Hyppää sisältöön
Home Kiertotalouspalveluiden kehitystä MORE-alueella

Kiertotalouspalveluiden kehitystä MORE-alueella

Etelä-Suomen alueen suurimman teollisuusalueen MOREn kiertotalousalueen palveluita kehitetään Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttaman KAP – Kiertotalouden autonomiset digitaaliset palvelut -hankkeen kautta. Hanke kehittää kiertotalousalueelle omatoimista, läpivuorokautista asiointia sekä tehostaa alueen palveluita, pyrkien ehkäisemään tai jopa pienentämään kuntalaisten jätteenkäsittelymaksuja ja niiden kasvua.

Hämeen ammattikorkeakoulu tavoittelee yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa parannuksia MORE-teollisuusalueen kiertotalousalueen toimintaan. Kiertotalousalueen toiminnan automatisoinnin ja tehostamisen uskotaan hillitsevän tai jopa pienentävän kuntalaisten kasvusuunnassa olevia jätehuoltomaksuja ja sujuvoittavan MORE-kiertotalousalueen sekä aikanaan kaikkien Kanta-Hämeen pienasioinnin kohteiden toimintaa huomattavasti.

Hankkeen ensimmäinen vaihe koostuu laaja-alaisesta digitaalisten kiertotalousratkaisuiden kartoittamisesta. Kartoituksen pohjalta lähdetään kehittämään kiertotalousalueen asioinnin turvapalveluita, palveluiden käytön itsenäisyyttä sekä alueen liikenteen valvontaa. Toimilla pyritään mahdollistamaan ympärivuorokautinen asiointi ja itsepalvelumahdollisuus asiakkaille sekä liikenteen turvallisuus. Kehitystyössä hyödynnetään, niin uusimpia digitaalisia teknologioita, automaatiota kuin autonomisen eli itsenäisen liikenteen keinoja.

Hankkeen suunnitelluista toimenpiteistä syntyy neljä konkreettista tulosta, joihin lukeutuvat 1) Kiertotalouden digitaaliset palvelut Road Map 2025, 2) Palveluprototyyppi asiakkaiden tunnistamiseen sekä reaaliaikaisen kiertotalousalueen valvontapalvelun prototyyppi, 3) Automatisoitu liikkumisenopastus alueella sekä opastus omatoimiseen jätelastin purkuun ja 4) Liikenteen aluevalvomon prototyyppi. Pidemmällä aikavälillä hanke tulee edistämään Kanta-Hämeen alueen yritysten sekä asukkaiden edellytyksiä joustavaan jätteen kierrätykseen sekä parantamaan ja sujuvoittamaan tähän liittyviä palveluita.

Hanke toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun toimesta ajalla 1.8.2023-31.7.2026. Hanketta rahoittavat Euroopan Unioni sekä Hämeen Liitto. Hankkeen budjetti on 460 000 euroa.

Euroopan unionin osarahoittama
HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli