Hyppää sisältöön
Nainen ja mies portaiden alla ovat kävelemässä. portaiden yläpuolella näkyy henkilöitä. Ihmiset hymyilevät, nainen katsoo kameaa ja mies ulos kuvasta.

Ristiinopiskelu

HAMKin tutkinto-, polku- ja vaihto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu ja pyrimme HAMKissa varmistamaan, että pystymme tarjoamaan sinulle mielekkäitä ristiinopiskelun vaihtoehtoja.

Mitä ristiinopiskelu on?

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa suomalaisessa korkeakoulussa.

Ristiinopiskelua kuvaavat tarkemmin seuraavat piirteet:

 • Opiskelijalla on kotikorkeakoulussa voimassaoleva opiskeluoikeus, jonka perusteella hän voi suorittaa opintoja.
 • Opiskelijan tulee olla läsnäoleva omassa korkeakoulussaan.
 • Opiskelija voi valita opintoja toisen korkeakoulun tarjonnasta korkeakoulujen sopimalla tavalla. Esimerkiksi alakohtaisessa yhteistyössä määritellään tietyt opinnot, joita yhteistyön piiriin kuuluvat opiskelijat eri korkeakouluissa voivat suorittaa.
 • Opiskelussa noudatetaan opetuksen järjestävän korkeakoulun sääntöjä.

Tällä sivulla kerrotaan ristiinopiskeluun liittyvistä käytännöistä HAMKissa. Kaikki tällä sivulla esitellyt opinnot ovat sinulle maksuttomia ja voit suorittaa omia tavoitteitasi tukevia opintoja. Muistathan kuitenkin varmistaa, että opinnot sopivat tutkintoosi. Opinto-ohjaajasi auttaa sinua opintosuunnitelman laatimisessa.

Löydät tietoa ristiinopiskeluvaihtoehdoista ja niiden ilmoittautumisohjeet alta.

Ristiinopiskelupalvelussa viikoittainen huoltokatko tiistaisin 9.00-11.00.

Vaihtoehtoja ristiinopiskeluun

HAMKin opiskelija voi suorittaa tutkintoonsa sopivia CampusOnlineen kuuluvien ammattikorkeakoulujen opintoja maksutta ympäri vuoden. Tulevan opintotarjonnan näet CampusOnline.fi-sivulla ja Pakissa. Jokaisella ammattikorkeakoululla on omat ilmoittautumiskäytäntönsä ja -ajat, jotka selviävät kunkin opinnon kohdalta.

Opintojen soveltuvuus omaan HOPSiin kannattaa tarkistaa aina omalta opinto-ohjaajalta ennen ilmoittautumista. YAMK-opiskelija ei voi suorittaa CampusOnlinessa AMK-tasoisia opintoja. CampusOnline.fi-portaalissa mainitut opinnot ovat maksuttomia yhteistyökorkeakoulujen tutkinto-, polku- ja vaihto-opiskelijoille, kun opintojakso soveltuu suoritettavaan tutkintoon.

Opinnon päätyttyä löydät suoritusmerkinnän HOPSiltasi, kun olet ilmoittautunut Pakissa. Jos ilmoittauduit muulla tavalla,lähetä suoritus kirjattavaksi HOPSille. Pakissa löytyvää opintojen siirtolomaketta voi käyttää ainoastaan toisessa korkeakoulussa suoritetun yhteisen ristiinopiskelutarjonnan (CampusOnline tai vastaava) opinnon arvosanan lähettämiseen, kun opintojakso on suoritettu opiskellessa samaan aikaan HAMKissa.  Muualla suoritetuista ja ennen opintojen alkamista tehdyistä opinnoista tehdään AHOT-hakemus. AHOT -hakemukseen tarvitaan linkki Oma Opintopolkuun ja kuvakaappaus suoritusnäkymästä. Jos AHOToidaan englannin tai ruotsin opinto, liitteeksi tarvitaan virallinen opintosuoritusote.

Helsingin yliopiston koordinoima Ilmastoyliopisto (Climate University) -verkosto on solminut opetusyhteistyösopimukset 18 korkeakoulukumppanin kesken. Uuden sopimuksen myötä suurin osa Suomen korkeakouluopiskelijoista voi opiskella verkoston ilmasto- ja kestävyysaiheisia kursseja. Kurssien materiaalit ovat kaikille avoimia, mutta saadakseen kurssista opintopisteitä henkilön on oltava kirjoilla joko jossain kumppanikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa. Kurssit toimivat pääsääntöisesti verkossa, mutta vastuuopettajat tarjoavat etätehtävien lisäksi myös reaaliaikaista opetusta ja arvioivat opiskelijoiden suoritukset. Opinnot ovat pääosin englanniksi.

Helsingin yliopiston lisäksi verkostoon kuuluvat seuraavat korkeakoulut: Aalto-yliopisto, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Svenska handelshögskolan, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Ohjeet ilmoittautumiseen: https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/

Opinnon päätyttyä HAMKin opiskelija lähettää arvioinnin kirjattavaksi hopsilleen. Pakissa löytyvää opintojen siirtolomaketta voi käyttää ainoastaan toisessa korkeakoulussa suoritetun yhteisen ristiinopiskelutarjonnan (CampusOnline tai vastaava) opinnon arvosanan lähettämiseen, kun opintojakso on suoritettu opiskellessa samaan aikaan HAMKissa. Suorituksen voi myös AHOToida.

HAMKin opiskelija voi suorittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, XAMKin tarjoamia verkko-opintoja maksutta. Tulevan opintotarjonnan ja ilmoittautumisohjeet näet XAMKin sivulla. Löydät XAMKin opintotarjontaa myös CampusOnlinesta.  Opintojen soveltuvuus omaan HOPSiin kannattaa tarkistaa omalta opinto-ohjaajalta ennen ilmoittautumista.

Opinnon päätyttyä HAMKin opiskelija lähettää arvioinnin kirjattavaksi hopsilleen. Pakissa löytyvää opintojen siirtolomaketta voi käyttää ainoastaan toisessa korkeakoulussa suoritetun yhteisen ristiinopiskelutarjonnan (CampusOnline tai vastaava) opinnon arvosanan lähettämiseen, kun opintojakso on suoritettu opiskellessa samaan aikaan HAMKissa.  Muualla suoritetuista ja ennen opintojen alkamista tehdyistä opinnoista tehdään AHOT-hakemus.

Kivanetissä on tarjolla laaja valikoima suomalaisten korkeakoulujen yhteistyössä toteuttamia kieliopintoja verkossa.

Diak, HAMK, XAMK Soteri -verkostossa on opintotarjontaa sosiaali- ja terveysalan ristiinopiskelussa. Opinnot löytyvät Pakista.

SeAMK-HAMK -opetusyhteistyöverkostossa on opintoja bio- ja elintarviketekniikan opiskelijoile, sekä liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Lukuvuoden 2024-2025 opinnot löytyvät Pakista.

XAMK-HAMK Tasuri (talo-, sähkö- ja automaatiotekniikan) -ristiinopiskeluverkostossa on opintotarjontaa sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille. Lukuvuoden 2024-2025 opinnot löytyvät Pakista.

HAMKin oma opiskelija, joka opiskelee toisen korkeakoulun opintoja

Ristiinopiskelun ilmoittautumiskäytännöt ovat parhaillaan muuttumassa, kun uusi ristiinopiskelun valtakunnallinen palveluväylä otetaan vaiheittain käyttöön eri korkeakouluissa. HAMK ja Turun AMK ovat ensimmäisinä korkeakouluina ottaneet Ristiinopiskelun palveluväylän käyttöön.

Ristiinopiskelun opintoihin on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoista ilmoittautumistapaa ja ilmoittautumistapa riippuu siitä, mihin korkeakouluun ilmoittaudut opiskelemaan. Saat alta auki sen ohjeen, jonka mukaan ilmoittaudut opinnoille.

Ilmoittautumistavat ovat:

 1. Ilmoittautuminen Pakin kautta
 2. Ilmoittautuminen muuta verkoston käyttämää ilmoittautumisreittiä, esimerkiksi CampusOnline -sivuston kautta. Ristiinopiskeluverkostojen opintojaksoille ilmoittaudutaan ensisijaisesti Pakissa. Jos Pakissa ilmoittautuminen ei ole mahdollista, ilmoittautumisreitti kerrotaan HAMKin Viva Engage, tai koulutusohjelmasi tiedotteissa.

CampusOnline: huomioithan, että aikaisemmasta poiketen kaikille CampusOnline opinnoille on korkeakoulukohtaiset ilmoittautumisajat. Ennen ilmoittautumista, sovi opinnoista opinto-ohjaajan kanssa. Ilmoittautumisen jälkeen saat tarkemmat ohjeet opinnon järjestävästä korkeakoulusta.

Ilmoittaudu HAMKin omille opinnoille Pakissa.

Ilmoittautuminen opinnoille onnistuu helposti Pakissa, samalla tavoin kuin ilmoittautuisit HAMKin omille opinnoille. Näet myös ilmoittautumisen tilan HOPSiltasi ja opinnon suoritettuasi arvioinnit siirtyvät opintosuorituksiin ilman AHOT-menettelyä tai opintopolun linkkien jakamista.

Löydät ristiinopiskelun opintotarjonnan Pakista HOPSin kautta (opintojen valinta). Tutustu tarjontaan hyvissä ajoin, niin olet ajoissa ilmoittautumassa. Voit selailla CampusOnlinen opintojaksoja myös portaalissa, mutta ilmoittaudu Pakissa aina, kun se on mahdollista.

CampusOnline tarjontaan pääset tutustumaan CampusOnline-portaalissa. Aikaisemmasta poiketen CampusOnlinessa on korkeakoulukohtaiset ilmoittautumisajat. Tutustu tarjontaan hyvissä ajoin. Ilmoittaudu CampusOnline -opinnoille portaalista löytyvien opintojaksokohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Huomaa, että kun ilmoittaudut Pakissa, suoritus tulee HOPSillesi automaattisesti.

Jos et ole ilmoittautunut Pakissa, siirrä ristiinopiskelun suoritus Pakkiin tällä lomakkeella.

Linkki lomakkeelle löytyy myös Pakista seuraavista kohdista:

 • ylävalikosta ‘Opinnot’ -otsikon alta
 • Opiskelun linkkilistasta ‘Ristiinopiskelun suoritusten siirto Pakkiin’

Lomakkeelle tunnistaudutaan HAKA-kirjautumisen kautta; valitse valikosta Hämeen ammattikorkeakoulu ja käytä omia HAMKin tunnuksiasi. Lomakkeella on tarkemmat ohjeet siirron tekemiseen.

Voi käyttää lomaketta ainoastaan toisessa korkeakoulussa suoritetun yhteisen ristiinopiskelutarjonnan (esim. CampusOnlinen, KiVaNetin, Climate Universityn ja muiden ristiinopiskeluverkostojen) suorituksen siirtämiseen, kun olet suorittanut opinnon opiskellessasi samaan aikaan HAMKissa.

Muualla suoritetuista ja ennen opintojen alkamista tehdyistä opinnoista tehdään AHOT-hakemus.
Huomioi, että AMK-tasoisia opintoja ei voi sisällyttää YAMK-tutkintoon.

HAMKiin toisesta korkeakoulusta saapuva ristiinopiskelija

Mukavaa, että olet kiinnostunut HAMKin tarjoamista opinnoista!  

Ristiinopiskelun ilmoittautumiskäytännöt ovat parhaillaan muuttumassa, kun uusi ristiinopiskelun valtakunnallinen palveluväylä otetaan vaiheittain käyttöön eri korkeakouluissa. Ristiinopiskeluverkostot tulevat mukaan palveluväylään vähitellen.

Ristiinopiskelun CampusOnline opintoihin on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoista ilmoittautumistapaa ja ilmoittautumistapa riippuu siitä, missä korkeakoulussa opiskelet. Saat alta auki sen ohjeen, jonka mukaan ilmoittaudut HAMKin ristiinopiskeluopinnoille.

Ilmoittautumistavat ovat:

 1. Ilmoittautuminen oman kotikorkeakoulun opiskelijan työpöydän kautta
 2. Ilmoittautuminen CampusOnline -sivuston kautta.

XAMKin opiskelijat ilmoittautuvat oman korkeakoulun opiskelijan työpöydän kautta HAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan opintojaksolle. Samoin Diakin ja XAMK opiskelijat sosiaali- ja terveysalan verkoston opinnoille, sekä SeAMKin opiskelijat bio- ja elintarviketekniikan opintojaksoille.

Näin homma etenee:

 1. Tutustu opintotarjontaan opiskelijan työpöydällä (esimerkiksi Pakki tai Peppi)
  • Hae ristiinopiskelun opinto HOPSiisi (opintojen valinta -välilehti -> ristiinopiskelu) oikean otsikon alle 
  • Klikkaa opinnon nimestä ja saat auki tiedot opinnon sisällöstä ja toteutuksesta
  • Lisää opintojakso koriin ja vie valitut HOPSiin
 2. Ilmoittaudu HAMKin järjestämälle opinnolle opiskelijan työpöydällä
  • Tieto ilmoittautumisajasta näkyy HOPSillasi (tarkastelu -välilehti -> kuvake kertoo, kun ilmoittautuminen on avoinna) 
  • Ilmoittaudu opinnolle (ilmoittautumiset -välilehti)
  • Ilmoittautumisen yhteydessä sinun pitää hyväksyä tietojesi siirtäminen järjestävän korkeakoulun opiskelijarekisteriin 
  • Näet ilmoittautumishetken sijatietosi omassa järjestelmässään ilmoittautuneitten joukossa. Huomaa, että CampusOnlinessa ilmoittaudutaan kahta reittiä, eikä sijatieto ota huomioon ilmoittautumislomakkeen kautta ilmoittautuneita
 3. Kun ilmoittautumisesi on hyväksytty tai hylätty
  • Ilmoittautumisen tila (hyväksytty/hylätty) näkyy HOPSillasi 
  • Saat lisäksi vahvistusviestin sähköpostiisi kun ilmoittautuminen on hyväksytty (Huomaa, että viesti voi ohjautua roskapostiin)
 4. Aktivoi HAMKin käyttäjätunnukset ja ota käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen
 5. Kirjaudu Moodle-oppimisalustalle HAMKin tunnuksellasi
  • kirjautumisosoite: learn.hamk.fi 
  • oppimisalusta aukeaa viimeistään opintojen aloituspäivänä 
 6. Suoritettuasi opinnon, muistathan antaa opintopalautetta.
  • Linkki palautejärjestelmään: https://pakki.hamk.fi/spark
 7. Kun opettaja on arvioinut suorituksesi, näet arvosanan omalta opiskelijan työpöydältäsi (Pakki tai Peppi) 

Jos ilmoittautumistasi opinnolle ei hyväksytä, näet tiedon HOPSiltasi. 

Ilmoittautumisen peruminen 

Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisajan ollessa käynnissä. Ilmoittautumisen peruminen tehdään opiskelijan työpöydällä (Pakki tai Peppi) ilmoittautumiset -välilehdellä. Jos opettaja on jo hyväksynyt ilmoittautumisesi, mutta opintojakso ei ole vielä alkanut ja haluat silti perua, lähetä asiasta sähköpostiviesti osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi. Voit näin vapauttaa paikkasi toiselle opiskelijalle. Kerro viestissä oma nimesi ja mitä opintoa peruminen koskee. Opiskelun jo alettua, ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

 1. Etsi HAMKin opintotarjonta CampusOnline -portaalissa
 2. Tutustu opintojakson tietoihin ja toteutussuunnitelmaan. 
 3. Ilmoittaudu HAMKin järjestämälle opinnolle opintojakson tiedoissa olevan linkin kautta. Kirjoita henkilötunnuksesi oikeassa muodossa ja käytä kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. 
 4. Kun ilmoittautumisesi on hyväksytty
  • Saat vahvistusviestin sähköpostiisi (Huomaa, että viesti voi ohjautua roskapostiin) 
  • Ilmoittautumisia käsitellään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautuminen voidaan sulkea aikaisemmin paikkojen täytyttyä
 5. Aktivoi HAMKin käyttäjätunnukset ja ota käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen
 6. Kirjaudu Moodle-oppimisalustalle HAMKin tunnuksellasi
  • kirjautumisosoite: learn.hamk.fi 
  • oppimisalusta aukeaa viimeistään opintojen aloituspäivänä 
 7. Suoritettuasi opinnon, muistathan antaa opintopalautetta.
  • Linkki palautejärjestelmään: https://pakki.hamk.fi/spark 
 8. Kun opettaja on arvioinut suorituksesi, siirrä arviointi oman korkeakouluusi ohjeen mukaisesti

Jos ilmoittautumistasi opinnolle ei hyväksytä, saat siitä sähköpostiviestin ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Ilmoittautumisen peruminen

Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisajan ollessa käynnissä. Lähetä asiasta sähköpostiviesti osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi. Kerro viestissä oma nimesi ja mitä opintoa peruminen koskee. 

Hyvä tietää ristiinopiskelusta HAMKissa: