Opiskeluhyvinvointipalvelut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskeluhyvinvointipalvelut
Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi muodostuu lukuisista tekijöitä ja eri ihmisillä eri tavoin. Voidakseen hyvin, ihminen tarvitsee arkeensa työtä ja toimintaa, haasteita, onnistumisen kokemuksia, ihmissuhteita ja iloa. HAMK:n strategian mukaisesti HAMK välittää opiskelijoistaan ja panostaa heidän hyvinvointiinsa.

Näille sivuille on koottu erilaisia opiskelua tukevia materiaaleja ja harjoitteita. Opiskelija voi tutustua näihin itsenäisesti ja etsiä keinoja oman hyvinvointinsa ja opiskelukyvyn tueksi. Sivustojen sisällöt auttavat myös arvioimaan omaa tilannetta ja selvittämään, minkälaista ulkopuolista tukea tilanteeseen on tarjolla. Tarkoitus on että opiskelija saa oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea. Lisäksi opettajat ja muu henkilökunta voivat hyödyntää materiaaleja opiskelijaryhmien kanssa.

Opintopsykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi opiskeluvaikeuksien, opiskeluun liittyvään stressiin, jaksamiseen tai motivaation ongelmiin liittyen. Opintopsykologin kanssa voidaan kartoittaa tilannetta ja tarpeen mukaan sopia noin 1-3 tuki-, ohjaus- ja neuvontakäyntiä. Jos tilanne on erityisen kuormittava ja apua tarvitaan nopeasti, kannattaa kääntyä terveydenhuollon palveluiden puoleen.

Erityisopettajaan voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, jos opiskeluissa on vaikeuksia, opintoihin tarvitsee erityisjärjestelypassin todistukseksi erityisjärjestelyiden tarpeesta tai on tarvetta selvitellä mahdollisia oppimis-/lukivaikeuksia. Erityisopettaja voi kartoittaa lukivaikeuksia lukiseulan ja yksilötestin avulla.

Ajanvaraus opiskeluhyvinvointipalveluihin (opintopsykologi ja erityisopettaja) onnistuu parhaiten sähköpostilla. Työhuoneemme sijaitsevat Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen S-talossa, mutta palveluita on mahdollista saada kaikilla HAMKin kampuksilla tarpeen mukaan. 

YHTEYSTIEDOT

Opiskeluhyvinvoinnin palveluiden yhteinen yhteydenotto/ajanvaraus

opiskeluhyvinvointi@hamk.fi

Jari Virtanen
Liikuntasuunnittelija
Puh. +358 40 735 5653
jari.virtanen@hamk.fi

Maija Partanen
Opintopsykologi
Puh. +358 50 4063 124
maija.partanen@hamk.fi

Samu Toivonen
Erityisopettaja
Puh. +358 50 577 6312
samu.toivonen@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU