OLO - Opitaan lisää ojista - Hämeen ammattikorkeakoulu
OLO – Opitaan lisää ojista
Cleantech kaksi ihmista kavelee laiturilla
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo.
Vesiensuojelun tehostusohjelman logo.
Kaksi henkilöä kävelee laiturilla.

OLO – Opitaan lisää ojista

Perustiedot

Opitaan lisää ojista -hanke toteuttaa Vuolujoen valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden suunnittelua ja kehittää elinympäristökunnostusten ja maankuivatuksen yhteensovittamisen toimintamallia.

Lisäksi hankkeessa laaditaan valuma-aluekohtainen suunnitelma uudelle, priorisointilistaa hyödyntäen valittavalle alueelle Myllyojan valuma-alueelle.

Hankkeessa vahvistetaan alueellisten vesiensuojelutoimijaverkostojen toimintaa.

Hankkeessa osallistetaan vesiensuojeluyhdistyksiä valuma-aluesuunnitteluun.

Hankkeessa järjestetään yleisö- ja pellonpiennartilaisuuksia ja webinaareja sekä toimijatyöpajoja. Aktiivinen viestintä ja osaamisen lisääminen ovat tärkeä osa hankkeen toimintaa.

OLO – Opitaan lisää ojista -hanke on on Ympäristöministeriön ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osin rahoittama Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2023 – 15.6.2025

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:

a) Jatkaa Vuolujoen valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden suunnittelua ja kehittää elinympäristökunnostusten ja maankuivatuksen yhteensovittamisen toimintamallia
b) Laatii valuma-aluekohtaisen suunnitelman uudelle, priorisointilistaa hyödyntäen valittavalle alueelle.
c) Jatkaa ja lujittaa alueelle muodostuneen vesiensuojelutoimijaverkoston toimintaa.
e) Järjestää 5–6 yleisö- ja pellonpiennartilaisuutta ja webinaaria sekä 2–3 toimijatyöpajaa
f) Hyödyntää vastailmestynyttä Vesitalousisännöitsijän opasta7 esim. ojayhteisöjen toiminnassa.
g) Tiedottaa toiminnastaan verkkosivujen, blogien ja toimijoiden omien kanavien avulla.
h) Osaltaan edistää uusien vesiensuojeluasiantuntijoiden kouluttamista vesiensuojelutehtäviin kuntiin, valtionhallintoon ja yrityksiin.
i) Valuma-aluekunnostusten toimenpiteiden laadun varmentaminen Toiminnan muuttuessa ja lisääntyessä valuma-aluekunnostusten toimenpiteiden ja toiminnan laadun varmentamiselle on ilmennyt selkeä tarve.
j) Vesienhoidon toimenpiteiden ansaintalogiikan kehittäminen

Ajankohtaista

Tarinakartta

Myllyojan valuma-alueen hulevesiriskit

Aamukahveilla 21.11.2023 kuullaan maanomistajia ja viljelijöitä

Kahvin ja purtavan lisäksi kuulemme asiaa peltojen kasvukunnon kehittämisestä ja vesienhallinnan hyödyistä. Puhujina ovat Oma Visio ja OLO – Opitaan lisää Ojista -hankkeiden asiantuntijat Mikko Ortamala ja Janne Pulkka KVVY Tutkimus Oy:stä/Etelä-Suomen Salaojakeskuksesta. Tilaisuuden päätarkoituksena on kuitenkin kuulla maanomistajien ja viljelijöiden näkemyksiä ja toiveita Oma Visio ja OLO -hankkeille.

OLO-hankkeen webinaari 9.11.2023 klo 9 – 11
Voiko kuivatus olla vesienhoidon menetelmä?

Ohjelma

ELY-keskuksen näkökulmat peruskuivatushankkeisiin, Helka Sillfors ja Elina Laine, Hämeen ELY-keskus Sillfors_Laine

Ojitusyhteisön rooli vesienhoidossa, Mikko Ortamala, KVVY Ortamala

Kuivatuksen tarveharkinta suometsien hoidossa – hyvää vesienhoitoa, Samuli Joensuu/Tarja Anttila, Tapio Oy Anttila

Maan kasvukunnon johtaminen, Netta Leppäranta, ProAgria Etelä-Suomi ry Leppäranta

Kuivatus ja vesienhoito-viljelijän näkemys, Ilpo Kukkola

Lehijärven Myllyojan valuma-aluekunnostus -maastoretki 8.9.2023 klo 9 – 12.30

Tervetuloa OLO – Opitaan lisää ojista -hankkeen käynnistysretkelle tutustumaan Lehijärven valuma-alueella tehtyihin vesienhallintaratkaisuihin ja alueen nykytilaan! Tapaaminen K-Market Sammon parkkipaikalla, jonne jätämme autot. K-Market Sammon osoite on Sammonojantie 11, Hämeenlinna.

Siirrymme kosteikoille

Henrik Lindberg/HAMK, Tervetuloa ja OLO – Opitaan lisää ojista -hankkeessa valuma-aluesuunnittelua Myllyojalle
Elina Sorvali/Hämeen ELY-keskus, Sammonojan kosteikot ja muut ratkaisut
Hämeenlinnan kaupunki, Hulevesien hallinta maankäytön suunnittelussa
HS Vesi, Jätevesivuodot ja niiden aiheuttamat riskit
Martti Lautala/Lehijärven suojeluyhdistys ry., Suojeluyhdistyksen näkökulma

Siirtyminen Lehijärven peltoalueille noin klo 11
maastokahvit
Maanomistajapuheenvuoro, Alueella esiintyvät ongelmat, viljelykierto ja lohkon historia
Mikko Ortamala/KVVY, Vesienhallinta Myllyojan valuma-alueella
Laura Jäntti/ProAgria Etelä-Suomi ry, Pellon kasvukunto ja peltoluonnon monimuotoisuus, (Lumotaito -hanke)

Yhteistyö

Hankkeen toteuttajat ovat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (koordinaattori), Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry, Tapio Oy, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme.

Hanke toimii yhteistyössä ProHauhonselkä ry:n ja ProAgia Etelä-Suomi ry:n kanssa.

Ohjausryhmä

Heidi Alakoski, Hämeen ELY-keskus
Elina Sorvali, Hämeen ELY-keskus
Essi Hillgren, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (varalla Henri Vaarala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
Henrik Lindberg, HAMK Bio
Lauri Laaksonen, MHY Kanta-Häme
Jyrki Mäkiranta, MHY Päijät-Häme
Mikko Ortmala, Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry (varalla Janne Pulkka)
Timo Karttunen, ProHauhonselkä ry (varalla Ilpo Kukkonen)
Samuli Joensuu, Tapio Oy (varalla Tarja Anttila)
Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus
Martti Lautala, Lehijärven Suojeluyhdistys ry
Petra Korkiakoski, Hämeenlinna
Pekka Järvi, Hattula
Jarno Laine, HS Vesi Oy
Marja Suutarla, ProAgria Etelä-Suomi ry

Uutiskirjeet

Opitaan lisää ojista -uutiskirje välittää tietoa hankkeen etenemisestä, tulevista tapahtumista sekä ojitukseen ja valumavesien hallintaan liittyvistä uutisista.

​Opitaan lisää ojista -uutiskirjeen tiedotus on yleishyödyllistä, ei kaupallista markkinointia. Uutiskirje ilmestyy noin 4-5 kertaa vuodessa.

Tilaa uutiskirje

Ojat kuntoon & Opitaan ojista -blogi

Mies tutkii näytettä laboratoriossa

YHTEYSTIEDOT

Ojat kuntoon -hanke Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 month ago
Ojat kuntoon -hanke

OLO-hankkeen webinaari 9.11.2023 klo 9 - 11
Voiko kuivatus olla vesienhoidon menetelmä?

ELY-keskuksen näkökulmat peruskuivatushankkeisiin, Helka Sillfors ja Elina Laine, Hämeen ELY-keskus

Ojitusyhteisön rooli vesienhoidossa, Mikko Ortamala, KVVY

Kuivatuksen tarveharkinta suometsien hoidossa – hyvää vesienhoitoa, Samuli Joensuu/Tarja Anttila, Tapio Oy

Maan kasvukunnon johtaminen, Netta Leppäranta, ProAgria Etelä-Suomi ry

Kuivatus ja vesienhoito-viljelijän näkemys, Ilpo Kukkola

Ilmoittautuminen ma 6.11. mennessä linkkiin
link.webropolsurveys.com/S/1575A8BA44C4407E
... Lue lisääNäytä vähemmän

OLO-hankkeen webinaari 9.11.2023 klo 9 - 11
Voiko kuivatus olla vesienhoidon menetelmä?

ELY-keskuksen näkökulmat peruskuivatushankkeisiin, Helka Sillfors ja Elina Laine, Hämeen ELY-keskus

Ojitusyhteisön rooli vesienhoidossa, Mikko Ortamala, KVVY

Kuivatuksen tarveharkinta suometsien hoidossa – hyvää vesienhoitoa, Samuli Joensuu/Tarja Anttila, Tapio Oy

Maan kasvukunnon johtaminen, Netta Leppäranta, ProAgria Etelä-Suomi ry

Kuivatus ja vesienhoito-viljelijän näkemys, Ilpo Kukkola

Ilmoittautuminen ma 6.11. mennessä linkkiin
https://link.webropolsurveys.com/S/1575A8BA44C4407E
6 months ago
Ojat kuntoon -hanke

Lehijärven Myllyojan valuma-aluekunnostus -maastoretki 8.9.2023 klo 9 – 12.30

Tervetuloa OLO – Opitaan lisää ojista -hankkeen käynnistysretkelle tutustumaan Lehijärven valuma-alueella tehtyihin vesienhallintaratkaisuihin ja alueen nykytilaan!
... Lue lisääNäytä vähemmän

Lehijärven Myllyojan valuma-aluekunnostus -maastoretki 8.9.2023 klo 9 – 12.30

Tervetuloa OLO – Opitaan lisää ojista -hankkeen käynnistysretkelle tutustumaan Lehijärven valuma-alueella tehtyihin vesienhallintaratkaisuihin ja alueen nykytilaan!
1 years ago
Ojat kuntoon -hanke

Vuolujoella kuohuu - valuma-aluesuunnittelun toimintamallin kehittäminen -webinaari 13.9.2022 klo 10 - 12

10.00 Eeva Nuotio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Haastattelututkimuksen tuloksia valuma-aluesuunnittelun ja toteutuksen pullonkauloista.
10.15 Mikko Ortamala, KVVY ry: Suunnitteluprosessin vaiheistus
10.40 Tarja Anttila, Tapio Oy: Kunnos-työkalun kehitys, paikkatietotarkastelut ja maastohavainnot
10.55 Kuivatustilan arvioinnin uudet työkalut
11.25 Meri Ensiö, WWF: Metsälähde-hanke etsii ratkaisuja metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseen
11.55 keskustelua
12.00 Webinaari päättyy

Ilmoittautuminen 11.9. mennessä linkkiin link.webropolsurveys.com/S/054C424081F0009B
... Lue lisääNäytä vähemmän

Vuolujoella kuohuu - valuma-aluesuunnittelun toimintamallin kehittäminen -webinaari 13.9.2022 klo 10 - 12

10.00 Eeva Nuotio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Haastattelututkimuksen tuloksia valuma-aluesuunnittelun ja toteutuksen pullonkauloista.
10.15 Mikko Ortamala, KVVY ry: Suunnitteluprosessin vaiheistus
10.40 Tarja Anttila, Tapio Oy: Kunnos-työkalun kehitys, paikkatietotarkastelut ja maastohavainnot
10.55 Kuivatustilan arvioinnin uudet työkalut
11.25 Meri Ensiö, WWF: Metsälähde-hanke etsii ratkaisuja metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseen
11.55 keskustelua
12.00 Webinaari päättyy

Ilmoittautuminen 11.9. mennessä linkkiin https://link.webropolsurveys.com/S/054C424081F0009B
2 years ago
Ojat kuntoon -hanke

Vuolujoella kuohuu - valuma-aluesuunnittelun osa-alueet

Aika: 6.6.2022 klo 10 - 13
Paikka: Teams

Ohjelma:
10.00 Henri Vaarala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku 2022
10.10 Minna Kolari, Hämeen ELY-keskus: Hämeen vesistökunnostusverkosto
10.20 Sari Björk, Hämeen ELY-keskus: Luonnonmukaisen peruskuivatuksen vaikutukset maatalousluonnon monimuotoisuuteen.
10.40 Mikko Ortamala, KVVY: Tekninen mitoittaminen
11.10 Terhi Mäkilä, ProAgria Etelä-Suomi ry.: Maan rakenteen ja kasvukunnon merkitys
11.30 tauko
11.40 Samuli Joensuu: Valuma-aluesuunnittelun toimintamallin vaiheet, yhteistyön kehittäminen
12.10 Ilpo Kukkola: Vuolujoen merkitys historian saatossa
12.30 Kati Ahonen: Opasaihio - valuma-alueen riskipisteytys
13.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen 1.6. mennessä linkkiin link.webropolsurveys.com/S/55D58BE8DF89B9BF
... Lue lisääNäytä vähemmän

Vuolujoella kuohuu - valuma-aluesuunnittelun osa-alueet

Aika: 6.6.2022 klo 10 - 13
Paikka: Teams

Ohjelma:
10.00 Henri Vaarala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku 2022 
10.10 Minna Kolari, Hämeen ELY-keskus: Hämeen vesistökunnostusverkosto
10.20 Sari Björk, Hämeen ELY-keskus: Luonnonmukaisen peruskuivatuksen vaikutukset maatalousluonnon monimuotoisuuteen. 
10.40 Mikko Ortamala, KVVY: Tekninen mitoittaminen
11.10 Terhi Mäkilä, ProAgria Etelä-Suomi ry.: Maan rakenteen ja kasvukunnon merkitys
11.30 tauko
11.40 Samuli Joensuu: Valuma-aluesuunnittelun toimintamallin vaiheet, yhteistyön kehittäminen
12.10 Ilpo Kukkola: Vuolujoen merkitys historian saatossa
12.30 Kati Ahonen: Opasaihio - valuma-alueen riskipisteytys
13.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen 1.6. mennessä linkkiin https://link.webropolsurveys.com/S/55D58BE8DF89B9BF
2 years ago
Ojat kuntoon -hanke

Tervetuloa OO – Opitaan ojista -webinaariin!
Vuolujoella kuohuu – valuma-aluesuunnittelun käynnistyminen
Aika: 7.4.2022 klo 10 – 12
Paikka: Teams
10.00 Hämeen ELY-keskuksen puheenvuoro: Hämeen vesistökunnostusverkoston perustaminen
10.20 Mikko Ortamala: Valuma-aluekunnostuksen toimintatavan kehittäminen, Vuolujoen valuma-alue
10.50 Tarja Anttila: Paikkatietotyökalut valuma-aluesuunnittelussa, Kunnostyökalun hyödyntäminen
11.20 Lauri Laaksonen: Vuolujoen valuma-alue, työ paikallistasolla
11.50 HAMKin kestävän kehityksen opiskelijat: Eteläistenjärven opiskelijaprojekti
12.00 Webinaari päättyy
Ilmoittautuminen 5.4. mennessä linkkiin link.webropolsurveys.com/S/355F2F35759B6B37
... Lue lisääNäytä vähemmän

Tervetuloa OO – Opitaan ojista -webinaariin!
Vuolujoella kuohuu – valuma-aluesuunnittelun käynnistyminen
Aika: 7.4.2022 klo 10 – 12
Paikka: Teams
10.00 Hämeen ELY-keskuksen puheenvuoro: Hämeen vesistökunnostusverkoston perustaminen
10.20 Mikko Ortamala: Valuma-aluekunnostuksen toimintatavan kehittäminen, Vuolujoen valuma-alue
10.50 Tarja Anttila: Paikkatietotyökalut valuma-aluesuunnittelussa, Kunnostyökalun hyödyntäminen
11.20 Lauri Laaksonen: Vuolujoen valuma-alue, työ paikallistasolla
11.50 HAMKin kestävän kehityksen opiskelijat: Eteläistenjärven opiskelijaprojekti
12.00 Webinaari päättyy
Ilmoittautuminen 5.4. mennessä linkkiin https://link.webropolsurveys.com/S/355F2F35759B6B37
Load more