Hyppää sisältöön
Home Paikallisia lähiruoan haasteita ratkotaan lähiruokadialogilla

Paikallisia lähiruoan haasteita ratkotaan lähiruokadialogilla

Uusi tutkimus keskittyy lähiruokatuottaja-kauppa-kuluttaja-ruokaketjun haasteisiin ja nostaa esiin vuorovaikutuksen merkityksen paikallisten markkinoiden kehittämisessä. Kuluttajia haetaan mukaan avoimeen työpajaan 23.11. parantamaan lähiruoan saatavuutta.

Kotimaista ruokatuotantoa arvostetaan ja paikallisesti tuotetut tuotteet kiinnostavat kuluttajia, mutta tuotetaanko Hämeessä juuri niitä tuotteita ja palveluita, joita kuluttajat ruokakaupastaan haluavat? Kysymykseen tartutaan Hämeenlinnassa 23.11.2021 avoimessa kuluttajainnovaatiotyöpajassa. Työpajassa lähiruokaa ostavat kuluttajat voivat vaikuttaa ja kehittää ratkaisuja, joilla paikallisen ruoan saatavuutta, näkyvyyttä sekä houkuttelevuutta ruokakaupoissa voitaisiin edistää. Tarkoituksena on yhdessä työstää keinoja, joita kaupat voivat kokeilla toiminnassaan ensi vuoden aikana. Mukana työpajassa on myös lähiruokatuottajia ja kauppoja.

Kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan 17.11.2021 mennessä.

Lähiruokaa toivotaan ruokakauppoihin

Paikallisen ruoantuotannon merkitys Kanta- ja Päijät-Hämeessä on suuri. Vuoden 2018 aluetalousselvityksen mukaan hämäläisen ruokaketjun liikevaihto oli kolme miljardia euroa ja se työllisti 12 430 henkilöä eli 14,5 % kaikista työllisistä. Suurin osa ruoasta ostetaan päivittäistavarakaupoista. Viimeisimmän tiedon (v. 2011) mukaan lähiruoan osuuden on arvioitu olevan noin kahdeksan prosenttia päivittäistavarakaupan elintarvikemyynnistä.

Parhaillaan on käynnissä hanke, jossa etsitään käytännönläheisiä ratkaisuja lähiruuan saatavuuden parantamiseen sekä erityisesti lähiruokatuottaja-vähittäiskauppa-kuluttaja -yhteistyön kehittämiseen. Hankkeessa tehtiin keväällä 2021 kanta- ja päijäthämäläisille kysely, jonka mukaan lähiruokaa ostetaan, koska paikallisia yrityksiä halutaan tukea. Kuluttajakyselyyn vastanneista 74 prosentille oma ruokakauppa on tulevaisuudessa toivotuin lähiruoan ostospaikka. Kuluttajat näkevät kuitenkin lähiruoan ostamiselle esteitä, joista suurimpia ovat tuotteiden korkea hinta sekä niiden rajallinen tuotevalikoima. Lähiruokaa ei myöskään ole helppoa tunnistaa eikä siten löytää omaan ostoskoriin.

”Ihmisten kiinnostus paikallisiin tuotteisiin ja paikalliseen tuotantoon luo hyvän pohjan keskustella lähiruoasta juuri nyt. Lähiruoan menestys on yhteistyötä ja kuluttajan näkökulma siinä on erittäin tärkeä”, VTT:n kuluttajatutkimustiimin vetäjä Anu Seisto sanoo.

Kaksivuotinen Hämeen ammattikorkeakoulun, VTT:n ja Kauppavalmennuksen Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle –hanke pureutuu ruoan arvoketjun ymmärryksen lisäämiseen dialogin keinoin. Kohteena ovat rajapinnat tuottajien, kauppojen sekä kuluttajien välillä vähittäiskauppakontekstissa.

Maaseutuohjelmaa toteuttava hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Lisätiedot:

Sanna Lento
projektipäällikkö, Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle -hanke
Hämeen ammattikorkeakoulu
040-509 6443
sanna.lento@hamk.fi

Anu Seisto
tutkimustiimin vetäjä
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
040-5471609
anu.seisto@vtt.fi