CO-CARBON – hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla - HAMK Bio
CO-CARBON
kaupunkivihreää kaupnkiharmaan kyljessä
Strategisen tutkimuksen neuvoston logo
kaupunkivihreää kaupunkiharmaan kyljessä

CO-CARBON

Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Kaupunkien viheralueilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Kaupunkivihreä tukee sekä ihmisten että ilmaston hyvinvointia. Kasvit ja maaperä sitovat ilmakehän hiiltä, muokkaavat pienilmastoa ja edistävät hulevesien hallintaa.

CO-CARBON on monialainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä. Uusia ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon kehitetään paitsi tieteellisen tutkimuksen keinoin myös vuorovaikutteisesti yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2020-30.9.2023

Lue lisää hankkeen kotisivuilta.

CO-CARBON-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Kööpenhaminan yliopiston yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). CO-CARBON on osa STN:n Ilmastonmuutos ja Ihminen -tutkimusohjelmaa (CLIMATE). Ohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten ihmiset voisivat tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai sopeutumiseen liittyviä valintoja ja miten yhteiskunta mahdollistaa valintojen tekemisen kestävästi ja yhdenvertaisesti.

Individuals, communities and municipalities mitigating climate change by carbon-smart green space

Urban green infrastructure (UGI) can be considered to be a next-generation solution for society to simultaneously deal with climate and social pressures. The potential of UGI to mitigate climate through carbon sequestration and storage (CSS) has not yet been fully harnessed in urban planning, particularly when viewed in a system with other socio-ecological impacts of UGI.

In CO-CARBON, we will develop a new concept of carbon-smart UGI, and through co-creative processes, create science-based solutions to support its implementation among the society. We will adopt a systemic approach where the solutions to maximise CSS are considered together with other environmental and societal factors. The scientific aims are to quantify CSS at different urban scales and support the practical operations for the planning and management needs of carbon-smart UGI.

Project duration: 1.10.2020-30.9.2023

Read more on the project website.

  • Mona Kalpala
  • Tutkimusassistentti, HAMK Bio
  • Yksityispihojen hiiliviisaat ratkaisut
  • Anna Ryymin
  • Tutkimusassistentti, HAMK Bio
  • Rakentamisen ja kunnossapidon prosessien hiiliviisaat materiaalit ja prosessit