Biohiili - Biohiilestä bisnestä Hämeeseen - Hämeen ammattikorkeakoulu

Biohiili – Biohiilestä bisnestä Hämeeseen

Bio

Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Biohiilikasa

Biohiili – Biohiilestä bisnestä Hämeeseen

Hankkeen perustiedot

Rahoittaja: EAKR Uudenmaan liitto

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu

Toteutusaika: 01.09-2018 – 31.12.2020

Budjetti: 214 568€

Toiminta-alue: Kanta-Häme

Kohderyhmä: Kanta-Hämeen alueen biosivuvirtoja (mukaan lukien jätepuu) tuottavat yritykset. Biohiiltä soveltavat yritykset (vesienkäsittely, viherrakentaminen). Alueen asukkaat.

Hankkeen teemaan liittyviä tapahtumia 

Tulevat tapahtumat:

 

Menneet tapahtumat

PERUTTU Biohiilen laatupäivä. 17.3.2020 . Kuivaamo, Hiedanranta, Tampere. Järjestäjinä Suomen Biohiiliyhdistys ry ja Carbofex Oy. 

Biohiilitapahtuma, Puusta biohiiltä. 2.4.2020  Järjestäjänä Metsäkeskus. Webinaari,. Ilmoittautuminen ja ohjelma

Viherpäivät Jyväskylä helmikuu 2020. Biohiiliaiheiset pre-seminaarit 11.2.2020

Biohiilen käytöstä kasvualustoissa ja kaupunkien hulevesien hallinnassa oli kuulemassa noin 100 kiinnostunutta osallistujaa.

Pohjoismaisen biohiiliyhdistyksen, Nordic Biochar Network, konferenssitapahtuma järjestettiin KTH:n vetämänä Tukholmassa 16.-17.10.2019.

Tilaisuuden kotiinviemisinä voidaan sanoa, että biohiilitutkimus ja biohiililaitossuunnitelmat ovat erityisen aktiivisia Norjassa ja Ruotsissa, mm Lundin kaupungilla on ”Biohiilestä bisnestä” – hankkeen vastine jo konkretian tasolla, ja kaupunki on hankkinut 2 kpl Pyreg-biohiilentuottoyksiköitä. Myös Norjan NGI-instituttti on aloittanut vastaavan hankkeen, erityismielenkiinnon kohteena kierrätyspuu ja lietteet.

Kansainvälinen biohiilitapahtuma IBI Study Tour  Suomessa syyskuussa 2019. Tapahtuman esitykset löytyvät linkinstä: IBI Biochar Study Tour. Keskeisenä teemana biohiilen käyttö ilmaston muutoksen torjunnassa sekä hiilikaupan välineenä.

Pohjoismaisen biohiiliyhdistyksen, Nordic Biochar Network, ”Char and Biochar” -workshop Kööpenhaminassa 24.5.2019. Tapahtuman esitykset löytyvät tästä linkistä

Hankkeen työpaketit

TP1: Alueellinen kartoitus

Tavoite: Kartoittaa sivu- ja jätevirrat ja niiden määrät alueella

Tässä työpaketissa kartoitetaan alueen potentiaalisia biohiilituotantoon soveltuvia sivu- ja jätevirtoja, sekä niiden laatua, määrää ja saatavuutta. Lisäksi kartoitetaan mihin biohiiltä voidaan soveltaa ja löytää potentiaalisia käyttäjiä.

Aikataulu: 09/2018 – 01/2019

TP2: Biohiilen tuotanto

Tavoite: Biohiilen valmistaminen alueen jäte- ja sivuvirroista

Työpaketissa valitaan ja testataan sopivia menetelmiä lähtömateriaaien esikäsittelyyn.  Suunnitellaan ja toteutetaan koemittakaavan pyrolyysilaitteisto. Tuotetaan biohiiltä TP1:ssä valituista sopivista materiaaleista hankkeessa tehtäviin sovellustestauksiin. Tuotetaan biohiiltä valituista raaka-aineista ja optimoidaan pyrolysointiprosessia tarpeen mukaan koko hanketoteutuksen ajan.

Aikataulu: 09/2018 – 10/2020

TP3: Biohiilen aktivointi

Tavoite: Biohiilen ’lataus’ ravinnepitoisilla jäte- ja sivuvirroilla

Työpaketissa kartoitetaan biohiilen aktivointiin sopivia ravinnerikkaita substraatteja ja kehitetään niiden keräysratkaisuja. Tuotetut biohiilet aktivoidaan sopivilla substraateilla. TP3-toteutukseen sisältyy varsinaisen aktivointikäsittelyn testausta sekä substraattien ravinne- ja mahdollisten haitta-ainepitoisuuksien analysointia.

Aikataulu: 09/2018 – 10/2020

TP4: Biohiilisovellukset

Tavoite: Käyttökohteiden kartoittaminen ja biohiilen testaaminen käytännössä

Tässä työpaketissa pyritään osoittamaan biohiilen käytön mahdollisuudet ja edut aluetta kiinnostavissa sovelluskohteissa, pääsääntöisesti käytännön kokeiden avulla: kompostointi, kasvatuskokeet kasvihuoneolosuhteissa, viherrakennuskohteissa (golf-kentät), suotoveden ja virtsan käsittely. TP4:n tuloksena laaditaan ohjeistus ja suositukset biohiilen käytöstä kompostin apuaineena (kaupallisen biohiilipohjaisen kompostituotteen tuottamiseksi) sekä viherrakentamisessa.

Aikataulu: 12/2018 – 10/2020

TP5: Toimintamalli

Tavoite: Biohiilen ympärille syntyvän toimintamallin luominen.

Tässä työpaketissa määritetään hanketulosten pohjalta toimintaedellytykset ja toimintamalli Kanta-Hämeeseen sijoittuville biohiileen pohjautuville alueellisille kiertotalousratkaisuille sekä uudelle liiketoiminnalle.

Kartoitetaan ja kootaan yhteen biohiilen tuotannosta, tuotekehityksestä tai tuotteiden käytöstä kiinnostuneita yrityksiäja toimijoita, yhteisiin verkostoitumistilaisuuksiin ja ideointityöpajoihin. Kartoitetaan ja aktivoidaan myös alueen ulkopuolisia kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, joilla voidaan vahvistaa alueellista toimintamallia.

Aikataulu: 09/2018 – 12/2020

TP6: Viestintä ja asukasyhteistyö

Tavoite: Biohiilikiinnostuksen ja tietämyksen lisääminen alueella

Hyödynnetään eri viestintäkanavia, etenkin somekanavia, yhteistyökumppaneita ja alan verkostoa hanketulosten levittämiseksi, alueen vahvuuksien esiin tuomiseksi kuin myös yleisen biohiilitietämyksen ja osaamisen lisäämiseksi. Lisätään alueen asukkaiden kiinnostusta ja pyritään innostamaan heitä omakohtaisiin biohiileen liittyviin aktiviteetteihin ja kokeiluihin.

Aikataulu: 09/2018 – 12/2020

 

Hankeessa tuotettua aineistoa

Raportit, artikkelit ja julkaisut:

Opiskelijoiden blogikirjoitus ”Yhteen hiileen biohiili, biotalous & Häme” -tapahtumasta 12.3.2020.

Raportti: Annakaisa Elo, Maritta Kymäläinen, Ilona Lahti: Biohiilituotantoon soveltuvat jäte- ja sivuvirrat Kanta-Hämeen alueella. 28.2.2020. Linkki raporttiin.

Opiskelijaprojektiraportti: Silja Lassilantuomi, Riina Malin, Tiina Pummi, Satu Tiainen: Biohiilipohjainen käymäläratkaisu. 20.12.2019. Linkki raporttiin.

HAMK Uutiskirje tammikuu 2019:  https://www.hamk.fi/biohiili-apuna-ilmastotyossa/

 

Opinnäytetyöt:

Iina Lahti (2020), Biohiilen vaikutus golfviheriön kasvualustan ominaisuuksiin. AMK-opinnäytetyö. Bio- ja elintarviketekniikan koulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu. Linkki opinnäytetyöhön.

 

Biohiiliaiheinen opetusaineisto, ml. opetusvideot

Yhteistyössä KiertotalousAMK -hankkeen (OKM) kanssa tuotetut biohiiliaiheiset opetusluennot, luentotallenteet:

Osa I  Mitä on biohiili?

Osa II  Biohiilen valmistus

Osa III  Biohiilisovellukset

 Luentotallenteiden diat.

 

Hankkeen biohiilitapahtuman 20.05.2019 pohjalta tehty kartiohiiletys opetusvideo 

 

Ulkopuolisia linkkejä

Suomen biohiiliyhdistys

Biohiilikartta

Biokierto-hanke

Hankkeen omat aktiviteetit – seminaarit, työpajat, esiintymiset

TULEVAT TAPAHTUMAT

02. – 25.9.2020 Biohiiliaiheinen näyttely, esillä mm. kierrätyspuu ja biohiilivesiensuodatus -ratkaisuja. Carbon Lane, Urban biochar test site. VUORIMIEHENTIE 2A. Espoo

19.09.2020 Biohiilidemo. Tuuloslaakson kylien järjestämä Biohiilipäivä Rouvinrannassa La 19.9.2020 klo 12-17 (Lopetusaika joustava). Pyhäjärventie 206, 14840 Tuulos

09.10.2020 Yritystyöpaja -tapahtuma verkossa. Ilmoittautuminen 05.10.20 mennessä. Kutsu, ohjelma ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

 

MENNEET TAPAHTUMAT

14.9.2020 Energiaoivalluksia –webinaari. Hankkeen esittely ja tuloksia. 

27.8.2020 Biohiiletysdemo. Vanajavesisäätiön Itämeripäivän yhteydessä. Yleisötilaisuus klo 17-19. 

# Biohiilen valmistusta rakennusjätepuusta Hämeenlinnan Karanojalla 19.5.2020

Juttu Hämeen Sanomissa 20.5.2020

Juttu YLEn paikallislähetyksessä 22.05.2020, alkaen n. 3.42 min 

# Biohiilen valmistus ja siinä syntyvä energia -webinaari  7.5.2020

Kutsu

Webinaarin tallenne ja esitysdiat (Annakaisa Elo, Jarkko Nummela)

# Yhteen hiileen – biohiili, biotalous & Häme -seminaari ja biohiiletys demo, maaliskuu 2020. HAMK Lepaa.

Kutsu       

Mediatiedote

Tilaisuuden esitysmateriaalit: 

Tilaisuuden avaus ja hanke-esittely: Annakaisa Elo (diat).  Videolinkki luentotallenteeseen

Biohiili: Jarkko Nummela (diat). Videolinkki luentotallenteeseen

Biohiilisovelluksia maataloudessa: Priit Tammeorg (diat). Videolinkki luentotallenteeseen

Biohiili Biolanin kasvualustoissa: Riikka Kerttula (diat).

Tilaisuuden videoinnit

Tiivistelmä päivästä

# Beyond Alliance for Knowledge Seminar (BAK2019) -seminaari, marraskuu 2019

26.11.2019 Hämeenlinnan korkeakoulukeskus.  ESITYS.

# Työpajapäivä: Biohiilen tekoa Kon-Tiki -kartiohiilettimellä, toukokuu 2019.

20.5.2019 Mustiala. Kuvakooste.

Tilaisuuden pohjalta tehty kartiohiiletys opetusvideo 

# Kestävää liiketoimintaa biohiilestä -tapahtuma. Biohiilestä bisnestä Hämeeseen hanketapahtuma ja Suomen biohiiliyhdistyksen kevätkokous, maaliskuu 2019

15.03.2019 HAMK Forssan korkeakoulukeskus

Videokooste tapahtumasta:

Tilaisuuden esitykset:

  • Avaus – Jarkko Nummela, Projektitutkija, HAMK
  • Suomen Biohiiliyhdistys  – Biohiili Suomessa, Esko Salo . (Lisäys myöhemmin: Esko Salo Biohiili Suomessa – Esitys 16-17.10.2019 Tukholman Nordic Biochar Network -konferenssissa. Päivitys tässä 15.3.2019 esitettyyn materiaaliin .)

  • VTT – Biomassasta aktiivihiileksi – biohiilen aktivointimenetelmistä ja sovelluksista, Virpi Siipola

Tilaisuudessa mukana olleita yrityksiä:

# Reseptejä biotalouteen -seminaari, marraskuu 2018

29.11.2018 Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Annakaisa Elo, Hämeen ammattikorkeakoulu – ”Biohiilestä uutta liiketoimintaa Hämeeseen”. 

Koko tilaisuuden videotaltiointi:

YHTEYSTIEDOT

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 weeks ago

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen

Hankkeen biohiiletysdemo Vanajavesikeskuksen Itämeripäivässä Vanajavesikeskus HAMK Bio- ja elintarviketekniikka HAMK Bio ... Lue lisääNäytä vähemmän

Hankkeen biohiiletysdemo Vanajavesikeskuksen Itämeripäivässä Vanajavesikeskus HAMK Bio- ja elintarviketekniikka HAMK BiotalousImage attachment

Comment on Facebook 2378337322187852_3456172851070955

Huvia ja hyötyä 😊

Osuipa hieno kesäilta ja mukavasti asiasta innostunutta väkeä paikalla. Kiitos kaikille kävijöille ja #Vanajavesikeskus järjestelyistä! #Itämeripäivä

Näppärä ritilä. Laitan samanlaisen omaan Kotikaskeenikin! Aina tulee nälkä kun tekee töitä.

Aika hiljaiselta näyttää... 8 makkaraa henkilökunnalle??? Oliko paikalla kävijöitä vai pelkästään järjestäjät?

Karanojan jätteenkäsittelyalueen suotevesialtaan veden puhdistusta testataan biohiili-hiekka -suodattimilla, jotka rakennetaan altaan reunalle. Käytettävä biohiili valmistettiin alueelle tuodusta kierrätyspuusta toukokuisessa biohiiletystapahtumassamme. Rakennustyöt sujuvat helteen siivittäminä. Kiertokapula Oy, HAMK Bio ... Lue lisääNäytä vähemmän

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU