Hyppää sisältöön

OLO

Opitaan lisää ojista

Hankkeen tiedot

HankeOpitaan lisää ojista
Kesto1.5.2023 – 15.6.2025
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu Oy (koordinaattori), Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry, Tapio Oy, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme. Hanke toimii yhteistyössä ProHauhonselkä ry:n ja ProAgia Etelä-Suomi ry:n kanssa.
RahoittajatHanke on Ympäristöministeriön ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osin rahoittama Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.
Budjetti

Opitaan lisää ojista -hanke toteuttaa Vuolujoen valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden suunnittelua ja kehittää elinympäristökunnostusten ja maankuivatuksen yhteensovittamisen toimintamallia. Hankkeessa laaditaan valuma-aluekohtainen suunnitelma uudelle, priorisointilistaa hyödyntäen valittavalle alueelle Myllyojan valuma-alueelle. Lisäksi vahvistetaan alueellisten vesiensuojelutoimijaverkostojen toimintaa sekä osallistetaan vesiensuojeluyhdistyksiä valuma-aluesuunnitteluun. Hankkeessa järjestetään yleisö- ja pellonpiennartilaisuuksia ja webinaareja sekä toimijatyöpajoja. Aktiivinen viestintä ja osaamisen lisääminen ovat tärkeä osa hankkeen toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on:

a) Jatkaa Vuolujoen valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden suunnittelua ja kehittää elinympäristökunnostusten ja maankuivatuksen yhteensovittamisen toimintamallia.
b) Laatia valuma-aluekohtaisen suunnitelman uudelle, priorisointilistaa hyödyntäen valittavalle alueelle.
c) Jatkaa ja lujittaa alueelle muodostuneen vesiensuojelutoimijaverkoston toimintaa.
e) Järjestää 5–6 yleisö- ja pellonpiennartilaisuutta ja webinaaria sekä 2–3 toimijatyöpajaa.
f) Hyödyntää vastailmestynyttä Vesitalousisännöitsijän opasta esim. ojayhteisöjen toiminnassa.
g) Tiedottaa toiminnastaan verkkosivujen, blogien ja toimijoiden omien kanavien avulla.
h) Osaltaan edistää uusien vesiensuojeluasiantuntijoiden kouluttamista vesiensuojelutehtäviin kuntiin, valtionhallintoon ja yrityksiin.
i) Valuma-aluekunnostusten toimenpiteiden laadun varmentaminen. Toiminnan muuttuessa ja lisääntyessä valuma-aluekunnostusten toimenpiteiden ja toiminnan laadun varmentamiselle on ilmennyt selkeä tarve.
j) Vesienhoidon toimenpiteiden ansaintalogiikan kehittäminen.

Kohderyhmä

Alueelliset vesiensuojelutoimijaverkostot ja vesiensuojeluyhdistykset, asiantuntijat, kunnat, valtionhallinto, yritykset.

Toiminta-alue

Kanta-Häme.

Ojat kuntoon & Opitaan ojista -blogi

Ilmakuvat voivat kertoa peltolohkon ojituksen kunnosta

Peltolohkojen pinta-alat kasvavat ja lohkon vesitaloudesta voi olla haastavaa saada kokonaiskuvaa. Kun yhdistetään viljelijän vuosien aikana kertyneet kokemukset erilaisiin havaintomenetelmiin […]


Pro Hauhonselkä -vesiensuojeluyhdistyksen toiminnan kehittäminen

Hauhonselän vedenlaatu on heikentynyt 1990-luvulta lähtien ja tämä on aiheuttanut ranta- asukkaissa syvää huolestuneisuutta. Vuonna 2014 toteutettiin KVVY ry:n toimesta Hauhonselän […]


Vehkosuonojan ennallistaminen – Uusi juttu Päijät-Hämeessä

Asikkalalan Iso-Äiniöllä toteutetaan monitavoitteista Vehkosuonojan ennallistamishanketta. Hanke on Kemera-varoilla toteutettuna laatuaan ensimmäinen Päijät-Hämeessä ja se on lähtenyt […]

Koostettua tietoa hankkeesta

Tästä osiosta löydät tietoa hankkeen materiaaleista, ohjasryhmästä ja uutiskirjeestä.

Heidi Alakoski, Hämeen ELY-keskus
Elina Sorvali, Hämeen ELY-keskus
Essi Hillgren, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (varalla Henri Vaarala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
Henrik Lindberg, HAMK Bio
Lauri Laaksonen, MHY Kanta-Häme
Jyrki Mäkiranta, MHY Päijät-Häme
Mikko Ortmala, Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry (varalla Janne Pulkka)
Timo Karttunen, ProHauhonselkä ry (varalla Ilpo Kukkonen)
Samuli Joensuu, Tapio Oy (varalla Tarja Anttila)
Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus
Martti Lautala, Lehijärven Suojeluyhdistys ry
Petra Korkiakoski, Hämeenlinna
Pekka Järvi, Hattula
Jarno Laine, HS Vesi Oy
Marja Suutarla, ProAgria Etelä-Suomi ry

Opitaan lisää ojista -uutiskirje välittää tietoa hankkeen etenemisestä, tulevista tapahtumista sekä ojitukseen ja valumavesien hallintaan liittyvistä uutisista.

​Opitaan lisää ojista -uutiskirjeen tiedotus on yleishyödyllistä, ei kaupallista markkinointia. Uutiskirje ilmestyy noin 4-5 kertaa vuodessa.

Ajankohtaista

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen vesienhallinnan projekteissa -webinaari 14.5. klo 9–11

OLO-Opitaan lisää ojista -hanke järjestää

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen vesienhallinnan projekteissa -webinaarin 14.5. klo 9–11

OHJELMA

  • Monimuotoisuus käytännön suunnitteluprosessissa / Mikko Ortamala, KVVY
  • Luonnon monimuotoisuudesta viestiminen eri toimijoiden välillä / Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus
  • Taajamaympäristön monimuotoisuus / Kirsi Kuoppamäki, KVVY
  • Tutkijanäkökulma / Lauri Arvola
  • Myllyojan saukot ja eliöstö / Arto Pummila, Metsähallitus, Luontopalvelut

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen 12.5. mennessä linkkiin https://link.webropolsurveys.com/S/7BF3DFB236693C00

Aamukahveilla 21.11.2023 kuullaan maanomistajia ja viljelijöitä

Kahvin ja purtavan lisäksi kuulemme asiaa peltojen kasvukunnon kehittämisestä ja vesienhallinnan hyödyistä. Puhujina ovat Oma Visio ja OLO – Opitaan lisää Ojista -hankkeiden asiantuntijat Mikko Ortamala ja Janne Pulkka KVVY Tutkimus Oy:stä/Etelä-Suomen Salaojakeskuksesta. Tilaisuuden päätarkoituksena on kuitenkin kuulla maanomistajien ja viljelijöiden näkemyksiä ja toiveita Oma Visio ja OLO -hankkeille.

OLO-hankkeen webinaari 9.11.2023 klo 9-11 Voiko kuivatus olla vesienhoidon menetelmä?

Ohjelma

ELY-keskuksen näkökulmat peruskuivatushankkeisiin, Helka Sillfors ja Elina Laine, Hämeen ELY-keskus. Diat

Ojitusyhteisön rooli vesienhoidossa, Mikko Ortamala, KVVY. Diat

Kuivatuksen tarveharkinta suometsien hoidossa – hyvää vesienhoitoa, Samuli Joensuu/Tarja Anttila, Tapio Oy. Diat

Maan kasvukunnon johtaminen, Netta Leppäranta, ProAgria Etelä-Suomi ry. Diat

Kuivatus ja vesienhoito-viljelijän näkemys, Ilpo Kukkola

Lehijärven Myllyojan valuma-aluekunnostus -maastoretki 8.9.2023 klo 9-12.30

Tervetuloa OLO – Opitaan lisää ojista -hankkeen käynnistysretkelle tutustumaan Lehijärven valuma-alueella tehtyihin vesienhallintaratkaisuihin ja alueen nykytilaan! Tapaaminen K-Market Sammon parkkipaikalla, jonne jätämme autot. K-Market Sammon osoite on Sammonojantie 11, Hämeenlinna.

Ohjelma

Siirrymme kosteikoille

Henrik Lindberg/HAMK, Tervetuloa ja OLO – Opitaan lisää ojista -hankkeessa valuma-aluesuunnittelua Myllyojalle


Elina Sorvali/Hämeen ELY-keskus, Sammonojan kosteikot ja muut ratkaisut


Hämeenlinnan kaupunki, Hulevesien hallinta maankäytön suunnittelussa


HS Vesi, Jätevesivuodot ja niiden aiheuttamat riskit


Martti Lautala/Lehijärven suojeluyhdistys ry., Suojeluyhdistyksen näkökulma

Siirtyminen Lehijärven peltoalueille noin klo 11


maastokahvit


Maanomistajapuheenvuoro, Alueella esiintyvät ongelmat, viljelykierto ja lohkon historia


Mikko Ortamala/KVVY, Vesienhallinta Myllyojan valuma-alueella


Laura Jäntti/ProAgria Etelä-Suomi ry, Pellon kasvukunto ja peltoluonnon monimuotoisuus, (Lumotaito -hanke)

Yhteystiedot

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli