Hyppää sisältöön

TULEVA

Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Hankkeen tiedot

HankeTulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA)
Kesto1.8.2018 – 31.12.2020
ToteuttajatLahden ammattikorkeakoulu (LAMK, päätoteuttaja), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK, osatoteuttaja)
Yhteistyökumppanina hankkeessa Hämeen Kauppakamari
RahoittajatEuroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto
Budjetti 365 290 €

Pk-yritysten on varauduttava toimintaympäristön muutoksiin, ennakoitava tulevaisuutta ja uudistettava liiketoimintaa. Yrityksissä tarvitaan lisää osaamista tulevaisuustiedon hyödyntämiseen. Hankkeessa parannetaan pk-yritysten valmiuksia ottaa käyttöön ja hyödyntää tiedolla johtamisen (Business Intelligence, BI) käytäntöjä liiketoiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden ennakoinnissa.

Liiketoiminnan kehittämiseksi BI-tietoa tulisi pk-yrityksissä hyödyntää asiakas- ja markkinalähtöisesti. Hankkeessa sovelletaan BI-tietoa älykkään erikoistumisen mukaisesti kehittämällä yhteisöllisiä, innovatiivisia, nopeita ja ketteriä toimintatapoja ja menetelmiä digitaalisten sekä bio-, kierto- ja alustatalouden tuotteiden, palveluiden, prosessien tai käytäntöjen kehittämisessä. Kaupallistamisessa pk-yritysten haasteena on uudenlaisten digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, joista hankkeessa keskitytään markkinointiautomaation soveltamiseen markkinoinnin ja myynnin tukena. Lähtökohtana on vähähiilisyyden edistäminen.

Hankkeessa lisätään Hämeen alueen pk-yritysten keskinäistä yhteistyötä – mutta myös Hämeen alueen pk-yritysten, Lahden ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen välistä yhteistyötä jakamalla ja rikastamalla yrityskohtaisia, tietoon perustuvia tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ratkaisuja yrityksissä toteutettavissa bencmarking-työpajoissa. Korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijat ovat aktiivisesti mukana yritysten liiketoiminnan kehittämisen eri vaiheissa.

Hankkeen aikana yritykset aloittavat TKI-toiminnan kehittämisen em. korkeakoulujen, oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden kanssa. Hankkeen tuloksena pk-yrityksille syntyy osaamista, käytännön kokemusta ja konkreettista tuloksia tiedolla johtamisen soveltamisesta digitaalisuutta ja kestävyyttä korostavien tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä ja kaupallistamisesta. Korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijat ja asiantuntijat tukevat pk-yrityksiä konkreettisesti uuden tiedon ja osaamisen hankkimisessa sekä tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden ja innovatiivisten kokeilujen toteuttamisessa. Hankkeen tuloksena pk-yrityksillä on paremmat edellytykset saada uusia tuotteita ja palveluita markkinoille.

Kohderyhmä

Pk-yritykset

Toiminta-alue

Hämeen alue

Ajankohtaista ja tuloksia

Hanke on päättynyt 31.12.2020. 

Keskeisiä tuloksia julkaistaan vielä vuoden 2021 aikana!

 • Forssan Lehti julkaisi 26.7.2021 hankkeen tuloksista kirjoitetun kolumnin (julkaistu tässä lehden luvalla). Lue juttu.
 • Opiskelijoita yritysten apuna datan analysoinnissa ja visualisoinnissa maalis-toukokuussa 2021 (kts. esite). Toteutus yhteistyössä biotalouden tieto- ja viestintätekniikka sekä HAMK Design Factory, ohjaajana tutkijayliopettaja Jari Jussila. Lisätiedot anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi. Mukaan lähti viisi yritystä joiden toimeksiannoissa tarkastellaan mm.
  • CO2 -päätöjen vähentämistä,
  • biojäteastoiden täyttöasteen seurantaa,
  • hyötyjätepotentiaalia ja keräysvälinetarvetta,
  • kuljetusten tehokkuutta ja vaikutusta CO2 -päästöihin,
  • kustannussäästöjen hakemiseen ostotilausten yhdistelemisellä sekä
  • myynnin ja talouden KPI -mittareita. 
 • Yhteenveto Kanta-Hämeen kiertotalousyritysten kehittämistarpeista: tiedote ja blogiteksti
 • Tulossa raportti kiertotalousalan yritysten datan hyödyntämisestä päätöksenteon tukena. 

Syksy 2020

 • Data-analytiikan verkkokurssi pk-yrityksille käytettävissä vuoden loppuun saakka, lue lisää verkkosivuista alta
 • Julkaistu tuloksia: pk-yritysten käytännöt tulevaisuuden ennakoinnissa
 • Julkaistu pk-yrityksille suunnatut kevytoppaat:
 • Tapaustutkimus pk-yrityksissä datan hyödyntäminen päätöksenteossa ja koronan vaikutus tulevaisuusennakointiin. Tuloksia julkaistaan vuoden 2021 puolella. 

Kevät 2020

 • Data-analytiikan verkkokurssi pk-yrityksille. Lue lisää alta kohdasta “Valmennusohjelma pk-yrityksille”.
 • Tapaustutkimus pk-yrityksissä: tunnistetaan parhaita käytäntöjä tulevaisuuden ennakoinnissa. 
 • Tulossa opas pk-yrityksille ennakointimenetelmiin.

**Kaikki yleisötapahtumat p e r u t t u   HAMKissa huhtikuun loppuun saakka, kts. tiedote** 

Kiertotalous liiketoiminnassa — poimi käytännön vinkit 22.4.2020! (PERUTTU 12.3.2020)

Mitä kiertotalous on pk-yritysten näkökulmasta? Miten toteuttaa kiertotaloutta tuotteissa, palveluissa tai yrityksen arjessa? Mistä saa tukea ja apua kiertotalouden kehittämiseen pk-yrityksessä?

Hämeen liitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ovat olleet mukana kansainvälisessä kiertotalouden kehittämiseen keskittyneessä SYMBI –projektissa. Yksi keskeinen havainto oli se, että yritykset tunnistavat heikosti kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia. Kiertotalouden ja teollisten symbioosien käytännön esimerkit yrityselämästä voivat toimia inspiraation lähteinä maakunnan eri alojen yrityksille liiketoiminnan kehittämisessä.

Tervetuloa tutustumaan erilaisiin tapoihin toteuttaa kiertotaloutta tuotteissa ja palveluissa sekä resurssiviisaana toimintana ylipäätään.

Aika: keskiviikko 22.4.2020 klo 13-16
Paikka: HAMK Forssa, Wahreninkatu 11, 3.krs, FORZA
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi

Ohjelma

 • Bio- ja kiertotalous – älykäs valinta maakunnan elinvoimaisuuden kehittämiseksi, Marko Mälly Hämeen liitto
 • Kiertotalouden kehittäminen Forssassa, Forssan Yrityskehitys Oy ja Forssan kaupunki. FRUSH –kiertotaloustapahtuma 30.9.-1.10.2020
 • Visio 2030—Kiertotalouden kärkipaikka, opinnäytetyön tuloksia, opiskelija HAMK
 • Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat –listalta poimintoja, opiskelija HAMK
 • Kiertotalous osana tuotetta, palvelua ja toimintaa:
  • FM-Haus Oy, Maria Jokinen (puu- ja moduulirakentaminen)
  • Jospak Oy, Petra Katajisto (kartonkipohjainen pakkausratkaisu elintarvikkeille)
 • Pk-yrityksille suunnattu apu ja tuki kiertotalouden kehittämiseen
  • Motiva, Ilkka Hippinen
   • Materiaalikatselmus
   • Materiaalitori
   • Teollisten symbioosien toimintamalli, FISS
  • Business Finland – Ohjelmat ja rahoitus kiertotalouden edistämiseksi
   Kati Oikarinen ja Risto Lustila
  • Hämeen ELY –keskus, Tuomo Kauha. Vähähiilisten innovaatioiden kehittäminen. 
 • HAMKin opiskelijaprojektimahdollisuudet yrityksille kiertotalouden kehittämisen tueksi.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, +358 400 534 131.

Tilaisuuden esite

Verkkokurssi pk-yrityksille datan analysointiin ja visualisointiin, suoritettavissa vuoden 2020 aikana.

Lue lisää alta kohdasta “Valmennusohjelma pk-yrityksille”.

Ennakointityöpaja 13.2.2020: Miten digitaalisuus muuttaa kotihoitoa vuoteen 2050 mennessä?

Lue Forssan Lehden tilaisuudesta kirjoittama juttu: https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/alysiru-ihon-alla-ja-sukulaissuhteita-virtuaalitodellisuudessa-tallaistako-on-kotihoito-forssassa-vuonna-2050-550794

Työpaja toteutetaan Forssan kampuksella sairaanhoitaja- ja biotalouden insinööri -opiskelijoiden kanssa. Tilaisuus ovat avoin kaikille! Yhteistyössä HAMK Design Factory. Lisätiedot anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi 

Aika: 13.2.2020, tulevaisuuskuvien esittely klo 13-15
Kenelle: aiheesta kiinnostuneet yritykset, organisaatiot ja kansalaiset
Paikka: HAMK Kehräämö, 3.krs, FORZA

OHJELMA

Klo 9 Työpajan alustuspuheenvuorot (yleisöllä mahdollisuus osallistua)
– Kotihoito, sen haasteet ja kehittämistarpeet /palvelujohtaja ja yrittäjä Jaana Lähteenkorva Wallaton Oy
– Megatrendit /Anne-Mari Järvenpää HAMK TULEVA -hanke
Klo 10 Työpaja (opiskelijoille)
Klo 13 Tulosten eli tulevaisuuskuvien esittely (yleisöllä mahdollisuus osallistua tästä eteenpäin)
Klo 14 Työpajan purkukeskustelu ja parhaan palkitseminen
Noin klo 15 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden taustaa:
HAMK järjestää tulevaisuuden ennakoinnin hengessä työpajan 13.2.2020, jossa tulevaisuustiedon avulla kehitellään tulevaisuuskuvaa siitä, mitä kotihoito – ja ihmisten hoitaminen ylipäätään – voisi olla vuonna 2050. Erityisesti pohditaan, miten digitaalisuus mullistaa ihmisten hoitamisen ja toimintamallit ylipäätään. Työpajassa tulevaisuuskuvia luovat HAMKin sairaanhoitaja- ja biotalouden insinööri -opiskelijat

Työpaja on avoin kaikille, erityisesti luotujen tulevaisuuskuvien esittely klo 13 alkaen sekä aamussa tilaisuuden alustukset klo 9-10.

Kahvitusta varten pyydetään ilmoittautumisia 11.2.mennessä: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RfDS-0yzc0aVNI8jdDVc7NyJ3elxyh9EhduIkiO_f_1UQzE2SjE0UE1LT0lVMjRWRUJZNFlLTEZGNy4u

Työpajan järjestää Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) -hanke, yhteistyössä HAMK Design Factoryn, FORZA -yrityskiihdyttämön ja Forssan Yrityskehitys Oy:n kanssa. TULEVA -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto ja Hämeen liitto. Lisätiedot hankkeesta https://www.hamk.fi/projektit/tuleva/perustiedot ja anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi

Data-analytiikka -projekteihin haetaan yritysten toimeksiantoja

Yrityksille tarjolla apua datan analysointiin ja visualisointiin opiskelijaprojekteina ajalla 16.3.-8.5.2020! Projektin kesto on 8 viikkoa, yritys tapaa opiskelijat ensimmäisellä ja viimeisellä viikolla – näiden välissä yhteyttä pidetään viikoittain verkossa. Projekteja ohjaa tutkijayliopettaja Jari Jussila, osana TULEVA -hanketta (EAKR). Yhteydenotot: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi

Lue lisää esitteestä

Syksy 2019

Kanta-Hämeen ennakointiseminaari 7.11.2019 Hämeenlinnassa, Digitaalisuus mullistaa Kanta-Hämeen(kin)

Torstai 7.11.2019 / HAMK Design Factory, Visakaarre 4, Hämeenlinna. Ilmoittautuminen 4.11. mennessä.

OHJELMA: Kanta-Hämeen ennakointiforum 7.11.2019 final (003).

Tule inspiroitumaan liiketoiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden ennakointiin torstaina 19.9.2019! [Esite ]

Tommi Lähde, The Other Danish Guyn perustaja, puhuu tulevaisuuden liiketoiminnan ennakoinnista ja innovatiivisesta kehittämisestä kiertotaloutta hyödyntäen. Puheenvuoroa seuraa yrityksille suunnattu keskustelutuokio sekä lounas, jonka jälkeen yrityksillä on mahdollisuus verkostoitua HAMKin opiskelijoiden kanssa.

Ohjelma torstaina 19.9.2019 klo 10.30, HAMK Wahreninkatu 11 Forssa:
• 10.30 Tommi Lähde, The Other Danish Guy, maisemasalissa.
• 11.30 Heräsikö idea? Keskusteleva palvelumuotoilun työpaja, Jukka Raitanen HAMK, Forza –yrityskiihdyttämö.
• 12.15 Lounas, ideoista keskustelu jatkuu, Anne-Mari Järvenpää HAMK  
• 13.00 Verkostoituminen opiskelijoiden kanssa, Forza Crash.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, +358 400 534 131. 

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään FRUSH -tapahtuman yhteydessä.

Kevät 2019

Yhteistyömahdollisuuksia yrityksille HAMKin Biotalouden insinööri -opiskelijoiden kanssa: esittelytilaisuus ja keskustelutilaisuus perjantaina 17.5.2019 klo 9-11 Forssan Yrityskehitys Oy:n tiloissa, os. Koulukatu 13 Forssa.

Valmennusohjelma pk-yrityksille on päättynyt 13.5.2019. Valmennuksen pohjalta hankkeesa tuotetaan “kevytopas” pk-yrityksille. 

Opiskelijoilta apua yrityksille datan analysointiin ja visualisointiin ajalla 17.4.-6.5.2019.

Valmennusohjelma pk-yrityksille

HAMK toteutti keväällä 2019 pk-yrityksille valmennusohjelman (maksuton)

Valmennusohjelma oli kaksiosainen ja se päättyi 13.5.2019:

 • Osa 1: Liiketoimintaa tukevan ennakoinnin perusteet (12h)
 • Osa 2: Liiketoimintadatan analysointi ja käyttö osana päätöksentekoa (12h)

Valmennus toteutetaan Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksella, osoitteessa Vankanlähde 11, pääsisäänkäynti N-rakennuksesta jossa ohjaus eteenpäin.

Osa 1: Liiketoimintaa tukevan ennakoinnin perusteet (12h)

Valmennus on suunnattu organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille, jotka voivat hyödyntää ennakointia organisaationsa toiminnan kehittämisessä. Jokainen valmennusaihe sisältää johdannon aiheeseen ja soveltavan osuuden, jota voi hyödyntää omaan strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Osallistua voi yksittäisiin valmennusaiheisiin tai koko valmennukseen.

 1. Ennakointimenetelmien hyödyntäminen omassa organisaatiossa 14.3.2019 klo 9-12.
  • Keskeisten ennakointimenetelmien esittelyä kuten esimerkiksi barometrit, muutoksen voimakenttä, heikot signaalit, skenaariot, villit kortit, tiekartat, delphoi, tulevaisuuspyörä.
  • Taidollisten valmiuksien lujittaminen eri ennakointimenetelmien hyödyntämiseen.
 2. Ennakointi strategiaprosessin tukena 14.3.2019 13-16
  • Mitä on ennakointi ja miten hyödyntää sitä organisaation strategiaprosessin tukena?
  • Ennakoitavissa olevat tapahtumakulut dynaamisina prosesseina. 
  • Miten huomioida oman toimialan ja toimintaympäristön muutoksen määrä ja nopeus? 
  • Oman organisaation ennakointikäytäntöjen nykytilan arviointi ja kehittämismahdollisuudet.
 3. Liiketoimintamalliin liittyvien osa-alueiden kehityksen ennakointi 27.3.2019 klo 9-12
  • Liiketoimintamallin eri osa-alueet ja niihin liittyvät muutosvoimat.
  • Ennakointimenetelmien hyödyntäminen osa-aluekohtaisessa ennakoinnissa.
  • Liiketoiminnan hallittu uudistaminen ennakointimenetelmiä hyödyntäen.
 4. Ennakoinnin sovellusalueita 27.3.2019 klo 13-16
  • Vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot.
  • Teknologiatiekartat.
  • Tuotehallintaa tukevat tiekartat.
  • Toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat voimat (PESTLE).
  • Organisaation toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvät

Lue lisää valmennusohjelman esitteestä

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, +358 400 534 131.

Koulutus on maksuton ja se luokitellaan de minimis -tueksi. Valmennukseen osallistuvien yritysten tulee täyttää lomake DE_MINIMIS_ilmoitus_osallistuva_yritys_FI.EAKR

Osa 2: Liiketoimintadatan analysointi ja käyttö osana päätöksentekoa (12h)

Valmennus on suunnattu organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille, jotka voivat hyödyntää analysointia organisaationsa toiminnan kehittämisessä. Kaksi ensimmäistä valmennussessiota käsittelee johtamista liiketoimintatiedolla sekä tiedon analysointia ja visualisointia. Kaksi jälkimmäistä sessiota on työpajoja, joissa osallistujat käsittelevät edustamansa yrityksen dataa. Tämä valmennus on suunniteltu suoritettavaksi kokonaisuutena.

 1. Johdatus liiketoiminnan johtamiseen tiedolla 9.4.2019 klo 9-12 (tila C338) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen
  • Analytiikan eri muodot ja organisaatioiden kyvykkyys.
  • Business Intelligence toiminta ja sen organisointi.
   Modernit BI työkalut ja niiden hinnoittelu.
  • Tutustuminen Microsoftin Pivot-, Power Pivot- ja Power BI- työkaluihin käytännön harjoitusten kautta.
 2. Liiketoimintatiedon analysointi ja visualisointi
  15.4.2019 klo 9-12 (tila C305) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen
  • Visualisointitavat, käytänteet ja laatukriteerit
  • Tiedon tuonti, yhdistely ja muokkaaminen Power BI:llä
  • Peruslaskutoimitukset ja tiedon analysointi hyödyntäen Data Analysis Expression (DAX) -kaavoja
  • Analysoinnin ja visualisoinnin harjoittelua Power BI:llä
  • Organisaation omien datalähteiden esikartoitus ja liiketoimintaongelman tai haasteen kuvaaminen
 3. Työpaja yrityksen oman datan analysointiin ja visualisointiin 7.5.2019 klo 9-12 (tila C305) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen
  • Yritys tuo oman datansa (small data), jota analysoidaan ja visualisoidaan työpajassa
  • Työpajan lopputuotoksena hahmotellaan minkälaisen Proof of Concept toteutuksen voisi rakentaa päätöksen teon tueksi.
 4. Proof of Concept työpaja analytiikkaratkaisun rakentamiseen Power BI:llä 13.5.2019 klo 9-12 (tila C305) Valmentajina Jari Jussila ja Tapio Kilpeläinen
  • Työpajan tavoitteena on rakentaa Proof of Concept (POC) toteutus yrityksen liiketoimintaongelman ratkaisusta
  • Valmentajat ja osallistujat sparraavat POCin kehittämistä
  • Suunnitelman laatiminen kuinka POC viedään tuotantoon ja käyttöön yrityksessä.

Lue lisää valmennusohjelman esitteestä..

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, +358 400 534 131.

Koulutus on maksuton ja se luokitellaan de minimis -tueksi. Valmennukseen osallistuvien yritysten tulee täyttää lomake DE_MINIMIS_ilmoitus_osallistuva_yritys_FI.EAKR

Työpaketit ja tavoiteltavat tulokset

 • Pk-yritysten, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen aikuiskoulutuksen välisten yhteyksien, yhteistyön ja
  synergioiden kehittäminen
 • Ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen ennakointipalvelu yritysten BI-toiminnan ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi
 • Future Business Summit 2019 ja 2020 -ennakointitapahtumat – yritysten, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumis- ja asiantuntijaseminaarit

 • Pk-yrityksille ainutlaatuista Business Intelligence (BI)- ja tiedolla johtamisen osaamista liiketoiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden ennakointiin
 • Pk-yrityksille edellytyksiä hyödyntää BI-tietoa liiketoimintaprosessin eri vaiheisiin liittyvässä päätöksenteossa ja suunnittelussa

 • Pk-yritykset käynnistävät tuotteiden ja palveluiden kehittämisyhteistyön Hämeen alueen ammattikorkeakoulujen kanssa
 • Yrityskohtaisia, avoimeen innovaatioon ja tulevaisuuden kysyntään perustuvia uusia ideoita uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi
 • Pk-yritykset käynnistävät uuden tai parannellun tuotteen tai palvelun kehittämisen
 • Pk-yrityksille uusia edellytyksiä älykkääseen erikoistumiseen sekä palvelujen muotoilua tukevien menetelmien soveltamiseen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä

 • Pk-yrityksille on selkeytynyt käsitys omien asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen logiikasta
 • Pk-yritykset saavat uusia edellytyksiä ja osaamista markkinoida ja myydä digitaalisesti (kaupallistaa) kehitettyjä tuotteita tai palveluita

Verkkokurssi

Verkkokurssi (itseopiskelumateriaali) datan analysointiin ja visualisointiin

TULEVA -hanke tarjoaa pk-yrityksille suunnatun verkkokurssin (itseopiskelumateriaalin) datan analysoinnin ja visualisoinnin perusteista. 

Materiaalit on koottu Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tutkinto-opiskelijoille toteutetuilta opintojaksoilta. Verkkokurssi sisältää datan analysoinnin ja visualisoinnin oppimateriaaleja ja harjoitustehtäviä.

Voit opiskella kurssin omassa aikataulussasi vuonna 2020. Voit hyödyntää materiaalia myös valitsemiesi osaamisalueiden oppimiseen, omien tarpeidesi mukaan. 

Erityisiä lähtötietovaatimuksia ei ole.

Kurssin sisältö:
• Pohjatiedot Excelistä
• Kehittyneemmät data-analyysityökalut Excelissä osa 1: Pivot
• Kehittyneemmät data-analyysityökalut Excelissä osa 2: Power Pivot
• Power BI:n perusteet, datan visualisointi ja infografiikka
• Power BI työkalun ohjattu projektityö
• Yrityksen data analyysi Power BI työkalulla

Verkkokurssi on maksuton

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, +358 400 534 131. Kurssille voi ilmoittautua jatkuvasti keväällä 24.5.2020 saakka ja uudestaan syksyllä 10.8.2020 alkaen. 

Kurssin esite

Yhteystiedot

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.