Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Yritysten omat investoinnit ovat keskeisessä osassa kiertotalouden edistämisessä

Opinnäytetyö: Yritysten omat investoinnit ovat keskeisessä osassa kiertotalouden edistämisessä

Teollisten symbioosien ja kiertotalouden rahoittamisessa on käytetty monipuolisesti eri rahoituslähteitä. Selvitykseen kerättiin 11 hyvää käytäntöä seitsemästä maasta.

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Bio tutkimusyksikön ja kansainvälisen SYMBI-projektin toimeksiantamassa Iida Holckin opinnäytetyössä (YAMK) selvitettiin teollisten symbioosien sekä kiertotalouden rahoitusta. Työn tuloksena selvisi, että teollisten symbioosien ja kiertotalouden rahoittamisessa on käytetty monipuolisesti eri rahoituslähteitä.

Selvitykseen kerättiin 11 hyvää käytäntöä seitsemästä SYMBI projektin partnerimaasta: Suomesta, Sloveniasta, Puolasta, Unkarista, Espanjasta, Italiasta ja Kreikasta. Suurin osa hyvistä käytännöistä oli rahoitettu julkisella rahoituksella (6/11), mutta yritysten omat investoinnit olivat myös merkittävässä osassa suorien investointien (3/11) tai julkis-yksityisen yhteisrahoituksen (2/11) muodossa. Yritysten omien investointien merkitys kasvoi, kun hyvät käytännöt arvioitiin niiden ympäristö- ja talousvaikutusten osalta. Vaikutusarvioinnin neljästä parhaasta käytännöstä suurin osa (3/4) oli rahoitettu täysin tai osittain yritysten omien investointien voimin.

Julkisen rahoituksen rooli kiertotalouden ja teollisten symbioosien edistämisessä vaikuttaa olevan erityisen tärkeää alkuun pääsemisessä ja toimien aloittamisessa, sekä tiedon ja tietoisuuden välityksen tukemisessa. Yksityinen rahoitus taas nousee merkittäväksi konkreettisen menestystarinoiden ja aidon liiketoiminnan kehittämisen yhteydessä.

Kiertotalous on talouden malli, jonka tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tämä tapahtuu mm. pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa niin, tuotesuunnittelun, uusiokäytön kuin kierrätettävyyden ansiosta. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä ja materiaalien arvo säilyy läpi sen elämänkaaren. Teollisilla symbiooseilla taas tarkoitetaan yleensä useamman yrityksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa toimijat tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa, useimmiten jätteitä tai sivuvirtoja. Teollinen symbioosi voidaan nähdä yhtenä konkreettisena kiertotalouden liiketoimintamallina.

EU:lla on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa laaja-alainen kiertotalous ja EU on luonut monia aloitteita tavoitteeseen pääsemiseksi. Yksi merkittävin toimi on investoinnin ja rahoituksen ohjaaminen aiheen pariin. Useissa EU:n rahoituslähteissä, kuten aluekehitysrahoituksessa (EAKR) ja jäsen maiden kestävän kasvun ohjelmissa on tietyt prosenttiosuudet, jotka on suunnattava EU:n vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) prioriteetteihin ja yksi näistä on kiertotalous. EU pyrkii myös luomaan paremmat edellytykset yksityisten investointien suuntaamisessa tukemaan EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita. EU-taksonomia on Euroopan unionin kestävän rahoituksen asetus, jonka pyrkii luomaan perustan sille, millaisia taloudellisia investointeja voi kutsua kestäviksi.

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa.

Lisätiedot:

Iida Holck
opiskelija, Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen -koulutus (YAMK)
Hämeen ammattikorkeakoulu
iida.holck(at)hotmail.com

Opinnäytetyö: Yritysten omat investoinnit ovat keskeisessä osassa kiertotalouden edistämisessä