa apurahoista saa mm. Säätiöpalvelun , EDUFIn ja Fulbright Centerin kotisivuilta.

Kotikansainvälistyminen

Opiskelijalla ei aina ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon, mutta kansainvälistyä voi myös kotimaassa. Kotikansainvälistyminen voi olla esimerkiksi:

 • tutustumista ulkomaalaisiin tutkinto- ja vaihto-opiskelijoihin
 • vieraan kielen käyttämistä
 • opiskelua monikulttuurisessa ryhmässä
 • osallistua HAMKOn kansainväliseen tutor-toimintaan
 • suorittaa osan opinnoista englanniksi
 • osallistua virtuaaliseen liikkuvuuteen (esim. oppimistehtäviä yhteistyössä kumppanikorkeakoulujen opiskelijoiden kanssa)

Kv-viikot

Tulossa asiaa kv-viikoista.

Kv-tuutorius

Kansainväliset tuutorit eli KV-tuutorit opastavat HAMKiin tulevia kansainvälisiä vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Lue lisää toiminnasta HAMKOn sivuilta: http://www.hamko.fi/kv-tuutorointi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU