Hyppää sisältöön
Tummatukkainen nainen istuu luokassa katsoo kameran ohi ja hymyilee. takana muita ihmisiä istumassa.
Home Opiskelijan sivut Opintojen suunnittelu Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Onko sinulla jo ennen opiskelijaksi tuloa hankittua osaamista, joka vastaa opiskelemasi tutkinnon tavoitteita ja tasoa? Vai oletko opintojen aikana työssä, muissa opinnoissa tai harrastustoiminnassa, joka lisää tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamistasi?

AHOT tarkoittaa opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen tai muualla opintojen aikana hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Ideana on, että sinun ei tarvitse opiskella uudelleen sitä tutkintoosi sisältyvää osaamista, jonka jo osaat, vaan tutkinnon tavoitteiden mukainen osaaminen huomioidaan osaksi opintojasi.

AHOToitu osaamisesi voi kattaa tutkinnostasi kokonaisia moduuleja ja moduulin osia.
Osaaminen voi olla hankittu esim. muissa korkeakouluissa, työelämässä tai harrastuksissa. Sillä ei ole väliä missä se on hankittu, kunhan osaaminen pystytään tunnistamaan ja tunnustamaan.

Jos haluat, että aiempi osaamisesi tunnustetaan, voit käynnistää AHOT-prosessin. Ota asia esille, kun perehdyt tutkintosi osaamistavoitteisiin ja suunnittelet HOPSiasi.

AHOT-prosessissa olet opiskelijana itse aktiivinen. Tunnistat omaa osaamistasi konkreettisesti sanoittaen ja vertaat sitä opintojen osaamistavoitteisiin. Osoitat osaamisesi dokumenteilla tai osaamisen näytöillä.

Mitä on osaamisen tunnistaminen?

Tunnustamisella saat opintopisteitä. Saat opintopisteet joko hyväksilukemisen tai arvioitavan näytön perusteella. AHOT-prosessiin liittyy myös mahdollinen vapauttaminen pakollisista kieliopinnoista, jos et esim. ole opiskellut ruotsia tai englantia aikaisemmissa opinnoissasi. AHOT on käytössäsi koko opintojen ajan. Muista nostaa asia keskusteluun, kun tunnistat uutta tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista esim. opintojen aikaisesta työkokemuksesta.

AHOT ja Pakki – opiskelijan työpöytä

HAMKin opiskelijat käyttävät AHOT-prosessiin opiskelijan työpöytää eli Pakkia. Voit aloittaa AHOTin lähettämällä ohjaajallesi moduuliin liittyvän kommentin HOPSin opinnolta tai varaamalla ajan ohjauskeskusteluun. Jos keskustelun aikana päädytään moduulin tai moduulin osan hyväksilukuun, näyttöön tai vapautukseen, voit tehdä AHOT-hakemuksen Pakissa joko ohjauskeskustelun aikana tai pian sen jälkeen. Muista liittää hakemukseesi tarvittavat liitteet. Ristiinopiskeluopintojen suorituksia voi lähettää hyväksiluettavaksi Pakista löytyvän linkin kautta.

AHOT-ohjeet (videot ja PDF:t)

Pakki-ohjeet: Vaihto-opintojen hyväksiluku

Alla olevat video-ohjeet ovat edellisen Pakki-version mukaisia. Logiikka on uudessa versiossa sama, mutta toimintoja on tarkennettu ja nimetty uudelleen. Yllä oleva pdf-ohje on ajantasalla

 • EMREX-opintosuoritusten sähköinen siirto
  Tällä videolla kerrotaan, kuinka siirrät muualla suoritettuja opintoja AHOT-hakemuksellesi EMREX-palvelun kautta.
 • Korkeakouluopintojen hyväksiluku
  Tällä videolla kerrotaan, kuinka teet AHOT-hakemuksen aiempien korkeakouluopintojen hyväksilukemiseksi.
 • Työkokemuksen AHOTointi
  Tällä videolla kerrotaan, kuinka teet AHOT-hakemuksen työkokemuksesta.
  HUOM. tutustu harjoittelun ohjeisiin ennen hakemuksen tekoa. Tutkintoon kuuluva harjoittelu ei yleensä vaadi AHOTointia.
 • Osaamisen näyttö (Puolustusvoimat, Partio, muu osaaminen)
  Tässä ohjevideossa kerrotaan, kuinka teet AHOT-hakemuksen Puolustusvoimien ja Partion koulutuksista tai muusta ei-korkeakoulutasoisesta osaamisesta.
 • Vapautus kieliopinnoista (video julkaistaan myöhemmin)
  Tässä ohjevideossa neuvotaan kieliopintojen vapautushakemuksen tekeminen. Manuaalisen ohjeen löydät täältä; luvussa 2.10 on ohjeistus vapautushakemuksen tekemiseen.

AHOT – aiempien korkeakoulutasoisten opintojen hyväksiluku

 • keskustele opinto-ohjaajan /opettajatuutorisi kanssa asiasta
 • täytä hakemus huolellisesti Pakissa ja liitä siihen tarvittavat liitteet (esim. kopio tutkintotodistuksesta tai virallinen opintosuoritusote)
 • saat päätöksestä tiedon, kun päätös on tehty ja hyväksiluku kirjattu rekisteriin.

AHOT – osaamisen näyttö

 • keskustele asiasta näytön vastaanottavan opettajan kanssa
 • täytä hakemus Pakissa
 • anna näyttö opettajan kanssa sovitulla tavalla
 • arvosana kirjataan rekisteriin näytön perusteella

AHOT – vapautus kieliopinnoista

 • vapautusta pakollisista kieliopinnoista voi hakea, jos opiskelija ei ole koskaan peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisella toisella asteella opiskellut ko. kieltä (todistus liitteeksi) tai jos opettaja on arvioinut osaamisen niin heikoksi, että opiskelija ei yllä kielissä asetettuihin tavoitteisiin.
 • tee vapautushakemus Pakissa
 • päätös kirjataan rekisteriin ja opiskelija saa tiedon päätöksestä.

Opiskelijan eAHOT -ohje (PDF)

Hyväksiluvun, näytön arvioinnin ja vapauttamisen oikaiseminen

Jos opiskelija on tyytymätön saamaansa päätökseen opintojen hyväksilukemisesta, osaamisen näytön arvioinnista tai pakollisten kielten vapauttamisesta, voi hän pyytää siihen oikaisua. Hyväksilukemisesta tai vapauttamisesta pyydetään oikaisua päätöksen tehneeltä henkilöltä tai näytön arvioinnin tehneeltä opettajalta. Kirjallinen tai suullinen oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon päätöksestä. Opiskelijan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä tai arvosanasta yhden vuorokauden kuluttua siitä, kun päätös tai arvosana on kirjattu Pakkiin.

Oikaisupyynnöt käsitellään viivytyksettä. Saamaansa vastineeseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta. Kirjallinen oikaisuvaatimus on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon vastineesta oikaisupyyntöön.

Oikaisuvaatimus toimitetaan tutkintolautakunnalle sähköpostilla tutkintolautakunta(at)hamk.fi tai osoitteeseen HAMKin tutkintolautakunta Kirjaamo, PL 230, Visamäentie 35 A, 13101 Hämeenlinna. Oikaisuvaatimus katsotaan saapuneeksi ajoissa, kun se on kirjattu saapuneeksi 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon vastineesta.

Kirjallisesta oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä opiskelijan vaatimukset perusteineen, osaamisen nimi tai opinnon nimi ja tunnus, kopio päätöksestä, opiskelijan nimi, koulutus sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Tutkintolautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksen viivytyksettä. Tutkintolautakunnan jäsenet eivät osallistu arvioimiensa opintojen oikaisuvaatimusten käsittelyyn. Tutkintolautakunta perustaa päätöksensä säädöksiin, HAMKin ohjeisiin, opetussuunnitelmaan ja ko. arviointiaineistoon. Tutkintolautakunta toimittaa asianosaisille pöytäkirjan, jossa on päätös oikaisuvaatimukseen. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.