Hyppää sisältöön
Home Kiertotalousalan yritysten kehitystarpeita selvitetty Kanta-Hämeessä

Kiertotalousalan yritysten kehitystarpeita selvitetty Kanta-Hämeessä

Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimus selvitti, millaisia kehitystarpeita kiertotalouden pk-yrityksillä on Kanta-Hämeessä ja miten HAMK voisi niihin vastata. Haastattelututkimuksessa nousivat esiin erityisesti digitalisaatioon, materiaalin käyttöön ja datan hyödyntämiseen liittyvät tarpeet.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kiertotalouden pk-yritysten toimintaan liittyvän datan hyödyntämistä liiketoiminnan ja prosessien kehittämisessä sekä tulevaisuuden ennakoinnissa. Haastattelut toteutettiin seitsemässä Kanta-Hämeeseen sijoittuvassa yrityksessä syksyllä 2019 ennen koronapandemiaa sekä syksyllä 2020. Jälkimmäisessä haastattelussa kysyttiin, miten koronapandemia on vaikuttanut tulevaisuuden ennakointiin ja millaisia kehittämistarpeita yrityksissä on.

Digitalisaatioon liittyviin kehittämiskohteisiin kuuluivat verkkopalveluasioinnin kehittäminen ja kuljetusjärjestelmän tekoälypohjainen optimointi. Pk-yrityksissä paljon selvitettävää ja tutkittavaa liittyy myös siihen, miten materiaaleja prosessoimalla saadaan uusia tuotteita, miten materiaalien uudelleenkäytettävyyttä voi lisätä tuotannossa sekä kuinka hankitaan kierrätysmateriaaleja. Myös teknologiaselvityksille sekä logistiikan ja varastoinnin mallintamiselle tulee olemaan tarvetta.

Datan hyödyntämisen kehittämistarpeet liittyvät esimerkiksi raaka-aineen saatavuustietojen automatisointiin ja ennustamiseen sekä lopputuotteen kysynnän ennakoivaan mallinnukseen. Datan hyödyntämisen kehittäminen ylipäätään koettiin tärkeäksi, sillä dataa kertyy paljon. Myös hiilijalanjäljen laskenta asiakkaalle lajittelun vaikutusten osoittamiseksi on ajankohtaista. Lisäksi kiinnostaa, minne kaivolietevirrat todellisuudessa menevät.

Yritykset mainitsivat strategisina kehittämishankkeinaan mm. TKI-toiminnan kehittämisen yhteistyökumppanien kanssa, hiilijalanjäljen minimoinnin sekä brändin ja tunnettuuden kasvattamisen. Lisäksi alan hiljaisen tiedon esiin kaivamisessa kaivataan apua, sillä markkinasta tarvitaan luotettavaa tietoa. Tutkimus osoittaa myös, että systemaattinen yhteistyö HAMKin kanssa kiinnostaa yrityksiä, ja yrityksissä halutaankin kuulla, mitä ideoita ja yhteistyömahdollisuuksia HAMKilla on.

Tutkimus toteutettiin osana HAMKin ja Lahden ammattikorkeakoulun hanketta Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (Tuleva), jota rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto. Lisätietoja hankkeesta hankesivuilla ja toteutetusta tutkimuksesta myös blogissa.

Lisätietoja:

Anne-Mari Järvenpää
Lehtori, Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka)
Hämeen ammattikorkeakoulu
+358400534131
[email protected]