Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Biohiili – Biohiilestä bisnestä Hämeeseen

Biohiili

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Perustiedot

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2020

Rahoittaja: EAKR Uudenmaan liitto

Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu

Toteutusaika: 01.09-2018 – 31.12.2020

Budjetti: 214 568€

Toiminta-alue: Kanta-Häme

Kohderyhmä: Kanta-Hämeen alueen biosivuvirtoja (mukaan lukien jätepuu) tuottavat yritykset. Biohiiltä soveltavat yritykset (vesienkäsittely, viherrakentaminen). Alueen asukkaat.

Ajankohtaista

Hankkeen teemaan liittyviä tapahtumia 

Menneet tapahtumat

Rakennusjätepuun pyrolyysi esillä tapahtumassa 26.11. klo 13-17: Circular Design Challenge Competition pitching and networking event, an official side event of the World Circular Economy Forum Online (WCEFonline), hosted by the Finnish Innovation Fund Sitra and its partners. 

Biohiilitapahtuma, Puusta biohiiltä. 2.4.2020  Järjestäjänä Metsäkeskus. Webinaari.

Viherpäivät Jyväskylä helmikuu 2020. Biohiiliaiheiset pre-seminaarit 11.2.2020

Biohiilen käytöstä kasvualustoissa ja kaupunkien hulevesien hallinnassa oli kuulemassa noin 100 kiinnostunutta osallistujaa.

Pohjoismaisen biohiiliyhdistyksen, Nordic Biochar Network, konferenssitapahtuma järjestettiin KTH:n vetämänä Tukholmassa 16.-17.10.2019.

Tilaisuuden kotiinviemisinä voidaan sanoa, että biohiilitutkimus ja biohiililaitossuunnitelmat ovat erityisen aktiivisia Norjassa ja Ruotsissa, mm Lundin kaupungilla on “Biohiilestä bisnestä” – hankkeen vastine jo konkretian tasolla, ja kaupunki on hankkinut 2 kpl Pyreg-biohiilentuottoyksiköitä. Myös Norjan NGI-instituttti on aloittanut vastaavan hankkeen, erityismielenkiinnon kohteena kierrätyspuu ja lietteet.

Kansainvälinen biohiilitapahtuma IBI Study Tour  Suomessa syyskuussa 2019. Tapahtuman esitykset löytyvät linkinstä: IBI Biochar Study Tour. Keskeisenä teemana biohiilen käyttö ilmaston muutoksen torjunnassa sekä hiilikaupan välineenä.

Pohjoismaisen biohiiliyhdistyksen, Nordic Biochar Network, “Char and Biochar” -workshop Kööpenhaminassa 24.5.2019. Tapahtuman esityksiä voi tiedustella tämän linkin kautta.  

Työpaketit

TP1: Alueellinen kartoitus

Tavoite: Kartoittaa sivu- ja jätevirrat ja niiden määrät alueella

Tässä työpaketissa kartoitetaan alueen potentiaalisia biohiilituotantoon soveltuvia sivu- ja jätevirtoja, sekä niiden laatua, määrää ja saatavuutta. Lisäksi kartoitetaan mihin biohiiltä voidaan soveltaa ja löytää potentiaalisia käyttäjiä.

Aikataulu: 09/2018 – 01/2019

TP2: Biohiilen tuotanto

Tavoite: Biohiilen valmistaminen alueen jäte- ja sivuvirroista

Työpaketissa valitaan ja testataan sopivia menetelmiä lähtömateriaaien esikäsittelyyn.  Suunnitellaan ja toteutetaan koemittakaavan pyrolyysilaitteisto. Tuotetaan biohiiltä TP1:ssä valituista sopivista materiaaleista hankkeessa tehtäviin sovellustestauksiin. Tuotetaan biohiiltä valituista raaka-aineista ja optimoidaan pyrolysointiprosessia tarpeen mukaan koko hanketoteutuksen ajan.

Aikataulu: 09/2018 – 10/2020

TP3: Biohiilen aktivointi

Tavoite: Biohiilen ‘lataus’ ravinnepitoisilla jäte- ja sivuvirroilla

Työpaketissa kartoitetaan biohiilen aktivointiin sopivia ravinnerikkaita substraatteja ja kehitetään niiden keräysratkaisuja. Tuotetut biohiilet aktivoidaan sopivilla substraateilla. TP3-toteutukseen sisältyy varsinaisen aktivointikäsittelyn testausta sekä substraattien ravinne- ja mahdollisten haitta-ainepitoisuuksien analysointia.

Aikataulu: 09/2018 – 10/2020

TP4: Biohiilisovellukset

Tavoite: Käyttökohteiden kartoittaminen ja biohiilen testaaminen käytännössä

Tässä työpaketissa pyritään osoittamaan biohiilen käytön mahdollisuudet ja edut aluetta kiinnostavissa sovelluskohteissa, pääsääntöisesti käytännön kokeiden avulla: kompostointi, kasvatuskokeet kasvihuoneolosuhteissa, viherrakennuskohteissa (golf-kentät), suotoveden ja virtsan käsittely. TP4:n tuloksena laaditaan ohjeistus ja suositukset biohiilen käytöstä kompostin apuaineena (kaupallisen biohiilipohjaisen kompostituotteen tuottamiseksi) sekä viherrakentamisessa.

Aikataulu: 12/2018 – 10/2020

TP5: Toimintamalli

Tavoite: Biohiilen ympärille syntyvän toimintamallin luominen.

Tässä työpaketissa määritetään hanketulosten pohjalta toimintaedellytykset ja toimintamalli Kanta-Hämeeseen sijoittuville biohiileen pohjautuville alueellisille kiertotalousratkaisuille sekä uudelle liiketoiminnalle.

Kartoitetaan ja kootaan yhteen biohiilen tuotannosta, tuotekehityksestä tai tuotteiden käytöstä kiinnostuneita yrityksiäja toimijoita, yhteisiin verkostoitumistilaisuuksiin ja ideointityöpajoihin. Kartoitetaan ja aktivoidaan myös alueen ulkopuolisia kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, joilla voidaan vahvistaa alueellista toimintamallia.

Aikataulu: 09/2018 – 12/2020

TP6: Viestintä ja asukasyhteistyö

Tavoite: Biohiilikiinnostuksen ja tietämyksen lisääminen alueella

Hyödynnetään eri viestintäkanavia, etenkin somekanavia, yhteistyökumppaneita ja alan verkostoa hanketulosten levittämiseksi, alueen vahvuuksien esiin tuomiseksi kuin myös yleisen biohiilitietämyksen ja osaamisen lisäämiseksi. Lisätään alueen asukkaiden kiinnostusta ja pyritään innostamaan heitä omakohtaisiin biohiileen liittyviin aktiviteetteihin ja kokeiluihin.

Aikataulu: 09/2018 – 12/2020

Materiaalit ja linkit

Hankeessa tuotettua aineistoa

HANKKEEN LOPPURAPORTTIJULKAISU löytyy täältä ja julkaisun issuu-versio löytyy täältä.

Raportit, artikkelit ja julkaisut:

Infograafi: Puhdistamolietteestä lietehiileksi. 12/2020.  Linkki infograafiin.

Lehtiartikkeli: Kymäläinen, M., Elo, A. & Kainulainen, A. (2020). Biohiilellä monia kytkentöjä biokaasutuotantoon. Biokierto ja Biokaasu-lehti 1/2020, s. 8-9. Linkki artikkeliin.

Juttu hankkeesta HS-Veden asiakaslehdessä: Vesimittari 2020

Infograafi: Biohiilen mahdollisuudet rakennusalalla. 10/2020. Linkki infograafiin.

Lehtiartikkeli: Biohiili hillitsee ilmastonmuutosta. Yrittäjä 9/2020 -liite. Helsingin Sanomat 23.9.2020 – Mainosliite – Content House Oy.  Linkki artikkeliin.

Raportti: Annakaisa Elo, Ilona Lahti, Maritta Kymäläinen: Biohiili kompostointiprosessin tukiaineena. 09/2020 LInkki raporttiin

Blogikirjoitus  Tiina Pummi: Biohiiliopit kesälomalla käytäntöön – biohiiltä perennoille ja marjapensaille. 24.8.2020

Opiskelijoiden blogikirjoitus “Yhteen hiileen biohiili, biotalous & Häme” -tapahtumasta 12.3.2020.

Raportti: Annakaisa Elo, Maritta Kymäläinen, Ilona Lahti: Biohiilituotantoon soveltuvat jäte- ja sivuvirrat Kanta-Hämeen alueella. 28.2.2020. Linkki raporttiin.

Opiskelijaprojektiraportti: Silja Lassilantuomi, Riina Malin, Tiina Pummi, Satu Tiainen: Biohiilipohjainen käymäläratkaisu. 20.12.2019. Linkki raporttiin.

HAMK Uutiskirje tammikuu 2019:  https://www.hamk.fi/biohiili-apuna-ilmastotyossa/

Opinnäytetyöt:

AMK-opinnäytetyö: Mervi Rosti (2021): Kolmen eri biohiililaadun vaikutus raiheinän satoon kasvihuoneastiakokeessa. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö. Puutarhatalous. Hämeen ammattikorkeakoulu. Linkki työhön.

AMK-opinnäytetyö: Satu Åhlström (2020): Biohiilen valmistaminen rakennusjätepuun käsittelyratkaisuna. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö. Kestävä kehitys. Hämeen ammattikorkeakoulu. Linkki työhön.

AMK-opinnäytetyö: Silja Lassilantuomi (2020): Rakennusjätepuu biohiilen raaka-aineena ja biohiilen käyttösovellukset rakennusalalla. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö. Bio- ja elintarviketekniikka. Hämeen ammattikorkeakoulu. Linkki työhön.

AMK-opinnäytetyö: Iina Lahti (2020), Biohiilen vaikutus golfviheriön kasvualustan ominaisuuksiin. AMK-opinnäytetyö. Bio- ja elintarviketekniikan koulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu. Linkki työhön.

Biohiiliaiheinen opetusaineisto, ml. opetusvideot

Yhteistyössä KiertotalousAMK -hankkeen (OKM) kanssa tuotetut biohiiliaiheiset opetusluennot, luentotallenteet:

Osa I  Mitä on biohiili?

Osa II  Biohiilen valmistus

Osa III  Biohiilisovellukset

 Luentotallenteiden diat.

Hankkeen biohiilidemon 20.05.2019 yhteydessä tehty kartiohiiletys opetusvideo 

Hankkeen biohiilidemon 19.11.2020 yhteydessä tehty video panostoimisesta biohiilivalmistuksesta.

Työpajat ja tapahtumat

Hankkeen omat aktiviteetit – seminaarit, työpajat, esiintymiset

# Hankkeen loppuseminaari -webinaari ke 10.3.2021

Ohjelma    Webinaariesitysten diat:

Jarkko Nummela, Annakaisa Elo, Maritta Kymäläinen, HAMK Bio: Biohiilestä bisnestä Hämeeseen – biohiilen monet mahdollisuudet.  Diat.

Hanna Myllylä, Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll Finland Oy: Biohiili osana kestävää viheraluesuunnittelua ja hulevesien hallintaa. Diat.

Hannamaija Fontell, Biolan Oy: Biohiili kaupallisissa tuotteissa – nyt ja tulevaisuuden näkymät. Diat.

Marianne Tikkanen, Puro.earth – Biohiilestä tuloja CO2-poistosertifikaateilla. Diat.

#Järvitärskyt 3.12.2020 klo 18-20 verkossa. Ohjelmassa esitys: Biohiili valumavesien käsittelyssä, Annakaisa Elo.  Kutsulinkki.

Tilaisuuden esitykset täällä

# Biohiilen valmistus-demotilaisuus Forssassa Kiimassuon alueella 19.11.2020.   Kutsu.

Juttu Forssan Lehdessä 23.11.2020

# Biohiili -yritystyöpaja -tapahtuma verkossa 9.10.2020

Kutsu ja ohjelma: Linkki

Tilaisuuden alustusesitykset: 

Tilaisuuden avaus, Jarkko Nummela, HAMK ja Esitys: Biohiilituotannon raaka-aineet Kanta-Hämeessä, Annakaisa Elo, HAMK. Linkki.

Case: Rakennusjätepuusta biohiileksi – opinnäytetyön tuloksia, Satu Åhlström, Remeo. Linkki.

Case: HSY:n lietehiilihanke ja pilot-laitos, Aino Kainulainen, HSY. Linkki.

Biohiilituotannon taloudelliset edellytykset, Esko Salo; Suomen biohiiliyhdistys. Linkki.

# 2. – 25.9.2020 Biohiiliaiheinen näyttely,  esillä mm. kierrätyspuu ja siitä valmistettu biohiili sekä biohiilivesiensuodatus -ratkaisuja. Carbon Lane, Urban biochar test site. Otaniemi. Espoo

# 19.9.2020 Biohiilidemo. Tuuloslaakson kylien järjestämä Biohiilipäivä Rouvinrannassa klo 12-17. Pyhäjärventie 206, 14840 Tuulos

# 14.9.2020 Energiaoivalluksia –webinaari. Hankkeen esittely ja tuloksia. 

# 27.8.2020 Biohiiletysdemo. Vanajavesisäätiön Itämeripäivän yhteydessä. Yleisötilaisuus klo 17-19. 

# Biohiilen valmistusta rakennusjätepuusta Hämeenlinnan Karanojalla 19.5.2020

Juttu Hämeen Sanomissa 20.5.2020

Juttu YLEn paikallislähetyksessä 22.05.2020, alkaen n. 3.42 min 

# Biohiilen valmistus ja siinä syntyvä energia -webinaari  7.5.2020

Kutsu

Webinaarin tallenne ja esitysdiat (Annakaisa Elo, Jarkko Nummela)

# Yhteen hiileen – biohiili, biotalous & Häme -seminaari ja biohiiletys demo, maaliskuu 2020. HAMK Lepaa.

Kutsu       

Mediatiedote

Tilaisuuden esitysmateriaalit: 

Tilaisuuden avaus ja hanke-esittely: Annakaisa Elo (diat).  Videolinkki luentotallenteeseen

Biohiili: Jarkko Nummela Videolinkki luentotallenteeseen

Biohiilisovelluksia maataloudessa: Priit Tammeorg (diat). Videolinkki luentotallenteeseen

Biohiili Biolanin kasvualustoissa: Riikka Kerttula (diat).

Tilaisuuden videoinnit

Tiivistelmä päivästä

# Beyond Alliance for Knowledge Seminar (BAK2019) -seminaari, marraskuu 2019

26.11.2019 Hämeenlinnan korkeakoulukeskus.  ESITYS.

# Työpajapäivä: Biohiilen tekoa Kon-Tiki -kartiohiilettimellä, toukokuu 2019.

20.5.2019 Mustiala. Kuvakooste.

Tilaisuuden pohjalta tehty kartiohiiletys opetusvideo 

# Kestävää liiketoimintaa biohiilestä -tapahtuma. Biohiilestä bisnestä Hämeeseen hanketapahtuma ja Suomen biohiiliyhdistyksen kevätkokous, maaliskuu 2019

15.03.2019 HAMK Forssan korkeakoulukeskus

Videokooste tapahtumasta:

Lataa lisää

Tilaisuuden esitykset:

  • Avaus – Jarkko Nummela, Projektitutkija, HAMK

Lataa lisää

  • Suomen Biohiiliyhdistys  – Biohiili Suomessa, Esko Salo . (Lisäys myöhemmin: Esko Salo Biohiili Suomessa – Esitys 16-17.10.2019 Tukholman Nordic Biochar Network -konferenssissa. Päivitys tässä 15.3.2019 esitettyyn materiaaliin .)

Lataa lisää

Lataa lisää

Lataa lisää

Lataa lisää

  • VTT – Biomassasta aktiivihiileksi – biohiilen aktivointimenetelmistä ja sovelluksista, Virpi Siipola

Lataa lisää

Tilaisuudessa mukana olleita yrityksiä:

# Reseptejä biotalouteen -seminaari, marraskuu 2018

29.11.2018 Hämeenlinnan korkeakoulukeskus. Ohjelma.

Annakaisa Elo, Hämeen ammattikorkeakoulu – “Biohiilestä uutta liiketoimintaa Hämeeseen”. 

Koko tilaisuuden videotaltiointi:

Lataa lisää

Yhteystiedot

Annakaisa Elo

  • Tutkija

Jarkko Nummela