Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä
Kuvan ottaja: Elina Tampio, Luke
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
Hämeen liiton logo
Biokaasun tuotantoa maatilalla.

Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.1.2023 – 31.12.2025

Toiminta-alue: Kanta-Häme

Kohderyhmä: Kaikki biokaasusta kiinnostuneet toimijat. Etenkin biokaasutuotantoon soveltuvia jäte- ja sivuvirtoja tuottavat toimijat maataloudesta, teollisuudesta sekä jäte- ja vesihuoltosektorilta. Biokaasutuotannosta ja biokaasun sekä mädätteen jalostuksesta ja käytöstä kiinnostuneet toimijat. Yksityiset toimijat, kehittämisyhtiöt, julkiset kunta- ja neuvonta-, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. 

Toteuttajat:  HAMK Bio ja HAMK Smart -tutkimusyksiköt ja Luonnonvarakeskus (Luke) 

Rahoittaja: EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto), Uudenmaan liitto

Moninaisilla hanketoimilla edistetään biokaasuinvestointien onnistunutta toteutumista Kanta-Hämeen alueella.  

Hankkeen työpaketit:

TP1 Kanta-Hämeen biokaasutuotannon ja ravinnekierrätyksen potentiaali käyttöön

Kootaan yhteen ja aktivoidaan alueen biokaasusta kiinnostuneita toimijoita eri tavoin, mm. yhteiset tilaisuudet, tapaamiset ja vierailut. 

Tehdään biokaasulaitostarkasteluja yhdessä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Huomioidaan sekä hajautetun että keskitetyn biokaasutuotannon ja käytön optimaaliset ratkaisut. 

Selvitetään uusien alueellisten syötteiden saatavuutta ja soveltuvuutta biokaasutuotantoon (mm. vesikasvit).

TP2 TKI-yhteistyöllä uusi biokaasulaitos tehokkaasti käyttöön

Tuetaan ja ohjeistetaan, miten edetä ideasta investointiin.

Tunnistetaan yhdessä toimijoiden kanssa osaamisen tarpeet liittyen biokaasulaitosinvestointiin, laitoksen ylösajoon, uuden teknologian käyttöönottoon ja jatkuvaan laitosoperointiin.  Ohjeistetaan ja tuetaan toimijoita pohjautuen viimeisimpään tietoon ja tutkimusosaamiseen.

TP3 Tutkimuksella lisää tehoa ja hiiltä ravinnekiertoon

Tutkitaan biohiili-biokaasu -integroinnin vaikutuksia biokaasuprosessiin, tuottoihin ja mädätteen ominaisuuksiin, sekä määritetään tällä saavutettavat hiilensidonnan mahdollisuudet ja todentaminen. 

Tutkitaan mädätteen separointia (ruuvi, linko) ja biohiililisäyksen vaikutusta prosessoitavuuteen ja mädätteen käyttöarvoon.  

TP4 Viestintä

TP5 Hallinnointi

23.2.2023 klo 13-15 Hanketapaaminen HAMKin Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa

Tervetuloa kaikki biokaasusta kiinnostuneet mukaan keskustelemaan Kanta-Hämeen biokaasutuotannon edistämisestä hanketoimijoiden kanssa: missä mennään nyt, mihin tähdätään, mitä tulisi selvittää. 

Ilmoittaudu mukaan, tästä linkistä.  

 

BioKanta-hankkeen aloitusinfo pidetään KieMaRa-hankkeen kanssa yhteistyössä järjestettävässä webinaarissa. KAIKKI BIOKAASUSTA KIINNOSTUNEET TERVETULOA KUUNTELEMAAN JA KESKUSTELEMAAN!

13.2. 2023 klo 9-12  Webinaari: Biokaasua keskittäen ja hajautetusti

Kutsu

Esitysten diat: 

Maritta Kymäläinen, HAMK ja Elina Tampio, Luke;  BioKanta -biokaasuhankkeen esittely 

Satu Tiainen ja Olli Koskela, HAMK ja Viljami Kinnunen, Gasum; Puhdistamolietteiden keskitetty biokaasulaitos.

Jari Eerola, Setälä-Eerolan tila; Viljelijän näkemyksiä biokaasutuotantoon ja kaasun eri hyödyntämisratkaisuihin.

Saija Rasi, Luke; Hajautetun biokaasutuotannon konseptin mahdollisuudet maatiloille. 

 

 

YHTEYSTIEDOT

HAMKBio@twitter

HANKE FACEBOOKISSA

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
6 days ago
HAMK Bio

Hieno käytännön esimerkki tutkimuksen ja koulutuksen välisestä yhteistyöstä! ... Lue lisääNäytä vähemmän

Hieno käytännön esimerkki tutkimuksen ja koulutuksen välisestä yhteistyöstä!Image attachmentImage attachment
6 days ago
HAMK Bio

Kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimessa webinaarissa keskitytään hevosalan ympäristövaikutusten hallintaan vesistönsuojelun näkökulmasta. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!Mitä uutta? SimuHepo! Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan -hanke on käynnistynyt ja järjestää ensimmäisen webinaarin 23.3.2023 klo 12.30-15.30 vesistöteemalla: www.facebook.com/events/1425447351599370? - Kurkkaa ja ilmoittaudu linkistä, tervetuloa linjoille!

Hanke lisää tietoisuutta ympäristönhoidosta sekä vähentää ravinne- ja mikrobivalumien määrää vesistöihin. Tutkimustietoa hyödynnetään käytännön toimenpiteiksi hevostiloilla niiden vesistökuormituksen pienentämiseksi. Apuna käytetään virtuaalisia simulaatiomalleja. Mallit ottavat huomioon ympäristövaikutusten lisäksi myös taloudelliset ja sosiaaliset tekijät.

- Karjatiloille jo mallinnetut vesistövaikutusten simulaatiot ovat tämän hankkeen myötä mahdollisia hevostiloillekin, kertoo projektiasiantuntija Josefiina Ruponen HAMK Biosta.

SimuHepo-hanke tarjoaa pilottitalleille täsmäneuvontaa sekä järjestää avoimia seminaareja ja työpajoja sekä hevostiloille että viranomaistahoille ja sidosryhmille.
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja muiden organisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotettua ympäristötietoa sekä lainsäädännön vaatimuksia jalkautetaan hevosalan toimijoille aktiivisen vuorovaikutuksen ja virtuaalisen simulaatiomallinnuksen avulla ja edelleen käytännön toimenpiteiksi pilottikohteiksi valituilla alueilla ja hevostiloilla.

Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan hankekausi on 1.1.2023 – 31.12.2023. Hanketta rahoittaa Nesslingin säätiö ja sitä toteuttaa HAMK yhdessä Luken ja Hippoliksen kanssa.
Lisätietoja: www.hippolis.fi/simuhepo

#simuhepo #hevosala #hevosurheilu #hevoskasvatus #kestävähevosala #vastuullinenhevosala #ravit #ratsastus #hevosetjaympäristö #talliarkipyörii #vesistö

Häme University of Applied Sciences, HAMK HAMK Bio Nesslingin säätiö Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry Vanajavesikeskus
Suomen Hippos ry - Hevoskasvatus Suomen Ratsastajainliitto ry ELY-keskus
... Lue lisääNäytä vähemmän

Kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimessa webinaarissa keskitytään hevosalan ympäristövaikutusten hallintaan vesistönsuojelun näkökulmasta. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!
1 month ago
HAMK Bio

Miten kotitaloudessa kannattaisi varatua sähkökatkoihin? Olisiko aggregaatista hyötyä? Kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin webinaari järjestetään maanantaina 20.2. Ilmoittaudu mukaan!
www.hamk.fi/tapahtuma/sahkokatkoihin-varautuminen-webinaari/
... Lue lisääNäytä vähemmän

Miten kotitaloudessa kannattaisi varatua sähkökatkoihin? Olisiko aggregaatista hyötyä? Kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin webinaari järjestetään maanantaina 20.2. Ilmoittaudu mukaan!
 https://www.hamk.fi/tapahtuma/sahkokatkoihin-varautuminen-webinaari/
Load more

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU