Lähde vaihtoon! - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lähde vaihtoon!
iloinen opiskelija
iloinen opiskelija.

Lähde vaihtoon!

Lähde vaihtoon!

 • opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon
 • suorittamaan kaksoistutkintoa (opinnot HAMKissa ja väh. 60 op ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa, tutkintotodistus molemmista)
 • harjoittelijavaihtoon heti valmistumisen jälkeen
 • osallistumaan lyhyeen monimuotoiseen intensiivikurssiiin
 • myös YAMK- ja AOKK-koulutuksissa.

Myönnämme apurahoja pitkiin opiskelijavaihtoihin Erasmus+ -ohjelman ja siinä HAMKin tekemien Erasmus+ -sopimusten kautta. Erasmuksesta maksetaan apurahoja Erasmus+ -ohjelmamaihin ja -kumppanimaihin (ks. lista oikealla). Muissa tapauksissa apuraha maksetaan HAMKin omista liikkuvuuden apurahoista.

 

Yhteistyökorkeakoulujen tiedot ja palautteet on koottu SoleMOVE-järjestelmään. Kun haluat selata HAMKin kumppanikorkeakouluja, toimi seuraavasti:

 • Mene selaimellasi osoitteeseen https://saas.solenovo.fi/solemove/disp//14_/en/public/nop/nop.
 • Valitse Login-kehyksen sisältä alasvetovalikosta Häme University on Applied Sciences (HAMK), mutta älä vielä kirjaudu järjestelmään.
 • Valitse kirjautumisikkunan yläpuolelta ”Exchange Destinations Abroad and feedback”.
 • Sivulle avautuu Going Abroad -hakusivu. Voit hakea vaihtokohteita esim. sivulla olevan ”Your home unit” -kohdan kautta, jolloin saat näkyviin oman koulutuksesi vaihtokohteet. Advanced search -toiminnon kautta voit hakea vaihtokohteita esim. maan perusteella.
 • Hakutulokset ilmestyvät kartan alapuolelle. Kohdetta klikkaamalla, avautuvat yhteistyökorkeakoulun tarkemmat tiedot ja siellä jo vaihdossa olleiden opiskelijoiden palautteet.

 

Tietoa Iso-Britannian maahantulosäännöksistä

Nettisivuilla on tietoa Brexitin jälkeisistä Ison-Britannian maahantulo- säännöksistä liikkuvuuteen liittyen.

Korkeakoulujen alle 6 kk kestävissä Erasmus+ -opiskelijavaihdossa viisumia ei pääsääntöisesti tarvita, mutta kaikessa työharjoittelussa tarvitaan T5 GAE -viisumi. Viisumin hakemiseen kannattaa varata vähintään 11 viikkoa (lähes 3 kk) ja viisumihakemus maksaa £244.

Huomatkaa, että tiedot voivat muuttua, ajantasaiset ohjeet kannattaa tarkistaa nettisivuilta!

Apuraha on tarkoitettu kattamaan osan vaihdosta aiheutuvista kustannuksista.
Se auttaa opiskelijaa kattamaan elämiseen ja opiskeluun liittyviä kustannuksia vaihtokohteessa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kohdekorkeakoulun mahdolliset rekisteröintimaksut, kirjastonkäyttömaksut, opiskelijakorttimaksut, käsittelykulut jne., jotka ovat siis vaihtoon lähtevän opiskelijan omalla vastuulla.

Pitkäkestoisen vaihdon apurahoitus

Opiskelijavaihdon apurahat 2- 12 kk (= pitkäkestoinen vaihto)

 • Opiskelijavaihdon kuukausikohtaiset apurahat ohjelmamaahan on joko 540 euroa (maaryhmä 1) tai 490 euroa (maaryhmä 2).
 • Harjoittelijavaihdon kuukausikohtaiset apurahat ohjelmamaahan on joko 690 euroa (maaryhmä 1) tai 640 euroa (maaryhmä 2).
 • Opiskelija- ja harjoitteluvaihdon apuraha kumppanimaahan on 700 euroa/kk. Lisäksi maksetaan matkatuki kohdemaan etäisyyden perusteella, esim. Brasiliaan 1500 euroa, Etelä-Koreaan 820 euroa ja Kosovoon 360 euroa.
 • HAMKin ylimääräinen tuki 100 euroa/vaihtojakso (ei makseta vastavalmistuneiden harjoitteluun).

Saat apurahaa pitkäkestoiseen vaihtoon, kun:

 • opiskelijavaihdon (tai kaksoistutkintojakson) ja harjoitteluvaihdon minimikesto on 2 kk (= 60 päivää) ja enintään 12 kk
 • opintopisteitä ulkomaisessa korkeakoulussa tulee kertyä 5 op / kuukausi
 • opintopisteitä ulkomaan harjoitteluvaihdossa tulee kertyä 6 op / kuukausi
 • ulkomailla suoritettavat opinnot/harjoittelu soveltuu tutkintoon ja ulkomaanjakso hyväksiluetaan täysimääräisesti osaksi tutkintoa.

Apurahan saajana sitoudut:

 • noudattamaan opinto- tai harjoittelusuunnitelmaa (Learning Agreement for Studies / Traineeship)
 • huolehtimaan tarvittavat luvat, vakuutukset ja rokotukset kuntoon
 • palauttamaan tarvittavat lomakkeet ja raportit vaihdosta ohjeiden mukaisesti ja ajallaan
 • maksamaan apurahan tai osan siitä takaisin, mikäli keskeytät, peruutat vaihtosi, et palauta vaadittuja asiakirjoja ajoissa SoleMOVE-järjestelmään tai vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (opiskelu 5 op/kk ja harjoittelu 6 op/kk)
 • HUOM: Erasmus+ -opiskelu- tai -työharjoittelujaksolle voi osallistua maksimissaan 12 kk kussakin tutkintovaiheessa (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, tohtoritutkinto). Jos 12 kk tulee täyteen, niin ylimenevä jakso maksetaan HAMKin rahoista.

Apuraha ei vaikuta saamasi opintotuen määrään. Apurahahakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen vaihdon alkamista. Myöhässä lähetettyjä apurahahakemuksia ei käsitellä. Apuraha pyritään maksamaan viimeistään 2 viikkoa ennen vaihdon alkamista edellyttäen, että hakuasiakirjat ovat tallennettu SoleMOVEen ja SoleGRANTiin. Samaan vaihtojaksoon ei voi käyttää rahoitusta useasta eri EU:n tai OPH:n hallinnoimasta ohjelmasta.

HAMK on velvollinen ilmoittamaan opiskelijoille maksetut apurahat verottajalle silloin, kun apurahojen yhteissumma on 1 000,00 euroa tai enemmän saman vuoden aikana. Opiskelijan tulee tarkistaa, että maksettu apuraha näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessa ja lisätä mahdollisesti puuttuva apuraha veroilmoitukseensa.

Apurahan suuruus määräytyy

 • kohdemaan perusteella (ks. oikealla olevat maaryhmät)
 • jakson keston perusteella
 • vaihtotyypin perusteella (opiskelijavaihto tai harjoitteluvaihto)
 • jokaisen liikkujan apuraha lasketaan yksitellen yllä mainitut seikat huomioiden

Vaihdon alkamis- ja päättymispäivien määräytyminen

 • Apurahaa maksetaan ajalle, jonka opiskelija on läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa/organisaatiossa.
 • Vaihdon alkamispäiväksi apurahahakemukseen kirjataan ensimmäinen läsnäolopäivä (esim. lukukauden alku, tervetulotilaisuus yms.).
 • Päättymispäiväksi viimeinen läsnäolopäivä (esim. tenttijakson viimeinen päivä).
 • Apuraha maksetaan hyväksymiskirjeen (Acceptance Letter) päivämäärien mukaan.

Vaihdon toteutunut kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Traineeship Certificate -dokumentista.

 • Jos vaihto on lyhentynyt suunnitellusta, apuraha lasketaan uudestaan ja tarpeen vaatiessa opiskelija palauttaa osan saamastaan apurahasta tai koko apurahan takaisin.
 • Jos vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (opiskelu 5 op/kk, harjoittelu 6 op/kk), niin voit joutua maksamaan osan apurahasta takaisin.
 • Myös vaihtojakson pidentäminen edellyttää apurahasopimuksen muutosta.

Maksuaikataulu

Pitkäkestoisten vaihtojen apurahat maksetaan kahdessa erässä. Apurahasta maksetaan ensimmäinen osa (80 %), kun vaadittavat dokumentit on tallennettu asianmukaisesti SoleMOVE‐ ja SoleGRANT‐järjestelmiin. Jos opiskelija on menossa Erasmus+ -ohjelmamaahan vaihtoon, niin OLS-kieliarviointi täytyy myös tehdä ennen apurahan maksamista.

Loput 20 % maksetaan kun opiskelija on tallentanut vaihdon jälkeiset dokumentit SoleMOVE‐järjestelmään kuukauden kuluessa vaihdon päättymisestä. Jos opiskelija oli Erasmus+ -ohjelmamaassa vaihdossa, niin opiskelijan täytyy vastata Erasmus Participant Report -kyselyyn.

Apurahaa laskettaessa kuukausi on yhtä kuin kalenterikuukausi eli 28 – 31 päivää riippuen siitä, mistä kuukaudesta on kyse. Pitkäkestoiseen vaihtoon maksetaan kuukausiapurahaa täysille vaihtokuukausille ja päiväkohtaista apurahaa täysien kuukausien yli meneville päiville. Jokaisen liikkujan apuraha lasketaan yksitellen yllä mainitut seikat huomioiden.

Lyhytkestoisen vaihdon apurahoitus

Apurahat

RUN-Eurooppa-yliopiston SAP-opintojen lyhyet vaihtojaksot 

 • SAP-opinnot kestävät 1-8 viikkoa ja niihin sisältyvä vaihtojakso 1-2 viikkoa, SAPista riippuen 
 • 1 viikon vaihtojakson apuraha on 750 euroa 
 • 2 viikon vaihtojakson apuraha on 1 150 euroa 

Lyhytkestoinen Erasmus+ -monimuotoliikkuvuus

 • vaihtojakson kesto 5-14 päivää: summa on 70 euroa/päivä
 • vaihtojakson lisäpäivät 15-30 päivää: summa on 50 euroa/päivä
 • 1 ylimääräinen matkustuspäivä voidaan lisätä ennen ja jälkeen vaihtojakson

YAMK- ja AOKK-opiskelijat

 • vaihdon kesto 5-30 päivää: 200 euroa/vaihtojakso
 • HAMKin ylimääräinen apuraha 100 euroa/vaihtojakso

Saat apurahaa lyhytkestoiseen vaihtoon, kun:

 1. osallistut RUN-Eurooppa-yliopiston SAP-opintoihin
 2. vaihtojaksosi on Erasmus+ -monimuotototeutus
 3. jos olet YAMK- tai AOKK-opiskelija.

RUN -Eurooppa-yliopiston SAP-opinnot (= Short Advanced Programmes) sisältävät aina lyhyen vaihtojakson ja on-line opetusta. SAP-opintoihin haetaan RUN-Eurooppa-yliopiston opintotarjonnan kautta (https://run-eu.eu/).

Erasmus+ -monimuotototeutus sisältää lyhytkestoisen vaihtojakson ja sen lisäksi pakollisen virtuaalisen osan.

 • Avoin kaikille opiskelijoille.
 • Lyhyt vaihtojakson kesto on 5 – 30 päivää.
 • Virtuaalijakso kestoa ei ole määritelty erikseen.
 • Koko jakson minimilaajuus on 3 opintopistettä (= lyhyt vaihtojakso + virtuaalijakso).
 • Ulkomailla suoritettavat opinnot/harjoittelu soveltuu tutkintoon ja ulkomaanjakso hyväksiluetaan täysimääräisesti osaksi tutkintoa.

YAMK ja AOKK:n opiskelijoille on lisäksi oma lyhytkestoisen vaihdon mahdollisuus.

 • Kesto on 1 kk tai alle, joka edellyttää läsnäoloa kohteessa.
 • Minimilaajuus on 2 opintopistettä.
 • Vaihdon aikana toteutetut opintosuoritukset sisällytetään tutkintoon tai opettajankoulutuksiin.

Apurahan saajana sitoudut:

 • noudattamaan opinto- tai harjoittelusuunnitelmaa (Learning Agreement for Studies / Traineeship) tai RUN-EU-SAP-opinto-ohjelma.
 • huolehtimaan tarvittavat luvat, vakuutukset ja rokotukset kuntoon.
 • palauttamaan tarvittavat lomakkeet ja raportit vaihdosta ohjeiden mukaisesti ja ajallaan.
 • maksamaan apurahan tai osan siitä takaisin, mikäli keskeytät, peruutat vaihtosi, et palauta vaadittuja asiakirjoja ajoissa SoleMOVEen.

Apuraha ei vaikuta saamasi opintotuen määrään. Apurahahakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen vaihdon alkamista.

Myöhässä lähetettyjä apurahahakemuksia ei käsitellä. Apuraha pyritään maksamaan viimeistään 2 viikkoa ennen vaihdon alkamista edellyttäen, että hakuasiakirjat ovat tallennettu SoleMOVEen ja SoleGRANTiin.

Samaan vaihtojaksoon ei voi käyttää rahoitusta useasta eri EU:n tai OPH:n hallinnoimasta ohjelmasta.

Apurahan suuruus määräytyy:

 • jakson keston perusteella
 • vaihtotyypin perusteella (osallistuminen SAP-opintoihin, monimuotoliikkuvuus tai YAMK/AOKK-opiskelija)

Maksuaikataulu

Lyhytkestoisen vaihdon apuraha maksetaan kokonaan ennen vaihtojakson alkamista, kun vaadittavat dokumentit on tallennettu asianmukaisesti SoleMOVEen ja SoleGRANTiin.

Vaihdon todellinen kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Transcript of Records / Traineeship Certificate -dokumentista.

 

Perheelliset opiskelijat ja esteettömyystuki

Perheellisin opiskelija lisätuki

Erasmus+-ohjelma maksaa lisätukea perheellisten opiskelijoiden liikkuvuuteen ohjelmamaihin. Lisätuen määrä pitkäkestoisesa liikkuvuudessa (2-12 kk) on 250 euroa / kk ja lyhytkestoisessa liikkuvuudessa 100 euroa / 5-14 pv:n vaihto tai 150 euroa / 15-30 pv:n vaihto. Edellytyksenä on, että opiskelija on alaikäisen lapsen ns. lähivanhempi. Tukea voidaan myöntää vaikka lapsi/lapset jäisivät kotimaahan.

Lisätuki maksetaan opiskelijavaihtoon ja harjoittelijavaihtoon lähteville perheellisille opiskelijoille.

Korkeakoulu voi pyytää opiskelijaa toimittamaan tämän lomakkeen liitteeksi virkatodistuksen, josta lasten määrä käy ilmi.

Lisätietoja saat HAMK Internationalista: leena.rantanen@hamk.fi

Esteettömyystuki

Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan osallistumisn Erasmus+ -ohjelmaan silloin kun esimerkiksi vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Lisätietoja OPH:n sivuilla.

KELAn tuet

Apuraha ei vaikuta opintotuen määrään.
Lue lisää KELAn tuista ulkomaan opintoihin: https://www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille

HAMKin ulkopuolinen rahoitus

Ota selvää myös HAMKin ulkopuolisesta rahoituksesta. Niitä voi tiedustella erilaisilta järjestöiltä, säätiöiltä, rahastoilta, kaupungeilta, kunnilta, ystävyysseuroilta jne. Tietoa apurahoista saa mm. Säätiöpalvelun , EDUFIn ja Fulbright Centerin kotisivuilta.

EDUFI-harjoittelu korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille.
Opetushallituksen kautta voit hakea työharjoitteluun ulkomaille ja OPH myöntää apurahan.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvat ohjelmamaat ovat:

Maaryhmä 1: Tanska, Islanti, Irlanti, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi sekä Sveitsi* ja Iso-Britannia*.
Maaryhmä 2: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, , Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvat kumppanimaat ovat:

Muu maailma, esim. Australia, Brasilia, Etelä-Korea, Kanada, Kosovo, Meksiko, USA, Venäjä.

* Sveitsi ja Iso-Britannia ovat kumppanimaita mutta apuraha maksetaan ohjelmamaan mukaan.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU