Hygienisoitu lanta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hygienisoitu lanta
Katos
Katos

Hygienisoitu lanta

Hygienisoitu lanta  -hanke on IPFur Consultingin sekä  Hämeen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke.

Hankkeen tarve on syntynyt Etelä-Suomessa ongelmaksi muodostuvasta hevosen lannasta, kun erityisesti kaupunkialueilla sekä isoissa hevoskeskittymissä hevosyrityksille on muodostunut ongelmaksi löytää lannalle vastaanottajaa. Tässä  hankkeessa testataan IPFur Consulting Oy:n  ManPas -lannan hygienisointilaitteen toimintaa lannan hygienisoimiseksi.

Kyseessä on  pikahygienisointimenetelmä, jossa lannan lämpötila on 70°C ja käsittelyaika 1 h. Tällä menetelmällä lannasta saadaan EU:n sivutuoteasetuksen mukainen markkinointikelpoinen maanparannusaine. 

Hankkeen tavoite on edistää hygienisoidun kuivajakeen ja muiden hygienisoitujen lantalajien kehittämistä korkeamman lisäarvon tuotteiksi ja siten lisätä hevos- ja kotieläintilojen kannattavuutta ja parantaa kiertotalouden toteutumista, ravinteiden kiertoa.

Tilalla tehtävä hygienisointi poistaa merkittävän pullonkaulan lannan jatkojalostuksessa. Lannalle saadaan uusia vastaanottajia ja jatkokäyttäjiä, muita kuin toisia maatiloja, kun tuotteessa ei ole enää tautiriskiä eikä minkäänlaista rikkaruohovaaraa.

Hankkeen toteutusaika 1.5.2021 – 31.12.2022 ja  kokonaisbudjetti 45 700e. 

Hanke on saanut tukea Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta 2020-2022

Mukana hankkeessa sen toteuttajien lisäksi ovat:

 

 

Tässä hankkeessa hygienisoidaan 1) tuoretta hevosenlantaa ja 2) naudan lietelannasta separoitua kuivajaetta. Lähtökohtana on EU:n sivutuoteasetuksen mukainen 1 tunnin käsittely 70 °C:ssa, mutta myös kuumempaa ja pitkäaikaisempaa käsittelyä testataan.

Tavoitteena on tuottaa käyttökelpoista maanparannusainetta, kasvualustamateriaalia vain murto-osalla siitä ajasta ja resursseista, mitä kompostointimenetelmä vaatii. Menetelmä säästää sekä aikaa, että resursseja, mutta on erityisesti hiilen sidonnan kannalta ylivoimainen verrattuna kompostointiin. Kompostointimenetelmässä menetetään yli puolet alkuperäisestä massasta ja siten myös hiilestä, minkä lisäksi typpiravinteen tappiot ovat merkittävät.

Hanke koostuu seuraavista työpaketeista:

  • Erilaisia kuivikkeita sisältävien, tuoreiden hevosen kuivalantojen kuumenemisominaisuuksien testaaminen (HAMK)
  • Hevosenlannan ja naudan lietelannan kuivajakeiden hygienisointi ManPas -koelaitteella (IPFur ja HAMK)
  • Laboratoriotestit ja hukkakauran itävyyskoetesti (HAMK, bio- ja elintarviketekniikan laboratorio, Hämeenlinna)
  • Kasvualustakokeet Lepaalla (HAMK Lepaa). Tässä työpaketissa testataan eri tavoin hygienisoitujen lantojen soveltuvuutta kasvualustaksi tai sen osaksi, korvaamaan turve
  • ManPas -hygienisoinnin kustannukset ja kannattavuus (HAMK)
  • Viestintä (kaikki toimijat)

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU