Opintotuki - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintotuki

Opintotuki

04.08.2021 11:16

HAMKin opintotukineuvonta sijaitsee Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.

Opintoihisi tukea

Kela palvelee sinua kaikissa opintotukiasioissa. Kelan internetsivuilta saat tietoa etuuksista ja voit hakea tai perua opintotukea, esittää kysymyksiä sekä laskea tukien määriä laskureilla.

Kelan yhteystiedot:

puh. 020 692 209 (ma-pe klo 9-16)

www.kela.fi/opiskelijat

www.kela.fi/asiointi

Opintotukineuvonta HAMKissa

HAMKin opintotukineuvonta tiedottaa opiskelijoita ajankohtaisista opintotukiasioista.

Sähköposti: opintotuki@hamk.fi

Ateriatuki

Saat ateriatuen opiskelijaravintolassa

 • näyttämällä voimassa olevan SAMOKin tai SYL:n opiskelijakortin
 • näyttämällä digitaalisen Frank, Pivo, Slice tai Tuudo opiskelijakortin
 • näyttämällä voimassa olevan AMK-opiskelijakortin
 • näyttämällä voimassa olevan opiskelijakortin tai ISIC opiskelijakortin, jossa on suomalaisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun nimi
 • näyttämällä Kelan ateriatukikortin tai
 • maksamalla aterian Lyyra-maksutarralla.

Jos sinulla ei ole opiskelijakorttia, mutta suoritat ateriatukeen oikeuttavia opintoja, saat korkeakoulustasi Kelan ateriatukikortin.

Opintotuen hakeminen

Voit hakea opintotukea päätoimisiin korkeakouluopintoihin Kelasta.

Opintotukeen kuuluvat:

 • opintoraha
 • opintolainan valtiontakaus
 • asumislisä (1.8.2017 alkaen vain ulkomailla opiskelevilla). Suomessa vuokralla asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen.

Hae opintotukea Kelasta vasta sitten, kun olet varmistanut opiskelupaikkasi.

Opintotuki haetaan osoitteessa www.kela.fi/asiointi tai Kelan opintotukihakemuslomakkeella (OT2). Opintotukea voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen jättämiskuukauden alusta alkaen. Kela lähettää sinulle opintotukipäätöksen.

Kesäajalle (1.6.-31.8.) opintotuki haetaan erikseen Kelasta.

Kesäajan opintotuki

Hae kesäajan (1.6.-31.8.) opintotukea Kelasta. Hakemuksessa pitää selvittää, mitä opintoja aiot suorittaa kesän aikana. Muista, että opintoja pitää kertyä keskimäärin 5 op tukikuukautta kohden. Hakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin keväällä.

Opinnot ja harjoittelu ulkomailla

Voit saada opintotukea tutkintoosi liittyviin opintoihin tai harjoitteluun ulkomailla. Ilmoita Kelalle tutkintoosi kuuluvista opinnoista ulkomailla.​

Lisätietoaja Kelan sivuilta

Opintojen riittävä edistyminen

Opintojesi edistyminen on riittävää kun suoritat keskimäärin vähintään 5 op käyttämääsi opintotukikuukautta kohden. Käyttäessäsi opintotukea sinun on kuitenkin aina suoritettava vähintään 20 op lukuvuodessa.

Ennen opintojesi aloittamista suoritetuista opinnoista saadut hyväksiluvut eivät kerrytä opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä.

Lisätietoa opintojen riittävästä edistymisestä

Opintojen edistymisen seuranta

Kela seuraa opintojesi edistymistä lukuvuosittain syys-lokakuussa. Seurannassa tutkitaan

 • ovatko opintosi edistyneet riittävästi
 • tulisiko tukesi muuttaa määräaikaiseksi tai lakkauttaa
 • onko opintotukesi takaisinperimiseen aihetta

Mikäli opintosi eivät ole edistyneet riittävästi niin sinulle lähetetään selvityspyyntökirje.

Opintotuki ja muut tulot

Sinulla saa olla tuloja vuositulorajan verran. Vuositulorajasi määräytyy sen mukaan, kuinka monelta tukikuukaudelta olet käyttänyt opintotukea kalenterivuoden aikana. Opintotukea ei lasketa tuloksi.

Kelan sivuilta löytyy laskuri, jonka avulla voit arvioida, miten tulosi vaikuttavat opintotukeesi. Voit palauttaa ylimääräisen opintotuen Kelalle seuraavan vuoden huhtikuun loppuun saakka. Tarkempaa tietoa löydät Kelan sivuilta.

Sairastuminen opintojen aikana

Jos sairastut kesken opintojesi pidempiaikaisesti, voit jäädä sairauslomalle. Sairausajalta voit opintotuen sijaan saada sairauspäivärahaa Kelasta.

Sairauspäivärahaa saadessasi voit opiskella. Opintoja voi kuitenkin kertyä enintään 40 % ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Jos aiot opiskella sairauspäivärahan aikana, sinun on hyvä ottaa yhteyttä opintojen ohjaajaasi ja tehdä suunnitelma suoritettavista opinnoista.

Lisätietoja Kelan sivuilta

Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto myöntää aikuiskulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle. Sinulla on mahdollista saada myös Kelan opintolainan valtion takaus. Tarkempaa tietoa löydät osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi

Työttömyysetuudella tuettu opiskelu

Voit saada työttömyysetuutta päätoimiseen opiskeluun, jos olet

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa,
 • vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Lisätietoa saat TE-toimistoista ja www.te-palvelut.fi.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU