Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan  ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena.

Hankkeen tiedot

HankeOPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen
Kesto1.8.2017 – 31.12.2019
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu, (koordinaattori),
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Oulun ammattikorkeakoulu,
Tampereen ammattikorkeakoulu,
Taideyliopisto
RahoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi
Budjetti2 199 000 €

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan  ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajaksi opiskeleviin.

OPEKE on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan  ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena.

OPEKE:ssa kehittämisen kohteena on opettajankoulutuksen koko jatkumo: valintaprosessi, oppiminen ja ohjaus, työelämäyhteydet sekä opettajankouluttajien osaamisen ajantasaisuuden varmistaminen. Kehittämispilottien kautta rakennetaan ammatillisten ja aikuisopettajien uranaikaisen osaamisen kehittämisen malleja sekä tuetaan opettajia ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajiksi opiskeleviin.

OPEKE viestintäkanavissa

Videot

OPEKE-hankkeen tuottamassa videosarjassa ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun opettajat, erityisopettajat ja opot kertovat omin sanoin ammatistaan ja sen muutoksista.

Kiinnostaako ammatillinen opettajuus? Ammatillinen koulutus on uudistunut ja opettajilta vaaditaan yhä enemmän kohtaamisosaamista, kykyä toimia monenlaisissa oppimisympäristöissä sekä valmiutta kehittää omaa osaamistaan.  

Koulutus on henkilökohtaistettua ja osaamisperustaista. Ammatillinen opettaja toimii oppilaitoksen ja koulun ulkopuolisen työelämän rajapinnassa ja tekee yhteistyötä yritysten kanssa. Opetus ja opetuksen suunnittelu tapahtuu nykyään usein tiimityönä. Työtapana voidaan hyödyntää esimerkiksi valmentavaa opettajuutta.

Oppijat ovat yksilöitä ja opettajuuden tulee olla yksilöä kunnioittavaa. Opettajalla tulee olla valmiuksia kohdata monenlaisia, myös kulttuurisestikin moninaisista taustoista tulevia oppijoita. Opetuksessa hyödynnetään monenlaisia oppimisympäristöjä kuten verkko-opetusta. Ammatillisen opettajan työ on monipuolista ja monipuolisuus koetaan usein mielekkääksi.

Ammatillisen opettajankoulutuksen jälkeen voit hakeutua jatkokoulutuksiin ammatilliseksi opinto-ohjaajaksi tai ammatilliseksi erityisopettajaksi. Ammatillisena opettajana voit myös toimia opettajana ammattikorkeakoulussa, mikäli sinulla on ylempi korkeakoulututkinto. Opettaja-ammatti on hieno valinta.

Videot: OPEKE-hanke, kuvaus ja editointi Petri Hänninen, videot Oulussa kuvaus Tommi Karjalainen ja videot Jyväskylässä kuvaus Jani Pyykkönen

Julkaisut

Opettajaopiskelijoiden työelämäkokemus harjoitteluoppilaitosten voimavarana

Julkaistu artikkeli: Kinnunen, H., Kolu, M. (2020). Opettajaopiskelijoiden työelämäkokemus harjoitteluoppilaitosten voimavarana. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Haettu 2.3.2021 osoitteesta: https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2020/02/04/opettajaopiskelijoiden-tyoelamakokemus-harjoitteluoppilaitosten-voimavarana/

Opettajuuden kehittyminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Julkaistu artikkeli: Kolho, P. (2020). Opettajuuden kehittyminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Haettu 2.3.2021 osoitteesta: https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2020/01/30/opettajuuden-kehittyminen-ammatillisessa-opettajankoulutuksessa/

Työelämäjakso opettajankouluttajien osaamisen kehittäjänä

Julkaistu artikkeli: Pekkarinen, V-L. (2020). Työelämäjakso opettajankouluttajien osaamisen kehittäjänä. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Haettu 2.3.2021 osoitteesta: https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2020/05/18/opettajankouluttajien-tyoelamajakso/

Ajassa uudistuvat ja kehittyvät ammatilliset opettajankoulutukset

Julkaistu loppuraportti: Raudasoja A. (Ed)., (2020). Ajassa uudistuvat ja kehittyvät ammatilliset opettajankoulutukset. , HAMKin e-julkaisuja 6/2020, Hämeen ammattikorkeakoulu. Haettu 16.12.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-829-9

“Loistavaa, kun opittavat asiat piti löytää omasta työstä”

Julkaistu artikkeli:,Susimetsä, M., Tapani, A., Lehtonen, H., Ruhalahti, S. & Brauer, S. (2020). “Loistavaa, kun opittavat asiat piti löytää omasta työstä”. HAMK Unlimited Scientific 5.6.2020. Haettu 9.6.2020 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/loistavaa-kun-opittavat-asiat-piti-loytaa-omasta-tyosta/

Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön kehittäminen työelämän näkökulmasta

Julkaistu artikkeli: Sironen, J. & Raudasoja, A. (2019). Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön kehittäminen työelämän näkökulmasta. HAMK Unlimited Journal 10.12.2019. Haettu 13.12.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammattikorkeakoulujen-tyoelamayhteistyon-kehittaminen/

Mentori opettajaopiskelijan oppimisen tilan virittäjänä

Julkaistu artikkeli: Tapani, A. & Lehtonen, H. (2019). Mentori opettajaopiskelijan oppimisen tilan virittäjänä. TAMKJournal 9.12.2019. Haettu 10.12.2019 osoitteesta http://tamkjournal.tamk.fi/mentori-opettajaopiskelijan-oppimisen-tilan-virittajana/

Ammatillisen koulutuksen opettajan osaamisvaatimukset

Julkaistu artikkeli: Raudasoja, A. & Kaitala, P. (2019). Ammatillisen koulutuksen opettajan osaamisvaatimukset. HAMK Unlimited Journal 21.11.2019. Haettu 10.12.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammatillisen-koulutuksen-opettajan-osaamisvaatimukset/

Osaamisen kehittämisen suuntia
Yhdessä tekemällä ja johtamalla osaamisen huipulle

Julkaistu kirja: Kotimäki E., Haapakoski P., Mäntykangas U. (toim.)., (2019). Osaamisen kehittämisen suuntia : yhdessä tekemällä ja johtamalla osaamisen huipulle. Oulun ammattikorkeakoulu. Haettu 10.12.2019 osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN::978-951-597-181-4

Ammatilliseksi opettajaksi

Julkaistu kirja: Kotila, H. (toim.), (2019). Ammatilliseksi opettajaksi. Haaga-Helian julkaisuja 10/2019, 30.10.2019. Haettu 8.1.2020 osoitteesta: http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/ammatilliseksi-opettajaksi/mobile.html#pid=1

Ammatillinen koulutus elää muutoksesta

Julkaistu artikkeli: Pakkala, K. & Parkkonen, V. (2019). Ammatillinen koulutus elää muutoksesta HAMK Unlimited Professional 4.10.2019. Haettu 18.10.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammatillinen-koulutus-elaa-muutoksesta/

Ammatillisen opettajuuden osaamisen kehittyminen ja täydentäminen – opettajan näkökulma

Julkaistu artikkeli: Parkkonen, V. & Nuutinen, U. (2019). Ammatillisen opettajuuden osaamisen kehittyminen ja täydentäminen – opettajan näkökulma. HAMK Unlimited Journal 3.10.2019. Haettu 18.10.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammatillisen-opettajuuden-osaamisen-kehittyminen/

Henkilökohtaistaminen opettajaopinnoissa

Julkaistu artikkeli: Hannula, H., Heinilä, H., Tenno, T., Vilppola, J. & Virkkula, E. (2019). Henkilökohtaistaminen opettajaopinnoissa. HAMK Unlimited Journal 5.9.2019. Haettu 8.10.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/henkilokohtaistaminen-opettajaopinnoissa

Kone- ja tuotantotekniikan ammatillisten opettajien uranaikaisen osaamisen kehittäminen

Julkaistu artikkeli: Rökman, R. & Raudasoja, A. (2019). Kone- ja tuotantotekniikan ammatillisten opettajien uranaikaisen osaamisen kehittäminen. HAMK Unlimited Journal 31.5.2019. Haettu 24.6.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/uranaikaisen-osaamisen-kehittaminen

Ammatillinen opettajankoulutus osaamisen viitekehyksen valossa

Julkaistu artikkeli: Mahlamäki-Kultanen, S., Happo, I. & Perunka, S. (2019). Ammatillinen opettajankoulutus osaamisen viitekehyksen valossa. UAS Journal 1/2019. Julkaistu 12.3.2019. Haettu 13.3.2019 https://bit.ly/2F835tH.

Opetusharjoittelu eri ammattikorkeakoulujen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Julkaistu artikkeli: Rönkkönen, K., Hannula, H., Vainio, V., Heinilä, H., Vilppola, J., Lehtonen, H., Virkkula, E., Tenno, T., Hannula, K. & Langén, A. (2019). Opetusharjoittelu eri ammattikorkeakoulujen ammatillisessa opettajankoulutuksessa. HAMK Unlimited Journal 26.2.2019. Haettu 27.2.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/opetusharjoittelu-eri-ammattikorkeakoulujen-ammatillisessa-opettajankoulutuksessa/

Ammatillisten opettajien osaamisen kehittäminen

Julkaistu artikkeli: Engblom-Pelkkala, K. & Joensuu, M. (2019). Ammatillisten opettajien osaamisen kehittäminen – nykytilan kartoitusta ja tulevaisuuden ennakointia strategisella SWOT-analyysillä. TAMK Journal 19.2.2019. Haettu 21.2.2019 osoitteesta https://bit.ly/2Nge3jn.

Kuka haluaa ammatilliseksi opettajaksi?

Julkaistu artikkeli: Grönberg, E. & Jouhiaho, K. (2019). Kuka haluaa ammatilliseksi opettajaksi? HAMK Unlimited Professional 12.2.2019. Haettu 13.2.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/kuka-haluaa-ammatilliseksi-opettajaksi

Opettajatarve ennakointimalleissa ja ammatillinen opettajankoulutus

Julkaistu artikkeli: Grönberg, E. & Jouhiaho, K. (2019). Opettajatarve ennakointimalleissa ja ammatillinen opettajankoulutus. HAMK Unlimited Professional 11.2.2019. Haettu 12.2.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/opettajatarve-ennakointimalleissa

Musiikkiopiston opettajan osaamispositiot

Julkaistu artikkeli: Raudasoja, I.-M. (2019). Musiikkiopiston opettajan osaamispositiot. HAMK Unlimited Journal 30.1.2019. Haettu 30.1.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/musiikkiopiston-opettajan-osaamispositiot

Opettajana moninaisessa ja kehittyvässä musiikkimaailmassa

Julkaistu artikkeli: Raudasoja, I.-M. & Raudasoja, A. (2019). Opettajana moninaisessa ja kehittyvässä musiikkimaailmassa. HAMK Unlimited Journal 18.1.2019. Haettu [22.1.2019] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/opettajana-musiikkimaailmassa

Ammatillisen opettajan digiosaamisen asialla

Julkaistu artikkeli: Ruhalahti, S., Susimetsä, M., Hannula, H. & Hakala, K. (2019). Ammatillisen opettajan digiosaamisen asialla. HAMK Unlimited Professional 10.1.2019. Haettu osoitteesta 17.1.2019 https://bit.ly/2ObCuyO.

Ammatillisen opettajankouluttajan osaamisen kehittäminen 

Julkaistu artikkeli Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 4/2018: Raudasoja, A., & Joki-Pesola, O. (2018). Ammatillisen opettajankouluttajan osaamisen kehittäminen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(4), 96–105.

Kehittämisosiot

OPEKE-hanke koostuu viidestä kehittämisosioita, joihin kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut osallistuvat. Jokainen ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa yhden kehittämisosion koordinaatiosta. Ammatillisen opettajakorkeakoulujen lisäksi Taideyliopisto osallistuu kehittämisosioon B2. Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit.

Kehittämistoimenpiteet kohdistuvat ammatillisen opettajankoulutuksen eri toteutusmuotoihin: opettajankoulutus, opinto-ohjaajankoulutus, erityisopettajankoulutus sekä opetusalan täydennyskoulutus. Jälkimmäisen osalta kehittämistyö ulottuu myös yliopistojen opettajankoulutukseen.

Kehittämisosion tavoitteena tunnistaa tulevaisuuden ammatillisen opettajan, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan työn erityisluonne ja opettajalta odotettavat osaamiset suhteessa opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa luotuun osaamiskuvaukseen. Osiossa on keskeisellä sijalla kehittää osuvat opiskelijavalinta- ja uraohjausprosessit opettajankoulutuksiin sekä kehittää mekanismi, jossa ammatilliset opettajakorkeakoulut yhteistyössä ennakoivat opettaja- ja osaamistarpeita.

Kohderyhmänä ovat ammatilliset opettajankouluttajat, erityisopettajankouluttajat ja opinto-ohjaajankouluttajat, oppilaitokset, opettajaksi hakeutuvat ja opiskelevat, muu työelämä ja sidosryhmät.

Tuoretta tietoa motivaatiokyselystä: Miksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen tai opinto-ohjaajankoulutukseen? Motivaatiokyselyn tulokset

Kehittämisosion tavoitteena on luoda ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen ja opinto-ohjaajankoulutukseen opetussuunnitelmiin valtakunnallisia strategisen tason linjauksia sekä osaamisperusteisia laatustandardeja sekä luoda parempia käytänteitä ops-prosessien jatkuvaksi kehittämiseksi. Yhteisellä työskentelyllä varmistetaan, että ammatillinen opettajankoulutus vastaa jatkossakin koulutuksen järjestäjien ja kansainvälistyvän työelämän muuttuvia tarpeita.

Kohderyhmänä ovat ammatilliset opettajankouluttajat, erityisopettajankouluttajat ja opinto-ohjaajankouluttajat yhteistyössä oppilaitosten, opettajaopiskelijoiden, alumnien ja muun työelämän kanssa.

Mikä yhdistää ammatillisten opettajankoulutusten opetussuunnitelmia? Analyysi

Ammatillinen opettajankoulutus nyt ja tulevaisuudessa

Kehittämisosion tavoitteena on luoda malli opettajankouluttajan osaamisen kehittämiseen. Mallin avulla voidaan jatkossa varmistaa opettajankouluttajan työelämälähtöinen, ajantasainen ja ennakointitietoa hyödyntävä osaaminen. Tämän saavuttamiseksi kartoitetaan opettajankouluttajien tulevaisuuden osaamistarpeita, luodaan toimintamalli osaamistarpeiden päivittämiseen ja ennakointiin sekä vahvistetaan opettajankouluttajien työelämäosaamisen pedagogiikkaa.

Kohderyhmänä on opettajankoulutuksen henkilöstö, erityisesti opettajankouluttajat.

Kehittämisosiossa A3 Opettajankouluttajan osaaminen tuotetut opettajankouluttajan osaamiskuvaukset ja osiossa rakennettu opettajankouluttajan osaamisen kehittämisen malli: Opettajankouluttajan osaaminen ja osaamisen kehittämisen malli

Kehittämisosion tavoitteena on uudistaa opettajankoulutuksen toteutustapoja:

 • kehittämällä opetusharjoittelua ja ohjauksen käytänteitä yhteisöllisen ja uudistavan oppimisen suuntaan yhdessä opettajankouluttajien, koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden kanssa
 • kehittämällä harjoitteluohjaajien tietoisuutta omasta ohjausorientaatiostaan sekä opettajankoulutuksen käytänteiden ja arvioinnin osaamista
 • vahvistamalla opettajankouluttajien työelämäosaamista ja sen pedagogiikkaa
 • tukemalla opettajaopiskelijoiden induktiovaihetta ja työllistymistä.

Kohderyhmänä on opettajaopiskelijat, opettajankouluttajat, koulutuksen järjestäjät (ammatillinen koulutus ja ammatillinen korkea-aste) sekä työ- ja elinkeinoelämä.

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa toteutetaan lukuvuonna 2018-2019 pilotteja: Pilottiryhmät ja toteutustavat

Kehittämisosion tavoitteena on kehittää opettajien, oppilaitosten ja opettajankoulutuksen valmuksia ja malleja opettajien koko työuran aikaisen osaamisen tueksi. Tässä sidosryhmien kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettavassa osiossa arvioidaan ja kehitetään keinoja opettajan työuran aikaisen osaamisen varmistamiseen sekä tarjotaan menetelmiä osaamisen johtamisen tueksi.

Kohderyhmänä on opetus- ja ohjaushenkilöstö ammatillisella toisella asteella, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä oppilaitoksen johto.

Kehittämisosioon osallistuu ammatillisten opettajakorkeakoulujen lisäksi Taideyliopisto.

Ajankohtaista

Ajassa uudistuvat ja kehittyvät ammatilliset opettajankoulutukset

Julkaistu loppuraportti: Raudasoja A. (Ed)., (2020). Ajassa uudistuvat ja kehittyvät ammatilliset opettajankoulutukset. , HAMKin e-julkaisuja 6/2020, Hämeen ammattikorkeakoulu. Haettu 16.12.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-829-9

Ammatillinen opettajankoulutus nyt ja tulevaisuudessa

A2. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen OPS-prosessien uudistaminen  -kehittämisryhmän tuotos: https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2020/09/Ammatillinen-opettajankoulutus-nyt-ja-tulevaisuudessa.pdf

“Loistavaa, kun opittavat asiat piti löytää omasta työstä”

Julkaistu artikkeli: Susimetsä, M., Tapani, A., Lehtonen, H., Ruhalahti, S. & Brauer, S. (2020). “Loistavaa, kun opittavat asiat piti löytää omasta työstä”. HAMK Unlimited Scientific 5.6.2020. Haettu 9.6.2020 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/loistavaa-kun-opittavat-asiat-piti-loytaa-omasta-tyosta/

HAMK Unlimited Professional Podcast-sarja dialogisuudesta

Julkaistu podcast-sarja: Aarnio, H., Ruhalahti, S., Michelsson, R. & Mäki-Hakola, H. (2020). HAMK Unlimited Professional (2020). Haettu 22.4.2020 osoitteista:

Dialogi oppijayhteisössä Podcast, jakso 8, osa 1
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020041416506 

Dialogiosaamisen osataidot. Podcast, jakso 8, osa 2
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020041416507 

Dialogiosaaminen ja tulevaisuustaidot. Podcast, jakso 8, osa 3
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020041416508

Opettajaopiskelijoiden työelämäkokemus harjoitteluoppilaitosten voimavarana

Julkaistu artikkeli: Kinnunen, H. & Kolu, M. (2020). Opettajaopiskelijoiden työelämäkokemus harjoitteluoppilaitosten voimavarana. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo 4.2.2020. Haettu 5.2.2020 osoitteesta https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2020/02/04/opettajaopiskelijoiden-tyoelamakokemus-harjoitteluoppilaitosten-voimavarana/

Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön kehittäminen työelämän näkökulmasta

Julkaistu artikkeli: Sironen, J. & Raudasoja, A. (2019). Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön kehittäminen työelämän näkökulmasta. HAMK Unlimited Journal 10.12.2019. Haettu 13.12.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammattikorkeakoulujen-tyoelamayhteistyon-kehittaminen/

Osaamispuheen kielipeliä

Julkaistu artikkeli: Mäki, K. & Siirilä, J. (2019). Osaamispuheen kielipeliä. Haaga-Helia e-signals. Haettu 13.12.2019 osoitteesta https://esignals.haaga-helia.fi/2019/12/04/osaamispuheen-kielipelia/

Mentori opettajaopiskelijan oppimisen tilan virittäjänä

Julkaistu artikkeli: Tapani, A. & Lehtonen, H. (2019). Mentori opettajaopiskelijan oppimisen tilan virittäjänä. TAMKJournal 9.12.2019. Haettu 10.12.2019 osoitteesta http://tamkjournal.tamk.fi/mentori-opettajaopiskelijan-oppimisen-tilan-virittajana/

Ammatillisen koulutuksen opettajan osaamisvaatimukset

Julkaistu artikkeli: Raudasoja, A. & Kaitala, P. (2019). Ammatillisen koulutuksen opettajan osaamisvaatimukset. HAMK Unlimited Journal 21.11.2019. Haettu 10.12.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammatillisen-koulutuksen-opettajan-osaamisvaatimukset/

Osaamisen kehittämisen suuntia:
Yhdessä tekemällä ja johtamalla osaamisen huipulle

Julkaistu kirja: Kotimäki E., Haapakoski P., Mäntykangas U. (toim.)., (2019). Osaamisen kehittämisen suuntia : yhdessä tekemällä ja johtamalla osaamisen huipulle. Oulun ammattikorkeakoulu. Haettu 10.12.2019 osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN::978-951-597-181-4

Ammatilliseksi opettajaksi

Julkaistu kirja: Kotila, H. (toim.), (2019). Ammatilliseksi opettajaksi. Haaga-Helian julkaisuja 10/2019, 30.10.2019.

OPEKE-hankkeen loppuseminaari

Hankkeen loppuseminaari järjestetään 4.11.2019 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, Hämeen ammattikorkeakoululla. Päivän ohjelma ja ilmoittautumislinkki: https://www.hamk.fi/opeke-loppuseminaari-ja-aokk-yhteistyopaiva/

Ammatillinen koulutus elää muutoksesta

Julkaistu artikkeli: Pakkala, K. & Parkkonen, V. (2019). Ammatillinen koulutus elää muutoksesta HAMK Unlimited Professional 4.10.2019. Haettu 18.10.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammatillinen-koulutus-elaa-muutoksesta/

Ammatillisen opettajuuden osaamisen kehittyminen ja täydentäminen – opettajan näkökulma

Julkaistu artikkeli: Parkkonen, V. & Nuutinen, U. (2019). Ammatillisen opettajuuden osaamisen kehittyminen ja täydentäminen – opettajan näkökulma. HAMK Unlimited Journal 3.10.2019. Haettu 18.10.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammatillisen-opettajuuden-osaamisen-kehittyminen/

Henkilökohtaistaminen opettajaopinnoissa

Julkaistu artikkeli: Hannula, H., Heinilä, H., Tenno, T., Vilppola, J. & Virkkula, E. (2019). Henkilökohtaistaminen opettajaopinnoissa. HAMK Unlimited Journal 5.9.2019. Haettu 8.10.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/henkilokohtaistaminen-opettajaopinnoissa

Kone- ja tuotantotekniikan ammatillisten opettajien uranaikaisen osaamisen kehittäminen

Julkaistu artikkeli: Rökman, R. & Raudasoja, A. (2019). Kone- ja tuotantotekniikan ammatillisten opettajien uranaikaisen osaamisen kehittäminen. HAMK Unlimited Journal 31.5.2019. Haettu 24.6.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/uranaikaisen-osaamisen-kehittaminen

Asiantuntija, mahdollistaja, ohjaaja, monitaituri – riittääkö ammatillisella opettajankouluttajalla eväitä kaikkeen?

Julkaistu artikkeli: Siirilä, J., Tapani, A., Lahtinen, J. (2019) Asiantuntija, mahdollistaja, ohjaaja, monitaituri – riittääkö ammatillisella opettajankouluttajalla eväitä kaikkeen? Haaga-Helia e-signals 29.5.2019, Haettu 24.6.2019 osoitteesta https://esignals.haaga-helia.fi/2019/05/29/asiantuntija-mahdollistaja-ohjaaja-monitaituri-riittaako-ammatillisella-opettajankouluttajalla-evaita-kaikkeen/

Suomalainen koulutus 2030 – elinkeinoelämän tulevaisuudenvisio

Millainen koulutus palvelee suomalaista elinkeinoelämää parhaiten tulevaisuudessa? Julkastu artikkeli: Bergström, H. (2019) Suomalainen koulutus 2030 – elinkeinoelämän tulevaisuudenvisio. Haaga-Helia e-signals 30.4.2019. Haettu 24.6.2019 osoitteesta https://esignals.haaga-helia.fi/2019/04/30/suomalainen-koulutus-2030-elinkeinoelaman-tulevaisuudenvisio/

Miten koulutusjärjestelmämme reagoi työelämän nopeisiin muutoksiin?

Julkaistu artikkeli: Bergström, H. (2019). Miten koulutusjärjestelmämme reagoi työelämän nopeisiin muutoksiin? Haaga-Helia e-signals 26.4.2019. Haettu 24.6.2019 osoitteesta https://esignals.haaga-helia.fi/2019/04/26/miten-koulutusjarjestelmamme-reagoi-tyoelaman-nopeisiin-muutoksiin/

Kampusratkaisut Suomessa

Julkaistu artikkeli: Bergström, H. (2019). Kampusratkaisut Suomessa. Haaga-Helia e-signals 23.4.2019. Haettu 24.6.2019 osoitteesta https://esignals.haaga-helia.fi/2019/04/23/kampusratkaisut-suomessa/

Työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa

Julkaistu artikkeli: Bergström, H. (2019). Työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa. Haaga-Helia e-signals 18.4.2019. Haettu 24.6.2019 osoitteesta https://esignals.haaga-helia.fi/2019/04/18/tyoelamayhteistyo-ammatillisessa-koulutuksessa/

Vaatimukset opettajan osaamisen kehittämisestä – johdon näkemys

Miten opettaja kokee vaatimukset osaamisen kehittämisestä? Mitä asiasta ajattelevat ammatillisen koulutuksen johtajat? Julkaistu artikkeli: Bergström, H. (2019). Vaatimukset opettajan osaamisen kehittämisestä – johdon näkemys. Haaga-Helia e-signals 9.4.2019. Haettu 15.4.2019 osoitteesta https://esignals.haaga-helia.fi/2019/04/09/vaatimukset-opettajan-osaamisen-kehittamisesta-johdon-nakemys/.  Kolmas kirjoitus yhdeksän blogitekstin sarjasta.

Miten opettajien osaamista kehitetään?

Julkaistu artikkeli: Bergström, H. (2019). Miten opettajien osaamista kehitetään? Haaga-Helia e-signals 5.4.2019. Haettu 15.4.2019 osoitteesta https://esignals.haaga-helia.fi/2019/04/05/miten-opettajien-osaamista-kehitetaan/. Toinen kirjoitus yhdeksän blogitekstin sarjasta.

International Assembly 27.9.2019

OPEKE on mukana TerOpe-hankkeen kansainvälisessä International Assembly in Helsinki, Capital of Finland – Social and Health Care Educators´ Competence in today Global World – seminaarissa 27.9.2019. Ohjelma: https://teropehanke.files.wordpress.com/2019/02/international-assembly-27.9.2019-helsinki.pdf

Miksi opettajien osaamista pitää kehittää?

Miksi ammatillisen opettajan osaamista pitää kehittää? Mitä asiasta ajattelevat ammatillisen koulutuksen johtajat? Julkaistu artikkeli:
Bergström, H. (2019). Miksi opettajien osaamista pitää kehittää? Haaga-Helia e-signals 28.3.2019. Haettu 29.3.2019 osoitteesta https://esignals.haaga-helia.fi/2019/03/28/miksi-opettajien-osaamista-pitaa-kehittaa. Kirjoitus käynnistää yhdeksän blogitekstin sarjan.

Ammatillinen opettajankoulutus osaamisen viitekehyksen valossa

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmat on laadittu kansallisen tutkintojen asetuksen 120/2017 kuvaaman viitekehyksen tason 7 mukaan, vaikka ammatillinen opettajankoulutus ei vielä ole osa lainsäädännöllistä tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehystä. Opetussuunnitelmia kehitetään yhteistyössä työelämän ja kumppanioppilaitostensa kanssa opetusalaa koskevien ennakointien ja tutkimusten sekä opiskelijapalautteiden ohjaamina. Nykyiset osaamiskuvaukset heijastavat ammatillisen opettajan työn kasvanutta vaativuutta. Julkaistu artikkeli: Mahlamäki-Kultanen, S., Happo, I. & Perunka, S. (2019). Ammatillinen opettajankoulutus osaamisen viitekehyksen valossa. UAS Journal 1/2019. Julkaistu 12.3.2019. Haettu 13.3.2019 https://bit.ly/2F835tH.

Opetusharjoittelu eri ammattikorkeakoulujen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Artikkelissa esitellään ammatillisten opettajakorkeakoulujen nykyisiä opetusharjoittelukäytänteitä ja tunnistetaan niistä yhdistäviä tekijöitä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä opetusharjoittelun kehittämiseksi vastaamaan entistä paremmin ammatilliseksi opettajaksi valmistuvan opettajan tarpeita. Julkaistu artikkeli:
Rönkkönen, K., Hannula, H., Vainio, V., Heinilä, H., Vilppola, J., Lehtonen, H., Virkkula, E., Tenno, T., Hannula, K. & Langén, A. (2019). Opetusharjoittelu eri ammattikorkeakoulujen ammatillisessa opettajankoulutuksessa. HAMK Unlimited Journal 26.2.2019. Haettu 27.2.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/opetusharjoittelu-eri-ammattikorkeakoulujen-ammatillisessa-opettajankoulutuksessa/

♦ Ammatillisten opettajien osaamisen kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa opettajien osaamista ja edellyttää uranaikaista osaamisen kehittämistä.  Julkaistu artikkeli:
Engblom-Pelkkala, K. & Joensuu, M. (2019). Ammatillisten opettajien osaamisen kehittäminen – nykytilan kartoitusta ja tulevaisuuden ennakointia strategisella SWOT-analyysillä. TAMK Journal 19.2.2019. Haettu 21.2.2019 osoitteesta https://bit.ly/2Nge3jn.

♦ Ammatillisten opettajien koulutukset tasolle 7

Tutkintojen viitekehyksen tavoitteena on lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Julkaistu 18.2.2019 uusi postaus OPEKE – Hyvät käytänteet -blogissa, jossa tarkastellaan asiaa ammatillisten opettajankoulutusten näkökulmasta: https://blog.hamk.fi/opeke/ammopettajien-koulutukset-tasolle-7/

♦ Kuka haluaa ammatilliseksi opettajaksi?

Millainen on tyypillinen ammatillisen opettajankoulutuksen hakija? Miksi hän haluaa opettajankoulutukseen? Entä miten opettajakorkeakoulut voivat ennakoida tulevaisuuden opettajatarvetta? Julkaistu 12.2.2019 artikkeli:
Grönberg, E. & Jouhiaho, K. (2019). Kuka haluaa ammatilliseksi opettajaksi? HAMK Unlimited Professional 12.2.2019. Haettu 13.2.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/kuka-haluaa-ammatilliseksi-opettajaksi

♦ Opettajatarve ennakointimalleissa ja ammatillinen opettajankoulutus

Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut viime vuosina rahoitusleikkauksia ja opettajia on irtisanottu. Ikäluokkien pieneminen aiheuttaa myös paineita pienentää opettajankoulutusvolyymia. Opettajatarpeen ennakointia tarvitaan, mutta mitkä asiat vaikuttavat ennakointiin? Julkaistu uusi artikkeli:
Grönberg, E. & Jouhiaho, K. (2019). Opettajatarve ennakointimalleissa ja ammatillinen opettajankoulutus. HAMK Unlimited Professional 11.2.2019. Haettu 12.2.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/opettajatarve-ennakointimalleissa

♦ Åpopäivät -Silta tulevaisuuteen 7.-9.2.2019

Olimme mukana ohjausalan ammattilaisten vuosittaisessa koulutustapahtumassa Turussa. Valtakunnallisten opopäivien teemana oli tulevaisuusohjaus. Tapahtumaan osallistui yli 600 osallistujaa. https://opopaivat2019.fi/

♦ Musiikkiopiston opettajan osaamispositiot

Julkaistu uusi artikkeli:
Raudasoja, I.-M. (2019). Musiikkiopiston opettajan osaamispositiot. HAMK Unlimited Journal 30.1.2019. Haettu 30.1.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/musiikkiopiston-opettajan-osaamispositiot

♦ Opettajana moninaisessa ja kehittyvässä musiikkimaailmassa

Uusi artikkeli julkaistu:
Raudasoja, I.-M. & Raudasoja, A. (2019). Opettajana moninaisessa ja kehittyvässä musiikkimaailmassa. HAMK Unlimited Journal 18.1.2019. Haettu [22.1.2019] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/opettajana-musiikkimaailmassa

♦ Kiihkotta koulutuksesta -seminaari 17.1.2019

OPEKE järjesti yhdessä Oppijan oikeus – Opettajan taito – hankkeen kanssa Kiihkotta koulutuksesta -seminaarin 17.1.2019 Hämeenlinnassa. Valtakunnallinen seminaari kokosi yhteen ammatillisen koulutuksen ja lukion kehittämisestä kiinnostuneet opetusalan ammattilaiset ja koulutuspoliittiset vaikuttajat. https://www.hamk.fi/kiihkotta-koulutuksesta-seminaari/

♦ Mistä tiesit tänne tulla – Ammatillisten opettajaopiskelijoiden kokemuksia hakeutumisvaiheesta

Julkaistu 15.1.2019 uusi postaus OPEKE – Hyvät käytänteet -blogissa: https://blog.hamk.fi/opeke/mistas-tiesit-tanne-tulla/

♦ Ammatillisen opettajan digiosaamisen asialla

Digitaalisuuden edistäminen on yksi ammatillisen opettajankoulutuksen kärkiteemoja. HAMK ammatillisessa opettajankoulutuksessa sitä edistää digitaalisten työkalujen hyödyntämisen sipulimainen rakenne. OPEKE-hankkeen neljässä pilottiryhmässä yhteiskehittämisen otteella otetaan haltuun osaamista niin digipedagogisen kuin -teknisen osaamisen näkökulmista. Julkaistu artikkeli: Ruhalahti, S., Susimetsä, M., Hannula, H. & Hakala, K. (2019). Ammatillisen opettajan digiosaamisen asialla. HAMK Unlimited Professional 10.1.2019. Haettu osoitteesta 17.1.2019 https://bit.ly/2ObCuyO.

♦ Toimintavuoden 2018 helmet

OPEKEn vuosi 2018 oli työntäyteinen. Ajankohtaiskatsaus vuoteen on luettavissa OPEKEn Hyvät käytänteet -blogista. Julkaistu 19.12.2018: https://blog.hamk.fi/opeke/mita-saimmekaan-aikaan/

♦ Ammatillisen opettajankouluttajan osaamisen kehittäminen 

Julkaistu uusi artikkeli Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 4/2018: Raudasoja, A., & Joki-Pesola, O. (2018). Ammatillisen opettajankouluttajan osaamisen kehittäminen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(4), 96–105.

♦ Ammatillisen koulutuksen seminaari 13.-14.11.2018

OKM järjesti yhteistyössä Saimaan ammattiopiston, OPH:n sekä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n kanssa ammatillisen koulutuksen ajankohtaisseminaarin Lappeenrannassa. Seminaarissa käsiteltiin ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta, muutostrendejä sekä vetovoimaa. OPEKE oli yhdessä Oppijan oikeus -hankkeen kanssa mukana ammattitorilla. Seminaariin osallistui yli 350 osallistujaa. http://www.edusampo.fi/tietoa_samposta/tulevat_tapahtumat/ammatillisen_koulutuksen_seminaari_2018

♦ Osaava opettajankouluttaja 

Uusi postaus OPEKEn hyvät käytänteet -blogissa. Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen. Mitä osaamista oppimisen fasilitointi, hankeosaaminen ja monimuotoistuva vuorovaikutus edellyttävät opettajankouluttajalta. Julkaistu 25.10.2018 https://blog.hamk.fi/opeke/osaava-opettajankouluttaja/

♦ Ammatillisia opettajia Pohjois-Suomen ja Lapin tarpeisiin

Julkaistu artikkeli: Happo, I. & Perunka, S. (2018). Ammatillisia opettajia Pohjois-Suomen ja Lapin tarpeisiin. OAMKin blogit 4.5.2018. Haettu 31.8.2018 https://bit.ly/2tC26eU

♦ Uutiskirje 2 (julkaistu 5/2018)

Kesän saapuessa on opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden, myös OPEKEn, välitilinpäätöksen aika. Hedelmiä kuluneen lukuvuoden varrelta voi lukea mm. Hyvät käytänteet -blogista https://blog.hamk.fi/opeke/

♦ VET International Conference, Stockolm 8.-9.5.2017

Conference abstract:
Mahlamäki-Kultanen, S., Muttonen, J. & Lavonen, J. The Teacher Education Forum and the OPEKE project: Developing vocational and professional teacher education in Finland.

Julkaisut

Opettajaopiskelijoiden työelämäkokemus harjoitteluoppilaitosten voimavarana

Julkaistu artikkeli: Kinnunen, H., Kolu, M. (2020). Opettajaopiskelijoiden työelämäkokemus harjoitteluoppilaitosten voimavarana. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Haettu 2.3.2021 osoitteesta: https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2020/02/04/opettajaopiskelijoiden-tyoelamakokemus-harjoitteluoppilaitosten-voimavarana/

Opettajuuden kehittyminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Julkaistu artikkeli: Kolho, P. (2020). Opettajuuden kehittyminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Haettu 2.3.2021 osoitteesta: https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2020/01/30/opettajuuden-kehittyminen-ammatillisessa-opettajankoulutuksessa/

Työelämäjakso opettajankouluttajien osaamisen kehittäjänä

Julkaistu artikkeli: Pekkarinen, V-L. (2020). Työelämäjakso opettajankouluttajien osaamisen kehittäjänä. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Haettu 2.3.2021 osoitteesta: https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2020/05/18/opettajankouluttajien-tyoelamajakso/

Ajassa uudistuvat ja kehittyvät ammatilliset opettajankoulutukset

Julkaistu loppuraportti: Raudasoja A. (Ed)., (2020). Ajassa uudistuvat ja kehittyvät ammatilliset opettajankoulutukset. , HAMKin e-julkaisuja 6/2020, Hämeen ammattikorkeakoulu. Haettu 16.12.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-829-9

“Loistavaa, kun opittavat asiat piti löytää omasta työstä”

Julkaistu artikkeli:,Susimetsä, M., Tapani, A., Lehtonen, H., Ruhalahti, S. & Brauer, S. (2020). “Loistavaa, kun opittavat asiat piti löytää omasta työstä”. HAMK Unlimited Scientific 5.6.2020. Haettu 9.6.2020 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/loistavaa-kun-opittavat-asiat-piti-loytaa-omasta-tyosta/

Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön kehittäminen työelämän näkökulmasta

Julkaistu artikkeli: Sironen, J. & Raudasoja, A. (2019). Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön kehittäminen työelämän näkökulmasta. HAMK Unlimited Journal 10.12.2019. Haettu 13.12.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammattikorkeakoulujen-tyoelamayhteistyon-kehittaminen/

Mentori opettajaopiskelijan oppimisen tilan virittäjänä

Julkaistu artikkeli: Tapani, A. & Lehtonen, H. (2019). Mentori opettajaopiskelijan oppimisen tilan virittäjänä. TAMKJournal 9.12.2019. Haettu 10.12.2019 osoitteesta http://tamkjournal.tamk.fi/mentori-opettajaopiskelijan-oppimisen-tilan-virittajana/

Ammatillisen koulutuksen opettajan osaamisvaatimukset

Julkaistu artikkeli: Raudasoja, A. & Kaitala, P. (2019). Ammatillisen koulutuksen opettajan osaamisvaatimukset. HAMK Unlimited Journal 21.11.2019. Haettu 10.12.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammatillisen-koulutuksen-opettajan-osaamisvaatimukset/

Osaamisen kehittämisen suuntia
Yhdessä tekemällä ja johtamalla osaamisen huipulle

Julkaistu kirja: Kotimäki E., Haapakoski P., Mäntykangas U. (toim.)., (2019). Osaamisen kehittämisen suuntia : yhdessä tekemällä ja johtamalla osaamisen huipulle. Oulun ammattikorkeakoulu. Haettu 10.12.2019 osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN::978-951-597-181-4

Ammatilliseksi opettajaksi

Julkaistu kirja: Kotila, H. (toim.), (2019). Ammatilliseksi opettajaksi. Haaga-Helian julkaisuja 10/2019, 30.10.2019. Haettu 8.1.2020 osoitteesta: http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/ammatilliseksi-opettajaksi/mobile.html#pid=1

Ammatillinen koulutus elää muutoksesta

Julkaistu artikkeli: Pakkala, K. & Parkkonen, V. (2019). Ammatillinen koulutus elää muutoksesta HAMK Unlimited Professional 4.10.2019. Haettu 18.10.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammatillinen-koulutus-elaa-muutoksesta/

Ammatillisen opettajuuden osaamisen kehittyminen ja täydentäminen – opettajan näkökulma

Julkaistu artikkeli: Parkkonen, V. & Nuutinen, U. (2019). Ammatillisen opettajuuden osaamisen kehittyminen ja täydentäminen – opettajan näkökulma. HAMK Unlimited Journal 3.10.2019. Haettu 18.10.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/ammatillisen-opettajuuden-osaamisen-kehittyminen/

Henkilökohtaistaminen opettajaopinnoissa

Julkaistu artikkeli: Hannula, H., Heinilä, H., Tenno, T., Vilppola, J. & Virkkula, E. (2019). Henkilökohtaistaminen opettajaopinnoissa. HAMK Unlimited Journal 5.9.2019. Haettu 8.10.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/henkilokohtaistaminen-opettajaopinnoissa

Kone- ja tuotantotekniikan ammatillisten opettajien uranaikaisen osaamisen kehittäminen

Julkaistu artikkeli: Rökman, R. & Raudasoja, A. (2019). Kone- ja tuotantotekniikan ammatillisten opettajien uranaikaisen osaamisen kehittäminen. HAMK Unlimited Journal 31.5.2019. Haettu 24.6.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/uranaikaisen-osaamisen-kehittaminen

Ammatillinen opettajankoulutus osaamisen viitekehyksen valossa

Julkaistu artikkeli: Mahlamäki-Kultanen, S., Happo, I. & Perunka, S. (2019). Ammatillinen opettajankoulutus osaamisen viitekehyksen valossa. UAS Journal 1/2019. Julkaistu 12.3.2019. Haettu 13.3.2019 https://bit.ly/2F835tH.

Opetusharjoittelu eri ammattikorkeakoulujen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Julkaistu artikkeli: Rönkkönen, K., Hannula, H., Vainio, V., Heinilä, H., Vilppola, J., Lehtonen, H., Virkkula, E., Tenno, T., Hannula, K. & Langén, A. (2019). Opetusharjoittelu eri ammattikorkeakoulujen ammatillisessa opettajankoulutuksessa. HAMK Unlimited Journal 26.2.2019. Haettu 27.2.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/opetusharjoittelu-eri-ammattikorkeakoulujen-ammatillisessa-opettajankoulutuksessa/

Ammatillisten opettajien osaamisen kehittäminen

Julkaistu artikkeli: Engblom-Pelkkala, K. & Joensuu, M. (2019). Ammatillisten opettajien osaamisen kehittäminen – nykytilan kartoitusta ja tulevaisuuden ennakointia strategisella SWOT-analyysillä. TAMK Journal 19.2.2019. Haettu 21.2.2019 osoitteesta https://bit.ly/2Nge3jn.

Kuka haluaa ammatilliseksi opettajaksi?

Julkaistu artikkeli: Grönberg, E. & Jouhiaho, K. (2019). Kuka haluaa ammatilliseksi opettajaksi? HAMK Unlimited Professional 12.2.2019. Haettu 13.2.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/kuka-haluaa-ammatilliseksi-opettajaksi

Opettajatarve ennakointimalleissa ja ammatillinen opettajankoulutus

Julkaistu artikkeli: Grönberg, E. & Jouhiaho, K. (2019). Opettajatarve ennakointimalleissa ja ammatillinen opettajankoulutus. HAMK Unlimited Professional 11.2.2019. Haettu 12.2.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/opettajatarve-ennakointimalleissa

Musiikkiopiston opettajan osaamispositiot

Julkaistu artikkeli: Raudasoja, I.-M. (2019). Musiikkiopiston opettajan osaamispositiot. HAMK Unlimited Journal 30.1.2019. Haettu 30.1.2019 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/musiikkiopiston-opettajan-osaamispositiot

Opettajana moninaisessa ja kehittyvässä musiikkimaailmassa

Julkaistu artikkeli: Raudasoja, I.-M. & Raudasoja, A. (2019). Opettajana moninaisessa ja kehittyvässä musiikkimaailmassa. HAMK Unlimited Journal 18.1.2019. Haettu [22.1.2019] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/opettajana-musiikkimaailmassa

Ammatillisen opettajan digiosaamisen asialla

Julkaistu artikkeli: Ruhalahti, S., Susimetsä, M., Hannula, H. & Hakala, K. (2019). Ammatillisen opettajan digiosaamisen asialla. HAMK Unlimited Professional 10.1.2019. Haettu osoitteesta 17.1.2019 https://bit.ly/2ObCuyO.

Ammatillisen opettajankouluttajan osaamisen kehittäminen 

Julkaistu artikkeli Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 4/2018: Raudasoja, A., & Joki-Pesola, O. (2018). Ammatillisen opettajankouluttajan osaamisen kehittäminen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(4), 96–105.

Ohjausryhmä

 • Hanna Alaniska, lehtori, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Jatta Herranen, pedagoginen johtaja, Riveria
 • Turo Kilpeläinen, rehtori, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Veli-Matti Lamppu, toimitusjohtaja, AMKE ry.
 • Petri Lempinen, toiminnanjohtaja, Arene ry.
 • Hannele Louhelainen, erityisasiantuntija, OAJ (puheenjohtaja)
 • Seija Mahlamäki-Kultanen, yksikön johtaja, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Martti Majuri, tutkimusyksikön johtaja, HAMK Edu -tutkimusyksikkö
 • Anni Miettunen, johtaja, ammatillinen koulutus, Opetushallitus
 • Kari Mikkelä, vastaava tuottaja, Urban Miller
 • Lauri Pakkanen, asiamies, Rakennusteollisuus RT ry
 • Seija Rasku, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Pekka Risku, yksikön johtaja, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Pia Tolonen, koulutuspäällikkö, Gradia
 • Marja Vartiainen, koulutusasioiden asiantuntija, Suomen Yrittäjät
 • Anne Virtanen, yliopistontutkija, Jyväskylän yliopisto.
HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli
Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen logo