Hyppää sisältöön
A guy looking left and smiling while walking in a corridor.

Lähde vaihtoon!

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa.

Opiskelijanamme voit lähteä ulkomaille

 • opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon
 • suorittamaan kaksoistutkintoa (opinnot HAMKissa ja väh. 60 op ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa, tutkintotodistus molemmista)
 • osallistumaan lyhyeen monimuotoiseen intensiivikurssiin
 • myös YAMK- ja AOKK-koulutuksissa.

Myönnämme apurahoja pitkiin opiskelijavaihtoihin Erasmus+ -ohjelman ja siinä HAMKin tekemien Erasmus+ -sopimusten kautta. Erasmuksesta maksetaan apurahoja Erasmus+ -ohjelmamaihin ja -kumppanimaihin. Muissa tapauksissa apuraha maksetaan HAMKin omista liikkuvuuden apurahoista.

Vaihtokohteet

Yhteistyökorkeakoulujen tiedot ja palautteet on koottu SoleMOVE-järjestelmään. Kun haluat selata HAMKin kumppanikorkeakouluja, toimi seuraavasti:

 • Mene selaimellasi osoitteeseen https://saas.solenovo.fi/solemove/disp//14_/en/public/nop/nop.
 • Valitse Login-kehyksen sisältä alasvetovalikosta Häme University on Applied Sciences (HAMK), mutta älä vielä kirjaudu järjestelmään.
 • Valitse kirjautumisikkunan yläpuolelta ”Exchange Destinations Abroad and feedback”.
 • Sivulle avautuu Going Abroad -hakusivu. Voit hakea vaihtokohteita esim. sivulla olevan ”Your home unit” -kohdan kautta, jolloin saat näkyviin oman koulutuksesi vaihtokohteet. Advanced search -toiminnon kautta voit hakea vaihtokohteita esim. maan perusteella.
 • Hakutulokset ilmestyvät kartan alapuolelle. Kohdetta klikkaamalla, avautuvat yhteistyökorkeakoulun tarkemmat tiedot ja siellä jo vaihdossa olleiden opiskelijoiden palautteet.

Tietoa Iso-Britannian maahantulosäännöksistä

Nettisivuilla on tietoa Brexitin jälkeisistä Ison-Britannian maahantulo- säännöksistä liikkuvuuteen liittyen.

Korkeakoulujen alle 6 kk kestävissä Erasmus+ -opiskelijavaihdossa viisumia ei pääsääntöisesti tarvita, mutta kaikessa työharjoittelussa tarvitaan T5 GAE -viisumi. Viisumin hakemiseen kannattaa varata vähintään 11 viikkoa (lähes 3 kk) ja viisumihakemus maksaa £244.

Huomatkaa, että tiedot voivat muuttua, ajantasaiset ohjeet kannattaa tarkistaa nettisivuilta!

Ohjelmamaat

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvat ohjelmamaat ovat:

Maaryhmä 1:

Tanska, Islanti, Irlanti, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Saksa, Ranska sekä Sveitsi* ja Iso-Britannia*.

Maaryhmä 2:

Kypros, Tšekki, Viro, Kreikka, Latvia, Malta, Portugali, Slovakia, Slovenia, Espanja, Bulgaria, Kroatia, Liettua, Unkari, Makedonia, Puola, Romania, Turkki.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvat kumppanimaat ovat:

esim. Australia, Brasilia, Etelä-Korea, Kanada, Kosovo, Meksiko, USA.

* Sveitsi ja Iso-Britannia ovat kumppanimaita mutta apuraha maksetaan ohjelmamaan mukaan.

Kohdetietoa

Linkit kohdekorkeakoulujen kotisivuille, perustiedot vaihtokohteista ja mahdolliset palautteet löytyvät SoleMOVEsta.

 • valitse alasvetolaatikosta Hämeen ammattikorkeakoulu
 • klikkaa sivun ylälaidasta Exchange destinations and feedback

OPH:n Maailmalle net

Opetushallituksen Maailmalle.netistä löydät puolueetonta tietoa opiskelusta, työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä ja nuorisovaihdoista ulkomailla.

Apurahat ja muu rahoitus ulkomailla opiskeluun

Opiskelijavaihdon apurahat 2- 12 kk (= pitkäkestoinen vaihto)

 • Opiskelijavaihdon kuukausikohtaiset apurahat ohjelmamaahan on joko 540 euroa (maaryhmä 1) tai 490 euroa (maaryhmä 2).
 • Harjoittelijavaihdon kuukausikohtaiset apurahat ohjelmamaahan on joko 690 euroa (maaryhmä 1) tai 640 euroa (maaryhmä 2).
 • Opiskelija- ja harjoitteluvaihdon apuraha kumppanimaahan on 700 euroa/kk. Lisäksi maksetaan matkatuki kohdemaan etäisyyden perusteella, esim. Brasiliaan 1500 euroa, Etelä-Koreaan 820 euroa ja Kosovoon 360 euroa.

Saat apurahaa pitkäkestoiseen vaihtoon, kun:

 • opiskelijavaihdon (tai kaksoistutkintojakson) ja harjoitteluvaihdon minimikesto on 2 kk (= 60 päivää) ja enintään 12 kk
 • opintopisteitä ulkomaisessa korkeakoulussa tulee kertyä 5 op / kuukausi
 • opintopisteitä ulkomaan harjoitteluvaihdossa tulee kertyä 6 op / kuukausi
 • ulkomailla suoritettavat opinnot/harjoittelu soveltuu tutkintoon ja ulkomaanjakso hyväksiluetaan täysimääräisesti osaksi tutkintoa.
 • voit osallistua vain yhdelle vaihtojaksolle saman aikaisesti.

Apurahan saajana sitoudut:

 • noudattamaan opinto- tai harjoittelusuunnitelmaa (Learning Agreement for Studies / Traineeship)
 • huolehtimaan tarvittavat luvat, vakuutukset ja rokotukset kuntoon
 • palauttamaan tarvittavat lomakkeet ja raportit vaihdosta ohjeiden mukaisesti ja ajallaan
 • maksamaan apurahan tai osan siitä takaisin, mikäli keskeytät, peruutat vaihtosi, et palauta vaadittuja asiakirjoja ajoissa SoleMOVE-järjestelmään tai vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (opiskelu 5 op/kk ja harjoittelu 6 op/kk)
 • HUOM: Erasmus+ -opiskelu- tai -työharjoittelujaksolle voi osallistua maksimissaan 12 kk kussakin tutkintovaiheessa (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, tohtoritutkinto). Jos 12 kk tulee täyteen, niin ylimenevä jakso maksetaan HAMKin rahoista.

Apuraha ei vaikuta saamasi opintotuen määrään. Apurahahakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen vaihdon alkamista. Myöhässä lähetettyjä apurahahakemuksia ei käsitellä. Apuraha pyritään maksamaan viimeistään 2 viikkoa ennen vaihdon alkamista edellyttäen, että hakuasiakirjat ovat tallennettu SoleMOVEen ja SoleGRANTiin. Samaan vaihtojaksoon ei voi käyttää rahoitusta useasta eri EU:n tai OPH:n hallinnoimasta ohjelmasta.

Apurahan suuruus määräytyy

 • kohdemaan perusteella
 • jakson keston perusteella
 • vaihtotyypin perusteella (opiskelijavaihto tai harjoitteluvaihto)
 • jokaisen liikkujan apuraha lasketaan yksitellen yllä mainitut seikat huomioiden

Vaihdon alkamis- ja päättymispäivien määräytyminen

 • Apurahaa maksetaan ajalle, jonka opiskelija on läsnä vastaanottavassa korkeakoulussa/organisaatiossa.
 • Vaihdon alkamispäiväksi apurahahakemukseen kirjataan ensimmäinen läsnäolopäivä (esim. lukukauden alku, tervetulotilaisuus yms.).
 • Päättymispäiväksi viimeinen läsnäolopäivä (esim. tenttijakson viimeinen päivä).
 • Apuraha maksetaan hyväksymiskirjeen (Acceptance Letter) päivämäärien mukaan.

Vaihdon toteutunut kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Traineeship Certificate -dokumentista.

 • Jos vaihto on lyhentynyt suunnitellusta, apuraha lasketaan uudestaan ja tarpeen vaatiessa opiskelija palauttaa osan saamastaan apurahasta tai koko apurahan takaisin.
 • Jos vaihdon aikana ei kerry riittävästi opintopisteitä. (opiskelu 5 op/kk, harjoittelu 6 op/kk), niin voit joutua maksamaan osan apurahasta takaisin.
 • Myös vaihtojakson pidentäminen edellyttää apurahasopimuksen muutosta.

Maksuaikataulu

Pitkäkestoisten vaihtojen apurahat maksetaan kahdessa erässä. Apurahasta maksetaan ensimmäinen osa (80 %), kun vaadittavat dokumentit on tallennettu asianmukaisesti SoleMOVE‐ ja SoleGRANT‐järjestelmiin.

Loput 20 % maksetaan kun opiskelija on tallentanut vaihdon jälkeiset dokumentit SoleMOVE‐järjestelmään kuukauden kuluessa vaihdon päättymisestä. Jos opiskelija oli Erasmus+ -ohjelmamaassa vaihdossa, niin opiskelijan täytyy vastata Erasmus Participant Report -kyselyyn.

Apurahaa laskettaessa kuukausi on yhtä kuin kalenterikuukausi eli 28 – 31 päivää riippuen siitä, mistä kuukaudesta on kyse. Pitkäkestoiseen vaihtoon maksetaan kuukausiapurahaa täysille vaihtokuukausille ja päiväkohtaista apurahaa täysien kuukausien yli meneville päiville. Jokaisen liikkujan apuraha lasketaan yksitellen yllä mainitut seikat huomioiden.

Apurahat

RUN-Eurooppa-yliopiston SAP-opintojen lyhyet vaihtojaksot 

 • SAP-opintojaksot ovat laajuudeltaan 1 – 6 opintopistettä, ja jokaiseen SAPiin kuuluu online-jakso sekä viikon kestävä lähijakso RUN-korkeakoulussa Hollannissa, Irlannissa, Itävallassa tai Portugalissa.
MaaMatkatuki (euroa)Elin-ja asumiskustannustuki (euroa)Kokonaistuki (euroa)
Suomi-Alankomaat270680950
Suomi-Irlanti3809001280
Suomi-Itävalta3306801010
Suomi-Portugali470460930

Lyhytkestoinen Erasmus+ -monimuotoliikkuvuus (esim. BIP)

 • vaihtojakson kesto 5-14 päivää: summa on 79 euroa/päivä
 • vaihtojakson lisäpäivät 15-30 päivää: summa on 56 euroa/päivä
 • 1 ylimääräinen matkustuspäivä voidaan lisätä ennen ja jälkeen vaihtojakson

Saat apurahaa lyhytkestoiseen vaihtoon, kun:

 1. osallistut RUN-Eurooppa-yliopiston SAP-opintoihin
 2. vaihtojaksosi on Erasmus+ -monimuotototeutus
 3. jos olet YAMK- tai AOKK-opiskelija.

RUN -Eurooppa-yliopiston SAP-opinnot (= Short Advanced Programmes) sisältävät aina lyhyen vaihtojakson ja online opetusta. SAP-opintoihin haetaan RUN-Eurooppa-yliopiston opintotarjonnan kautta (https://run-eu.eu/).

Erasmus+ -monimuotototeutus sisältää lyhytkestoisen vaihtojakson ja sen lisäksi pakollisen virtuaalisen osan.

 • Avoin kaikille opiskelijoille.
 • Lyhyt vaihtojakson kesto on 5 – 30 päivää.
 • Virtuaalijakso kestoa ei ole määritelty erikseen.
 • Koko jakson minimilaajuus on 3 opintopistettä (= lyhyt vaihtojakso + virtuaalijakso).
 • Ulkomailla suoritettavat opinnot/harjoittelu soveltuu tutkintoon ja ulkomaanjakso hyväksiluetaan täysimääräisesti osaksi tutkintoa.

YAMK ja AOKK:n opiskelijoille on lisäksi oma lyhytkestoisen vaihdon mahdollisuus.

 • Kesto on 1 kk tai alle, joka edellyttää läsnäoloa kohteessa.
 • Minimilaajuus on 2 opintopistettä.
 • Vaihdon aikana toteutetut opintosuoritukset sisällytetään tutkintoon tai opettajankoulutuksiin.

Apurahan saajana sitoudut:

 • Noudattamaan opinto- tai harjoittelusuunnitelmaa (Learning Agreement for Studies / Traineeship) tai RUN-EU-SAP-opinto-ohjelma.
 • Huolehtimaan tarvittavat luvat, vakuutukset ja rokotukset kuntoon.
 • Palauttamaan tarvittavat lomakkeet ja raportit vaihdosta ohjeiden mukaisesti ja ajallaan.
 • Maksamaan apurahan tai osan siitä takaisin, mikäli keskeytät, peruutat vaihtosi, et palauta vaadittuja asiakirjoja ajoissa SoleMOVEen.
 • Osallistumaan vain yhdelle vaihtojaksolle saman aikaisesti.

Apuraha ei vaikuta saamasi opintotuen määrään. Apurahahakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen vaihdon alkamista.

Myöhässä lähetettyjä apurahahakemuksia ei käsitellä. Apuraha pyritään maksamaan viimeistään 2 viikkoa ennen vaihdon alkamista edellyttäen, että hakuasiakirjat ovat tallennettu SoleMOVEen ja SoleGRANTiin.

Samaan vaihtojaksoon ei voi käyttää rahoitusta useasta eri EU:n tai OPH:n hallinnoimasta ohjelmasta.

Apurahan suuruus määräytyy:

 • jakson keston perusteella
 • vaihtotyypin perusteella (osallistuminen SAP-opintoihin, monimuotoliikkuvuus tai YAMK/AOKK-opiskelija)

Maksuaikataulu

Lyhytkestoisen vaihdon apuraha maksetaan kokonaan ennen vaihtojakson alkamista, kun vaadittavat dokumentit on tallennettu asianmukaisesti SoleMOVEen ja SoleGRANTiin.

Vaihdon todellinen kesto tarkistetaan vaihdon jälkeen vastaanottavan organisaation myöntämästä Letter of Confirmation / Transcript of Records / Traineeship Certificate -dokumentista.

Fewer opportunities -lisätuki

Erasmus+ -ohjelma maksaa lisätukea (fewer opportunities top-up) Erasmus-opiskelijoille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua Erasmus-ohjelmaan. Lukuvuodesta 2022-23 alkaen tähän ryhmään kuuluu: perheelliset (alaikäisiä lapsia huollettavanaan vaikka jäisivät kotimaahan), omaishoitajana toimivat (sopimus omaishoidosta kunnan kanssa), vammaiset ja toimintarajoitteiset (vähintään keskivaikea toiminnanvajaus), vakavista tai kroonisista terveysongelmista kärsivät, tai kansainvälistä suojelua saaneet opiskelijat.

Lisätuen määrä pitkäkestoisessa liikkuvuudessa (2-12 kk) on 250 euroa / kk ja lyhytkestoisessa liikkuvuudessa 100 euroa / 5-14 pv:n vaihto tai 150 euroa / 15-30 pv:n vaihto. Lisäksi lyhytkestoiseen opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuteen lähtevälle opiskelijalle maksetaan matkatuki, joka määrittyy kohteen etäisyyden perusteella.

Oikeus lisätukeen osoitetaan opiskelijan ja HAMKin allekirjoittamalla vakuudella, joka lisätään SoleGRANT-hakemukseen.

Esteettömyys- tai osallisuustuki

Yllä mainitun kiinteän fewer opportunities -lisätuen lisäksi opiskelijat voivat hakea ja saada myös todellisiin kustannuksiin perustuvaa osallisuustukea, mikäli heillä on enemmän tai muita kuluja kuin kiinteä tuki kattaa, tai mikäli heillä on myös muita esteitä liikkuvuusjaksolle kuin se, jonka perusteella kiinteä lisätuki on myönnetty.

Lisätietoja OPH:n sivuilla.

Jos Erasmus+-vaihtoon lähtevä opiskelija valitsee vihreän matkustustavan, hän voi saada vihreän liikkuvuuden -lisätukea matkustamalla vaihtokohteeseensa ympäristöystävällisemmällä tavalla, joko junalla, kimppakyydillä, tai bussilla.

Opiskelija on oikeutettu vihreän matkustuksen tukeen, kun koko matka, suurin osa matkustetusta matkasta, tai vähintään meno-paluumatkan toinen suunta on toteutettu vähäpäästöisemmillä matkustustavoilla. Lukuvuodesta 2022-2023 alkaen vihreän matkustamisen tuki ja enimmäismatkapäivät riippuvat liikkuvuustyypistä:

 • Opiskelijoille pitkäkestoisessa liikkuvuudessa (2 – 12 kk) ohjelmamaihin: 50 EUR kiinteä vihreän matkustamisen lisäapuraha + enintään neljä (4) matkapäivää.
 • Opiskelijoille pitkäkestoisessa liikkuvuudessa (2 – 12 kk) kumppanimaihin: etäisyyteen perustuva vihreän matkustamisen tuki + enintään neljä (4) matkapäivää.
 • Opiskelijoille lyhytkestoisessa (monimuoto)liikkuvuudessa kaikkiin maihin (5 – 30 päivän fyysinen liikkuvuus): 50 EUR kiinteä vihreän matkustamisen tuki + enintään kuusi (6) matkapäivää.
 • Opiskelijoille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia lyhytkestoisessa liikkuvuudessa kaikkiin maihin (5 – 30 päivän fyysinen liikkuvuus): etäisyyteen perustuva vihreän matkustamisen tuki + enintään kuusi (6) matkapäivää.

Lisätuki maksetaan vaihtojakson jälkeen, kun opiskelija on toimittanut vihreän liikkuvuuden vakuuslomakkeen (kuitit tai vastaavat todisteet) matkastaan osoitteeseen [email protected] .

Ideoita vihreämpään matkustamiseen

Apuraha ei vaikuta opintotuen määrään.
Lue lisää KELAn tuista ulkomaan opintoihin: https://www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille

Ota selvää myös HAMKin ulkopuolisesta rahoituksesta. Niitä voi tiedustella erilaisilta järjestöiltä, säätiöiltä, rahastoilta, kaupungeilta, kunnilta, ystävyysseuroilta jne. Tietoa apurahoista saa mm. Säätiöpalvelun , EDUFIn ja Fulbright Centerin kotisivuilta.

EDUFI-harjoittelu korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille.
Opetushallituksen kautta voit hakea työharjoitteluun ulkomaille ja OPH myöntää apurahan.