Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä
Kuvan ottaja: Elina Tampio, Luke
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
Hämeen liiton logo
Biokaasun tuotantoa maatilalla.

Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä

Hankkeen perustiedot

BioKanta – hanke – Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä

Toteutusaika: 1.1.2023 – 31.12.2025

Toiminta-alue: Kanta-Häme

Kohderyhmä: Kaikki biokaasusta kiinnostuneet toimijat. Etenkin biokaasutuotantoon soveltuvia jäte- ja sivuvirtoja tuottavat toimijat maataloudesta, teollisuudesta sekä jäte- ja vesihuoltosektorilta. Biokaasutuotannosta ja biokaasun sekä mädätteen jalostuksesta ja käytöstä kiinnostuneet toimijat. Yksityiset toimijat, kehittämisyhtiöt, julkiset kunta- ja neuvonta-, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. 

Toteuttajat:  HAMK Bio ja HAMK Smart -tutkimusyksiköt ja Luonnonvarakeskus (Luke) 

Rahoitus: EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto).  Rahoittava viranomainen: Hämeen liitto

Moninaisilla hanketoimilla edistämme biokaasuinvestointien onnistunutta toteutumista Kanta-Hämeen alueella.  

Hankkeen työpaketit:

TP1 Kanta-Hämeen biokaasutuotannon ja ravinnekierrätyksen potentiaali käyttöön

Kokoamme yhteen ja aktivoimme alueen biokaasusta kiinnostuneita toimijoita eri tavoin, mm. yhteiset tilaisuudet, tapaamiset ja vierailut. 

Teemme biokaasulaitostarkasteluja yhdessä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Huomioimme sekä hajautetun että keskitetyn biokaasutuotannon ja käytön optimaaliset ratkaisut. 

Selvitämme uusien alueellisten syötteiden saatavuutta ja soveltuvuutta biokaasutuotantoon (mm. vesikasvit).

TP2 TKI-yhteistyöllä uusi biokaasulaitos tehokkaasti käyttöön

Tuemme toimijoita ja ohjeistamme, miten edetä ideasta investointiin.

Tunnistamme yhdessä toimijoiden kanssa osaamisen tarpeet liittyen biokaasulaitosinvestointiin, laitoksen ylösajoon, uuden teknologian käyttöönottoon ja jatkuvaan laitosoperointiin.  Ohjeistamme ja tuemme toimijoita pohjautuen viimeisimpään tietoon ja tutkimusosaamiseen.

TP3 Tutkimuksella lisää tehoa ja hiiltä ravinnekiertoon

Tutkimme biohiili-biokaasu -integroinnin vaikutuksia biokaasuprosessiin, tuottoihin ja mädätteen ominaisuuksiin, sekä määritämme tällä saavutettavat hiilensidonnan mahdollisuudet ja todentaminen. 

Tutkimme mädätteen separointia (ruuvi, linko) ja biohiililisäyksen vaikutusta prosessoitavuuteen ja mädätteen käyttöarvoon.  

TP4 Viestintä

TP5 Hallinnointi

TIETOKORTIT:

Maatilan biokaasulaitoken lupa-asiat

Biometaanin jalostuksen, myynnin ja jakelun vaatimukset

Maatalouden biokaasulaitosten teknologiat

 

Kolumni ja mielipidekirjoitus: Momentum maatilojen biokaasutoimintaan on juuri nyt. Maritta Kymäläinen ja Elina Tampio. Hämeen Sanomat ja Forssan Lehti. 28.-29.6.2023.

BioKanta-hankkeen esittelydiat 13.2.2023 

Esite: Tule mukaan BioKanta-hankkeen biokaasu- ja ravinnekierto -toimijayhteistyöhön!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankeposter:

LIITY MUKAAN BIOKANTA-HANKKEEN TOIMIJAYHTEISTYÖHÖN!

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen  ja sama lomake löytyy myös QR-koodilla:

 

 

 

 

22.11.2023 klo 13-15: Biokaasuun liittyvä keskustelutilaisuus keskiviikkona 22.11. Kauppakeskus Tuulosen kokoustiloissa klo 13–15. Mukaan toivotaan vanhoja tuttuja sekä uusia maatalousyrittäjiä ja biokaasusta kiinnostuneita toimijoita Kanta-Hämeestä ja Lammi-Tuulos-Hauho-alueelta. Alueella on runsaasti potentiaalia biokaasuntuotantoon ja myös sijainti on kaasun jalostuksen kannalta otollinen.

Tilaisuudessa kuullaan seuraavia puheenvuoroja:

Avauspuheenvuoro. Yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, Hämeen liitto

Katsaus BioKanta-hankkeen suunnitelmiin ja mahdollisuuksiin Lammi-Tuulos-Hauho-alueella. Satu Tiainen ja Katja Heikkinen, HAMK Bio-tutkimusyksikkö

Elinvoimajohtajan tervehdys. Niklas Lähteenmäki, Hämeenlinnan kaupunki

Valion ilmastotiimin kehityspäällikkö Robert Harmoinen, Valio Oy

Näkökulmia maatilojen biokaasutuotannon kannattavuudesta. Tutkija Jukka Markkanen, Luonnonvarakeskus

Energia- ja biokaasuratkaisuja tuottavan energiapalveluyhtiön johtaja Mika Kallio, ONE1 Oy

Biokaasu hyödyttää maatilaa ja koko maakuntaa. Aluepäällikkö Kari Aikio, MTK Häme ry

Biokaasuinvestoinnin toteuttanut lypsykarjatilallinen Ari Ahonen, Jokimaan tila

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille maatilojen biokaasutuotannosta kiinnostuneille. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 12.45, tulethan paikalle ajoissa.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä.

11.8.2023 klo 10-14:  BioKanta -hanke mukana Mustialan pellonpiennarpäivässä. Tervetuloa juttelemaan biokaasu- ja ravinnekierrätysasioista !  

5. – 8.7.2023 BioKanta -hanke mukana OKRA Maatalousnäyttelyssä, sisähallissa osastolla F58. Tervetuloa juttelemaan biokaasun tuotannosta ja yhteistyömahdollisuuksista !

9.6.2023 KLO 9-12 WEBINAARI:  Ajankohtaista biokaasulaitoksen lupa- ja tukiasioista

Tervetuloa kuuntelemaan maatiloille ja yrittäjille suunnattua ajankohtaista webinaaria biokaasutuotannon luvitus- ja tukiasioista. 

Toteutus BioKanta, BioedU, AgroEko ja KieMaRa – hankkeiden yhteistyönä. 

Kutsu

Esitysten diat:

Mikko Laine, maatalousyrittäjä, Karkkila: Biokaasulaitosinvestointi maatalousyrittäjän näkökulmasta. 

Jani Hautaluoma, Head of Technology, Rohe Solutions Oy: Biokaasun nesteytys kaasun siirtoverkosta.

Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus: Biokaasuinvestointien tukimahdollisuudet.

Olli Salo, projektipäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus: Ravinnekiertotuki biokaasulaitoksille.

Heikki Pajala, ympäristöylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Biokaasutuotannon lupaprosessit.

Miska Perkkiö, ylitarkastaja, Tukes: Biokaasutuotannon turvallisuusnäkökokohdat.

Risto Retkin, asiantuntija, Ruokavirasto: Lannoitevalmisteita koskeva ohjaus.

16.5.2023 klo 13-16 BioKanta-hanke mukana Pöhinää Pöölissä -tapahtumassa. Tervetuloa juttelemaan biokaasusta ja ravinnekierrätyksestä – tapaamisiin Pöölissä!

23.2.2023 klo 13-15 Hanketapaaminen HAMKin Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa

Tervetuloa kaikki biokaasusta kiinnostuneet mukaan keskustelemaan Kanta-Hämeen biokaasutuotannon edistämisestä hanketoimijoiden kanssa: missä mennään nyt, mihin tähdätään, mitä tulisi selvittää. 

Ilmoittaudu mukaan, tästä linkistä.  

13.2. 2023 klo 9-12  Webinaari: Biokaasua keskittäen ja hajautetusti

BioKanta-hankkeen aloitusinfo pidetään KieMaRa-hankkeen kanssa yhteistyössä järjestettävässä webinaarissa. KAIKKI BIOKAASUSTA KIINNOSTUNEET TERVETULOA KUUNTELEMAAN JA KESKUSTELEMAAN!

Kutsu

Esitysten diat: 

Maritta Kymäläinen, HAMK ja Elina Tampio, Luke;  BioKanta -biokaasuhankkeen esittely 

Satu Tiainen ja Olli Koskela, HAMK ja Viljami Kinnunen, Gasum; Puhdistamolietteiden keskitetty biokaasulaitos.

Jari Eerola, Setälä-Eerolan tila; Viljelijän näkemyksiä biokaasutuotantoon ja kaasun eri hyödyntämisratkaisuihin.

Saija Rasi, Luke; Hajautetun biokaasutuotannon konseptin mahdollisuudet maatiloille. 

 

 

YHTEYSTIEDOT

HAMKBio@twitter

Unable to load Tweets

HANKE FACEBOOKISSA

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 weeks ago
HAMK Bio

📢 MUISTUTUS - Tutkimusyksiköidemme sometilit ovat yhdistyneet HAMK Tutkimukseksi ja tämän tilin päivittäminen päättyy! 📢

Yhteisten sometilien kautta voimme tarjota teille entistä laadukkaampaa ja yhtenäisempää sisältöä - tämä muutos mahdollistaa kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, mitä HAMKin tutkimus oikeasti on.

Jatkathan siis meidän kanssamme matkaa kohti parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta! 💪 Löydät uudet sometilimme LinkedInistä: www.linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus/ sekä X:stä: t.co/sRmBR6QYOb
///
📢 REMINDER - Our research units’ social media accounts have merged into HAMK Research, and this account is no longer updated! 📢

Through our shared social media accounts, we can deliver better and more consistent content - this change enables a more comprehensive picture of what HAMK’s research truly represents.

So, please continue the journey with us towards a better and more sustainable future! 💪 You can find our new social media accounts on LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/hamk-research/ and on X: t.co/sRmBR6QYOb
... Lue lisääNäytä vähemmän

📢 MUISTUTUS - Tutkimusyksiköidemme sometilit ovat yhdistyneet HAMK Tutkimukseksi ja tämän tilin päivittäminen päättyy! 📢 

Yhteisten sometilien kautta voimme tarjota teille entistä laadukkaampaa ja yhtenäisempää sisältöä - tämä muutos mahdollistaa kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, mitä HAMKin tutkimus oikeasti on.  

Jatkathan siis meidän kanssamme matkaa kohti parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta! 💪 Löydät uudet sometilimme LinkedInistä: https://www.linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus/ sekä X:stä: https://t.co/sRmBR6QYOb
/// 
📢 REMINDER - Our research units’ social media accounts have merged into HAMK Research, and this account is no longer updated! 📢 

Through our shared social media accounts, we can deliver better and more consistent content - this change enables a more comprehensive picture of what HAMK’s research truly represents. 

So, please continue the journey with us towards a better and more sustainable future! 💪 You can find our new social media accounts on LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/hamk-research/ and on X: https://t.co/sRmBR6QYOb
3 weeks ago
HAMK Bio

Uusilta tileiltämme X:ssä twitter.com/HamkResearch ja LinkedInissä www.linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus/ löydät jatkossa kaikki tutkimuksessamme meneillään olevat ajankohtaiset asiat sekä tutkimustyömme tuloksia.

On our new accounts on X twitter.com/HamkResearch and LinkedIn www.linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus/ you will find all the current news of our ongoing research and the latest results. Welcome to follow us!
... Lue lisääNäytä vähemmän

Uusilta tileiltämme X:ssä https://twitter.com/HamkResearch ja LinkedInissä www.linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus/  löydät jatkossa kaikki tutkimuksessamme meneillään olevat ajankohtaiset asiat sekä tutkimustyömme tuloksia. 

On our new accounts on X https://twitter.com/HamkResearch and LinkedIn www.linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus/ you will find all the current news of our ongoing research and the latest results. Welcome to follow us!
4 weeks ago
HAMK Bio

📢Oletko jo ottanut uudet sometilimme seurantaan? 📢Tutkimusyksiköidemme sometilit ovat yhdistyneet. Jatkossa löydät tutkimuksemme yhteiset uudet tilit X:stä twitter.com/HamkResearch
ja LinkedInistä linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus/

📢Are you already following our new social media channels? Our research units have merged into HAMK Tutkimus | HAMK Research
You can find them on X twitter.com/HamkResearch
and LinkedIn linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus/
... Lue lisääNäytä vähemmän

📢Oletko jo ottanut uudet sometilimme seurantaan? 📢Tutkimusyksiköidemme sometilit ovat yhdistyneet. Jatkossa löydät tutkimuksemme yhteiset uudet tilit X:stä https://twitter.com/HamkResearch
 ja LinkedInistä http://linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus/

📢Are you already following our new social media channels? Our research units have merged into HAMK Tutkimus | HAMK Research
You can find them on X https://twitter.com/HamkResearch
  and LinkedIn http://linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus/
1 month ago
HAMK Bio

📢 Muutoksia tämän tilin ylläpitämiseen! 📢

Tulemme jatkossa viestimään tekemästämme tutkimuksesta uusien sometilien kautta. Näin ollen tätä tiliä ei tulla päivittämään enää vuoden vaihteen jälkeen.

Teemme monialaista tutkimusta ja kehitystä yli tutkimusyksikkörajojen. Siksi haluammekin keskittää kaiken tutkimukseen liittyvän viestimisen sometileille, joissa tuomme esiin HAMKissa tehtävää tutkimusta ja kehittämistyötä kokonaisvaltaisemmin.

Tule seuraamaan uusia somekanaviamme X-viestipalveluun: twitter.com/HamkResearch ja LinkedIniin: linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus

#hamk #HamkTutkii #HamkResearch #MaailmanParastajat #TheBettermakers

📢 Changes to the maintenance of this account! 📢

In the future, we will communicate about the research we are doing through new social media channels. Therefore, this account will no longer be updated after end of the year.

We conduct multidisciplinary research and development across research unit boundaries. We want to focus all research-related communication on social media accounts, where we bring up HAMK's research and development work in a more comprehensive way.

Follow our new social media channels on X-platform: twitter.com/HamkResearch and LinkedIn: linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus

#hamk #HamkTutkii #HamkResearch #MaailmanParastajat #TheBettermakers
... Lue lisääNäytä vähemmän

📢 Muutoksia tämän tilin ylläpitämiseen! 📢 

Tulemme jatkossa viestimään tekemästämme tutkimuksesta uusien sometilien kautta. Näin ollen tätä tiliä ei tulla päivittämään enää vuoden vaihteen jälkeen.

Teemme monialaista tutkimusta ja kehitystä yli tutkimusyksikkörajojen. Siksi haluammekin keskittää kaiken tutkimukseen liittyvän viestimisen sometileille, joissa tuomme esiin HAMKissa tehtävää tutkimusta ja kehittämistyötä kokonaisvaltaisemmin.

Tule seuraamaan uusia somekanaviamme X-viestipalveluun: twitter.com/HamkResearch ja LinkedIniin: linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus 

#hamk #HamkTutkii #HamkResearch #MaailmanParastajat #TheBettermakers
 
📢 Changes to the maintenance of this account! 📢 

In the future, we will communicate about the research we are doing through new social media channels. Therefore, this account will no longer be updated after end of the year.  

We conduct multidisciplinary research and development across research unit boundaries. We want to focus all research-related communication on social media accounts, where we bring up HAMKs research and development work in a more comprehensive way. 

Follow our new social media channels on X-platform: twitter.com/HamkResearch and LinkedIn: linkedin.com/showcase/hamk-tutkimus 

#hamk #HamkTutkii #HamkResearch #MaailmanParastajat #TheBettermakers
2 months ago
HAMK Bio

HAMKin tutkimus on vahvasti mukana Digimaatalouden webikahveilla. 25.10. aiheena on biokaasun tuotannon kestävään tehostamiseen liittyviä uusia ratkaisuja ja 8.11. esitellään nautojen hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää innovaatiota - älyjuoma-automaattia.Syksyn 2023 #DIGIMAATALOUS-webikahvit maatalousyrittäjille, tutkijoille ja kehittäjille! Mitä uutta ja innovatiivista on meneillään biokaasutuotannossa, mansikanviljelyssä, lehmien seurannassa ja maatiladatan hallinnassa? Noin tunnin kestoiset webinaarit kokoavat yhteen maatalousyrittäjiä ja eri alojen asiantuntijoita kautta Suomen.

Webikahvien puhujina ovat tällä kertaa EIP-hankkeiden asiantuntijat, jotka toteuttavat eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeita (European Innovation Partnership). Kehitysprojekteissa lähtökohtina ovat, miten löytää ratkaisuja ja innovaatioita maa- tai metsätalouden alkutuotantoon liittyviin ongelmiin.

Maksuttomien verkkolähetysten pariin on helppo tulla. Ilmoittaudu mukaan, niin lähetämme linkin ennakkoon. Ilmoittautumiset link.webropol.com/s/webikahvit2023

18.10.2023 klo 13-14:15 DATAN KERÄÄMISEN, JAKAMISEN JA YHDISTÄMISEN UUDET RATKAISUT
Dataa siellä ja dataa täällä. Miten data talteen ja hyödyksi arkirutiineihin? Webikahveilla esittelyssä ovat esimerkit pientuottajan jäljitettävyysjärjestelmästä ja kasvintuotannon data-avaruudesta.

Viljelijän datavarasto - tilan data talteen ja käyttöön sujuvasti
Janne Känsäkoski, Centria-ammattikorkeakoulu

Pientuottajan elektroninen jäljitettävyysjärjestelmä ¬- miten tilan datalla osoitetaan vastuullisuutta ja miten sillä saadaan lisäarvoa
Ari Ronkainen, Luonnonvarakeskus Luke

Miten data-avaruus mahdollistaa tulevaisuuden robotisoidun kasvintuotannon?
Ari Ronkainen, Luonnonvarakeskus Luke

25.10.2023 klo 13-14:15 BIOKAASUTUOTANNON UUDET TEKNOLOGIAT
Kaaaasua ja innovaatioita on ilmassa, kun keskustelun aiheina ovat puun kaasutus, metanoinnin kokeilu maitotilalla ja biokaasulaitosten kannattavuus.

Puukaasutus ja metanointi biokaasun tuotantoa kasvattamassa
Milla Salmela, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Metanoinnin kannattavuus maatilamittakaavassa
Mauno Harju, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

Prosessiin tehoa optimoinnilla - ennustava malli rakenteilla
Petri Österberg, Oulun yliopisto

Mitä uudet teknologiat merkitsevät alan näkymille?
Antti Myllärinen, Doranova Oy

1.11.2023 klo 13-14:15 ULTRAVIOLETTISÄTEILY - KESTÄVÄ VAIHTOEHTO MANSIKAN HÄRMÄNTORJUNTAAN

Hohdokkaita tulevaisuuteen luotaavia puheenvuoroja ultravioletti-säteilyn hyödyntämisestä ja muista teknisistä ratkaisuista mansikanviljelyssä.
Mihin UVC-säteilyn vaikutus perustuu
Johanna Riikonen, Luonnonvarakeskus Luke

Tunneliviljelyyn kehitetty uusi tekniikka
Juha Backman, Luonnonvarakeskus Luke

Mitä uusi tekniikka muuttaisi mansikkatilalla
Pauliina Kovanen, Metsäpellon mansikat

8.11.2023 klo 13-14:15 ÄLYJUOMA-AUTOMAATTI KERTOO LEHMIEN HYVINVOINNISTA

Juoko lehmäsi tarpeeksi? Keskustelunaiheina älykkäät ja tekoälylliset kokeilut lehmien vedenjuontitiedon keruuseen ja eläinten hyvinvoinnin seurantaan.

Naudan yksilöllisen vedenkulutuksen ja juomiskäyttäytymisen mittaamisen hyödyt
Leena Tuomisto, Luonnonvarakeskus Luke

Älyjuoma-automaatti 2022 -hanke: vedenmittaamisen tekniikka ja toteutus
Olli Koskela, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Tekoälyn hyödyntäminen eläinten hyvinvoinnin seurannassa
Antti Peltola, DeLaval Oy Ab

TERVETULOA MUKAAN!

Ilmoittautuneille toimitetaan linkki zoom-verkkolähetykseen ja käytännön ohjeet sähköpostiin. Tallenteisiin voi palata jälkikäteen Uudet teknologiat & Maatalous -YouTube-kanavalla.

Toteuttajana on TTS Työtehoseura Maaseutuverkoston toimeksiannosta, yhteistyössä AgriHubin kanssa.

Lisätietoja
Reetta Palva, tutkija, TTS Työtehoseura, puh. 044 7143 692, reetta.palva@tts.fi

TTS Työtehoseura Maaseutu - Tilaa elämälle #AgriHubi Luonnonvarakeskus Jamk University of Applied Sciences JAMK biotalous Centria-ammattikorkeakoulu HAMK Bio Oulun yliopisto - University of Oulu Doranova Oy Metsäpellon Mansikat DeLaval
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMKin tutkimus on vahvasti mukana Digimaatalouden webikahveilla. 25.10. aiheena on biokaasun tuotannon kestävään tehostamiseen liittyviä uusia ratkaisuja ja 8.11. esitellään nautojen hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää innovaatiota - älyjuoma-automaattia.
Load more