KAP - Kiertotalouden digitaaliset autonomiset palvelut - Hämeen ammattikorkeakoulu
KAP – Kiertotalouden digitaaliset autonomiset palvelut
KAP-hanke taustakuva
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
Kuvituskuva

KAP – Kiertotalouden digitaaliset autonomiset palvelut

KAP – Kiertotalouden digitaaliset autonomiset palvelut

KAP-hankkeessa HAMK kehittää Hämeenlinnassa sijaitsevan MORE-teollisuusalueen kiertotalousalueen palveluita. Hyödynnämme työssä digitaalisia teknologioita, automaatiota ja autonomisen liikenteen keinoja. Konkreettisesti tulokset näkyvät esimerkiksi kiertotalousalueen parempana käyttöturvallisuutena ja laajempina palveluaikoina sekä asiakasystävällisempänä, tehokkaampana ja älykkäämpänä kiertotaloutena.

Kiertotalouden digitaaliset palvelut ja uudet liiketoimintamallit kehittyvät vauhdilla digitaalisen vallankumouksen nopean etenemisen myötä. Räjähdysmäisesti kasvava personoitu palvelullistumien, reaaliaikainen arvonmääritys ja identifiointi mahdollistavat sen, että yritykset pystyvät mittamaan ja seuraamaan tarkasti palvelutuotannon prosesseja ja ennen kaikkea luomaan asiakaslähtöisiä palveluita ja tuotteita. Uudet digitaaliset teknologiat, kuten teollinen internet, big data, keinoäly ja digitaaliset alustat mahdollistavat nämä uudet liiketoimintamallit, joilla kiertotalouden tavoitteet ja hyödyt saadaan aikaan.

Yritykset näkevät eniten potentiaalia esineiden Internetissä (IoT), big datassa sekä RFID:ssä, koska ne mahdollistavat tehokkaamman datan keruun ja hyödyntämisen helpottaen uusien innovatiivisten palveluiden syntymistä. Yritykset tunnistavat kuitenkin haasteita näiden teknologioiden täysimittaiselle hyödyntämiselle, kuten esimerkiksi datan laadun ja tietoturvan varmistamisen sekä investointeihin liittyvät riskit.

Kiertotalouden digitaaliset ratkaisut

KAP-hankkeessa selvitetään markkinaehtoisten kiertotaloustoimijoiden uusia innovatiivisia palveluita ja aivan uusien kiertotaloustoimijoiden mahdollista ilmaantumista markkinoille. Lisäksi analysoidaan uusien markkinapohjaisten toimijoiden suhdetta ja liiketoiminta ekosysteemeiden muodostumista lakisääteisten kierrätystoimijoiden kanssa.

MORE teollisuusalueella sijaitsevalla kiertotalousalueella pilotoidaan automatisoitua kierrätyspalvelua, joka on yritysasiakkaiden saatavilla 24/7 periaatteen mukaisesti. Palvelu sisältää asiakkaiden turvallisen liikkumisen opastuksen kiertotalousalueella ja heidän tuoman kierrätysmateriaalin varmentamisen. Pilotin toteutuksessa hyödynnetään edellä mainittuja digitaalisia teknologioita ja selvitetään niiden mahdollistamia uusi palveluprosesseja ja liiketoimintamalleja.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoite ja -tulos on kiertotalouden digitaalisten palveluiden Road Map 2025 joka sisältää SoA-analyysin kiertotalouden pienasioinnin digitaalisista järjestelmistä. Lisäksi hankkeen tavoitteina on:

  • Laajentaa MORE-teollisuusalueen kiertotalousalueen toimintaa: Yritysasiakkaat pääsevät asioimaan kiertotalousalueella ympäri vuorokauden 24/7 periaatteen mukaisesti.
  • Tehostaa MOREn kiertotalousalueen yrityspalveluita: Automatisoinnilla uusimpien digitaalisten teknologioiden avulla.
  • Kerätä tietoa MOREn kiertotalousalueen toiminnasta: Asemalle tuodut materiaalimäärät.
  • Kehittää MOREn kiertotalousalueen turvallisuutta: Asiakkaan tunnistaminen, toiminnan ja liikkumisen opastus, sekä jätteiden tunnistus.
  • Ehkäistä jätehuoltokustannusten kasvua: Kustannussäästöt uusien liiketoiminta ekosysteemien ansiosta, sekä kustannussäästöt uusien toimintamallien mahdollistamana.

Ilmoitamme tällä sivulla hankkeen ajankohtaisista tapahtumista, tiedotteista, julkaisuista ja tuloksista.

Lisäksi tiedotamme hankkeesta HAMK Tutkimus | HAMK Research X- ja LinkedIn -tileillä

KAP-hankkeen ohjausryhmä

Tero Helin, Kiertokapula Oy
Ari Räsänen, Linnan kehitys Oy
Pasi Nurmela, Minesec Oy
Jussi Autere, Bookit Oy
Ismo Holstila, Janakkalan kunta
Jukka Pulkkinen, HAMK Smart

YHTEYSTIEDOT