Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle

Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle

Hankkeen tavoitteena oli löytää käytännönläheisiä ratkaisuja lähiruoan saatavuuden parantamiseen keskittyen erityisesti lähiruokatuottaja-vähittäiskauppa-kuluttaja arvoketjun yhteistyöhön.

Perustiedot

Hankkeen tavoitteena oli löytää käytännönläheisiä ratkaisuja lähiruoan saatavuuden parantamiseen keskittyen erityisesti lähiruokatuottaja-vähittäiskauppa-kuluttaja arvoketjun yhteistyöhön. Toimijoiden yhteistyöllä haettiin ratkaisuja paikallisten markkinoiden kehittämiseksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Tuloksena esitetään ratkaisumalleja lähiruokatuottajan ja vähittäiskaupan tilaustoimitusprosesseihin sekä havainnollistetaan tulevaisuuden ruokakuluttajien tarpeita.

Hanketta toteutettiin ajalla 1.1.2021-31.3.2023. Hankkeen toteuttajat olivat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Kauppavalmennus Oy.

Hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020 ja sitä rahoitti Hämeen ELY-keskus (100 %).

Lähiruokaliiketoiminnan paikallisten markkinoiden kehittämiseksi tarvitaan horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä arvoketjun eri toimijoiden välille. Toimijoiden välisellä avoimella yhteistyöllä voidaan löytää uusia yhteyksiä, innovaatioita ja palveluita lisäämään lähiruoan palvelutarjoamaa sekä vastaamaan resurssitehokkaaseen ja kestävään ruokajärjestelmän rakentamiseen lähiruokatuottaja-vähittäiskauppa-kuluttaja arvoketjussa. Paikallisella markkinalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntia (Häme) yhdessä.

Toteutus

Hankkeessa osallistettiin lähiruuan arvoketjun eri toimijoita paikallismarkkinoiden ja lyhyiden elintarvikeketjujen kehittämistyöhön. Hanketta toteuttiin hankkeen asiantuntijoiden vetämänä, haastattelemalla toimijoita sekä järjestämällä dialogiin pyrkiviä keskusteluja ja innovointityöpajoja.

Hankkeen toteutus jaettiin kolmeen työpakettiin.  

Tavoite: Lähiruokajärjestelmän arvoketjun haasteiden kartoitus

Kuvaus: Työpaketissa 1 tarkasteltiin haasteita, joita toimijat kohtasivat, sekä luotiin ymmärrys rajapinnoista.

Tuloksena syntyi yhteisesti muotoiltu tavoitetila kehittämisen haasteista. Tulos löytyy Lähiruoan tie kauppaan ja kuluttajan ostoskoriin – opas lähiruokatuottajille ja kauppiaille sivulta 16.

Tavoite: Uusien toimintamallien innovointi ja kokeilu lähiruoan saamiseksi älykkäästi ja resurssitehokkaasti kauppaan ja kuluttajille yhdessä arvoketjun eri toimijoiden kanssa​.

Kuvaus: Haettiin ratkaisuja havaittuihin haasteisiin, ja kokeiltiin niiden käytäntöön viemistä. Uusia toimintamalleja kehitettiin ryhmäkeskusteluissa ja työpajoissa, joissa oli mukana eri toimijoita, mukaan lukien kuluttajia. 

Tulokset kokeiluista ja toimintamalleista on esitetty ed. mainitussa oppaassa kappaleissa 3, 4 ja 5. 

Tavoite: Projektin toteuttaminen hankkeen tavoitteiden mukaisesti ja hankkeen tuloksista viestiminen.

Tuotokset esitetään kohdassa Materiaalit. 

Ajankohtaista

Hanke on päättynyt 31.3.2023 

Lähiruoan tie kauppaan ja kuluttajan ostoskoriin – opas lähiruokatuottajille ja kauppiaille on nyt valmis!

Oppaassa kerrotaan sekä kuluttajien että lähiruokatuottajien ja kauppojen toiveista, haasteista ja mahdollisuuksista kehittää paikallista lähiruokaliiketoimintaa. Kerromme myös konkreettisista kokeiluista ja niiden mielenkiintoisista tuloksista. Annamme myös toimintaideoita sekä kaupoille että lähiruokatuottajille, miten he toiminnassaan voivat edistää lähiruoan saatavuutta päivittäistavarakaupoista.

Julkaisu löytyy sähköisessä muodossa Theseuksesta HAMKin e-julkaisusarja 1/2023:

Tunnisteena ja viestintäkanavina toimivat:

#lähiruokadialogi

HAMK Bio (Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden tutkimusyksikkö) viestintäkanavat:
https://www.facebook.com/HamkBio/

https://twitter.com/hamkbio

Kasvua Hämeessä (Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaosaajien verkosto):
https://kasvuahameessa.fi/ 
https://www.facebook.com/kasvuahameessa/ https://twitter.com/kasvuahameessa?lang=fi

Materiaalit

Hankkeessa syntyneet materiaalit ja julkaisut on koottu tänne.

HAMK Unlimited Professional 15.5.2023, Lähiruoan arvoketjuja rakennetaan yhteisellä dialogillahttps://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023051042870

Aitoja makuja -verkkolehti, Uutiset 19.4.2023, Uusi opas valottaa lähiruoan tietä kauppaan ja kuluttajalle

Mediatiedote 7.3.2023, Lähiruoan tie kauppaan on mutkikas.

Hanke-esittely Hämäläinen lähiruokadialogi – Lähiruokaa älykkäästi kauppaan ja kuluttajalle

Lähiruoan tie kauppaan ja kuluttajan ostoskoriin – opas lähiruokatuottajille ja kauppiaille, Lento, Sanna; Ketola, Juha; Kulju, Minna; Seisto, Anu (2023), HAMKin e-julkaisuja 1/2023

14.2.2023 Yhteistyöstä voimaa lyhyisiin elintarvikeketjuihin – hankkeen päätöstilaisuus, Hämeenlinna. Ystävänpäivänä järjestimme verkostoitumistapahtuman, missä toimme esiin lyhyitä elintarvikeketjuja, paikallisia toimijoita sekä työkaluja ruokaketjun toimijoille. Esillä oli myös hankkeen uusi opas. Tilaisuuden toisena järjestäjänä oli agroBRIDGES-Horisontti-hanke. Julkaisuluvan saaneet esitykset on esitetty alla.

Lyhyt kooste ensimmäisen vuoden tuloksista Kestävä RuokaHäme -hankkeen uutiskoosteesta (16.2.2022).

Aitoja makuja verkkolehti 23.11.2022, Lähiruokadialogilla päivittäistavarakaupan prosesseihin

Lähiruokaa ostoskoriin,  kuluttajainnovaatiotyöpaja 23.11.2021 Hämeenlinnassa. Kuluttajainnovaatiotyopajaprosessi ja tulokset kuvina

Mediatiedote 11.11.2021, Paikallisia lähiruoan haasteita ratkotaan lähiruokadialogilla

Työpajan kaupoille ja lähiruokatuottajille 28.10.2021 ennakkomateriaali

Aitoja makuja verkkolehti 20.10.2021, Yhteistyössä on voimaa – palkittu ruokamatkailutuote sekä lähiruokadialogia Hämeessä 

Artikkeli Kehittyvä Elintarvike lehti 26.8.2021, Lähiruokaa ostavat voi jakaa kolmeen kuluttajatyyppiin.

HAMK uutinen 1.4.2021 (alustavista kuluttajakyselyn tuloksista), Kanta- ja päijäthämäläisten kuluttajien mielestä lähiruokatuotteiden merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa.

HAMK Uutiskirje helmikuu 2021, Tutkittavana – kirjoitus; Lisää lähiruokaa, parempaa dialogia.

Asiaa kuluttaja-kauppa-tuottaja-yhteistyöstä muualla:

Linkkejä julkaisuista, raporteista, uutisista, hankkeista ym. asioiden tiimoilta

ELYKE – Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa on selvitetty (2019), millaisia odotuksia kaupan ala asettaa elintarvikeyrityksille. Julkaisu löytyy täältä.

Yhteystiedot

Anu Seisto

Tutkimustiimin vetäjä

Puh. +358405471609

Anu.Seisto@vtt.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Consumer research

Juha Ketola

Toimitusjohtaja

Puh. +358405748769

Juha.Ketola@kauppavalmennus.com

Kauppavalmennus Oy

HAMK, Hämeen amatti-korkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMK:in logo