Hygienisoitu lanta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hygienisoitu lanta
Katos
Katos

Hygienisoitu lanta

Hygienisoitu lanta  -hanke on IPFur Consultingin sekä  Hämeen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke.

Hankkeen tarve on syntynyt Etelä-Suomessa ongelmaksi muodostuvasta hevosen lannasta, kun erityisesti kaupunkialueilla sekä isoissa hevoskeskittymissä hevosyrityksille on muodostunut ongelmaksi löytää lannalle vastaanottajaa. Tässä  hankkeessa testataan IPFur Consulting Oy:n  ManPas -lannan hygienisointilaitteen toimintaa lannan hygienisoimiseksi.

Kyseessä on  pikahygienisointimenetelmä, jossa lannan lämpötila on 70°C ja käsittelyaika 1 h. Tällä menetelmällä lannasta saadaan EU:n sivutuoteasetuksen mukainen markkinointikelpoinen maanparannusaine. 

Hankkeen tavoite on edistää hygienisoidun kuivajakeen ja muiden hygienisoitujen lantalajien kehittämistä korkeamman lisäarvon tuotteiksi ja siten lisätä hevos- ja kotieläintilojen kannattavuutta ja parantaa kiertotalouden toteutumista, ravinteiden kiertoa.

Tilalla tehtävä hygienisointi poistaa merkittävän pullonkaulan lannan jatkojalostuksessa. Lannalle saadaan uusia vastaanottajia ja jatkokäyttäjiä, muita kuin toisia maatiloja, kun tuotteessa ei ole enää tautiriskiä eikä minkäänlaista rikkaruohovaaraa.

Hankkeen toteutusaika 1.5.2021 – 31.8.2023 ja  kokonaisbudjetti 45 700e. 

Hanke on saanut tukea Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta 2020-2022

Mukana hankkeessa sen toteuttajien lisäksi ovat:

 

 

Tässä hankkeessa hygienisoidaan 1) tuoretta hevosenlantaa ja 2) naudan lietelannasta separoitua kuivajaetta. Lähtökohtana on EU:n sivutuoteasetuksen mukainen 1 tunnin käsittely 70 °C:ssa, mutta myös kuumempaa ja pitkäaikaisempaa käsittelyä testataan.

Tavoitteena on tuottaa käyttökelpoista maanparannusainetta, kasvualustamateriaalia vain murto-osalla siitä ajasta ja resursseista, mitä kompostointimenetelmä vaatii. Menetelmä säästää sekä aikaa, että resursseja, mutta on erityisesti hiilen sidonnan kannalta ylivoimainen verrattuna kompostointiin. Kompostointimenetelmässä menetetään yli puolet alkuperäisestä massasta ja siten myös hiilestä, minkä lisäksi typpiravinteen tappiot ovat merkittävät.

Hanke esillä mediassa:

Lanta pikana puhtaaksi! Hamkin uutiskirjeessä 2.11.2022

Yle Hämeen alueuutisissa 7.11.2022

Radio Suomen Päivä 7.11.2022

Hevosenlanta kiertoon ja kuivikkeeksi Hamk Unlimited artikkeli 20.2.2023

Hanke koostuu seuraavista työpaketeista:

 • Erilaisia kuivikkeita sisältävien, tuoreiden hevosen kuivalantojen kuumenemisominaisuuksien testaaminen (HAMK)
 • Hevosenlannan ja naudan lietelannan kuivajakeiden hygienisointi ManPas -koelaitteella (IPFur ja HAMK)
 • Laboratoriotestit ja hukkakauran itävyyskoetesti (HAMK, bio- ja elintarviketekniikan laboratorio, Hämeenlinna)
 • Kasvualustakokeet Lepaalla (HAMK Lepaa). Tässä työpaketissa testataan eri tavoin hygienisoitujen lantojen soveltuvuutta kasvualustaksi tai sen osaksi, korvaamaan turve
 • ManPas -hygienisoinnin kustannukset ja kannattavuus (HAMK)
 • Viestintä (kaikki toimijat)

 

ManPas-prosessi
Lannan käsittely ManPas-laitteella

Tulokset syksy 2022:

 • Onnistuneet testit laitteella hevosen kuivikelannalla (turve ja puukuivike)
 • Laite tuottaa noin 1,5 m3 hygienisoitua lantaa viikossa
 • Tutkimukset
  • Hygienisointi tuhoaa tehokkaasti (100%) viljojen ja rikkaruohon siementen itävyyden– itävyyskokeet tehty kevät 2022
  • lanta-analyysit tehty
  • mikrobiologiset kokeet tehty –  e.coli viljelyt toistetaan syksyllä 2022
  • Tomaatin kasvatuskokeilu Mustialassa: Pelkkä turvekuivikepohjainen hygienisoitu hevosenlanta sopii tomaatin kasvualustaksi.
    • Toinen kasvualaustakoe Lepaalla alkaen tammikuussa 2023 (tomaatti, paprika tmv.) 
 • käynnistetty yhteistyö Seamkin Kuiviketurpeen korvaajat broilerituotannossa -hankkeen kanssa, jossa etsitään ratkaisuja broileripuolen kierrätyskuivikkeiksi – materiaalia lähetetty 
 • Käynnistymässä:
  • Kuivikekoe Mustialannavetassa (hygienisoitu hevosenlanta) käynnistyy syksy 2022
  • Biohiililisäyksen kyllästäminen lietelannan ravinteilla ja rikastaminen kuivajakeeseen
  • kuivituskoe Pilvenmäen valmennuskeskuksessa, toimiva kumppani haussa

Maatilakoe tomaatilla

 • 8 mustaa muovilaatikkoa, joissa reiät pohjalla
 • 16 kpl tomaatin taimia (runkotomaatti)
 • valmis kasvualusta (vaalea rahkaturve, hiekka)
 • hygienisoitu hevosenturvelanta
 • tomaatti- ja vihanneslannoite
 • Pohjalla ohut kerros vettä läpäisevää lecasoraa 5 cm ja päällä suodatinkangas

Kokeessa perustettiin seuraavat laatikot:

 1. Pelkkä kasvualusta
 2. Pelkkä kasvualusta
 3. Pohjalla 10 L lantaa + 20 L kasvualusta päälle, ei sekoiteta (33% lantaa)
 4. 10 L lantaa + 20 L kasvualusta sekoitettu (33% lantaa)
 5. Pohjalla 20 L lantaa +10 L kasvualusta päällä – ei sekoiteta (66% lantaa)
 6. 20 L+10 L sekoitettu (66% lantaa)
 7. 30 L lantaa (eli 100%)
 8. 30 L lantaa (eli 100%)

Kuhunkin laatikkoon istutettiin 2 kpl tomaatintaimia, joiden väliin lisättiin 1 L valmista tomaatti- ja vihanneslannoitetta. Lannoitetta ei lisätty kasvukauden aikana.

Johtopäätökset: hygienisoitu, tupore hevosesen turvelanta sopii sellaisenaan tomaatin kasvualustaksi, vain lisälannoitus ja vesi tarvitaan.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU