TULEVA

Hämeen ammattikorkeakoulu
eakr-logo
Vipuvoimaa EU:lta
-

TULEVA

Hankeaika: 1.8.2018 – 31.12.2020

Toteuttajat: Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK)

Osatoteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto

Kustannusarvio: 365 290 €

Työpaketit ja tavoiteltavat tulokset

Työpaketti 1. Projektin hallinnointi ja viestintä (LAMK, 8/2018-12/2020)

Työpaketti 2. Pk-yritysten kehittämiskyvykkyyden parantaminen (LAMK ja HAMK, 8/2018-12/2020)

 • Pk-yritysten, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen aikuiskoulutuksen välisten yhteyksien, yhteistyön ja
  synergioiden kehittäminen
 • Ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen ennakointipalvelu yritysten BI-toiminnan ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi
 • Future Business Summit 2019 ja 2020 -ennakointitapahtumat – yritysten, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkostoitumis- ja asiantuntijaseminaarit

Työpaketti 3. Future Business Intelligencen (BI) käyttö ja hyödyntäminen pk-yritysten liiketoiminnan suunnittelun ja tuotekehityksen tukena (HAMK, 8/2018-10/2019)

 • Pk-yrityksille ainutlaatuista Business Intelligence (BI)- ja tiedolla johtamisen osaamista liiketoiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden ennakointiin
 • Pk-yrityksille edellytyksiä hyödyntää BI-tietoa liiketoimintaprosessin eri vaiheisiin liittyvässä päätöksenteossa ja suunnittelussa

Työpaketti 4. Ideoinnista tuotteistamiseen (LAMK, 2/2019-10/2020)

 • Pk-yritykset käynnistävät tuotteiden ja palveluiden kehittämisyhteistyön Hämeen alueen ammattikorkeakoulujen kanssa
 • Yrityskohtaisia, avoimeen innovaatioon ja tulevaisuuden kysyntään perustuvia uusia ideoita uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi
 • Pk-yritykset käynnistävät uuden tai parannellun tuotteen tai palvelun kehittämisen
 • Pk-yrityksille uusia edellytyksiä älykkääseen erikoistumiseen sekä palvelujen muotoilua tukevien menetelmien soveltamiseen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä

Työpaketti 5. Marketing Intelligence pk-yrityksessä (LAMK, 1/2020-3/2020)

 • Pk-yrityksille on selkeytynyt käsitys omien asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen logiikasta
 • Pk-yritykset saavat uusia edellytyksiä ja osaamista markkinoida ja myydä digitaalisesti (kaupallistaa) kehitettyjä tuotteita tai palveluita

HAMK toteuttaa keväällä 2019 pk-yrityksille valmennusohjelman

Valmennusohjelma on kaksiosainen:

 • Osa 1: Liiketoimintaa tulevan ennakoinnin perusteet (12h)
 • Osa 2: Liiketoimintadatan analysointi ja käyttö osana päätöksentekoa (12h)

Valmennus toteutetaan Hämeenlinnassa HAMKin Visamäen kampuksella, osoitteessa Vankanlähde 11, pääsisäänkäynti N-rakennuksesta jossa ohjaus eteenpäin  (kts. kampus-kartta).

Osa 1: Liiketoimintaa tulevan ennakoinnin perusteet (12h)

Valmennus on suunnattu organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille, jotka voivat hyödyntää ennakointia organisaationsa toiminnan kehittämisessä. Jokainen valmennusaihe sisältää johdannon aiheeseen ja soveltavan osuuden, jota voi hyödyntää omaan strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Osallistua voi yksittäisiin valmennusaiheisiin tai koko valmennukseen.

 1. Ennakointimenetelmien hyödyntäminen omassa organisaatiossa 14.3.2019 klo 9-12 
 2. Ennakointi strategiaprosessin tukena 14.3.2019 13-16
 3. Liiketoimintamalliin liittyvien osa-alueiden kehityksen ennakointi 27.3.2019 klo 9-12 
 4. Ennakoinnin sovellusalueita 27.3.2019 klo 13-16 

Lue tarkemmat sisällöt valmennusohjelman esitteestä

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, +358 400 534 131.

Koulutus on maksuton ja se luokitellaan de minimis -tueksi. Valmennukseen osallistuvien tulee täyttää lomake DE_MINIMIS_ilmoitus_osallistuva_yritys_FI.EAKR

 

Osa 2: Liiketoimintadatan analysointi ja käyttö osana päätöksentekoa (12h)

Tiedot tulossa. 

YHTEYSTIEDOT

Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA)

Pk-yritysten on varauduttava toimintaympäristön muutoksiin, ennakoitava tulevaisuutta ja uudistettava liiketoimintaa. Yrityksissä tarvitaan lisää osaamista tulevaisuustiedon hyödyntämiseen. Hankkeessa parannetaan pk-yritysten valmiuksia ottaa käyttöön ja hyödyntää tiedolla johtamisen (Business Intelligence, BI) käytäntöjä liiketoiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden ennakoinnissa.

Liiketoiminnan kehittämiseksi BI-tietoa tulisi pk-yrityksissä hyödyntää asiakas- ja markkinalähtöisesti. Hankkeessa sovelletaan BI-tietoa älykkään erikoistumisen mukaisesti kehittämällä yhteisöllisiä, innovatiivisia, nopeita ja ketteriä toimintatapoja ja menetelmiä digitaalisten sekä bio-, kierto- ja alustatalouden tuotteiden, palveluiden, prosessien tai käytäntöjen kehittämisessä. Kaupallistamisessa pk-yritysten haasteena on uudenlaisten digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, joista hankkeessa keskitytään markkinointiautomaation soveltamiseen markkinoinnin ja myynnin tukena. Lähtökohtana on vähähiilisyyden edistäminen.

Hankkeessa lisätään Hämeen alueen pk-yritysten keskinäistä yhteistyötä – mutta myös Hämeen alueen pk-yritysten, Lahden ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen välistä yhteistyötä jakamalla ja rikastamalla yrityskohtaisia, tietoon perustuvia tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ratkaisuja yrityksissä toteutettavissa bencmarking-työpajoissa. Korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijat ovat aktiivisesti mukana yritysten liiketoiminnan kehittämisen eri vaiheissa.

Hankkeen aikana yritykset aloittavat TKI-toiminnan kehittämisen em. korkeakoulujen, oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden kanssa. Hankkeen tuloksena pk-yrityksille syntyy osaamista, käytännön kokemusta ja konkreettista tuloksia tiedolla johtamisen soveltamisesta digitaalisuutta ja kestävyyttä korostavien tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä ja kaupallistamisesta. Korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijat ja asiantuntijat tukevat pk-yrityksiä konkreettisesti uuden tiedon ja osaamisen hankkimisessa sekä tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden ja innovatiivisten kokeilujen toteuttamisessa. Hankkeen tuloksena pk-yrityksillä on paremmat edellytykset saada uusia tuotteita ja palveluita markkinoille.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU