ArvoLiike - Uusia arvoketjuja ja liiketoimintaa maaseudulle - Hämeen ammattikorkeakoulu
ArvoLiike – Uusia arvoketjuja ja liiketoimintaa maaseudulle
Hämeen ammattikorkeakoulu
EU flag logo
Lepaan kerrosviljelykontti

ArvoLiike – Uusia arvoketjuja ja liiketoimintaa maaseudulle

ArvoLiike-hankkeessa keskitytään periurbaanin alueen elinkeinomahdollisuuksien laajentamiseen ja kehittämiseen hyödyntäen arvokkaita ja alihyödynnettyjä kasveja sekä uusia tuotantotapoja ja hyödyntämisväyliä.

Hankkeen tavoitteet:

 1. tuottaa tietoutta kerros- / sisäviljelyn mahdollisuuksista ja kustannusrakenteista
 2. tuottaa tietoa kasveista, joita teknologialla on kannattavaa tuottaa sekä
 3. koota tietoa markkinoista, joilla on tarve tämänkaltaiselle tuotannolle.
 4. tuoda näitä toimijoita yhteen
 5. mahdollistaa toimijoille pohjatietoa mm. investointipäätöksiin ohjata sopiviin rahoitusinstrumentteihin.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto
n. 98.000€
1.8.2020 – 31.12.2021

ArvoLiike-hankkeessa

1) selvitetään energia- ja tilatehokkuuden kannalta optimaalisia viljelyratkaisuja ja olemassa olevien tilojen hyödyntämismahdollisuuksia.
2) kartoitetaan potentiaaliset kerrosviljelyyn soveltuvat arvokasvit ja niitä hyödyntävät teollisuuden alat
3) tuotetaan näiden pohjalta yrittäjille teknistä ja europohjaista tietoa kerrosviljelyteknologian hyödyntämismahdollisuuksista muun liiketoiminnan täydentämiseksi ja investointisuunnitelmien pohjaksi.

Ratkaistavat ongelmat

 • Maaseudun elinvoiman ja elinkeinomahdollisuuksien lisääminen ja laajentaminen lisäämällä tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksia
 • Uusien kasviperäisten raaka-ainetarpeiden täyttäminen ja tuotekehittelyn mahdollistaminen.
 • Biomassan kokonaishyödyntäminen ilmastoviisaasti

Työpaketti 1. Toimijakartoitus:

Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella toimivien tilojen tai muiden potentiaalisten kerrosviljely-yrittäjien kartoittaminen ja kiinnostuksen selvitys. Kartoituksessa huomioidaan aiemmat selvitykset
Toimintaan soveltuvien olemassa olevien tilojen ja tilatarpeiden kartoittaminen
Toteutustapa: Perehtyminen aiempiin selvityksiin, kyselyt, jalkautuminen ja työpaja (1-2)

Työpaketti 2. Potentiaalisten hyötykasvien kartoitus; saatavuus ja käyttö

Kirjallisuusselvitys erityistä kaupallista arvoa omaavista kasveista ja niiden nykyisestä saatavuudesta. Selvitetään i) potentiaaliset kasvit, jotka soveltuvat kerrosviljelyyn, ii) nykyiset tuotantotavat ja saatavuus (ml. luonnosta kerääminen) ja iii) kootaan olemassa oleva tieto nykyisistä käyttökohteista. Selvitetään kasveihin liittyvää lainsäädäntöä ja niiden sallittua käyttöä huomioiden uuselintarvike-, ravintolisä-, luontaistuote- ja kosmetiikkalainsäädäntö.
Toteutustapa: kirjallisuusselvitys, HAMKin muun meneillään olevan tutkimuksen hyödyntäminen testauksissa. Tuotoksena syntyy tietopaketti

Työpaketti 3. Liiketoimintamahdollisuudet ja tiedon jakaminen

Selvitetään viljelyssä käytettävien kiinteistöjen vaatimukset
Selvitetään ansaintamalli viljelijälle, mikäli lopputuote vaatii prosessointia
Luodaan yhteistyöverkostoja viljelijöiden ja kasvien hyödyntäjien kanssa kanssa
Tehdään konkreettisia, tilakohtaisia laskelmia
Toimintatapa: työpajat, jalkautuminen, laskelmien ja toimintamallien laadinta. tuotoksena liiketoimintamalleja ja verkostoja

Head of R&D Jaana Ailus, LaponieSkinCare Oy

yrittäjä Jari Eerola, Setälä-Eerolan tila

yrittäjä Gunilla Holmberg, Massbybacka Taimet Oy

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus

palvelupäällikkö Satu Nurmi, ProAgria

tutkimusjohtaja Annukka Pakarinen, HAMK Bio

ohjelmapäällikkö Päivi Rönni, MTK

 

Nainen hymyilee tietokoneen ääressä
 • Opi ravinteista!LUE LISÄÄ

  Fosfori ja typpi ovat elintärkeitä ravinteita, joita tarvitaan ruoantuotantoon ja joiden kiertokulkuun tulee kiinnittää huomiota. Artikkeli Opi ravinteista! julkaistiin ensimmäisen kerran HAMK […]

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU