Hyppää sisältöön

Apurahat ja tuet

Suomalainen korkeakouluopiskelija voi saada opintotukea. Ulkomaalainen opiskelija voi saada opintotukea vain, jos hän asuu pysyvästi Suomessa ja hänelle on myönnetty jatkuva tai pysyvä oleskelulupa muuhun tarkoitukseen kuin opiskeluun.

Opintoihisi tukea

Kela

Kela palvelee sinua kaikissa opintotukiasioissa. Kelan internetsivuilta saat tietoa etuuksista ja voit hakea tai perua opintotukea, esittää kysymyksiä sekä laskea tukien määriä laskureilla.

Kelan yhteystiedot:

puh. 020 692 209
www.kela.fi/opiskelijat
www.kela.fi/asiointi

HAMK tiedottaa opiskelijoita Kelan ajankohtaisista opintotukiasioista Yammerissa ja Tuudossa.

Opintotuen hakeminen

Voit hakea opintotukea päätoimisiin korkeakouluopintoihin Kelasta.

Opintotukeen kuuluvat:

  • opintoraha
  • opintolainan valtiontakaus
  • asumislisä (vain ulkomailla opiskelevilla). Suomessa vuokralla asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea.

Hae opintotukea Kelasta vasta sitten, kun olet varmistanut opiskelupaikkasi.

Opintotuki haetaan osoitteessa www.kela.fi/asiointi

Opintojen riittävä edistyminen

Opintojesi edistyminen on riittävää kun suoritat keskimäärin vähintään 5 op käyttämääsi opintotukikuukautta kohden. Käyttäessäsi opintotukea sinun on kuitenkin aina suoritettava vähintään 20 op lukuvuodessa.

Ennen opintojesi aloittamista suoritetuista opinnoista saadut hyväksiluvut eivät kerrytä opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä.

Lisätietoa opintojen riittävästä edistymisestä

Opintojen edistymisen seuranta

Kela seuraa opintojesi edistymistä lukuvuosittain syksyllä. Seurannassa tutkitaan

  • ovatko opintosi edistyneet riittävästi
  • tulisiko tukesi muuttaa määräaikaiseksi tai lakkauttaa
  • onko opintotukesi takaisinperimiseen aihetta

Opintotuki ja muut tulot

Sinulla saa olla tuloja vuositulorajan verran. Vuositulorajasi määräytyy sen mukaan, kuinka monelta tukikuukaudelta olet käyttänyt opintotukea kalenterivuoden aikana. Opintotukea ei lasketa tuloksi.

Kelan sivuilta löytyy laskuri, jonka avulla voit arvioida, miten tulosi vaikuttavat opintotukeesi.

Sponsorointi

Hämeen ammattikorkeakoulun urheilu- ja kulttuurisponsoroinnin painopiste on erityisesti HAMKin opiskelijoiden tukemisessa. Harkinnan mukaan voidaan tukea myös muita tekoja ja toimintaa, joka edistää erityisesti nuorten aikuisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto myöntää aikuiskulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle.

(huom! tuki ollaan lakkauttamassa ennen 1.8.2024)

Tarkempaa tietoa löydät osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi

Työttömyysetuudella tuettu opiskelu

Voit saada työttömyysetuutta päätoimiseen opiskeluun. 

Lisätietoa saat TE-toimistoista ja www.te-palvelut.fi.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijana voit muun muassa saada apurahan ammattikorkeakoulututkintoon tai YAMK-tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen. Apurahaa voidaan myöntää myös esimerkiksi projektityöhön tai työharjoitteluun, kun siitä kertyy opintopisteitä.

Vaihdon ja muun ulkomailla opiskelun rahoitus

Vaihtoon ja ulkomailla opiskeluun on mahdollista saada monenlaista tukea riippuen mihin, mitä kautta ja kuinka pitkäksi aikaa olet menossa ulkomaille.