Opiskeluhyvinvointipalvelut

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi muodostuu lukuisista tekijöitä ja eri ihmisillä eri tavoin. Voidakseen hyvin, ihminen tarvitsee arkeensa työtä ja toimintaa, haasteita, onnistumisen kokemuksia, ihmissuhteita ja iloa. HAMK:n strategian mukaisesti HAMK välittää opiskelijoistaan ja panostaa heidän hyvinvointiinsa.

Näille sivuille on koottu erilaisia opiskelua tukevia materiaaleja ja harjoitteita. Opiskelija voi tutustua näihin itsenäisesti ja etsiä keinoja oman hyvinvointinsa ja opiskelukyvyn tueksi. Sivustojen sisällöt auttavat myös arvioimaan omaa tilannetta ja selvittämään, minkälaista ulkopuolista tukea tilanteeseen on tarjolla. Tarkoitus on että opiskelija saa oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea. Lisäksi opettajat ja muu henkilökunta voivat hyödyntää materiaaleja opiskelijaryhmien kanssa.

YHTEYSTIEDOT

Opiskeluhyvinvoinnin palveluiden yhteinen yhteydenotto/ ajanvaraus
opiskeluhyvinvointi@hamk.fi

Maija Kerkola
Opiskeluhyvinvoinnin asiantuntija, erityisjärjestelyt
Puh. +358 3 646 4827
maija.kerkola@hamk.fi

Jari Virtanen
Liikuntasuunnittelija
Puh. +358 40 735 5653
jari.virtanen@hamk.fi

Tiina Pihlajamäki
Opintopsykologi
Puh. +358 50 362 6689
tiina.pihlajamaki@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU