Lähde vaihtoon! - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lähde vaihtoon!
Hämeen ammattikorkeakoulu
iloinen opiskelija

Lähde vaihtoon!

Lähde vaihtoon!

Mikä on sinun tapasi kansainvälistyä?

Maailmalla

 • lähde opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon
 • suorita kaksoistutkinto (opinnot HAMKissa ja väh. 60 op ulkomaisessa kumppanikorkeakoulussa, tutkintotodistus molemmista)

HAMKissa

 • suorita osa opinnoistasi englanniksi (tarjontaa on useilla suomenkielisillä koulutusaloilla ja mahdollisuuksien mukaan voit myös osallistua englanninkielisten koulutusalojen opintojaksoille)
 • osallistu virtuaaliseen liikkuvuuteen (oppimistehtäviä yhteistyössä kumppanikorkeakoulujen opiskelijoiden kanssa)
 • osallistu opiskelijakunta HAMKOn kansainväliseen tutor-toimintaan
 • tutustu HAMKissa opiskeleviin ulkomaisiin tutkinto- sekä vaihto-opiskelijoihin
 • opiskele vieraita kieliä, tutustu kielitarjontaan oman koulutuksesi sivuilla

 

Yhteistyökoulujen tiedot ja palautteet on koottu SoleMOVE-järjestelmään.
Kun haluat selata HAMKin kumppanikorkeakouluja, toimi seuraavasti:

 • Mene selaimellasi osoitteeseen https://saas.solenovo.fi/solemove/disp//14_/en/public/nop/nop.
 • Valitse Login-kehyksen sisältä alasvetovalikosta Häme University on Applied Sciences (HAMK), mutta älä vielä kirjaudu järjestelmään.
 • Kirjautumisikkunan yläpuolelle vaaleansiniselle alueelle tulee kaksi linkkiä. Valitse Exchange Destinations Abroad and feedback
 • Sivulle avautuu Search for exchange destinations abroad -hakukriteeristö. Voit hakea vaihtokohteita esim. kohdemaan perusteella.
 • Start search -nappi käynnistää haun.

Vaihtokohteet

Apuraha on tarkoitettu kattamaan osan vaihdosta aiheutuvista kustannuksista.
Saat apurahaa, kun:

 • opiskelijavaihto (tai kaksoistutkintojakso) on kestoltaan 3 – 12 kk
 • harjoittelijavaihto on kestoltaan 2 – 12 kk
 • ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintopisteitä kertyy 5 op / kuukausi
 • ulkomailla suoritettavat opinnot/harjoittelu soveltuu tutkintoon ja ulkomaanjakso hyväksiluetaan täysimääräisesti osaksi tutkintoa.

Apurahan saajana sitoudut:

 •  noudattamaan opinto- tai harjoittelusuunnitelmaa (Learning Agreement for Studies / Traineeship)
 • huolehtimaan tarvittavat luvat, vakuutukset ja rokotukset kuntoon
 • palauttamaan tarvittavat lomakkeet ja raportit vaihdosta ohjeiden mukaisesti ja ajallaan
 • maksamaan apurahan tai osan siitä takaisin, mikäli keskeytät, peruutat vaihtosi, et palauta vaadittuja asiakirjoja ajoissa SoleMOVE-järjestelmään tai vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (5 op/kk)

Apuraha ei vaikuta saamasi opintotuen määrään. Apurahaa on hyvä hakea noin 4 viikkoa ennen vaihdon alkamista. Apuraha pyritään maksamaan viimeistään 2 viikkoa ennen vaihdon alkamista edellyttäen, että hakuasiakirjat ovat tallennettu SoleMOVEen ja SoleGRANTiin. Samaan vaihtojaksoon ei voi käyttää rahoitusta useasta eri EU:n tai OPH:n hallinnoimasta ohjelmasta.

Apurahoitus Eurooppaan

Erasmus+-apurahat opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon Eurooppaan

Erasmus+-ohjelmaan osallistuvat maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro, Norja, Islanti ja Liechtenstein sekä Makedonia ja Turkki

Sveitsi ei ole Erasmus+ ohjelmamaa, vaan lukeutuu ns. kumppanimaiden joukkoon. Voit lähteä Sveitsiin vaihtoon voimassaolevien yhteistyösopimusten perusteella ja apurahaa haetaan sveitsiläisen korkeakoulun kautta. Ks summat tämän sivun lopussa.

Erasmus+-apurahan suuruus määräytyy

 • kohdemaan perusteella (kaksi kalleusluokkaa)
 • jakson keston perusteella
 • vaihtotyypin perusteella (opiskelija-apuraha on hieman pienempi kuin harjoittelija-apuraha).

Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuteen maksetaan

 • kuukausiapurahaa täysille vaihtokuukausille
 • päiväkohtaista apurahaa täysien kuukausien yli meneville päiville.

Jokaisen liikkujan Erasmus+-apuraha lasketaan yksitellen yllä mainitut seikat huomioiden.

HUOM: Erasmus-jaksolle (opiskelu tai työharjoittelu) voi osallistua maksimissaan 12 kk kussakin tutkintovaiheessa (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, tohtoritutkinto).

HUOM: HAMK ei myönnä harjoittelun Erasmus-apurahaa vastavalmistuneille.

Vaihdon alkamis- ja päättymispäivien määräytyminen

 • apurahaa maksetaan ajalle, jonka opiskelija on läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa / organisaatiossa
 • vaihdon alkamispäiväksi apurahasopimukseen kirjataan ensimmäinen läsnäolopäivä (esim. lukukauden alku, tervetulotilaisuus yms.)
 • päättymispäiväksi viimeinen läsnäolopäivä (esim. tenttijakson viimeinen päivä).
 • apuraha maksetaan hyväksymiskirjeen (acceptance letter) päivämäärien mukaan

Vaihdon toteutunut kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Traineeship Certificate -dokumentista.

 • Jos vaihto on lyhentynyt suunnitellusta, apuraha lasketaan uudestaan ja tarpeen vaatiessa opiskelija palauttaa osan saamastaan apurahasta.
 • Jos opiskelijavaihdon todellinen kesto on alle 3 kk (= 90 päivää) tai harjoittelijavaihdon todellinen kesto on alle 2 kk (60 päivää), niin joudut maksamaan koko apurahan takaisin.
 • Jos vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (5 op/kk), niin voit joutua maksamaan osan apurahasta takaisin.
 • Myös vaihtojakson pidentäminen edellyttää apurahasopimuksen muutosta.

Erasmus+-apurahat 2019-2020

Apurahaa laskettaessa kuukausi on yhtä kuin kalenterikuukausi eli 28 – 31 päivää riippuen siitä, mistä kuukaudesta on kyse.

Erasmus vaihtokohde hinnat

Erillisapuaha perheellisille opiskelijoille
Erasmus+-ohjelma maksaa lisätukea perheellisten opiskelijoiden liikkuvuuteen. Lisätuen määrä on 200 euroa / kk. Edellytyksenä on, että opiskelija on alaikäisen lapsen ns. lähivanhempi. Tukea voidaan myöntää, vaikka lapsi/lapset jäisivät kotimaahan.

Harjoitteluun lähtevä opiskelija voi saada harjoittelun ajalle vain yhden lisätuen, eli joko E+-harjoittelun korotetun apurahan tai perheellisen opiskelijan lisätuen.

Korkeakoulu voi pyytää opiskelijaa toimittamaan tämän lomakkeen liitteeksi virkatodistuksen, josta lasten määrä käy ilmi.

Lisätietoja saat kv-toimistosta: leena.rantanen@hamk.fi

Maksuaikataulu
Erasmus+-apuraha maksetaan kahdessa erässä. Apurahasta maksetaan ensimmäinen osa (80%), kun vaadittavat dokumentit on tallennettu asianmukaisesti SoleMOVE‐ ja SoleGRANT‐järjestelmiin. Loput 20% maksetaan kun opiskelija on tallentanut myös vaihdon jälkeiset dokumentit SoleMOVE‐järjestelmään kuukauden kuluessa vaihdon päättymisestä. Vaihdon todellinen kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Transcript of Records / Traineeship Certificate -dokumentista. Jos toteutunut jakso on lyhyempi kuin suunniteltu, vaihtoapuraha lasketaan uudestaan ja loppusumma määräytyy toteutuneen mukaan.

Esteettömyystuki
Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan osallistumisen Erasmus+-ohjelmaan silloin kun esimerkiksi vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea.

Lisätietoja OPH:n sivuilta: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle/esteettomyystuki

Sveitsin apurahat:
Opiskelu: CHF 360 (EUR 335) / kuukausi
Harjoittelu: CHF 420 (EUR 395) / kuukausi

Apurahoitus Euroopan ulkopuolelle

Apurahat opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon Euroopan ulkopuolelle
Apuraha opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon Euroopan ulkopuolelle on kuukausikohtainen apuraha. Opiskelijavaihdon kesto on 3 – 12 kk ja harjoitteluvaihdon kesto on 2 – 2 kk. Opintopistevaatimus liikkuvuuden aikana on sama kuin KELAn vaatimus eli vähintään 5 op/kk, siis sama kuin kotimaassa.

Apurahan suuruus opiskelijavaihtoon Euroopan ulkopuolelle on 200 euroa/kuukausi.
Apurahan suuruus harjoittelijavaihtoon Euroopan ulkopuolelle on 250 euroa/kuukausi.

Alkamis- ja päättymispäivien määräytyminen

 • apurahaa maksetaan ajalle, jonka opiskelija on läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa / organisaatiossa
 • vaihdon alkamispäiväksi apurahasopimukseen kirjataan ensimmäinen läsnäolopäivä (esim. lukukauden alku, tervetulotilaisuus yms.)
 • päättymispäiväksi viimeinen läsnäolopäivä (esim. tenttijakson viimeinen päivä).
 • apuraha maksetaan hyväksymiskirjeen (acceptance letter) päivämäärien mukaan

Vaihdon toteutunut kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Transcript of Work -dokumentista.

 • Jos vaihto on lyhentynyt suunnitellusta, apuraha lasketaan uudestaan ja tarpeen vaatiessa opiskelija palauttaa osan saamastaan apurahasta.
 • Jos vaihdon todellinen kesto on opiskelussa alle 3 kk (= 90 päivää) tai harjoittelussa alle 2 kk (= 60 päivää) , niin joudut maksamaan koko apurahan takaisin.
 • Jos vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (5 op/kk), niin voit joutua maksamaan osan apurahasta takaisin.
 • Myös vaihtojakson pidentäminen edellyttää apurahasopimuksen muutosta.

HUOM: Ks alempana Liikkuvuusapuraha Feevale Universityyn (strateginen kumppani).

​kk​Opiskelijavaihto
200 e/kk
​Harjoittelijavaihto
250 e/kk
​3​600​750
​4​800​1000
​5​1000​1250
​6​1200​1500
​7​1400​1750
​8​1600​2000
​9​1800​2250
​10​2000​2500
​11​2200​2750
​12​2400​3000

Liikkuvuusapuraha Feevale Universityyn (strateginen kumppani):
Opiskelijaliikkuvuus ja yliopiston ohjaama harjoittelu (min. kolme kuukautta)

 • 900 € / 3kk
 • 1000 € / 4kk
 • 1200 € / 5kk ja siitä ylöspäin kasvu 100 €/kk, max. 12 kk

Maksuaikataulu
Apuraha maksetaan yhdessä erässä, kun vaadittavat dokumentit on tallennettu asianmukaisesti SoleMOVE‐ ja SoleGRANT‐järjestelmiin.

YAMK-opiskelijoiden lyhyiden vaihtojen apurahoitus (alle 3 kk)

Ehdot:

 • YAMK-opiskelijoiden lyhyitä vaihtoja (alle 3 kk) tuetaan Erasmus-kelpoisiin maihin (ks. välilehti Liikkuvuus Eurooppaan) suoritettujen opintopisteiden mukaan. Minimivaatimus on 5 opintopistettä ja vähintään kuukauden kesto. Apurahan suuruus koko liikkuvuusjaksolle on 200 euroa.
 • YAMK-opiskelijoiden intensiivijaksot erillisen sopimuksen mukaan.
 • Pitkien vaihtojen osalta (väh. 3 kk) apurahoitus on yhdenmukainen muiden opiskelijoiden kanssa.

KELAn tuet

Apuraha ei vaikuta opintotuen määrään.
Lue lisää KELAn tuista ulkomaan opintoihin: https://www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille

HAMKin ulkopuolinen rahoitus

Ota selvää myös HAMKin ulkopuolisesta rahoituksesta. Niitä voi tiedustella erilaisilta järjestöiltä, säätiöiltä, rahastoilta, kaupungeilta, kunnilta, ystävyysseuroilta jne. Tietoa apurahoista saa mm. Säätiöpalvelun , EDUFIn ja Fulbright Centerin kotisivuilta.

Kotikansainvälistyminen

Opiskelijalla ei aina ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon, mutta kansainvälistyä voi myös kotimaassa. Kotikansainvälistyminen voi olla esimerkiksi:

 • tutustumista ulkomaalaisiin tutkinto- ja vaihto-opiskelijoihin
 • vieraan kielen käyttämistä
 • opiskelua monikulttuurisessa ryhmässä
 • osallistua HAMKOn kansainväliseen tutor-toimintaan
 • suorittaa osan opinnoista englanniksi
 • osallistua virtuaaliseen liikkuvuuteen (esim. oppimistehtäviä yhteistyössä kumppanikorkeakoulujen opiskelijoiden kanssa)

Kv-viikot

Tulossa asiaa kv-viikoista.

Kv-tuutorius

Kansainväliset tuutorit eli KV-tuutorit opastavat HAMKiin tulevia kansainvälisiä vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Lue lisää toiminnasta HAMKOn sivuilta: http://www.hamko.fi/kv-tuutorointi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU