Hyppää sisältöön

Trädgårdsproduktionens nya cirkulära ekonomi

MATERIAL OCH PUBLIKATIONER

Presentationer och faktablad

Satu Nokkonen och Antti Järveläinen:  Trädgårdsnäringens sidoströmmar i insektsproduktion. Inseksseminarium i Närpes 9.6.2017. Länk till presentaion

Satu Nokkonen: Framtidens protein-innovationer. INSEKTER. Länk till faktablad

NärpesExpo workshop 6.4.2017

Broschyr och Program

Inledningspresentationer:

Eila Järvenpää, Luke: Case tomaatti – kasvihuoneen sivuvirtakomponentit hyötykäyttöön.

Maritta Kymäläinen, HAMK: Grönbiomassa – vilken potential. Länk till presentation

Jarkko Nummela, HAMK: Mikroalger – en möjlighet för växthusföretagare? Länk till presentation

Satu Nokkonen, HAMK: Insektproduktion – gårdsexempel. Länk till presentation

Sampo Tukiainen, Carbofex Oy: Biohiilen käyttö ja tuotanto kauppapuutarhoilla.

Kurt Stenvall, Jebbo Biogas Ab. Länk till presentation

Lepaa workshop 13.8.2016

Esite ja Ohjelma (på finska)

Inledningspresentationer:

Eila Järvenpää, Luke: Mervärde – vad, hur och varför? Länk till presentation.

Irene Karlstedt, HAMK: Från trädgårdsnäringens biprodukter till råvaror av kosmetikaindustrin. Länk till presentaiton.

Katri Joensuu, Luke: Allmän broschyr: Trädgårdsproduktionens sidoflöden. Länk till sammanfattningen (1 A4-sida).

I PROJEKTET VERKSTÄLLDA PRESENTATIONER OCH SAMMANSTÄLLNINGAR AV ÄMNET ”TRÄDGÅRDSPRODUKTIONENS SIDOSTRÖMMAR”:

Presentation i Växthusseminarie 14.11.2017: Kaisa Haga och Meira-Pia Lohiluoma, ArvoBio.Länk till presentationen.

Allmän broschyr: Trädgårdsproduktionens sidoflöden. Länk till sammanfattningen (1 A4-sida)

Innovationstävling broschyr. Länk (1 A4-sida)

BAKGRUNDSMATERIAL TILL INNOVATIONSTÄVLING:

Växthusproduktionens växtbiomassa. Problemets definition. Länk till presentationen.

Jordgubbsodlingens sidoflöden. Problemets definition. Länk  till presentationen.

Vitkålens, morotens och lökens sidoflöden. Problemets definition. Länk till presentationen.

Ett exempel från ett annat projekt, SivuHyöty-projektet, som utformar nya användningar (lösningar/idéer) för hantering av grönsakers växtsidoflöden (som t.ex. kålens skal). Länk  till presentationen.

GODA PRAXIS -VIDEOR

Videor på finska kan hittas här.

RESERAPPORT

Rapport .  Växthusanläggningar i Holland. 12.-13.10.2017, Kaisa Haga, ProAgria Ö

Ladda tävlingsbroschyr här

TILL VEM:

Till studerande – till alla stadier: yrkesutbildning gymnasium universitet

Till studerande – olika områden: naturresurser, teknik, företagsekonomi – såsom trädgård och lantbruk, restaurang- och catering, bio- och livsmedelsteknik, logistik

Till studerande – både på finska och svenska

Till studerande – både eget och grupparbete

TIDEN FÖR TÄVLINGEN:

21.11.2016 – 31.5.2017

MÅLSÄTTNING:

Frambringa nya goda idéer och innovativa lösningar om utnyttjandet av trädgårdsnäringens svinn och sidoflöden eller effektivering av näringens återvinning.

ÄMNEN:

Trädgårdsnäringens problem, till vilka den här tävlingen särskilt söker lösningar, är

 • Växthusodlingens växtbiomassa
 • Bär- och fruktodlingens svinn och sidoflöden
 • Frilandsgrönsaks- och växtodlingens svinn och sidoflöden

Som bakgrundsmaterial kan du bekanta dig med en beskrivning av problemen, se Bakgrundsmaterial nedan.

PRESENTATION/RESULTAT:

Av tävlingen hoppas vi få ett varierande utbud av idéer och lösningar, som kan vara t.ex.

 • Produktlösningar: ätbara produkter – nya livsmedel och ej-ätbara produkter
 • Tjänsteprodukter och –lösningar
 • Logistiklösningar
 • Företagens symbioslösningar
 • Vilda idéer etc.

Idén eller lösningen kan vara ett koncept eller en prototyp, som kan utvecklas vidare, formas eller prövas.

Idén/lösningens presentation önskas innehålla en SWOT –analys.

Presentationsformen är fri och så överskådlig som möjligt – ett skriftligt verk, en video…

Tävlingspresentationer/-alster ska överlämnas via e-post, på adressen arvobio@hamk.fi

E-postens storleksgräns på bilagor är 25 Mb. Om bilagan är större, informera om det på arvobio-eposten så får du närmare information om överlämnandet av större bilagor.

BEDÖMNING OCH VINST:

Den Frukt&Grönt idé eller innovativa lösning som förbättrar trädgårdsnäringens konkurrenskraft genom att skapa ett mervärde till hela kedjan belönas.

I utvärderingen betonas nyhetsvärde, genomförbarhet och mervärdets förbättringsförmåga.

De bästa idéerna och lösningarna presenteras på Lepaa2017-utställningen (http://www.lepaa.fi/) i samband med ett tillfälle som organiseras med näringens aktörer och intressenter.

Vinnaren erbjuds möjligheten att fortsätta utveckla idén med stöd av ArvoBio projektet, t.ex. med avhandlingen.

MER INFORMATION:

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap:

Meira-Pia Lohiluoma, meira-pia.lohiluoma@proagria.fi, tel. 050 568 5515

Hämeen ammattikorkeakoulu:

Maritta Kymäläinen, maritta.kymalainen@hamk.fi, tel. 0400 909564

Sirkka Jaakkola, sirkka.jaakkola@hamk.fi, tel. 03 646 5242

Luonnonvarakeskus, Luke:

Eila Järvenpää, eila.jarvenpaa@hamk.fi, tel. 029 532 6189

Bakrundsmaterial

Bekanta dig först med beskrivande föredrag om trädgårdsproduktionens sidoflöden. I föredragen förklaras definitionen på sidoflöden och redovisar mängder enligt ett undersökningsresultat. Länk till föredragen (pp-presentation på finska, ca. 8 min; starta ’slide show’).

ArvoBio-projektet har sammanställt tävlingens valda problempunkter med beskrivande bakgrundsinformation, där du kan få användbar information till utformningen av lösningen:

 • Växthusproduktionens växtbiomassa Länk till presentationen.
 • Jordgubbsodlingens sidoflöden. Länk  till presentationen.
 • Vitkålens, morotens och lökens sidoflöden. Länk till presentationen.
 • Allmän broschyr: Trädgårdsproduktionens sidoflöden. Länk till sammanfattningen (1 A4-sida)

I bakgrundsmaterialet finns också ett exempel från ett annat projekt, SivuHyöty-projektet, som utformar nya användningar (lösningar/idéer) för hantering av grönsakers växtsidoflöden (som t.ex. kålens skal). Nya användningar har testats (s.k. prototyper), och dessutom har ramvillkoren för användningen av grönsakers sidoströmmar som livsmedelsråvara undersökts. Länk  till presentationen.

I ArvoBio-projektet framställs hela tiden material som förknippas med sidoflöden, bl.a. beskrivs goda metoder för att minska svinn och utnyttja sidoflöden. Dessa kommer att publiceras på dessa projektsidor, se snart Publikationer och goda praxis. Där har sammanställts också denna Bakgrundsmaterial-artikel länkat material (på finska).

ArvoBio med i Svenska Trädgårdsförbundets växthusseminarie-kryssning. Presentation 14.11.2017.

ArvoBio är med i Lepaa utställning 17.-19.8.2017. Vi ska träffas i Puistohalli

Vinnaren av Innovationstävlingen

ArvoBio är med i Insektsseminarium i Närpes 9.6.2017

Workshop i Närpes 6.4.2017

Innovationstävlingen Goda idéer inom Frukt&Grönt 22.11.2016-31.5.2017

KONTAKTA

PROJEKTETS BESKRIVNING OCH MÅL

Målet är att skapa mervärde och nya affärsverksamheter genom att utveckla nya innovativa lösningar för att minska på trädgårdsproduktionens svinn och främja utnyttjandet av biprodukter.

Projektets huvudmål är att främja den cirkulära ekonomin inom trädgårdsproduktionen, utveckla nya innovativa lösningar för att minska förluster och förbättra utnyttjandet av biprodukter i samarbete med branschens aktörer, rådgivningen, forskningen, utbildningen och regionala nätverk i hela landet. Målet är att uppnå ekonomiskt lönsamma och hållbara lösningar som uppmuntrar och tar aktörerna till nya strategier och investeringar.

Projektgenomförandets innehåll är uppdelat i tre arbetspaket, enligt följande:

AP 1. Nuläge, utmaningar och möjligheter

AP 2. Nya värdehöjande lösningar/innovationer; minskning av svinn och utnyttjande av biprodukter

AP 3. Lönsamma, hållbara och koldioxidsnåla metoder.

I projektgenomförandet används flera olika kooperativa arbetsmetoder, som berör trädgårdsbranschens många aktörer inom projektgenomförandet, utnyttjar utvecklingspotentialen maximalt, ökar samverkan, framställer överföringar av lösningar och strategier, sprider kunskap och främjar skapandet av nya samarbets- och arbetsnätverk. Centrala samarbetspartners och målgrupper är trädgårdsnäringens producenter, förädlare och packerier samt konsumenter. Samarbetet omfattar trädgårdsbranschens organisationer, föreningar, rådgivarorganisationer, forskning och utbildning, regionala nätverk och flera av trädgårds- och lantbruksbranschens FoU och kommunikation.

Projektets varaktighet: 1.12.2015 – 30.11.2018 (3 år) och totalbudget 450t €. Projektet finansieras av Manner-Finlands landsbygdsutvecklingsprojekt 2014-2020.

Arbetspaket 1: Den nuvarande situationen, utmaningar och möjligheter

AP1 samlar man ihop och uppdaterar tidigare publicerad information gällande mängd och kvalitet av sidoströmmar och svinn i trädgårdsnäringen samt faktorer som påverkar/inverkar på dem. På samma gång utreder man utmaningar och möjligheter för att kunna utnyttja dessa sidoströmmar. Gällande tidigare publikationer tar man hänsyn till områdesvisa utredningar, större forskningsprojekt och åtminstone nordiska utredningar. För att hitta den nyaste informationen använder man kooperativa arbetssätt, man gör gårdsbesök och intervjuer. Dessutom tar man fram bra arbetssätt för att minska svinn och för användning av sidoströmmar. Dessa arbetssätt visualiseras och delas för allmänheten. Resultatet av AP1 blir att man känner igen problempunkt och case-produkter/-situationer som anses att vara mest potentiella för vidareutveckling.

Arbetspaket 2: Nya lösningar/innovationer som ger mervärde; Minskning av svinnet och utnyttjandet av sidoströmmar

AP2 söker man och testar nya sätt och lösningar i trädgårdar, företag och samarbetsnätverk med vilka man förhindrar matsvinn och förekomst av onödiga sidoströmmar och befrämjar livsmedelsdugliga I- och II-klass produkters väg till människoföda, så att tex i överproduktionssituationer fås I-och II-klassprodukter till primära användningsändamål. Metoder som testas är nya marknadskanaler som nya mobilappar m fl. (s.k. Minimering av svinnet-innovation task). Å andra sidan kartläggs potentialen av case-trädgårdsprodukter av bra kvalitet som av en eller annan orsak inte äts och därmed kunde bli nya lätt processade livsmedel samt alternativa marknadskanaler och -strategier för dem (s.k. Nya produkter genom lätt process-case). Dessutom utreder man alternativa processkedjor, som material-och energiutnyttjande, för produkter som inte lämpar sig för livsmedelsprocess (outnyttjad I-och II-klass, sidoprodukter). Inom processkedjor ryms produktion av olika värdesaker (livsmedel- och foderbruk, non-food tillämpningar), biobränslen och recirkulering av näringsämnen (s.k. Produktion av värdesaker och helhetsprocess-case). Lösningar produceras och de mest lämpade testas tillsammans med producenter, företag och samarbetsnätverk.

Arbetspaket 3: Lönsamma, hållbara och kolfattiga verksamhetsmodeller

AP3 beskriver man nya företagsmodeller som baserar sig på slutsatser från testresultat av nya innovationer och nya lösningar från tidigare arbetspaket. Man räknar vilka effekter nya företagsmodeller har på ekonomi och miljö (speciellt på klimatet). Man jämför nya verksamhetsmodeller med nuvarande och bevisar nya företagsmodellers ekonomiska och miljöprestanda, speciellt potentialen med tanke på klimatförändringen. Man ger slutsatser om nya företagsmodeller är genomförbara och behovet av tilläggslösningar och vidareutveckling (t.ex. minimivolym för sidoströmmar som kan behandlas för att nya verksamheten skulle vara tillräckligt lönsamt eller t.ex. energieffektivitet av nya processer eller minimering av transporter på vilken nivå det är hållbart med tanke på förhindrandet av klimatförändringen). Man ger rekommendationer av nya resurseffektiva lösningar och goda arbetssätt och hur de kan användas brett i Finland och man berättar aktivt om dem på olika forum och branschtillställningar.

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]