Opiskeluhyvinvointipalvelut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskeluhyvinvointipalvelut
Students walking and talking

HAMK opiskeluhyvinvointi

Ajankohtaista syksyllä 2023:

Opiskeluhyvinvointipalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä kaikilla HAMKin kampuksilla syyslukukaudella 2022. Ota meihin yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse. Tapaamisia voidaan järjestää etäyhteyksien avulla (Teams/ Zoom) tai lähitapaamisina millä tahansa HAMKin kampuksella. 

——————————————————————————————–

Hyvinvointi muodostuu lukuisista tekijöitä ja eri ihmisillä eri tavoin. Voidakseen hyvin, ihminen tarvitsee arkeensa työtä ja toimintaa, haasteita, onnistumisen kokemuksia, ihmissuhteita ja iloa. HAMK:n strategian mukaisesti HAMK välittää opiskelijoistaan ja panostaa heidän hyvinvointiinsa.

Näille sivuille on koottu erilaisia opiskelua tukevia materiaaleja ja harjoitteita. Opiskelija voi tutustua näihin itsenäisesti ja etsiä keinoja oman hyvinvointinsa ja opiskelukyvyn tueksi. Sivustojen sisällöt auttavat myös arvioimaan omaa tilannetta ja selvittämään, minkälaista ulkopuolista tukea tilanteeseen on tarjolla. Tarkoitus on että opiskelija saa oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea. Lisäksi opettajat ja muu henkilökunta voivat hyödyntää materiaaleja opiskelijaryhmien kanssa.

HAMKin opiskeluhyvinvointipalveluissa työskentelevät opintopsykologi, erityisopettaja, opintokuraattori ja liikuntasuunnittelija. Heidän tehtävänään on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä toteuttaa ja kehittää hyvinvointia lisäävää toimintaa koko oppilaitoksen tasolla.

Opintopsykologiin voit olla yhteydessä esimerkiksi opiskeluvaikeuksiin, stressiin, jaksamiseen, jännittämiseen, ajanhallintaan, aikaansaamiseen tai motivaation ongelmiin liittyen. Tai jos vaikka opinnot jumittaa tai oppari ei etene. Opintopsykologin kanssa voit keskustella, kartoittaa tilannettasi ja tarpeen mukaan sovitaan noin 1-5 tuki-, ohjaus- ja neuvontakäyntiä.

Opintopsykologi ohjaa myös jatkopalveluiden piiriin, mikäli on tarvetta esimerkiksi hoito- tai terapiapalveluihin hakeutumiseen.  Mikäli tilanne on mielenterveydellisesti akuutti, erityisen kuormittava ja apua tarvitaan hoidollisesti ja pitkäkestoisesti, kannattaa kääntyä suoraan YTHS:n terveydenhuollon palveluiden puoleen.

Erityisopettajaan voit olla yhteydessä esimerkiksi silloin, jos opiskeluissa on vaikeuksia, tarvitset neuvontaa opiskelutekniikoihin tai esim. ajanhallinnan haasteisiin, tarvitset päätöksen yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta tai on tarvetta selvitellä mahdollisia oppimis-/lukivaikeuksia. Erityisopettaja voi kartoittaa lukivaikeuksia lukiseulan ja yksilötestin avulla.

Opintokuraattoriin voit olla yhteydessä, jos jokin asia esimerkiksi opiskelussa, arjessa, omassa hyvinvoinnissa, taloudellisessa tilanteessa tai ihmissuhteissa mietityttää tai tarvitset apua erilaisten etuuksien tai palveluiden hakemiseen.

HAMK pyrkii tarjoamaan opiskelijoilleen mahdollisimman kattavat ja laadukkaat liikuntamahdollisuudet. Opiskelija- ja henkilöstöliikuntaa koordinoi ja kehittää Hamk Moves. Liikuntasuunnittelijaan voit olla yhteydessä kaikissa liikuntaan liittyvissä asioissa, myös palaute ja kehittämisehdotukset ovat enemmän kuin tervetulleita. Liikuntasuunnittelija voi antaa yksilöllistä ohjausta fyysisen opiskelukyvyn lisäämiseksi.

Ajanvaraus opiskeluhyvinvointipalveluihin ensisijaisesti sähköpostilla. Voit laittaa suoraan sähköpostia haluamallesi asiantuntijalle tai jos et tiedä keneen ottaa yhteyttä, voit laittaa sähköpostia yhteiseen sähköpostiimme opiskeluhyvinvointi@hamk.fi.  Työhuoneemme sijaitsevat Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen S-talossa, mutta palvelut ovat saatavilla kaikilla HAMKin kampuksilla tarpeen mukaan.

YHTEYSTIEDOT

Maija Partanen
Opintopsykologi
Puh. +358 50 4063 124
maija.partanen@hamk.fi

Jari Virtanen
Liikuntasuunnittelija
Puh. +358 40 735 5653
jari.virtanen@hamk.fi

Leena-Maija Storbjörk Opintokuraattori  Puh. +358 50 4657922 leena-maija.storbjork@hamk.fi

Samu Toivonen
Erityisopettaja
Puh. +358 50 577 6312
samu.toivonen@hamk.fi

Opiskeluhyvinvoinnin palveluiden yhteinen yhteydenotto/ajanvaraus opiskeluhyvinvointi@hamk.fi