Biohiili - Biohiilestä bisnestä Hämeeseen - Hämeen ammattikorkeakoulu

Biohiili – Biohiilestä bisnestä Hämeeseen

Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Biohiilikasa

Biohiili – Biohiilestä bisnestä Hämeeseen

Hankkeen perustiedot

Rahoittaja: EAKR Uudenmaan liitto

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu

Toteutusaika: 01.09-2018 – 31.12.2020

Budjetti: 214 568€

Toiminta-alue: Kanta-Häme

Kohderyhmä: Kanta-Hämeen alueen biosivuvirtoja (mukaan lukien jätepuu) tuottavat yritykset. Biohiiltä soveltavat yritykset (vesienkäsittely, viherrakentaminen). Alueen asukkaat.

Hankkeen teemaan liittyviä tapahtumia

Tulevat tapahtumat

Aalto yliopiston vetämän Carbon line -hankkeen seminaaritilaisuus Helsingissä 11.12.2019, ilmoittautuminen tästä  

Viherpäivät Jyväskylä helmikuu 2020. Biohiiliaiheiset pre-seminaarit 11.2.2020

Menneet tapahtumat

Pohjoismaisen biohiiliyhdistyksen, Nordic Biochar Network, konferenssitapahtuma järjestettiin KTH:n vetämänä Tukholmassa 16.-17.10.2019. Tilaisuuden esitykset päivitetään tähän heti kun ne tulevat jakoon. Tilaisuuden kotiinviemisinä voidaan sanoa, että biohiilitutkimus ja biohiililaitossuunnitelmat ovat erityisen aktiivisia Norjassa ja Ruotsissa, mm Lundin kaupungilla on ”Biohiilestä bisnestä” – hankkeen vastine jo konkretian tasolla, ja kaupunki on hankkinut 2 kpl Pyreg-biohiilentuottoyksiköitä. Myös Norjan NGI-instituttti on aloittanut vastaavan hankkeen, erityismielenkiinnon kohteena kierrätyspuu ja lietteet.

Kansainvälinen biohiilitapahtuma IBI Study Tour  Suomessa syyskuussa 2019. Tapahtuman esitykset löytyvät linkinstä: IBI Biochar Study Tour. Keskeisenä teemana biohiilen käyttö ilmaston muutoksen torjunnassa sekä hiilikaupan välineenä.

Pohjoismaisen biohiiliyhdistyksen, Nordic Biochar Network, ”Char and Biochar” -workshop Kööpenhaminassa 24.5.2019. Tapahtuman esitykset löytyvät tästä linkistä

Hankkeen työpaketit

TP1: Alueellinen kartoitus

Tavoite: Kartoittaa sivu- ja jätevirrat ja niiden määrät alueella

Tässä työpaketissa kartoitetaan alueen potentiaalisia biohiilituotantoon soveltuvia sivu- ja jätevirtoja, sekä niiden laatua, määrää ja saatavuutta. Lisäksi kartoitetaan mihin biohiiltä voidaan soveltaa ja löytää potentiaalisia käyttäjiä. TP1:n yhtenä toimenpiteenä järjestetään sekä hankkeen alkuvaiheessa että TP1:n tulosten valmistuttua työpaja
hankkeen kohdeyritysten ja yhteistyötahojen kanssa.

Aikataulu: 09/2018 – 01/2019

TP2: Biohiilen tuotanto

Tavoite: Biohiilen valmistaminen pilottimittakaavassa

Työpaketissa valitaan ja testataan sopivia menetelmiä lähtömateriaaien esikäsittelyyn.  Valitaan ja  pystytetään pilottimittakaavan pyrolyysilaitteisto. Tuotetaan biohiiltä TP1:ssä valituista sopivista materiaaleista hankkeessa tehtäviin aktivointi ja sovellustehtauksiin. Tuotetaan biohiiltä valituista raaka-aineista ja optimoidaan pyrolysointiprosessia tarpeen mukaan koko hanketoteutuksen ajan.

Aikataulu: 09/2018 – 10/2020

TP3: Biohiilen aktivointi

Tavoite: Biohiilen aktivointi

Työpaketissa kartoitetaan biohiilen aktivointiin sopivia ravinnerikkaita substraatteja ja kehitetään niiden keräysratkaisuja. Tuotetut biohiilet aktivoidaan sopivilla substraateilla. TP3-toteutukseen sisältyy varsinaisen aktivointikäsittelyn testausta sekä substraattien ravinne- ja mahdollisten haitta-ainepitoisuuksien analysointia.

Aikataulu: 09/2018 – 10/2020

TP4: Biohiilisovellukset

Tavoite: Käyttökohteiden kartoittaminen ja biohiilen testaaminen käytännössä

Tässä työpaketissa pyritään osoittamaan biohiilen käytön mahdollisuudet ja edut aluetta kiinnostavissa sovelluskohteissa, pääsääntöisesti käytännön kokeiden avulla: kompostointi, kasvatuskokeet kasvihuoneolosuhteissa, viherrakennuskohteissa (golf-kentät), suotoveden ja virtsan käsittely. TP4:n tuloksena laaditaan ohjeistus ja suositukset biohiilen käytöstä kompostin apuaineena (kaupallisen biohiilipohjaisen kompostituotteen tuottamiseksi) sekä viherrakentamisessa.

Aikataulu: 12/2018 – 10/2020

TP5: Toimintamalli

Tavoite: Biohiilen ympärille syntyvän toimintamallin luominen.

Tässä työpaketissa määritetään hanketulosten pohjalta toimintaedellytykset ja toimintamalli Kanta-Hämeeseen sijoittuville biohiileen pohjautuville alueellisille kiertotalousratkaisuille sekä uudelle liiketoiminnalle.

Kartoitetaan ja kootaan yhteen biohiilen tuotannosta, tuotekehityksestä tai tuotteiden käytöstä kiinnostuneita yrityksiäja toimijoita, yhteisiin verkostoitumistilaisuuksiin ja ideointityöpajoihin. Kartoitetaan ja aktivoidaan myös alueen ulkopuolisia kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, joilla voidaan vahvistaa alueellista toimintamallia.

Toteutusaikataulu: 09/2018 – 12/2020

TP6: Viestintä ja asukasyhteistyö

Tavoite: Biohiilikiinnostuksen ja tietämyksen lisääminen alueella

Hyödynnetään eri viestintäkanavia, etenkin somekanavia, yhteistyökumppaneita ja alan verkostoa hanketulosten levittämiseksi, alueen vahvuuksien esiin tuomiseksi kuin myös yleisen biohiilitietämyksen ja osaamisen lisäämiseksi. Lisätään alueen asukkaiden kiinnostusta ja pyritään innostamaan heitä omakohtaisiin biohiileen liittyviin aktiviteetteihin ja kokeiluihin.

Toteutusaikataulu: 09/2018 – 12/2020

TP7: Hankehallinnointi

Tavoite: Hanketoteutuksen koordinointi ja raportointi

Koordinoidaan hanketoteutusta ja hallitaan toteutusresurssit, jotta hanke etenee suunnitellusti. Järjestetään ohjausryhmäkokoukset noin puolen vuoden välein, ja huomioidaan ohjausryhmän suositukset hanketoteutuksessa.
Toteutetaan hankkeen väli- ja loppuraportoinnit rahoittajan antaman aikataulun mukaisesti.

Toteutuskataulu: 10/2018 – 12/2020

Tukholman Nordic Biochar Network konferenssi:

Esko Salo Biohiili Suomessa – päivitys biohiilen tuotannon ja sovellusten nykytilaan ja suunnitelmiin syksyn 2019 tilanteen mukaan

Kestävää liiketoimintaa biohiilestä -tapahtuman (15.03.2019) luentomateriaalit

Suomen Biohiiliyhdistys  – Biohiili Suomessa, Esko Salo

Ecotopic – Biochar regards from Sweden Mattias Gustafsson

HSY – Lietteen pyrolysointi, Aino Kainulainen

KT-FinnoSer – Pyrolyysinesteet, Prof. emeritus Kari Tiilikkala

VTT – Biomassasta aktiivihiileksi – biohiilen aktivointimenetelmistä ja sovelluksista, Virpi Siipola

HAMK Uutiskirje tammikuu 2019

https://www.hamk.fi/biohiili-apuna-ilmastotyossa/

Ulkopuolisia linkkejä

Suomen biohiiliyhdistys

Biohiilikartta

Biokierto-hanke

Hankkeen tapahtumat:

Kestävää liiketoimintaa biohiilestä -tapahtuma. Biohiilestä bisnestä Hämeeseen hanketapahtuma ja Suomen biohiiliyhdistyksen kevätkokous

15.03.2019 HAMK Forssan korkeakoulukeskus

Videokooste tapahtumasta:

Luennot

  • Avaus – Jarkko Nummela, Projektitutkija, HAMK
  • Suomen Biohiiliyhdistys  – Biohiili Suomessa, Esko Salo
  • Ecotopic – Biochar regards from Sweden, Mattias Gustaffson
  • HSY – Lietteen pyrolysointi, Aino Kainulainen
  • KT-FinnoSer – Pyrolyysinesteet, Prof. emeritus Kari Tiilikkala
  • VTT – Biomassasta aktiivihiileksi – biohiilen aktivointimenetelmistä ja sovelluksista, Virpi Siipola

Tilaisuudessa mukana olleita yrityksiä:

Reseptejä biotalouteen -seminaari

29.11.2018 Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Annakaisa Elo, Hämeen ammattikorkeakoulu – ”Biohiilestä uutta liiketoimintaa Hämeeseen”.

Koko tilaisuuden videotaltiointi:

YHTEYSTIEDOT

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU