Hyppää sisältöön

BioKanta

Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä

Euroopan unionin osarahoittama
Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.

Hankkeen tiedot

HankeBiokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä
Kesto1.1.2023 – 31.12.2025
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu HAMK,
Luonnonvarakeskus LUKE
RahoittajatEAKR (Euroopan aluekehitysrahasto).  Rahoittava viranomainen: Hämeen liitto
Budjetti450 000 €

BioKanta-hankkeen tavoitteena on edistää biokaasuinvestointien onnistunutta toteutumista Kanta-Hämeen alueella.

Hankkeessa tehdään eri kokoluokan ja eri syötteisiin pohjautuvien biokaasuratkaisujen tarkasteluja, laaditaan ohjeistusta laitosinvestointeja harkitseville ja tuotetaan tutkimustietoamaatilamittakaavan prosessointiratkaisuista ravinteiden ja hiilenkierron edistämiseksi.

Hankkeessa huomioidaan Kanta-Hämeen alueen toimijoiden tarpeet ja huomioidaan erityispiirteita parhaiten palvelevia toimenpiteitä.

Kohderyhmä

Kaikki biokaasusta kiinnostuneet toimijat. Etenkin biokaasutuotantoon soveltuvia jäte- ja sivuvirtoja tuottavat toimijat maataloudesta, teollisuudesta sekä jäte- ja vesihuoltosektorilta. Biokaasutuotannosta ja biokaasun sekä mädätteen jalostuksesta ja käytöstä kiinnostuneet toimijat. Yksityiset toimijat, kehittämisyhtiöt, julkiset kunta- ja neuvonta-, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot.

Toiminta-alue

Kanta-Häme

Toteutus

Edistämme työpaketeissa biokaasuinvestointien onnistunutta toteutumista Kanta-Hämeen alueella.  

Kokoamme yhteen ja aktivoimme alueen biokaasusta kiinnostuneita toimijoita eri tavoin, mm. yhteiset tilaisuudet, tapaamiset ja vierailut. 

Teemme biokaasulaitostarkasteluja yhdessä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Huomioimme sekä hajautetun että keskitetyn biokaasutuotannon ja käytön optimaaliset ratkaisut. 

Selvitämme uusien alueellisten syötteiden saatavuutta ja soveltuvuutta biokaasutuotantoon (mm. vesikasvit).

Tuemme toimijoita ja ohjeistamme, miten edetä ideasta investointiin.

Tunnistamme yhdessä toimijoiden kanssa osaamisen tarpeet liittyen biokaasulaitosinvestointiin, laitoksen ylösajoon, uuden teknologian käyttöönottoon ja jatkuvaan laitosoperointiin.  Ohjeistamme ja tuemme toimijoita pohjautuen viimeisimpään tietoon ja tutkimusosaamiseen.

Tutkimme biohiili-biokaasu -integroinnin vaikutuksia biokaasuprosessiin, tuottoihin ja mädätteen ominaisuuksiin, sekä määritämme tällä saavutettavat hiilensidonnan mahdollisuudet ja todentaminen. 

Tutkimme mädätteen separointia (ruuvi, linko) ja biohiililisäyksen vaikutusta prosessoitavuuteen ja mädätteen käyttöarvoon.

Ajankohtaista

27.2.2024

Kasper Elorannan diplomityö

Kasper Elorannan diplomityössä simuloitiin toimitusketjua, joka tuottaa biokaasua maataloudessa syntyvistä biojätteistä sekä sivuvirroista Kanta-Hämeen alueella. Työssä tarkasteltiin eri materiaalivirtojen ristikkäisvaikutuksia kuljetusten organisointiin sekä biomassojen ajallisen laadun heikkenemisen vaikutusta saatavaan hyötyyn.

Eloranta, K., 2023, Modeling and Optimizing the Logistic Routing of Biomass Side-Flows for Circular Bioeconomy: Applying a Genetic Algorithm-Based Discrete Event Simulation Approach [diplomityö, Tampereen yliopisto]. Trepo. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202309298538

Tapahtumat

Minkälainen on tulevaisuuden biokaasulaitos, joka hyödyntää tehokkaasti syötteinään maatalouden biomassoja? Miten syötteiden toimittajat voivat hyötyä?

Kutsumme biokaasusta kiinnostuneet osallistumaan ja suunnittelemaan kaikkia toimijoita hyödyttävää biokaasutoimintaa Kanta-Hämeeseen.

Aika: tiistai 23.4.2024 klo 12–14
Paikka: Kauppakeskus Tuulosen kokoustilat, Tuulosentie 1, 14810 Tuulos

BioKanta-hankkeessa on kerätty paikallisten tilojen syötetietoja ja kartoitettu kiinnostuneisuutta biokaasutoimintaan. Tilaisuudessa esitellään löydösten pohjalta muodostettuja skenaarioita erilaisista tilakohtaisista ratkaisuista sekä yhteis- ja hybridilaitoksista. Esittelemme lisäksi paljon toivottuja kannattavuuslaskelmia ja logistiikan mallinnuksia. Mukana myös ProAgrian Juha Hiitelä nostattamassa ajatuksia ansaintalogiikasta.

Kahvitauon jälkeen tilaisuus jatkuu työpajatyöskentelynä, jossa etsimme yhdessä ratkaisuja edetä kohti kannattavan biokaasutoiminnan suunnittelua.

Järjestämme vierailun Jokimaan lypsykarjatilalle Askolaan
tiistaina 27.2.2024 klo 12-13.30.

Vierailulla tutustutaan tilan biokaasulaitosratkaisuun, kuullaan kokemuksia toimivuudesta ja investoinnin kannattavuudesta.

Vierailu on maksuton ja avoin kaikille maatilabiokaasusta kiinnostuneille. Vierailulle saavutaan omilla kyydeillä.

Biokaasuun liittyvä keskustelutilaisuus keskiviikkona 22.11. Kauppakeskus Tuulosen kokoustiloissa klo 13–15. Mukaan toivotaan vanhoja tuttuja sekä uusia maatalousyrittäjiä ja biokaasusta kiinnostuneita toimijoita Kanta-Hämeestä ja Lammi-Tuulos-Hauho-alueelta. Alueella on runsaasti potentiaalia biokaasuntuotantoon ja myös sijainti on kaasun jalostuksen kannalta otollinen.

Tilaisuudessa kuullaan seuraavia puheenvuoroja:

Avauspuheenvuoro. Yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, Hämeen liitto

Katsaus BioKanta-hankkeen suunnitelmiin ja mahdollisuuksiin Lammi-Tuulos-Hauho-alueella. Satu Tiainen ja Katja Heikkinen, HAMK Bio-tutkimusyksikkö

Elinvoimajohtajan tervehdys. Niklas Lähteenmäki, Hämeenlinnan kaupunki

Valion ilmastotiimin kehityspäällikkö Robert Harmoinen, Valio Oy

Näkökulmia maatilojen biokaasutuotannon kannattavuudesta. Tutkija Jukka Markkanen, Luonnonvarakeskus

Energia- ja biokaasuratkaisuja tuottavan energiapalveluyhtiön johtaja Mika Kallio, ONE1 Oy

Biokaasu hyödyttää maatilaa ja koko maakuntaa. Aluepäällikkö Kari Aikio, MTK Häme ry

Biokaasuinvestoinnin toteuttanut lypsykarjatilallinen Ari Ahonen, Jokimaan tila

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille maatilojen biokaasutuotannosta kiinnostuneille. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 12.45, tulethan paikalle ajoissa.

11.8.2023 klo 10-14:  BioKanta -hanke mukana Mustialan pellonpiennarpäivässä. Tervetuloa juttelemaan biokaasu- ja ravinnekierrätysasioista !  

5. – 8.7.2023: BioKanta -hanke mukana OKRA Maatalousnäyttelyssä, sisähallissa osastolla F58. Tervetuloa juttelemaan biokaasun tuotannosta ja yhteistyömahdollisuuksista !

9.6.2023 klo 9-12: Tervetuloa kuuntelemaan maatiloille ja yrittäjille suunnattua ajankohtaista webinaaria biokaasutuotannon luvitus- ja tukiasioista. 

Toteutus BioKanta, BioedU, AgroEko ja KieMaRa – hankkeiden yhteistyönä.

Kutsu

Webinaarin diat

6.5.2023 klo 13-16 BioKanta-hanke mukana Pöhinää Pöölissä -tapahtumassa. Tervetuloa juttelemaan biokaasusta ja ravinnekierrätyksestä – tapaamisiin Pöölissä!

23.2.2023 klo 13-15 Hanketapaaminen HAMKin Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa

13.2. 2023 klo 9-12  Webinaari: Biokaasua keskittäen ja hajautetusti

BioKanta-hankkeen aloitusinfo pidetään KieMaRa-hankkeen kanssa yhteistyössä järjestettävässä webinaarissa.

Kutsu

Webinaarin diat

Yhteystiedot

Elina tampio

Erikoistutkija

elina.tampio@luke.fi

+358295326573

Yhteistyössä

Luonnonvarakeskus Luke