Lähde vaihtoon! - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lähde vaihtoon!
iloinen opiskelija
iloinen opiskelija.

Lähde vaihtoon!

Lähde vaihtoon!

 • opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon
 • suorittamaan kaksoistutkintoa (opinnot HAMKissa ja väh. 60 op ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa, tutkintotodistus molemmista)
 • harjoittelijavaihtoon heti valmistumisen jälkeen
 • osallistumaan lyhyeen monimuotoiseen intensiivikurssiiin
 • myös YAMK- ja AOKK-koulutuksissa.

Myönnämme apurahoja pitkiin opiskelijavaihtoihin Erasmus+ -ohjelman ja siinä HAMKin tekemien Erasmus+ -sopimusten kautta. Erasmuksesta maksetaan apurahoja Erasmus+ -ohjelmamaihin ja -kumppanimaihin (ks. lista oikealla). Muissa tapauksissa apuraha maksetaan HAMKin omista liikkuvuuden apurahoista.

 

Yhteistyökorkeakoulujen tiedot ja palautteet on koottu SoleMOVE-järjestelmään. Kun haluat selata HAMKin kumppanikorkeakouluja, toimi seuraavasti:

 • Mene selaimellasi osoitteeseen https://saas.solenovo.fi/solemove/disp//14_/en/public/nop/nop.
 • Valitse Login-kehyksen sisältä alasvetovalikosta Häme University on Applied Sciences (HAMK), mutta älä vielä kirjaudu järjestelmään.
 • Valitse kirjautumisikkunan yläpuolelta ”Exchange Destinations Abroad and feedback”.
 • Sivulle avautuu Going Abroad -hakusivu. Voit hakea vaihtokohteita esim. sivulla olevan ”Your home unit” -kohdan kautta, jolloin saat näkyviin oman koulutuksesi vaihtokohteet. Advanced search -toiminnon kautta voit hakea vaihtokohteita esim. maan perusteella.
 • Hakutulokset ilmestyvät kartan alapuolelle. Kohdetta klikkaamalla, avautuvat yhteistyökorkeakoulun tarkemmat tiedot ja siellä jo vaihdossa olleiden opiskelijoiden palautteet.

 

Tietoa Iso-Britannian maahantulosäännöksistä

Nettisivuilla on tietoa Brexitin jälkeisistä Ison-Britannian maahantulo- säännöksistä liikkuvuuteen liittyen.

Korkeakoulujen alle 6 kk kestävissä Erasmus+ -opiskelijavaihdossa viisumia ei pääsääntöisesti tarvita, mutta kaikessa työharjoittelussa tarvitaan T5 GAE -viisumi. Viisumin hakemiseen kannattaa varata vähintään 11 viikkoa (lähes 3 kk) ja viisumihakemus maksaa £244.

Huomatkaa, että tiedot voivat muuttua, ajantasaiset ohjeet kannattaa tarkistaa nettisivuilta!

Apuraha on tarkoitettu kattamaan osan vaihdosta aiheutuvista kustannuksista.
Se auttaa opiskelijaa kattamaan elämiseen ja opiskeluun liittyviä kustannuksia vaihtokohteessa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kohdekorkeakoulun mahdolliset rekisteröintimaksut, kirjastonkäyttömaksut, opiskelijakorttimaksut, käsittelykulut jne., jotka ovat siis vaihtoon lähtevän opiskelijan omalla vastuulla.

HAMK on velvollinen ilmoittamaan opiskelijoille maksetut apurahat verottajalle silloin, kun opiskelijan apurahan summa on 1000 euroa tai enemmän saman vuoden aikana. Apurahat ovat useimmille opiskelijoille verottomia, mutta jos opiskelija saa vuosittain muitakin apurahoja (noin 20 000 euron edestä), opiskelija saattaa joutua maksamaan apurahoistaan veroja. Tarkemmat tiedot voit tarkistaa Vero.fi

Pitkäkestoisen vaihdon apurahoitus

Opiskelijavaihdon apurahat 2- 12 kk (= pitkäkestoinen vaihto)

 • Opiskelijavaihdon kuukausikohtaiset apurahat ohjelmamaahan on joko 540 euroa (maaryhmä 1) tai 490 euroa (maaryhmä 2).
 • Harjoittelijavaihdon kuukausikohtaiset apurahat ohjelmamaahan on joko 690 euroa (maaryhmä 1) tai 640 euroa (maaryhmä 2).
 • Opiskelija- ja harjoitteluvaihdon apuraha kumppanimaahan on 700 euroa/kk. Lisäksi maksetaan matkatuki kohdemaan etäisyyden perusteella, esim. Brasiliaan 1500 euroa, Etelä-Koreaan 820 euroa ja Kosovoon 360 euroa.
 • HAMKin ylimääräinen tuki 100 euroa/vaihtojakso (ei makseta vastavalmistuneiden harjoitteluun).

Saat apurahaa pitkäkestoiseen vaihtoon, kun:

 • opiskelijavaihdon (tai kaksoistutkintojakson) ja harjoitteluvaihdon minimikesto on 2 kk (= 60 päivää) ja enintään 12 kk
 • opintopisteitä ulkomaisessa korkeakoulussa tulee kertyä 5 op / kuukausi
 • opintopisteitä ulkomaan harjoitteluvaihdossa tulee kertyä 6 op / kuukausi
 • ulkomailla suoritettavat opinnot/harjoittelu soveltuu tutkintoon ja ulkomaanjakso hyväksiluetaan täysimääräisesti osaksi tutkintoa.

Apurahan saajana sitoudut:

 • noudattamaan opinto- tai harjoittelusuunnitelmaa (Learning Agreement for Studies / Traineeship)
 • huolehtimaan tarvittavat luvat, vakuutukset ja rokotukset kuntoon
 • palauttamaan tarvittavat lomakkeet ja raportit vaihdosta ohjeiden mukaisesti ja ajallaan
 • maksamaan apurahan tai osan siitä takaisin, mikäli keskeytät, peruutat vaihtosi, et palauta vaadittuja asiakirjoja ajoissa SoleMOVE-järjestelmään tai vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (opiskelu 5 op/kk ja harjoittelu 6 op/kk)
 • HUOM: Erasmus+ -opiskelu- tai -työharjoittelujaksolle voi osallistua maksimissaan 12 kk kussakin tutkintovaiheessa (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, tohtoritutkinto). Jos 12 kk tulee täyteen, niin ylimenevä jakso maksetaan HAMKin rahoista.

Apuraha ei vaikuta saamasi opintotuen määrään. Apurahahakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen vaihdon alkamista. Myöhässä lähetettyjä apurahahakemuksia ei käsitellä. Apuraha pyritään maksamaan viimeistään 2 viikkoa ennen vaihdon alkamista edellyttäen, että hakuasiakirjat ovat tallennettu SoleMOVEen ja SoleGRANTiin. Samaan vaihtojaksoon ei voi käyttää rahoitusta useasta eri EU:n tai OPH:n hallinnoimasta ohjelmasta. Huomioithan, että apurahaa ei makseta takautuvasti, mikäli vaihtosi on jo päättynyt.

Apurahan suuruus määräytyy

 • kohdemaan perusteella (ks. oikealla olevat maaryhmät)
 • jakson keston perusteella
 • vaihtotyypin perusteella (opiskelijavaihto tai harjoitteluvaihto)
 • jokaisen liikkujan apuraha lasketaan yksitellen yllä mainitut seikat huomioiden

Vaihdon alkamis- ja päättymispäivien määräytyminen

 • Apurahaa maksetaan ajalle, jonka opiskelija on läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa/organisaatiossa.
 • Vaihdon alkamispäiväksi apurahahakemukseen kirjataan ensimmäinen läsnäolopäivä (esim. lukukauden alku, tervetulotilaisuus yms.).
 • Päättymispäiväksi viimeinen läsnäolopäivä (esim. tenttijakson viimeinen päivä).
 • Apuraha maksetaan hyväksymiskirjeen (Acceptance Letter) päivämäärien mukaan.

Vaihdon toteutunut kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Traineeship Certificate -dokumentista.

 • Jos vaihto on lyhentynyt suunnitellusta, apuraha lasketaan uudestaan ja tarpeen vaatiessa opiskelija palauttaa osan saamastaan apurahasta tai koko apurahan takaisin.
 • Jos vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (opiskelu 5 op/kk, harjoittelu 6 op/kk), niin voit joutua maksamaan osan apurahasta takaisin.
 • Myös vaihtojakson pidentäminen edellyttää apurahasopimuksen muutosta.

Maksuaikataulu

Pitkäkestoisten vaihtojen apurahat maksetaan kahdessa erässä. Apurahasta maksetaan ensimmäinen osa (80 %), kun vaadittavat dokumentit on tallennettu asianmukaisesti SoleMOVE‐ ja SoleGRANT‐järjestelmiin.

Loput 20 % maksetaan kun opiskelija on tallentanut vaihdon jälkeiset dokumentit SoleMOVE‐järjestelmään kuukauden kuluessa vaihdon päättymisestä. Jos opiskelija oli Erasmus+ -ohjelmamaassa vaihdossa, niin opiskelijan täytyy vastata Erasmus Participant Report -kyselyyn.

Apurahaa laskettaessa kuukausi on yhtä kuin kalenterikuukausi eli 28 – 31 päivää riippuen siitä, mistä kuukaudesta on kyse. Pitkäkestoiseen vaihtoon maksetaan kuukausiapurahaa täysille vaihtokuukausille ja päiväkohtaista apurahaa täysien kuukausien yli meneville päiville. Jokaisen liikkujan apuraha lasketaan yksitellen yllä mainitut seikat huomioiden.

Lyhytkestoisen vaihdon apurahoitus

Apurahat

RUN-Eurooppa-yliopiston SAP- ja YES -opintojen lyhyet vaihtojaksot 

 • SAP-opintojaksot ovat laajuudeltaan 1 – 6 opintopistettä, ja jokaiseen SAPiin kuuluu online-jakso sekä viikon kestävä lähijakso RUN-korkeakoulussa Hollannissa, Irlannissa, Itävallassa tai Portugalissa.
 • YES-ohjelmat ovat viikon mittaisia vaihtojaksoja yllä mainituissa RUN-korkeakouluissa. 
 • Apurahat ovat maakohtaisia, ja niihin kuuluu matkatuki ja elin- ja asumiskustannustuki seuraavasti:

Lyhytkestoinen Erasmus+ -monimuotoliikkuvuus

 • vaihtojakson kesto 5-14 päivää: summa on 79 euroa/päivä
 • vaihtojakson lisäpäivät 15-30 päivää: summa on 56 euroa/päivä
 • 1 ylimääräinen matkustuspäivä voidaan lisätä ennen ja jälkeen vaihtojakson

Saat apurahaa lyhytkestoiseen vaihtoon, kun:

 1. osallistut RUN-Eurooppa-yliopiston SAP- tai YES-opintoihin
 2. vaihtojaksosi on Erasmus+ -monimuotototeutus
 3. jos olet YAMK- tai AOKK-opiskelija.

RUN -Eurooppa-yliopiston SAP-opinnot (= Short Advanced Programmes) sisältävät aina lyhyen vaihtojakson ja online opetusta. SAP-opintoihin haetaan RUN-Eurooppa-yliopiston opintotarjonnan kautta (https://run-eu.eu/).

Erasmus+ -monimuotototeutus sisältää lyhytkestoisen vaihtojakson ja sen lisäksi pakollisen virtuaalisen osan.

 • Avoin kaikille opiskelijoille.
 • Lyhyt vaihtojakson kesto on 5 – 30 päivää.
 • Virtuaalijakso kestoa ei ole määritelty erikseen.
 • Koko jakson minimilaajuus on 3 opintopistettä (= lyhyt vaihtojakso + virtuaalijakso).
 • Ulkomailla suoritettavat opinnot/harjoittelu soveltuu tutkintoon ja ulkomaanjakso hyväksiluetaan täysimääräisesti osaksi tutkintoa.

Apurahan saajana sitoudut:

 • noudattamaan opinto- tai harjoittelusuunnitelmaa (Learning Agreement for Studies / Traineeship) tai RUN-EU-SAP-opinto-ohjelma.
 • huolehtimaan tarvittavat luvat, vakuutukset ja rokotukset kuntoon.
 • palauttamaan tarvittavat lomakkeet ja raportit vaihdosta ohjeiden mukaisesti ja ajallaan.
 • maksamaan apurahan tai osan siitä takaisin, mikäli keskeytät, peruutat vaihtosi, et palauta vaadittuja asiakirjoja ajoissa SoleMOVEen.

Apuraha ei vaikuta saamasi opintotuen määrään. Apurahahakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen vaihdon alkamista.

Myöhässä lähetettyjä apurahahakemuksia ei käsitellä. Apuraha pyritään maksamaan viimeistään 2 viikkoa ennen vaihdon alkamista edellyttäen, että hakuasiakirjat ovat tallennettu SoleMOVEen ja SoleGRANTiin.

Samaan vaihtojaksoon ei voi käyttää rahoitusta useasta eri EU:n tai OPH:n hallinnoimasta ohjelmasta.

Apurahan suuruus määräytyy:

 • jakson keston perusteella
 • vaihtotyypin perusteella (osallistuminen SAP-opintoihin, monimuotoliikkuvuus tai YAMK/AOKK-opiskelija)

Maksuaikataulu

Lyhytkestoisen vaihdon apuraha maksetaan kokonaan ennen vaihtojakson alkamista, kun vaadittavat dokumentit on tallennettu asianmukaisesti SoleMOVEen ja SoleGRANTiin.

Vaihdon todellinen kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Transcript of Records / Traineeship Certificate -dokumentista.

 

Fewer opportunities -lisätuki (mm. perheellisille) ja osallisuustuki

Fewer opportunities -lisätuki

Erasmus+ -ohjelma maksaa lisätukea (fewer opportunities top-up) Erasmus-opiskelijoille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua Erasmus-ohjelmaan. Lukuvuodesta 2022-23 alkaen tähän ryhmään kuuluu: perheelliset (alaikäisiä lapsia huollettavanaan vaikka jäisivät kotimaahan), omaishoitajana toimivat (sopimus omaishoidosta kunnan kanssa), vammaiset ja toimintarajoitteiset (vähintään keskivaikea toiminnanvajaus), vakavista tai kroonisista terveysongelmista kärsivät, tai kansainvälistä suojelua saaneet opiskelijat.

Lisätuen määrä pitkäkestoisessa liikkuvuudessa (2-12 kk) on 250 euroa / kk ja lyhytkestoisessa liikkuvuudessa 100 euroa / 5-14 pv:n vaihto tai 150 euroa / 15-30 pv:n vaihto. Lisäksi lyhytkestoiseen opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuteen lähtevälle opiskelijalle maksetaan matkatuki, joka määrittyy kohteen etäisyyden perusteella.

Oikeus lisätukeen osoitetaan opiskelijan ja HAMKin allekirjoittamalla vakuudella, joka lisätään SoleGRANT-hakemukseen.

Esteettömyys- tai osallisuustuki

Yllä mainitun kiinteän fewer opportunities -lisätuen lisäksi opiskelijat voivat hakea ja saada myös todellisiin kustannuksiin perustuvaa osallisuustukea, mikäli heillä on enemmän tai muita kuluja kuin kiinteä tuki kattaa, tai mikäli heillä on myös muita esteitä liikkuvuusjaksolle kuin se, jonka perusteella kiinteä lisätuki on myönnetty.

Lisätietoja OPH:n sivuilla.

Vihreän liikkuvuuden tuki Erasmus+ -ohjelmassa

Jos Erasmus+-vaihtoon lähtevä opiskelija valitsee vihreän matkustustavan, hän voi saada vihreän liikkuvuuden -lisätukea matkustamalla vaihtokohteeseensa ympäristöystävällisemmällä tavalla, joko junalla, kimppakyydillä, tai bussilla.

Opiskelija on oikeutettu vihreän matkustuksen tukeen, kun koko matka, suurin osa matkustetusta matkasta, tai vähintään meno-paluumatkan toinen suunta on toteutettu vähäpäästöisemmillä matkustustavoilla. Lukuvuodesta 2022-2023 alkaen vihreän matkustamisen tuki ja enimmäismatkapäivät riippuvat liikkuvuustyypistä:

 • Opiskelijoille pitkäkestoisessa liikkuvuudessa (2 – 12 kk) ohjelmamaihin: 50 EUR kiinteä vihreän matkustamisen lisäapuraha + enintään neljä (4) matkapäivää.
 • Opiskelijoille pitkäkestoisessa liikkuvuudessa (2 – 12 kk) kumppanimaihin: etäisyyteen perustuva vihreän matkustamisen tuki + enintään neljä (4) matkapäivää.
 • Opiskelijoille lyhytkestoisessa (monimuoto)liikkuvuudessa kaikkiin maihin (5 – 30 päivän fyysinen liikkuvuus): 50 EUR kiinteä vihreän matkustamisen tuki + enintään kuusi (6) matkapäivää.
 • Opiskelijoille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia lyhytkestoisessa liikkuvuudessa kaikkiin maihin (5 – 30 päivän fyysinen liikkuvuus): etäisyyteen perustuva vihreän matkustamisen tuki + enintään kuusi (6) matkapäivää.

Lisätuki maksetaan vaihtojakson jälkeen, kun opiskelija on toimittanut vihreän liikkuvuuden vakuuslomakkeen (kuitit tai vastaavat todisteet) matkastaan osoitteeseen international@hamk.fi .

Ideoita vihreämpään matkustamiseen

KELAn tuet

Apuraha ei vaikuta opintotuen määrään.
Lue lisää KELAn tuista ulkomaan opintoihin: https://www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille

HAMKin ulkopuolinen rahoitus

Ota selvää myös HAMKin ulkopuolisesta rahoituksesta. Niitä voi tiedustella erilaisilta järjestöiltä, säätiöiltä, rahastoilta, kaupungeilta, kunnilta, ystävyysseuroilta jne. Tietoa apurahoista saa mm. Säätiöpalvelun , EDUFIn ja Fulbright Centerin kotisivuilta.

EDUFI-harjoittelu korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille.
Opetushallituksen kautta voit hakea työharjoitteluun ulkomaille ja OPH myöntää apurahan.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvat ohjelmamaat ovat:

Maaryhmä 1: Tanska, Islanti, Irlanti, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi sekä Sveitsi* ja Iso-Britannia*.
Maaryhmä 2: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, , Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvat kumppanimaat ovat:

Muu maailma, esim. Australia, Brasilia, Etelä-Korea, Kanada, Kosovo, Meksiko, USA.

* Sveitsi ja Iso-Britannia ovat kumppanimaita mutta apuraha maksetaan ohjelmamaan mukaan.