OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

OPEKE hankeen logo
opetus ja kulttuuriministerio logo
Hallituksen kärkihanke
Opettajankoulutuksen uudistaminen on monialaisen osaamisen tulos

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

Hanketiedot

Hankkeen perustiedot

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan  ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajaksi opiskeleviin.

 • Toteutusaika: 1.8.2017 – 31.12.2019
 • Kokonaisrahoitus: 2 199 000 €
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi
 • Toteuttajat:
  • Hämeen ammattikorkeakoulu, koordinaattori
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Taideyliopisto.

OPEKE viestintäkanavissa

A1. Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus (koordinaatio TAMK)

Kehittämisosion tavoitteena tunnistaa tulevaisuuden ammatillisen opettajan, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan työn erityisluonne ja opettajalta odotettavat osaamiset suhteessa opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa luotuun osaamiskuvaukseen. Osiossa on keskeisellä sijalla kehittää osuvat opiskelijavalinta- ja uraohjausprosessit opettajankoulutuksiin sekä kehittää mekanismi, jossa ammatilliset opettajakorkeakoulut yhteistyössä ennakoivat opettaja- ja osaamistarpeita.

Kohderyhmänä ovat ammatilliset opettajankouluttajat, erityisopettajankouluttajat ja opinto-ohjaajankouluttajat, oppilaitokset, opettajaksi hakeutuvat ja opiskelevat, muu työelämä ja sidosryhmät.

Tuoretta tietoa motivaatiokyselystä: Miksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen tai opinto-ohjaajankoulutukseen? Motivaatiokyselyn tulokset

A2. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen OPS-prosessien uudistaminen (koordinaatio Haaga-Helia)

Kehittämisosion tavoitteena on luoda ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen ja opinto-ohjaajankoulutukseen opetussuunnitelmiin valtakunnallisia strategisen tason linjauksia sekä osaamisperusteisia laatustandardeja sekä luoda parempia käytänteitä ops-prosessien jatkuvaksi kehittämiseksi. Yhteisellä työskentelyllä varmistetaan, että ammatillinen opettajankoulutus vastaa jatkossakin koulutuksen järjestäjien ja kansainvälistyvän työelämän muuttuvia tarpeita.

Kohderyhmänä ovat ammatilliset opettajankouluttajat, erityisopettajankouluttajat ja opinto-ohjaajankouluttajat yhteistyössä oppilaitosten, opettajaopiskelijoiden, alumnien ja muun työelämän kanssa.

Mikä yhdistää ammatillisten opettajankoulutusten opetussuunnitelmia? Analyysi

A3. Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen (koordinaatio JAMK)

Kehittämisosion tavoitteena on luoda malli opettajankouluttajan osaamisen kehittämiseen. Mallin avulla voidaan jatkossa varmistaa opettajankouluttajan työelämälähtöinen, ajantasainen ja ennakointitietoa hyödyntävä osaaminen. Tämän saavuttamiseksi kartoitetaan opettajankouluttajien tulevaisuuden osaamistarpeita, luodaan toimintamalli osaamistarpeiden päivittämiseen ja ennakointiin sekä vahvistetaan opettajankouluttajien työelämäosaamisen pedagogiikkaa.

Kohderyhmänä on opettajankoulutuksen henkilöstö, erityisesti opettajankouluttajat.

B1. pilotti. Opettajankoulutuksen ja harjoittelun kehittäminen sekä valmistuvan opettajan tukeminen (koordinaatio HAMK)

Kehittämisosion tavoitteena on uudistaa opettajankoulutuksen toteutustapoja:

 • kehittämällä opetusharjoittelua ja ohjauksen käytänteitä yhteisöllisen ja uudistavan oppimisen suuntaan yhdessä opettajankouluttajien, koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden kanssa
 • kehittämällä harjoitteluohjaajien tietoisuutta omasta ohjausorientaatiostaan sekä opettajankoulutuksen käytänteiden ja arvioinnin osaamista
 • vahvistamalla opettajankouluttajien työelämäosaamista ja sen pedagogiikkaa
 • tukemalla opettajaopiskelijoiden induktiovaihetta ja työllistymistä.

Kohderyhmänä on opettajaopiskelijat, opettajankouluttajat, koulutuksen järjestäjät (ammatillinen koulutus ja ammatillinen korkea-aste) sekä työ- ja elinkeinoelämä.

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa toteutetaan lukuvuonna 2018-2019 pilotteja: Pilottiryhmät ja toteutustavat

B2. pilotti. Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit (koordinaatio OAMK)

Kehittämisosion tavoitteena on kehittää opettajien, oppilaitosten ja opettajankoulutuksen valmuksia ja malleja opettajien koko työuran aikaisen osaamisen tueksi. Tässä sidosryhmien kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettavassa osiossa arvioidaan ja kehitetään keinoja opettajan työuran aikaisen osaamisen varmistamiseen sekä tarjotaan menetelmiä osaamisen johtamisen tueksi. 

Kohderyhmänä on opetus- ja ohjaushenkilöstö ammatillisella toisella asteella, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä oppilaitoksen johto. 

Kehittämisosioon osallistuu ammatillisten opettajakorkeakoulujen lisäksi Taideyliopisto. 

Uutiskirjeet (ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa)

Ajankohtaistiedote 1 (12/2018)

OPEKE järjestää Kiihkotta koulutuksesta -seminaarin 17.1.2019 Hämeenlinnassa. 
Valtakunnallinen seminaari kokoaa yhteen ammatillisen koulutuksen ja lukion kehittämisestä kiinnostuneet opetusalan ammattilaiset ja koulutuspoliittiset vaikuttajat. Luvassa on vaikuttavaa keskustelua toisen asteen koulutuksen tämän hetken tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. 
Seminaariin ilmoittautuminen on parhaillaan menossa. Tutustu ajankohtaiseen ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan maksuttomaan seminaariin viimeistään 7.1.2019: 

https://www.hamk.fi/kiihkotta-koulutuksesta-seminaari/

Uutiskirje 2 (05/2018)

Kesän saapuessa on opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden, myös OPEKEn, välitilinpäätöksen aika. Hedelmiä kuluneen lukuvuoden varrelta voi lukea mm. Hyvät käytänteet -blogista https://blog.hamk.fi/opeke/

OPEKE-joukko laajenee hyvää vauhtia. Opettajankoulutuksen työelämälähtöisiin ja vahvasti henkilökohtaistamalla toteutettaviin pilotteihin osallistuu n. 130 opettajaopiskelijaa. Toteutuksissa on mukana myös iso joukko harjoitteluoppilaitoksia. Samaan aikaan tuemme opettajien uranaikaista osaamisen kehittämistä koulutuksenjärjestäjien ja työelämässä toimivien opettajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Kerromme tarkemmin pilottiopintojen kuulumisista, kun ensi lukuvuosi on päässyt hyvään alkuun.

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen ja koulutuspäällikkö Anu Raudasoja (OPEKE-hankkeen projektipäällikkö 1.8.2018 alkaen) vetävät yhteen videolla OPEKEn ensimmäisen lukuvuoden työtä ja ammatillisen opettajuuden muutosta. Samalla toivotamme OPEKE-verkostolle ja yhteistyökumppaneillemme hyvää kesää!

 

Voit halutessasi tilata uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi.

OPEKE-hankkeen työskentelyä ohjaa laaja-alainen ohjausryhmä, johon kuuluvat:

 • Hanna Alaniska, lehtori, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Jatta Herranen, pedagoginen johtaja, Riveria
 • Turo Kilpeläinen, rehtori, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Veli-Matti Lamppu, toimitusjohtaja, AMKE ry. 
 • Petri Lempinen, toiminnanjohtaja, Arene ry.
 • Hannele Louhelainen, erityisasiantuntija, OAJ (puheenjohtaja)
 • Seija Mahlamäki-Kultanen, yksikön johtaja, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Martti Majuri, tutkimusyksikön johtaja, HAMK Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö
 • Anni Miettunen, johtaja, ammatillinen koulutus, Opetushallitus
 • Kari Mikkelä, vastaava tuottaja, Urban Miller
 • Lauri Pakkanen, asiamies, Rakennusteollisuus RT ry
 • Seija Rasku, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Pekka Risku, yksikön johtaja, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Pia Tolonen, koulutuspäällikkö, Gradia
 • Anne Virtanen, yliopistontutkija, Jyväskylän yliopisto.

OPEKE – Reform of vocational teacher education 

 

OPEKE focuses on the whole continuum of VET Teacher education: starting from the phase of selection process, learning and supervision, and contacts with working life. It is also ensured that teacher educators’ skills are up-to-date. Development pilots will be used to build models for development of career-long skills among vocational teachers and adult education teachers. Teachers are also supported in implementing the vocational education reform. All this is done with close co-operation with education providers, students, teachers and working life.

Project is coordinated by Häme University of Applied Sciences HAMK and all VET Teacher Education Units in Finland are taking part in project implementer network: Haaga-Helia University of Applied Sciences, JAMK University of Applied Sciences, Oulu University of Applied Sciences and TAMK University of Applied Sciences. University of Arts Helsinki is taking part in sub-project concerning continuing education and teachers’ career paths.

Sub-projects

 • A1. Recruiting the most potential applicants to VET Teacher Education. The career guidance of applicants (coordination TAMK)
 • A2. Renewal of the curriculum-processes the Schools of Professional Teacher Education (coordination Haaga-Helia)
 • A3. Development of Teacher educators’ competences (coordination JAMK)
 • B1. Pilot. Development of VET Teacher Education and in-service-training of teacher students. Supportive measures for graduating teachers in their initial career phase (coordination HAMK)
 • B2. Pilot. Continuing professional development of VET teachers and their career paths (coordination OAMK)

OPEKE is funded by the Ministry of Education of Culture. The funding for the period of 1.8.2017-31.12.2019 is 2 199 000 euros.

Contact
Project Manager Anu Raudasoja, anu.raudasoja(at)hamk.fi, tel. +358 50 576 3581.

BLOGI

Yhteistyöllä syntyy hyviä käytänteitä jaettavaksi

YHTEYSTIEDOT

 • Anu Raudasoja
 • Hankkeen projektipäällikkö sekä B1. Harjoittelun ja valmistuvan opiskelijan tuki -osion koordinaattori
 • +358 50 576 3581
 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Taustaa

OPEKE on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan  ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena.

OPEKE:ssa kehittämisen kohteena on opettajankoulutuksen koko jatkumo: valintaprosessi, oppiminen ja ohjaus, työelämäyhteydet sekä opettajankouluttajien osaamisen ajantasaisuuden varmistaminen. Kehittämispilottien kautta rakennetaan ammatillisten ja aikuisopettajien uranaikaisen osaamisen kehittämisen malleja sekä tuetaan opettajia ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajiksi opiskeleviin.

OPEKEn kehittämisosiot

​OPEKE-hanke koostuu viidestä kehittämisosioita, joihin kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut osallistuvat. Jokainen ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa yhden kehittämisosion koordinaatiosta. Ammatillisen opettajakorkeakoulujen lisäksi Taideyliopisto osallistuu kehittämisosioon B2. Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit.

Kehittämistoimenpiteet kohdistuvat ammatillisen opettajankoulutuksen eri toteutusmuotoihin: opettajankoulutus, opinto-ohjaajankoulutus, erityisopettajankoulutus sekä opetusalan täydennyskoulutus. Jälkimmäisen osalta kehittämistyö ulottuu myös yliopistojen opettajankoulutukseen.

Hankkeen kehittämisosiot ovat:

 • A1. Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus (osion koordinaatio TAMK)
 • A2. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen OPS-prosessien
  uudistaminen (osion koordinaatio Haaga-Helia)
 • A3. Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen (osion koordinaatio JAMK)
 • B1. pilotti. Opettajankoulutuksen ja harjoittelun kehittäminen sekä valmistuvan opettajan tukeminen (osion koordinaatio HAMK)
 • B2. pilotti. Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit (osion koordinaatio OAMK)

 

OPEKE SOMESSA

Viestinnän haasteita totuuden jälkeisessä ajassa @Maria_L_M
Kiihkotta koulutuksesta –seminaari 17.1.2019 Hämeenlinnassa https://t.co/RRgM9eCrf5

Ajankohtaista keskustelua toisen asteen koulutuksen näkymistä on tarjolla 17.1. Kiihkotta koulutuksesta –seminaarissa. Äänessä silloin mm. @maija_aaltola Tuomo Iltanen @SeijaKult @emmipentikainen Aatu Pulkkinen | Ilmoittautuminen käynnissä nyt https://t.co/RRgM9eCrf5

Tuoretta tietoa koulutuksen järjestäjien tilanteesta. Tule kuuntelemaan @VMLamppu esitystä Hämeenlinnaan 17.1.2019 | Kiihkotta koulutuksesta -seminaari https://t.co/2egRHFkimk

Kiihkotta koulutuksesta -seminaari kokoaa opetusalan ammattilaiset ja koulutuspoliittiset vaikuttajat Hämeenlinnaan 17.1.2019: https://t.co/6Q5E9laRuL

OPEKE-koordinaattorit koolla Jyväskylän opekorkealla summaamassa kulunutta toimintavuotta ja suunnittelemassa tulevaa. Paljon on saatu jo aikaan, mutta monta kivaa asiaa on vielä luvassa.

Kiitos vielä kerran #opettajankoulutusfoorumi OPEKE-hankkeellemme myönnetystä kunniamaininnasta verkostoitumisesta ja
yhteistyöstä. Ilolla jatkamme eteenpäin @HAAGAHELIA_AOKK @HAMK_AOKK @JAMK_AOKK @OAMKAMOK @TAOK_TAMK @TAIDEYLIOPISTO #OPEKE

Osaamisperustaisuuden ytimessä osaamista tunnistettu ja tunnustettu. #hamk in pilotin ensimmäiset ennätysajassa valmistuneet #AmO t. #opeke onnittelee tänään valmistuneita opettajia!

#OPEKE-tiimi valmiina Ammatillisen koulutuksen seminaarissa #myöyhes Tervetuloa antamaan ideoita opettajien osaamisen kehittämiseen @ARaudasoja @suvi_salokannel mukana myös @oppijanoikeus @jaana_muttonen

HAMKin toteuttamassa pilotissa kokeillaan henkilökohtaistettua opiskelua ammatillisen koulutuksen opetustehtävissä toimivien opiskelijoiden kanssa. Vastuuopettajan @hhannula kokemuksia omasta ryhmästään on luettavissa https://t.co/ddyVrXX81I #OPEKE #pilotti #henkilökohtaistettu

Ammatillisen opettajankoulutuksen tulevaisuus edellyttää käytännön yhteistyötä: miten vastata reformin asettamiin uudenlaisiin vaatimuksiin? Blogissamme valmistuneen #AmO Sven Hultin ajatuksia. Mitä mieltä sinä olet? https://t.co/knRSi2y00g #OPEKE #hyvätkäytänteet

Lähdimme selvittämään mitä osaamista oppimisen fasilitointi,
hankeosaaminen ja monimuotoistuva vuorovaikutus edellyttävät
opettajankouluttajalta. https://t.co/kOuxz7DTi4
#hyvätkäytänteet #OPEKE #osaavaopettajankouluttaja

Linkki Pirkko Kepasen väitöskirjaan: ”Ymmärsin olevani jonkin täysin uuden opiskelutavan edessä” : narratiivinen tutkimus polusta ammatilliseksi erityisopettajaksi osaamisperusteisessa koulutuksessa https://t.co/LUzmFqM9FS

OPEKEn väki oli tänään koolla @HAAGAHELIA_AOKK tai etänä. Päivän kysymys: mikä muuttuu hankkeen aikana? Opiskelijavalinta päivittyy, OPSit uudistuvat, uusia opekoulutuksen ja uranaikaisen osaamisen kehittämisen toteutustapoja pilotoidaan ja opekouluttajien osaamista kehitetään.

OPEKE - Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen hankkeelle kunniamaininta:

OPEKE-hankkeella myönnettiin Opettajankoulutusfoorumin työvaliokunnan myöntämä kunniamaininta tunnustuksena ansiokkaasta verkostoitumisesta ja yhteistyöstä. Kunniakirjan vastaanotti tutkimuspalvelupäällikkö Jaana Muttonen Opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarissa Tiedekulmassa 29.11.2018.

Kiitos! Tästä on hienoa jatkaa yhteistä kehittämistyötä!
... Lue lisääNäytä vähemmän

OPEKE - Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen hankkeelle kunniamaininta:OPEKE-hankkeella myönnettiin Opettajankoulutusfoorumin työvaliokunnan myöntämä kunniamaininta tunnustuksena ansiokkaasta verkostoitumisesta ja yhteistyöstä. Kunniakirjan vastaanotti tutkimuspalvelupäällikkö Jaana Muttonen Opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarissa Tiedekulmassa 29.11.2018.Kiitos! Tästä on hienoa jatkaa yhteistä kehittämistyötä!

Ammattiopisto Lappian päälliköt ja Oamkin B2-osion vetäjät tänään Torniossa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita ja osaamisen kehittämisen mallia pohtimassa. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Ammattiopisto Lappian päälliköt ja Oamkin B2-osion vetäjät tänään Torniossa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita ja osaamisen kehittämisen mallia pohtimassa.Image attachment

Opettajankoulutusten pilottien edustajat pohtivat tänään HAMKissa toteutusten parhaita puolia, joita ovat esim.:
- henkilökohtaistaminen
- opinnollistaminen
- käytäntöön soveltaminen
- mentorointi
- osaamisen osoittaminen
- yhteisöllisyys
- työelämäyhteistyö
- aktiivinen toimijuus jne.

Voit myöhemmin lukea näistä asioista artikkeleista, joita lähdemme nyt työstämään.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Opettajankoulutusten pilottien edustajat pohtivat tänään HAMKissa toteutusten parhaita puolia, joita ovat esim.:
- henkilökohtaistaminen
- opinnollistaminen
- käytäntöön soveltaminen
- mentorointi
- osaamisen osoittaminen
- yhteisöllisyys
- työelämäyhteistyö
- aktiivinen toimijuus jne.Voit myöhemmin lukea näistä asioista artikkeleista, joita lähdemme nyt työstämään.

Tänään oli B2-pilottiryhmän yhteinen työpajapäivä, jossa oli edustus kaikista ammatillisista opettajakorkeakouluista ja Taideyliopistosta. Osa porukasta oli paikan päällä Oulussa ja osa verkossa. Työskentelymme oli niin aktiivista ja innostunutta, että valokuvien ottaminen unohtui kokonaan😊.

Kokouksessamme vieraili Skypen välityksellä Raahen koulutuskuntayhtymän johtaja Jaana Ritola, joka esitteli Koulutuskeskus Brahen osaamisen kehittämisen prosessia ja yhteistyötä OAMKin kanssa OPEKE-hankkeessa.

Keskustelimme jokaisen osatoteuttajan pilottien ajankohtaisista asioista sekä kartoitimme tekeillä olevia ja suunniteltuja julkaisuja. Päätimme yhdessä kirjoittaa osaamisen johtamisesta yhteisen artikkelin kevään 2019 aikana.

Kiitokset kaikille, oli jälleen ilo tehdä kehittämistyötä kanssanne!
... Lue lisääNäytä vähemmän

4 weeks ago

OPEKE -Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

Tänään opekorkeassa pohditaan opettajankouluttajan osaamista: hankeosaamista, oppimisen fasilitointi -osaamista ja monimuotoistuva vuorovaikutus -osaamista. Miten henkilöstöä kehitetään ja kuinka osaamiset voidaan ottaa työsuunnittelussa huomioon? Entä rekrytointi, miten osaamisvaatimukset huomiodaan kun etsitään uusia kollegoita? #strategiastatotta, yhteistyössä OPEKE -Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Image attachment

4 weeks ago

OPEKE -Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

OPEKE maailmallaTaok ja #OPEKE esillä Eapril 2018 konferenssissa. Keskustelua ammatillisten opettajien uranaikaisen osaamisen kehittämisestä Euroopassa. ... Lue lisääNäytä vähemmän

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU