Hyppää sisältöön
Vihreäsävyinen kuva, jossa sormi on painamassa nappia, jossa lukee englanniksi: Digitaalinen transformaatio

KAP

Kiertotalouden digitaaliset autonomiset palvelut

Hankkeen tiedot

HankeKAP – Kiertotalouden digitaaliset autonomiset palvelut
Kesto1.8.2023 – 31.7.2026 
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu Oy
RahoittajatEuroopan Unionin osarahoittama, Hämeen Liitto
Budjetti460 000 e

KAP-hankkeessa HAMK kehittää Hämeenlinnassa sijaitsevan MORE-teollisuusalueen kiertotalousalueen palveluita. Hyödynnämme työssä digitaalisia teknologioita, automaatiota ja autonomisen liikenteen keinoja. Konkreettisesti tulokset näkyvät esimerkiksi kiertotalousalueen parempana käyttöturvallisuutena ja laajempina palveluaikoina sekä asiakasystävällisempänä, tehokkaampana ja älykkäämpänä kiertotaloutena.

Kiertotalouden digitaaliset palvelut ja uudet liiketoimintamallit kehittyvät vauhdilla digitaalisen vallankumouksen nopean etenemisen myötä. Räjähdysmäisesti kasvava personoitu palvelullistuminen, reaaliaikainen arvonmääritys ja identifiointi mahdollistavat sen, että yritykset pystyvät mittamaan ja seuraamaan tarkasti palvelutuotannon prosesseja ja ennen kaikkea luomaan asiakaslähtöisiä palveluita ja tuotteita. Uudet digitaaliset teknologiat, kuten teollinen internet, big data, keinoäly ja digitaaliset alustat mahdollistavat nämä uudet liiketoimintamallit, joilla kiertotalouden tavoitteet ja hyödyt saadaan aikaan.

Yritykset näkevät eniten potentiaalia esineiden Internetissä (IoT), big datassa sekä RFID:ssä, koska ne mahdollistavat tehokkaamman datan keruun ja hyödyntämisen helpottaen uusien innovatiivisten palveluiden syntymistä. Yritykset tunnistavat kuitenkin haasteita näiden teknologioiden täysimittaiselle hyödyntämiselle, kuten esimerkiksi datan laadun ja tietoturvan varmistamisen sekä investointeihin liittyvät riskit.

KAP-hankkeessa selvitetään markkinaehtoisten kiertotaloustoimijoiden uusia innovatiivisia palveluita ja aivan uusien kiertotaloustoimijoiden mahdollista ilmaantumista markkinoille. Lisäksi analysoidaan uusien markkinapohjaisten toimijoiden suhdetta ja liiketoiminta ekosysteemeiden muodostumista lakisääteisten kierrätystoimijoiden kanssa.

MORE teollisuusalueella sijaitsevalla kiertotalousalueella pilotoidaan automatisoitua kierrätyspalvelua, joka on yritysasiakkaiden saatavilla 24/7 periaatteen mukaisesti. Palvelu sisältää asiakkaiden turvallisen liikkumisen opastuksen kiertotalousalueella ja heidän tuoman kierrätysmateriaalin varmentamisen. Pilotin toteutuksessa hyödynnetään edellä mainittuja digitaalisia teknologioita ja selvitetään niiden mahdollistamia uusi palveluprosesseja ja liiketoimintamalleja.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoite ja -tulos on kiertotalouden digitaalisten palveluiden Road Map 2025 joka sisältää SoA-analyysin kiertotalouden pienasioinnin digitaalisista järjestelmistä. Lisäksi hankkeen tavoitteina on:

  • Laajentaa MORE-teollisuusalueen kiertotalousalueen toimintaa: Yritysasiakkaat pääsevät asioimaan kiertotalousalueella ympäri vuorokauden 24/7 periaatteen mukaisesti.
  • Tehostaa MOREn kiertotalousalueen yrityspalveluita: Automatisoinnilla uusimpien digitaalisten teknologioiden avulla.
  • Kerätä tietoa MOREn kiertotalousalueen toiminnasta: Asemalle tuodut materiaalimäärät.
  • Kehittää MOREn kiertotalousalueen turvallisuutta: Asiakkaan tunnistaminen, toiminnan ja liikkumisen opastus, sekä jätteiden tunnistus.
  • Ehkäistä jätehuoltokustannusten kasvua: Kustannussäästöt uusien liiketoiminta ekosysteemien ansiosta, sekä kustannussäästöt uusien toimintamallien mahdollistamana.

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisiin kohderyhmiin lukeutuu MORE-teollisuusalue, MORE-teollisuusalueella toimiva Kiertokapulan jäte- ja kierrätysasema, kaikki Kanta-Hämeen alueella sijaitsevat jäte- ja kierrätysasemat sekä jätehuollon palveluita käyttävät Kanta-Hämäläiset.

Toiminta-alue

Hankkeen hyödyt näkyvät maakunnallisesti Kanta-Hämeen alueella ja kunnallisesti Hämeenlinnan sekä Janakkalan alueilla.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Markkinointi ja viestintä