Opiskeluhyvinvointipalvelut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskeluhyvinvointipalvelut
Students walking and talking

HAMK opiskeluhyvinvointi

Ajankohtaista syksyllä 2020:

Opiskeluhyvinvointipalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä normaalisti kaikilla HAMKin kampuksilla syyslukukaudella 2020. Ota meihin yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse. Tapaamisia voidaan järjestää etäyhteyksien avulla (Teams, Zoom ja Skype) tai lähitapaamisina turvallisuudesta huolehtien. Opiskeluhyvinvointichat on avoinna ma, ke ja pe klo 12-15.

 

———————————————————————————————

Hyvinvointi muodostuu lukuisista tekijöitä ja eri ihmisillä eri tavoin. Voidakseen hyvin, ihminen tarvitsee arkeensa työtä ja toimintaa, haasteita, onnistumisen kokemuksia, ihmissuhteita ja iloa. HAMK:n strategian mukaisesti HAMK välittää opiskelijoistaan ja panostaa heidän hyvinvointiinsa.

Näille sivuille on koottu erilaisia opiskelua tukevia materiaaleja ja harjoitteita. Opiskelija voi tutustua näihin itsenäisesti ja etsiä keinoja oman hyvinvointinsa ja opiskelukyvyn tueksi. Sivustojen sisällöt auttavat myös arvioimaan omaa tilannetta ja selvittämään, minkälaista ulkopuolista tukea tilanteeseen on tarjolla. Tarkoitus on että opiskelija saa oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea. Lisäksi opettajat ja muu henkilökunta voivat hyödyntää materiaaleja opiskelijaryhmien kanssa.

HAMKin opiskeluhyvinvointipalveluissa työskentelevät opintopsykologi, erityisopettaja ja liikuntasuunnittelija. Heidän tehtävänään on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä toteuttaa ja kehittää hyvinvointia lisäävää toimintaa koko oppilaitoksen tasolla.

Opintopsykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi opiskeluvaikeuksien, opiskeluun liittyvään stressiin, jaksamiseen tai motivaation ongelmiin liittyen. Opintopsykologin kanssa voidaan kartoittaa tilannetta ja tarpeen mukaan sopia noin 1-5 tuki-, ohjaus- ja neuvontakäyntiä. Opintopsykologi voi ohjata oikeiden palveluiden piiriin, mikäli on tarvetta esimerkiksi hoito- tai terapiapalveluihin hakeutumiseen.  Mikäli tilanne on akuutti, erityisen kuormittava ja apua tarvitaan nopeasti ja pitkäkestoisesti, kannattaa kääntyä suoraan terveydenhuollon palveluiden puoleen.

Erityisopettajaan voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, jos opiskeluissa on vaikeuksia, opintoihin tarvitsee erityisjärjestelypassin todistukseksi erityisjärjestelyiden tarpeesta tai on tarvetta selvitellä mahdollisia oppimis-/lukivaikeuksia. Erityisopettaja voi kartoittaa lukivaikeuksia lukiseulan ja yksilötestin avulla.

HAMK pyrkii tarjoamaan opiskelijoilleen mahdollisimman kattavat ja laadukkaat liikuntamahdollisuudet. Opiskelija- ja henkilöstöliikuntaa koordinoi ja kehittää Hamk Moves. Liikuntasuunnittelijaan voi olla yhteydessä kaikissa liikuntaan liittyvissä asioissa, myös palaute ja kehittämisehdotukset ovat enemmän kuin tervetulleita.

Ajanvaraus opiskeluhyvinvointipalveluihin onnistuu parhaiten sähköpostilla. Työhuoneemme sijaitsevat Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen S-talossa, mutta palveluita on mahdollista saada kaikilla HAMKin kampuksilla tarpeen mukaan.

YHTEYSTIEDOT

Opiskeluhyvinvoinnin palveluiden yhteinen yhteydenotto/ajanvaraus opiskeluhyvinvointi@hamk.fi

Jari Virtanen
Liikuntasuunnittelija
Puh. +358 40 735 5653
jari.virtanen@hamk.fi

Maija Partanen
Opintopsykologi
Puh. +358 50 4063 124
maija.partanen@hamk.fi

Samu Toivonen
Erityisopettaja
Puh. +358 50 577 6312
samu.toivonen@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU