Hyppää sisältöön
Home Tule opiskelemaan! Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen opettajankoulutus

Sinustako ammatillinen opettaja, ammatillinen erityisopettaja tai ammatillinen opinto-ohjaaja? Lue lisää ammatillisista opettajankoulutuksistamme.

Haku ammatillisiin opettajankoulutuksiin

Sinä osaat, opeta se muille! Pätevöidy ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi HAMKissa!

Haku ammatillisiin opettajankoulutuksiin järjestetään valtakunnallisesti joka tammikuu. HAMKin koulutukset alkavat touko- tai elokuussa.

Seuraava hakuaika: 8.-22. tammikuuta 2025

Hakemuksia ei oteta vastaan hakuajan ulkopuolella. Hakulomakkeet ovat saatavilla hakuaikoina Opintopolku-palvelussa.

Tilaa muistutus hakuajan alkamisesta

Seuraava hakuaikaimme on tammikuussa 2025. Voit tilata sähköpostiisi muistutuksen hakuajan alkamisesta oheisen lomakkeen kautta.

Ota yhteyttä

Kysy lisää hakemisesta sähköpostilla

Täydentävät pedagogiset opinnot ulkomailla opettajankoulutuksen suorittaneille

Oletko suorittanut opettajankoulutuksen ulkomailla ja tarvitset rinnastamispäätöksen mukaisia täydentäviä pedagogisia opintoja? Voit suorittaa ne HAMKissa!

Haku täydentäviin pedagogisiin opintoihin ulkomailla opettajankoulutuksen suorittaneille on tarkoitettu hakijoille, joilla on Opetushallituksen rinnastamispäätös, jonka mukaan opintoja tulee täydentää 15-30 opintopistettä Suomessa.

Kevään hakuaika: 15.-26. huhtikuuta 2024

Hakulomake ovat saatavilla hakuaikoina Opintopolku-palvelussa.

Ota yhteyttä

Kysy lisää hakemisesta sähköpostilla

Koulutuksemme

Ammatillinen opettajankoulutus

Kouluttaudu ammatilliseksi opettajaksi HAMKin opettajankoulutuksessa. Suorita 60 opintopisteen laajuiset opinnot 10-13 kuukaudessa verkko-opintoina tai monimuoto-opintoina Hämeenlinnassa, Lahdessa, Espoossa tai Turussa. Tarjolla on myös englanninkielinen verkkoryhmä.

Opinnot on mahdollista suorittaa sujuvasti töiden ohella, sillä lähipäiviä opinnoissa on vain pari kappaletta kuukaudessa. Tarkemmat tiedot opiskeluryhmistä löydät koulutuksen sivuilta.

Valmistuttuasi ammatilliseksi opettajaksi, eli AmOksi, voit toimia opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa sekä mahdollisesti ammattikorkeakoulussa. Koulutus antaa myös yleisen pedagogisen pätevyyden.

Opinnot alkavat: Toukokuussa (13 kuukauden ryhmät) tai elokuussa (10 kuukauden ryhmät)

Valmistuminen: Seuraavan vuoden kesäkuussa

Miksi valita HAMK?

  • Saat meiltä hyvät valmiudet ammatillisen opettajan työhön. Valmistuneet opiskelijat kokivat saaneensa erittäin hyvät valmiudet ammatillisen opettajan työhön HAMKin opettajaopinnoista. Valmistumispalautteiden keskiarvo valmiuksista on 4,4 (asteikko 1-5).
  • Meillä on positiivinen oppimisilmapiiri. Opiskelijat kokevat oppimisilmapiirin edistäneen yhteisöllisyyttä, ja meille hakeudutaankin ensisijaisesti aiempien opiskelijoiden suosituksesta.
  • Ohjaus ja tuki. Ohjaamme ja tuemme opiskelijoita, jotta he saavuttavat tavoitteensa. Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen mukaan meillä on vuosina 2017-2022 olleet Suomen parhaimmat valmistumisluvut ammatillisesta opettajankoulutuksesta.

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Kehity opettajana ja kouluttaudu erityisopettajaksi

Opi tunnistamaan opiskelijoiden vahvuuksia ja erityisen tuen tarpeita kouluttautumalla ammatilliseksi erityisopettajaksi. Koulutuksessa opit myös käyttämään ja soveltamaan monipuolisesti erityisopetusmenetelmiä ja pedagogisia malleja.

Voit suorittaa 60 opintopisteen laajuiset ammatillisen erityisopettajan opinnot 13 kuukaudessa töiden ohella hybridiopintoina Hämeenlinnassa. Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajille suunnattu jatkokoulutus, jonka edellytyksenä on ammatillisen koulutuksen opettajan pätevyys.

Koulutuksessa yhdistyvät itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuva opiskelu, joita oppimistehtävät, lähi- ja verkkotapaamiset rytmittävät. Erityisopettajan opinnot vaativat sitoutumista opintoihin, itseohjautuvuutta ja omatoimista aktiivisuutta. Osaamisperustaisuudessa korostuvat itseohjautuvuuden lisäksi ver­taisoppiminen, -arviointi ja yhteisöllisyys. Tutki­valla ja kehittävällä työotteella kehitetään omaa erityispedagogista osaamista ja teoreettisesti hallittua opetustyötä.

Opinnot alkavat: Toukokuussa
Valmistuminen: Seuraavan vuoden kesäkuussa

Miksi valita HAMK?’

  • Opetus ja oppiminen perustuvat ajankohtaisiin erityispedagogiikkaa käsitteleviin aiheisiin, ilmiöiden tarkasteluun, toisilta oppimiseen ja yhteiseen tiedon jakamiseen.
  • Koulutuksessa on mahdollista suorittaa Helsingin yliopiston vaatimusten mukaiset 25 opintopisteen erityispedagogiikan perusopinnot.
  • Osaamisen hankkimista ja osaamisen osoittamista voi hyvin integroida omaan opetustyöhönsä ja oman oppilaitoksen erityispedagogiseen kehittämiseen.

Ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus

Ura uusille urille opinto-ohjaajana? Ammatillisesta opinto-ohjaajankoulutuksestamme saat eväät opinto- ja uraohjaukseen, ja valmistut opinto-ohjaajaksi 8-13 kuukaudessa.

Opinnot voi suorittaa hybridiopintoina Hämeenlinnassa tai täysin verkko-opintoina. Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus on opettajille suunnattu jatkokoulutus, jonka edellytyksenä on ammatillisen koulutuksen opettajan pätevyys.

Opinnoissa yhdistyvät ryhmämuotoinen opiskelu, pienryhmätyöskentely, kirjalliset oppimistehtävät ja verkko-opiskelu. Opinto-ohjaajan toimintaympäristöön sisältyvät sekä käytännön työ- ja kehittämistehtävät oppilaitoksessa tai korkeakoulussa, verkostoissa, verkossa ja pienryhmässä.

Opiskelu vaatii työpajapäivien lisäksi aikaa itsenäiseen etätyöskentelyyn ja sitoutumista ryhmän opinto-ohjelmaan.

Opiskelu alkaa: Toukokuussa
Valmistuminen: Seuraavan vuoden kesäkuussa

Miksi HAMK?

  • Aidosti yksilölliset ja joustavat opintopolut ja ratkaisut
  • Mahdollisuus opiskella monimuotoisesti tai digitaalisesti.
  • Opiskelijan henkilökohtaiseen ohjaukseen panostetaan: esimerkiksi henkilökohtainen ohjauskäynti jokaisen luona.

International Professional Teacher Education

Uusi ura kansainvälisenä ammatillisena opettajana?

HAMKissa voit opiskella opettajankouluksen myös englanniksi. 13 kuukauden ja 60 opintopisteen koulutus suoritetaan kokonaan verkossa englanniksi ja voit suorittaa sen työn ohella.

Koulutuksen aikatauluun sisältyy noin 20 päivää pakollista opetusta verkossa, lisäksi työskentelet ryhmässä ja itsenäisesti opiskellen. Valmistuttuasi olet pätevä opettaja, joka voi työskennellä ammatillisessa koulutuksessa ja joissain tapauksissa myös suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. Lisäksi olet saanut varmuutta englanniksi toimimiseen ja oppinut kokemuksen kautta lisää kansainvälisiä taitoja.

Opinnot alkavat toukokuussa.

Täydentävät pedagogiset opinnot

Tarvitsetko Opetushallituksen rinnastamispäätöksen mukaisia täydentäviä pedagogisia opintoja?

HAMKissa voit opiskella tarvittavat 15-30 opintopistettä, ja lopuksi saat ammatillisen opettajan pätevyyden opettaa Suomessa.

Koulutuksen kesto on puoli vuotta, ja opinnoissa on 2 koulutuspäivää kuukaudessa, jotka ovat pakollisia. Opinnot järjestetään pääsääntöisesti verkossa, jonka lisäksi työskentelet ryhmässä ja itsenäisesti opiskellen. Opinnot suoritetaan suomeksi.

Kevään haussa valitut opiskelijat aloittavat elokuussa. Mikäli koulutuspaikkoja jää täyttämättä, järjestetään syksyllä toinen haku, jonka ryhmä aloittaa tammikuussa.

Opiskelu meillä

HAMKissa opintojen aloitus, ja itse opiskelu on selkeä ja mukava prosessi. Tutustu ammatillisten opettajankoulutusten opiskelijan ohjeeseen, josta löydät tarkempaa tietoa opiskelusta:

HAMKin opettajankoulutus

Olemme opettaneet opettajia yli 60 vuotta, ja saat meiltä hyvät valmiudet ammatillisen opettajan työhön, sekä opettajan jatkokoulutuksiin erityisopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi. HAMK on vuodesta toiseen ollut vetovoimainen opiskelupaikka opettajaksi haluaville, ja HAMK on usein valittu opiskelupaikaksi aiempien opiskelijoiden ja kollegoiden suosituksista.

Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen mukaan HAMKissa on vuosina 2017-2022 olleet Suomen parhaimmat valmistumisluvut. Tämä tarkoittaa, että meillä aloittavat opiskelijat valmistuvat useammin, kuin muissa korkeakouluissa.

Vuonna 2024 HAMKin ammatilliseen opettajankoulutukseen valitaan 360 opettajaopiskelijaa, 57 erityisopettajaopiskelijaa ja 55 opinto-ohjaajaopiskelijaa.