Jatko-opinnot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jatko-opinnot

Jatko-opinnot

07.08.2019 08:40

Pääasiallinen jatkokoulutusväylä AMK-perustutkinnon suorittaneille on ylempi AMK-tutkinto, mutta voit kasvattaa osaamistasi HAMKissa myös täydennys- ja tilauskoulutuksen kautta.

Ylempi AMK-tutkinto (YAMK)

YAMK-tutkinto on työelämälähtöinen ja työn ohessa suoritettava tutkinto, joka mm. antaa kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. YAMK-tutkinto mahdollistaa myös tieteelliset jatko-opinnot.

Koulutukseen voi hakea, kun työkokemusta AMK-perustutkinnon suorittamisen jälkeen on karttunut kolme vuotta. Haku tapahtuu yhteishaun kautta, ja YAMK-opintojen laajuus on AMK-perustutkinnosta riippuen joko 60 op (240 op perustutkinnot) tai 90 op (210 op perustutkinnot).

Ohjelmat ovat alakohtaisia, esim. insinööri (AMK) tutkinnon suorittanut suorittaa YAMK-tutkinnon tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmassa. Opinnot koostuvat syventävistä ja vapaasti valittavista opinnoista sekä Opinnäytetyöstä, joka on yleensä omaan työhön ja/tai työyhteisöön tehtävä, 30 op:n laajuinen kehittämis- tai tutkimushanke.

Täydennys- ja jatkokoulutus

Täydennys- ja jatko​koulutuksella syvennät ja päivität taitojasi nopeasti tai perehdyt uuteen aiheeseen. Koulutukset rakennetaan aina ammattialan ajankohtaisista teemoista ja niihin voi ilmoittautua pohjakoulutuksesta riippumatta. Koulutus on mahdollista rakentaa myös tilaajan tarpeiden mukaan rajatulle kohderyhmälle.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU