Hyppää sisältöön
Kolme henkilöä istuu pöydän ääressä sivuttain ja katsovat hymyillen kameraan. Pöydällä on tietokoneen näyttö ja näppäimistö.
Home Opiskelijan sivut Palvelut opiskelijalle Kirjasto- ja tietopalvelut Kirjaston palvelut ja tukea tiedonhankintaan

Kirjaston palvelut ja tukea tiedonhankintaan

Kirjasto tarjoaa pääsyn tietoon ajasta ja paikasta riippumatta

Kokoelmat

HAMKin kirjasto on kaikille avoin ja sen painetut kokoelmat ovat kaikkien käytettävissä. HAMK Finna on kirjaston käyttöliittymä, jonka kautta löydät helposti ja nopeasti kaikki kirjaston tarjoamat aineistot. E-aineistojen käyttö edellyttää HAMKin käyttäjätunnusta. Muut asiakkaat voivat käyttää e-aineistoja kirjaston tiloissa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Ellei tarvittu aineisto jo löydy kirjaston kokoelmista, se voidaan ostaa  tai lainata muualta. Lukemisesteisille tarjoamme pääsyn Celian palveluihin. Kirjaston kokoelmista, hankintaehdotuksista, kaukopalvelusta ja Celiasta löydät lisätietoa alta.

Kirjaston kokoelmat edustavat HAMKin koulutusaloja. Painetut kokoelmat on sijoitettu Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen kirjastoon ja kuuteen kampuskirjastoon. Kirjoja voit maksutta tilata kampukselta toiselle. Lisätietoja kirjaston lainauskäytänteistä löydät sivulta Ohjeita kirjaston käyttöön.

Kirjat

Suurin osa painetuista kirjoista on lainakokoelmassa, jossa laina-aika on 28 vrk. Myös kurssikirjoina ja opetuksen oheismateriaalina käytettävät painetut kirjat on sijoitettu lainakokoelmaan. Lisäksi tarjoamme käyttöön useita e-kirjakokoelmia. Kirjakokoelmien tiedot löydät HAMK Finnasta.

Lehdet

Kampuskirjastojen lehtikokoelmat painottuvat kampuksen profiilin mukaisesti koulutusten kotimaisiin ja ulkomaisiin ammatti- ja tiedelehtiin. Painettuja lehtiä voit käyttää kirjaston tiloissa. Kirjaston hankkimat e-lehtikokoelmat löydät HAMK Finnan kautta.

Painetut lehdet kampuskirjastoissa (HAMK Finna)

E-lehdet kirjastossa (Browzine)

Opinnäytetyöt

HAMKin opinnäytetyöt löytyvät Theseuksesta tai HAMKin sähköisestä arkistosta. Kirjastossa ei ole opinnäytetöiden lainakappaleita. Sähköiseen arkistoon tallennettujen opinnäytetöiden tiedot löytyvät HAMK Finnasta. Ulkopuoliset asiakkaat voivat käyttää HAMKin sähköistä arkistoa kirjaston tiloissa.

HAMKin sähköisen opinnäytetyöarkiston käyttöohje (HAMK Finna)

E-aineistot ja käyttöohjeet

Kirjaudu e-aineistoihin aina HAMK Finnan kautta.  E-aineistojen käyttö edellyttää HAKA-kirjautumista HAMKin tunnuksilla. HAMK Finnasta löytyviä ilmaisaineistoja voit käyttää ilman kirjautumista.

Kirjaston e-aineistot, niiden käyttöehdot sekä käyttöoppaat ja -ohjeet löydät HAMK Finnasta.

Museokokoelmat

Evon, Lepaan ja Mustialan museokokoelmat ovat osittain luetteloituja ja niiden tiedot näkyvät HAMK Finnassa. Museokokoelmien aineistot eivät ole avoimesti käytettävissä eikä niistä lähetetä kaukolainoja. Museokokoelmien aineiston käytöstä tutkimus- tai opiskelutarkoituksiin sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti.

Kirjasto valikoi aineistoa kunkin toimipisteen kokoelmiin yhteisten periaatteiden mukaisesti. Voit tehdä kirjastolle ehdotuksen hankittavasta aineistosta.

Aineisto useimmiten hankitaan, jos se tukee ammattikorkeakoulussa tapahtuvaa oppimista ja on julkaistu muutaman viime vuoden aikana. Vanhempi tai koulutusalojemme ulkopuolelta oleva aineisto voidaan tilata kaukolainaksi muualta.

Jos painetun tekstin lukeminen on sinulle vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi hankalaa, voit liittyä Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi. Katso lista mahdollisista lukemisesteistä Celian sivulta. Testaa mahdollinen lukihäiriösi lukivaikeus-pikatestillä.

Asiakkaaksi rekisteröityminen

Celian asiakkaaksi voit päästä HAMKin kirjaston kautta. Kirjastossa käydään asiakaskeskustelu, jossa sinulle tehdään tunnukset Celianetiin sekä opastetaan Celian palveluiden käytössä. Asiakaskeskusteluun kannattaa varata noin puoli tuntia aikaa. Jätä yhteydenottopyyntö asiakaskeskustelua varten kirjaston asiakaspalvelun sähköpostiin: hamk.kirjasto@hamk.fi

Kurssikirjojen tilaaminen

Mikäli tarvitsemaasi kurssikirjaa tai opinnäytetyöhösi tarvittavaa kirjaa ei löydy Celianetistä, ota yhteyttä kirjastoon, niin voimme etsiä kirjaa muualta. Jos kirjaa ei löydy saavutettavassa muodossa, kirjasto tekee tarvitsemastasi kurssikirjasta tai opinnäytetyöhön tarvitsemastasi kirjasta tuotantopyynnön Celiaan. Kirjan tuottaminen kestää noin kolme kuukautta.

Lisätietoja: Celian palvelut korkeakouluopiskelijoille

Tukea ja apua tiedonhankintaan

Tutustu tiedonhakuoppaaseen ja osallistu koulutuksiin.

Täsmäapua tiedonhakupulmiin saat Teams-verkkoympäristössä pidettävissä yksilö- ja pienryhmäohjauksissa ajanvarauksella.

Ilmoitathan, jos teitä on tulossa useampi samaan verkko-ohjaukseen.  Jos haluat ratkoa tiedonhankinnan pulmiasi paikan päällä kirjastossa, ota yhteyttä.

Tiedonhakuopas

Tiedonhakuprosessi

 • Hakusanat kuntoon
  • Keskity käsitteisiin: mitkä sanat parhaiten kuvaavat aihettasi?
  • Etsi synonyymeja: mieti, miten eri tavoilla samaa asiaa voidaan kuvata
  • Hyödynnä sanakirjoja, sisällysluetteloita ja termipankkeja, mm. Finto, suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu.
 • Hakutekniikka
  • Kaikki tietokantahaut toimivat samojen perusperiaatteiden mukaan. Tutustu kuitenkin aina kunkin tietokannan hakuohjeisiin ja rajausmahdollisuuksiin.
 • Älä luovuta. Tiedonhaku on prosessi, aihe ja hakusanat kirkastuvat prosessin edetessä.

HAMK Finna

HAMK Finna on HAMKin verkkokirjasto, josta löydät hamkilaisen tutkimuksen ja oppimisen tueksi kirjoja, lehtiä ja alakohtaisia erityistiedonlähteitä. Esimerkiksi RT Tietoväylä, SFS Online ja Terveysportti löytyvät HAMK Finnasta.

Kaikki verkkoaineistot ovat käytettävissä 24/7 HAMKin käyttäjätunnuksilla. Poikkeuksena Epress-palvelun lehdet, joiden käyttö on rajattu kampuksille ja Eduroam-verkkoon. Asiakkaat, joilla ei ole HAMKin käyttäjätunnuksia voivat käyttää e-aineistoja paikallisesti kirjastossa lukuun ottamatta SFS Onlinea ja Ellibsin e-kirjoja, joiden käyttö on sidottu HAMKin käyttäjätunnuksiin.

Muut lähteet:

Finna.fi eli kansallinen Finna on useiden muistiorganisaatioiden yhteiskäyttöliittymä, josta löydät mm. opinnäytetöitä, kotimaisia lehtiartikkeleita sekä avoimia oppimateriaaleja.

Google Scholar on Googlen tutkimustietoa etsivä hakupalvelu.

Hyvä lähde

Opinnäytetyössä tai muussa asiatekstissä voi käyttää erilaisia lähteitä: kirjoja, tieteellisiä artikkeleita, lehtijuttuja, blogipostauksia. Lähteen luotettavuutta voi arvioida eri tavoin, mm. julkaisukanavan perusteella: tieteellinen aikakauslehti on pätevämpi lähde kuin sanomalehti. On myös hyvä tarkistaa onko julkaisun taustalla kaupallisia, poliittisia tai muita kytköksiä, jotka voivat vaikuttaa lähteen luotettavuuteen. Eräs tapa arvioida luotettavuutta on tutkia kenen äänellä ja kenen näkemyksiä lähteessä kerrotaan. Katso oheinen video aiheesta.

Asiantuntijalähteen arviointi

Tieteelliseltä asiantuntijalta saa taustatietoa, joka asettaa ilmiöt laajempaan mittakaavaan ja johon voidaan viitata vallitsevana totuutena.

Tutkimustiedolle voi saada täydennystä ammatilliselta asiantuntijalta, joka osaa antaa sellaista soveltavaa ja kokemusperäistä tietoa, jota tutkijalla ei ole. 

Kokemusasiantuntijan tarinaa voi käyttää asiatekstissä esimerkkinä ja “keskustelun” herättäjänä, mutta se on vain yhden ihmisen kokemus eikä sitä voi yleistää laajemmaksi totuudeksi.

Lähteiden haku

Tutkimustiedonhaku eroaa arjessa tapahtuvasta tiedonhankinnasta ja tutkimustietoon johtaa useita reittejä. Tutustu blogitekstiin: “Mitä on tutkimus ja miten sitä luetaan?  sekä “Mikä on artikkeli”-videoon.

Lähteiden käyttö

Opinnäytetyön teoriaosuuden lähteissä tulee olla tutkittua tietoa. Jos sitä ei ole saatavilla, aiheeseen perehtyminen tulee osoittaa muiden lähteiden avulla. Tieteelliset lähteet ovat opinnäytetyössä oletus: niihin viitataan HAMKin lähdeviitekäytännön mukaisesti, esim.

Jopa 80 prosenttia SM-liigan pelaajista kertoo kärsineensä selkävaivoista (Kiekkonen 2016, 36).

Muita lähteitä käytettäessä kannattaa kertoa, millaisesta lähteestä on kyse. Näin ei tule vahingossakaan väittäneeksi esimerkiksi jääkiekkoilija Teemu Mailasen blogipostausta tieteelliseksi lähteeksi. Huomaatko eron seuraavien esimerkkien välillä?

Selkävaivat ovat Mailasen (2016) mukaan jääkiekkoilijoilla yleisiä.

Mestiksessä pelaava Teemu Mailanen (2016) kertoo blogissaan, että selkävaivat ovat jääkiekkoilijoilla yleisiä.

Ylemmässä esimerkissä Mailasen blogikirjoitukseen viitataan harhaanjohtavasti, kuin se olisi tutkimustietoa. Alemmassa esimerkissä kerrotaan avoimesti, että kyse on blogista.

Jos käytät raportissasi kuvia, merkitse myös niihin lähdetiedot ja varmista, että sinulla on käyttöoikeus kuvaan, kts. Aalto-yliopiston ImagOA-opas.

Tiedonhaun yksilö- ja pienryhmäohjaus

Jos omatoiminen tiedonhaku ei tuota tulosta, voit varata tiedonhaun ohjaustuokion (max. 60 min.) itsellesi tai tiimillesi kalenterista.

Saat ohjauksessa vinkkejä lähteiden etsimiseen, tietoaineistojen käyttöön ja muihin tiedonhankintaan liittyviin kysymyksiin. Ohjaajina toimivat HAMKin tietoasiantuntijat. Tervetuloa!