Lähiruoasta uutta liiketoimintaa - Local Street Food - Hämeen ammattikorkeakoulu

Lähiruoasta uutta liiketoimintaa – Local Street Food

Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Ihmisiä portaikossa.

Lähiruoasta uutta liiketoimintaa – Local Street Food

Hanketiedot

Hankkeen perustiedot

  • Toteutusaika: 1.1.2015 – 31.3.2016
  • Kokonaiskustannukset: 81 600 €
  • Rajoittaja: Uudenmaan liitto
  • Hanketoimijat: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu, joiden puutarhatalouden & rakennetun ympäristön, palveluliiketoiminnan sekä ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijat olivat mukana tekemässä kehittämistyötä

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy uusi liiketoimintamalli alueen pk-yritysten yhteistyöstä tapahtumaruokailun tuottamisessa. Sen myötä mukana oleviin yrityksiin syntyy uutta liiketoimintaa ja yritykset huomioivat toiminnassaan kestävän toiminnan periaatteita. Hankkeen tuloksena syntyy myös selvitys lähiruokayritysten markkinoillepääsystä koskien suuria tapahtumaruokailuja, ml. benchmarking-matkan kokemukset ja yhteenveto Päijät-Hämeen alueella järjestettävistä potentiaalisista tulevista tapahtumista vuoteen 2019 asti.

Yritykset

Ruoka- ja juomayrittäjät Päijät-Hämeestä

Hankkeessa mukana olivat yritykset olivat Peijaiset Oy/Maaseuturavintola Hollolan Hirvi, Kinnarin Tila/Pioni ja Piironki Oy, Leibomo Limbbu Oy, Maatila-Liha Meronen Oy, Finnelk Oy/Maatilapanimo Hollolan Hirvi, Tuloiselan Marjatila, Valosen Hunajatila ja Vääksyn Mylly Oy.

www.hollolanhirvi.fi
www.leibomolimbbu.fi
www.kinnarintila.fi
www.maatilalihameronen.fi
www.tuloisela.fi
www.valosenhunajatila.fi
www.vaaksynmylly.fi

YHTEYSTIEDOT

Taustaa

Toimintana mm. konkreettisia kokeiluja

Ensimmäistä yrittäjien yhteistyön toimintamallia testattiin Lahdessa 25.-27.6.2015 järjestettävässä Suuret oluet pienet panimot -tapahtumassa. Tapahtumaa ajatellen luotiin sinne sopivia paikallisia uusia tapahtumaruokatuotteita ja yhteinen palvelukonsepti. Kokemukset toiminnasta ja saatu asiakaspalaute koottiin yhteen (SOPP-raportti asiakaspalautteella.pdf).

Yhteistyöverkostoja luotiin myös alan eri toimijoihin, jotka voisivat käyttää paikallisia raaka-aineita eri tapahtumissa. Tähän liittyi kokeilu, joka konkretisoitui 25.1.2016 Ravintola Voiton kanssa; tällöin oli tarjolla Päijät-Häme lautasella lähiruokalounas Lahden urheilukeskuksessa (Päijät-Häme menu.pdf). Lounaan yhteyteen oli järjestetty Tuottajalta tukkuun -infotilaisuus (ohjelma.pdf).

Hankkeen jatkoajalla kokeiltiin ja tutkittiin yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan isoihin tapahtumiin. Läheltä lautaselle yritysryhmä esiintyi myös suuressa talviurheilutapahtumassa Salpausselän kisoissa 19.-21.2.2016, joka toimi Lahti 2017 hiihdon MM-esikisoina. Kinnarin tila Hollolasta toimi tapahtumassa yrittäjäryhmän veturina ja Hämäläisten huikopalojen tarjoajana. Tästä löytyy lisätietoa mediatiedotteesta.

Loppuraportti

Tehdyt toimenpiteet ja tulokset on esitelty tarkemmin Lähiruokaa tapahtumiin – Tuloksia päijäthämäläisen lähiruoan käytöstä tapahtumaruokailussa -julkaisussa.

Summary of the project activities and results here.