Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

18.02.2019 15:04

Onko sinulla jo ennen opiskelijaksi tuloa hankittua osaamista, joka vastaa opiskelemasi tutkinnon tavoitteita ja tasoa? Vai oletko opintojen aikana työssä, muissa opinnoissa tai harrastustoiminnassa, joka lisää tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamistasi?

AHOT tarkoittaa opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen tai muualla opintojen aikana hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Ideana on, että sinun ei tarvitse opiskella uudelleen sitä tutkintoosi sisältyvää osaamista, jonka jo osaat, vaan tutkinnon tavoitteiden mukainen osaaminen huomioidaan osaksi opintojasi.
AHOToitu osaamisesi voi kattaa tutkinnostasi kokonaisia moduuleja ja moduulin osia.
Osaaminen voi olla hankittu esim. muissa korkeakouluissa, työelämässä tai harrastuksissa. Sillä ei ole väliä missä se on hankittu, kunhan osaaminen pystytään tunnistamaan ja tunnustamaan.
Jos haluat, että aiempi osaamisesi tunnustetaan, voit käynnistää AHOT-prosessin (kts. kuvio alla). Ota asia esille, kun perehdyt tutkintosi osaamistavoitteisiin ja suunnittelet HOPSiasi.

Mitä on osaamisen tunnistaminen?

AHOT-prosessissa olet opiskelijana itse aktiivinen. Tunnistat omaa osaamistasi konkreettisesti sanoittaen ja vertaat sitä opintojen osaamistavoitteisiin. Osoitat osaamisesi dokumenteilla tai osaamisen näytöillä.

Mitä on osaamisen tunnustaminen?

Tunnustamisella saat opintopisteitä. Saat opintopisteet joko hyväksilukemisen tai arvioitavan näytön perusteella. AHOT-prosessiin liittyy myös mahdollinen vapauttaminen pakollisista kieliopinnoista, jos et esim. ole opiskellut ruotsia tai englantia aikaisemmissa opinnoissasi. AHOT on käytössäsi koko opintojen ajan. Muista nostaa asia keskusteluun, kun tunnistat uutta tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista esim. opintojen aikaisesta työkokemuksesta.

AHOT ja Pakki – opiskelijan työpöytä

HAMKin opiskelijat käyttävät AHOT-prosessiin opiskelijan työpöytää eli Pakkia. Voit aloittaa AHOTin lähettämällä ohjaajallesi moduuliin liittyvän kommentin HOPSin opinnolta. Jos keskustelun aikana päädytään moduulin tai moduulin osan hyväksilukuun, näyttöön tai vapautukseen, voi ohjaaja kirjata siitä sopimuksen HOPSillesi. Varsinainen AHOT-hyväksiluku tai osaamisen näyttö tehdään toistaiseksi lomakkeilla. Muista liittää hakemukseesi tarvittavat paperiliitteet. Ennen opintojen alkua tehtyjä suorituksia ei voi lähettää hyväksiluettavaksi Puro-palvelun kautta. Hyväksilukuhakemuksen liitteeksi tarvitaan virallinen opintosuoritusote suomeksi ja englanniksi. Näin toimitaan siihen asti, kunnes Pakin HOPS-työkaluun saadaan AHOT-toiminto keväällä 2019.

AHOT-prosessi

bio- ja elintarviketekniikka ahot-prosessi

AHOT hyväksilukemishakemus

 • keskustele opinto-ohjaajan /opettajatuutorisi kanssa asiasta
 • täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen tarvittavat liitteet (esim. kopio tutkintotodistuksesta tai opintosuoritusote)
 • jätä hakemus opinto-ohjaajalle
 • saat päätöksestä tiedon, kun päätös on tehty ja kirjattu rekisteriin.

AHOT näyttöhakemus

 • keskustele asiasta opintojakson/teeman opettajan kanssa
 • täytä hakemus ja toimita se ao. opettajalle
 • opiskelija saa kopion hakemuksesta, jossa on opettajan lausunto
 • anna näyttö opettajan kanssa sovitulla tavalla
 • arvosana kirjataan rekisteriin näytön perusteella

AHOT vapautushakemus

 • vapautusta pakollisista kieliopinnoista voi hakea, jos opiskelija ei ole koskaan peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisella toisella asteella opiskellut ko. kieltä (todistus liitteeksi) tai jos opettaja on arvioinut osaamisen niin heikoksi, että opiskelija ei yllä kielissä asetettuihin tavoitteisiin.
 • toimita hakemus ko. kielen opettajalle
 • päätös kirjataan rekisteriin ja opiskelija saa päätöksestä kopion.

Voit helposti täyttää, allekirjoittaa ja lähettää lomakkeita nopeasti työpöydän, selaimen tai tablettilaitteen kautta.
OHJE – PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
LATAUS – Acrobat Reader

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU