Hyppää sisältöön
Home Luovat alat web3-ajassa

Luovat alat web3-ajassa

Web 3.0 on internetin kehitysvaihe, jonka tavoitteena on tarjota hajautettua päätöksentekoa ja kaupankäyntiä mahdollistavia palveluja.

Web 3.0 -kehitykseen liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta myös huolia ja vaaroja luovien alojen sisältöjen tekijöille sekä tuottajille. Web3-ajan toimintamallit tuovat vaatimuksen uudenlaisesta digitaalisesta ja ansaintamallien osaamisesta.

Luovat web3 ajassa -hanke pohjautuu Luovat Metaversumissa (LUME) -esiselvityshankkeeseen, jossa todettiin että vajeet digitaalisessa osaamisessa ovat luovilla aloilla kehittymisen esteenä.
Tavoitteenamme on tukea ja kiihdyttää luovien alojen web3-siirtymää luomalla valtakunnallisesti koordinoitu kehittämisprosessi.

Luovien alojen web3-siirtymän tukeminen ja kiihdyttäminen tapahtuu vahvistamalla kansallista verkostoa ja osaamista, jotta tulevaisuuden osaamistatarpeet täyttyvät. Tuemme luovia aloja siirtymisessä digitaalisuuden seuraavalle tasolle, jossa avainsanoja ovat esimerkiksi lohkoketjut, tekoäly, älysopimukset, NFT:t, digitaalinen taide, virtuaalivaluutat ja metaversumi. Toteuttajina toimivat oppilaitokset, jotka kouluttavat koko Suomen kulttuurituotannon alan AMK-koulutuksia.

Me HAMKissa tähtäämme luovien ja kulttuurialojen web3-maailman teknologiaa hyödyntävän digitaalisen palvelumuotoilun ja ansainnan tehostamiseen kouluttajien osaamista lisäämällä. Tavoitteena yhdessä muiden toteuttajien kanssa on uudistaa laajasti kotimaista koulutusta vastaamaan web3-ajan vaatimuksia. HAMK koordinoi toimenpidettä ” Luovien alojen web3-osaaminen osaksi kouluttajien koulutusta”, jossa tähdätään kouluttajien osaamisen kehittämiseen.

Toimintamme kohderyhmänä on luovan alan web3-kouluttajien ekosysteemi julkisella-, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Roolimme on varmistaa hankkeen tulosten juurtuminen laajasti ammatillisten opettajien koulutukseen, jotta web3-ajan tarvittava innovaatio-osaaminen saadaan mukaan opetussuunnitelmiin ja -sisältöihin mahdollisimman kattavasti. Tuomme hankkeeseen innovaatiokompetenssien kehittämis- ja arviointiosaamista sekä innovaatiokoulutuksen vaikutuksen mittaamisosaamista.

Lisätietoja:

Hankkeesta

  • Toteutusaika 1.1.2024-30.6.2026
  • HAMK Edu -tutkimusyksikkö toimii osatoteuttajana Luovat web3 ajassa -hankkeessa yhdessä Metropolian (päätoteuttaja)sekä muiden osatoteuttajien Arcadan, Humakin ja SeAMKin kanssa.
  • Luovat web3-ajassa -hanke on Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) osarahoittama, ja kansallisena rahoittajaviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.