OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

OPEKE hankeen logo
OKM logo FIN
Opettajankoulutuksen uudistaminen on monialaisen osaamisen tulos

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

HANKETIEDOT

Hankkeen perustiedot

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan  ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajaksi opiskeleviin.

 • Toteutusaika: 1.8.2017 – 31.12.2019
 • Kokonaisrahoitus: 2 199 000 €
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi
 • Toteuttajat:
  • Hämeen ammattikorkeakoulu, koordinaattori
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Taideyliopisto.

OPEKE viestintäkanavissa

 

A1. Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus (koordinaatio TAMK)

Kehittämisosion tavoitteena tunnistaa tulevaisuuden ammatillisen opettajan, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan työn erityisluonne ja opettajalta odotettavat osaamiset suhteessa opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa luotuun osaamiskuvaukseen. Osiossa on keskeisellä sijalla kehittää osuvat opiskelijavalinta- ja uraohjausprosessit opettajankoulutuksiin sekä kehittää mekanismi, jossa ammatilliset opettajakorkeakoulut yhteistyössä ennakoivat opettaja- ja osaamistarpeita.

Kohderyhmänä ovat ammatilliset opettajankouluttajat, erityisopettajankouluttajat ja opinto-ohjaajankouluttajat, oppilaitokset, opettajaksi hakeutuvat ja opiskelevat, muu työelämä ja sidosryhmät.

Tuoretta tietoa motivaatiokyselystä: Miksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen tai opinto-ohjaajankoulutukseen? Motivaatiokyselyn tulokset

A2. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen OPS-prosessien uudistaminen (koordinaatio Haaga-Helia)

Kehittämisosion tavoitteena on luoda ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen ja opinto-ohjaajankoulutukseen opetussuunnitelmiin valtakunnallisia strategisen tason linjauksia sekä osaamisperusteisia laatustandardeja sekä luoda parempia käytänteitä ops-prosessien jatkuvaksi kehittämiseksi. Yhteisellä työskentelyllä varmistetaan, että ammatillinen opettajankoulutus vastaa jatkossakin koulutuksen järjestäjien ja kansainvälistyvän työelämän muuttuvia tarpeita.

Kohderyhmänä ovat ammatilliset opettajankouluttajat, erityisopettajankouluttajat ja opinto-ohjaajankouluttajat yhteistyössä oppilaitosten, opettajaopiskelijoiden, alumnien ja muun työelämän kanssa.

Mikä yhdistää ammatillisten opettajankoulutusten opetussuunnitelmia? Analyysi

A3. Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen (koordinaatio JAMK)

Kehittämisosion tavoitteena on luoda malli opettajankouluttajan osaamisen kehittämiseen. Mallin avulla voidaan jatkossa varmistaa opettajankouluttajan työelämälähtöinen, ajantasainen ja ennakointitietoa hyödyntävä osaaminen. Tämän saavuttamiseksi kartoitetaan opettajankouluttajien tulevaisuuden osaamistarpeita, luodaan toimintamalli osaamistarpeiden päivittämiseen ja ennakointiin sekä vahvistetaan opettajankouluttajien työelämäosaamisen pedagogiikkaa.

Kohderyhmänä on opettajankoulutuksen henkilöstö, erityisesti opettajankouluttajat.

B1. pilotti. Opettajankoulutuksen ja harjoittelun kehittäminen sekä valmistuvan opettajan tukeminen (koordinaatio HAMK)

Kehittämisosion tavoitteena on uudistaa opettajankoulutuksen toteutustapoja:

 • kehittämällä opetusharjoittelua ja ohjauksen käytänteitä yhteisöllisen ja uudistavan oppimisen suuntaan yhdessä opettajankouluttajien, koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden kanssa
 • kehittämällä harjoitteluohjaajien tietoisuutta omasta ohjausorientaatiostaan sekä opettajankoulutuksen käytänteiden ja arvioinnin osaamista
 • vahvistamalla opettajankouluttajien työelämäosaamista ja sen pedagogiikkaa
 • tukemalla opettajaopiskelijoiden induktiovaihetta ja työllistymistä.

Kohderyhmänä on opettajaopiskelijat, opettajankouluttajat, koulutuksen järjestäjät (ammatillinen koulutus ja ammatillinen korkea-aste) sekä työ- ja elinkeinoelämä.

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa toteutetaan lukuvuonna 2018-2019 pilotteja: Pilottiryhmät ja toteutustavat

B2. pilotti. Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit (koordinaatio OAMK)

Kehittämisosion tavoitteena on kehittää opettajien, oppilaitosten ja opettajankoulutuksen valmuksia ja malleja opettajien koko työuran aikaisen osaamisen tueksi. Tässä sidosryhmien kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettavassa osiossa arvioidaan ja kehitetään keinoja opettajan työuran aikaisen osaamisen varmistamiseen sekä tarjotaan menetelmiä osaamisen johtamisen tueksi. 

Kohderyhmänä on opetus- ja ohjaushenkilöstö ammatillisella toisella asteella, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä oppilaitoksen johto. 

Kehittämisosioon osallistuu ammatillisten opettajakorkeakoulujen lisäksi Taideyliopisto. 

Uutiskirjeet (ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa)

Uutiskirje 2 (05/2018)

Kesän saapuessa on opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden, myös OPEKEn, välitilinpäätöksen aika. Hedelmiä kuluneen lukuvuoden varrelta voi lukea mm. Hyvät käytänteet -blogista https://blog.hamk.fi/opeke/

OPEKE-joukko laajenee hyvää vauhtia. Opettajankoulutuksen työelämälähtöisiin ja vahvasti henkilökohtaistamalla toteutettaviin pilotteihin osallistuu n. 130 opettajaopiskelijaa. Toteutuksissa on mukana myös iso joukko harjoitteluoppilaitoksia. Samaan aikaan tuemme opettajien uranaikaista osaamisen kehittämistä koulutuksenjärjestäjien ja työelämässä toimivien opettajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Kerromme tarkemmin pilottiopintojen kuulumisista, kun ensi lukuvuosi on päässyt hyvään alkuun.

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen ja koulutuspäällikkö Anu Raudasoja (OPEKE-hankkeen projektipäällikkö 1.8.2018 alkaen) vetävät yhteen videolla OPEKEn ensimmäisen lukuvuoden työtä ja ammatillisen opettajuuden muutosta. Samalla toivotamme OPEKE-verkostolle ja yhteistyökumppaneillemme hyvää kesää!

 

Seuraava uutiskirje ilmestyy 10-11/2018. 

Voit halutessasi tilata uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi.

OPEKE-hankkeen työskentelyä ohjaa laaja-alainen ohjausryhmä, johon kuuluvat:

 • Hanna Alaniska, lehtori, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Jatta Herranen, pedagoginen johtaja, Riveria
 • Turo Kilpeläinen, rehtori, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Veli-Matti Lamppu, toimitusjohtaja, AMKE ry. 
 • Petri Lempinen, toiminnanjohtaja, Arene ry.
 • Hannele Louhelainen, erityisasiantuntija, OAJ (puheenjohtaja)
 • Seija Mahlamäki-Kultanen, yksikön johtaja, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Martti Majuri, tutkimusyksikön johtaja, HAMK Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö
 • Anni Miettunen, johtaja, ammatillinen koulutus, Opetushallitus
 • Kari Mikkelä, vastaava tuottaja, Urban Miller
 • Lauri Pakkanen, asiamies, Rakennusteollisuus RT ry
 • Seija Rasku, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Pekka Risku, yksikön johtaja, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Pia Tolonen, koulutuspäällikkö, Gradia
 • Anne Virtanen, yliopistontutkija, Jyväskylän yliopisto.

YHTEYSTIEDOT

 • Anu Raudasoja
 • Hankkeen projektipäällikkö sekä B1. Harjoittelun ja valmistuvan opiskelijan tuki -osion koordinaattori
 • +358 50 576 3581
 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Taustaa

OPEKE on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan  ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena.

OPEKE:ssa kehittämisen kohteena on opettajankoulutuksen koko jatkumo: valintaprosessi, oppiminen ja ohjaus, työelämäyhteydet sekä opettajankouluttajien osaamisen ajantasaisuuden varmistaminen. Kehittämispilottien kautta rakennetaan ammatillisten ja aikuisopettajien uranaikaisen osaamisen kehittämisen malleja sekä tuetaan opettajia ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajiksi opiskeleviin.

OPEKEn kehittämisosiot

​OPEKE-hanke koostuu viidestä kehittämisosioita, joihin kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut osallistuvat. Jokainen ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa yhden kehittämisosion koordinaatiosta. Ammatillisen opettajakorkeakoulujen lisäksi Taideyliopisto osallistuu kehittämisosioon B2. Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit.

Kehittämistoimenpiteet kohdistuvat ammatillisen opettajankoulutuksen eri toteutusmuotoihin: opettajankoulutus, opinto-ohjaajankoulutus, erityisopettajankoulutus sekä opetusalan täydennyskoulutus. Jälkimmäisen osalta kehittämistyö ulottuu myös yliopistojen opettajankoulutukseen.

Hankkeen kehittämisosiot ovat:

 • A1. Osuva opiskelijavalinta ja uraohjaus (osion koordinaatio TAMK)
 • A2. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen OPS-prosessien
  uudistaminen (osion koordinaatio Haaga-Helia)
 • A3. Opettajankouluttajien osaamisen kehittäminen (osion koordinaatio JAMK)
 • B1. pilotti. Opettajankoulutuksen ja harjoittelun kehittäminen sekä valmistuvan opettajan tukeminen (osion koordinaatio HAMK)
 • B2. pilotti. Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit (osion koordinaatio OAMK)

OPEKE SOMESSA

Linkki Pirkko Kepasen väitöskirjaan: ”Ymmärsin olevani jonkin täysin uuden opiskelutavan edessä” : narratiivinen tutkimus polusta ammatilliseksi erityisopettajaksi osaamisperusteisessa koulutuksessa https://t.co/LUzmFqM9FS

OPEKEn väki oli tänään koolla @HAAGAHELIA_AOKK tai etänä. Päivän kysymys: mikä muuttuu hankkeen aikana? Opiskelijavalinta päivittyy, OPSit uudistuvat, uusia opekoulutuksen ja uranaikaisen osaamisen kehittämisen toteutustapoja pilotoidaan ja opekouluttajien osaamista kehitetään.

OPEKE ja @Posaaja_ pohtivat tänään konkreettisen yhteistyön paikkoja ja löytyihän niitä esim. osaamiskartoitusten tulokset suhteessa opekoulutuksen opetussuunnitelmiin. Tästä se yhteistyön tiivistäminen lähtee käyntiin!

TAMKin B2 pilotissa ammatillisten opettajien
uranaikaisen osaamisen kehittämistä tehdään yhdessä pirkanmaalaisten ja
satakuntalaisten oppilaitosten kanssa. Kokemuksia kehittämistyömme
toteutuksesta blogissamme Osaavammaksi opettajaksi yhdessä https://t.co/lFG8TzqEmb

OPEKE mukana uusien opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden kick off - seminaarissa.

Nettiä ikä kaikki -kampanja innosti yritykset auttamaan – tuloksena nettiopas senioreille, neuvontaa kasvokkain ja saavutettavuustalkoot https://t.co/PtQQwNI0gw

"Eihän me näitä pilotteja turhaan tehdä" sanoo projektipäällikkö @ARaudasoja opetussuunnitelmatyön johdannoksi. @Suomalou @VMLamppu @MiettunenAnni

Perinteinen kuva - moderni asia: kuulemme kokemuksia opettajankoulutuksen pilotista ja työpaikalla opettajaksi opiskelusta mentorin tuella @HAMK_AOKK.

OPEKEn koordinaattorit kokoontuivat tänään @TAOK_TAMK. Hanke etenee suunnitelmien mukaan ja monenlaista mielenkiintoista on tulossa lukuvuoden aikana. Tästä on hyvä jatkaa!

OPEKE mukana ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetushallinnon työseminaarissa Opetushallituksessa. Opettajien uranaikaisen osaamisen kehittäminen tänään teemana.

Nuutinen: Siirtyminen ammattialan osaajasta opettajaksi vaatii opettajan pedagogisten tietojen opiskelua ja prosessointia sekä soveltamisen lisäksi aikaa ja tilaa ymmärtää omaan opettajuuteen sisältyvää ammatillista kasvuaan ja ontologista ymmärrystään.

https://t.co/wGmDgXkCSy

OPEKEn OPS-ryhmä kokoontui tänään miettimään tulevaisuuden ammatillisia opettajankoulutuksia. Onko sinulla hyviä ideoita ope-, opo- ja erkkakoulutusten kehittämiseksi? Otamme ideoita mielellään vastaan.

OPEKE mukana #OKAkatemia tilaisuudessa verkostoitumassa ja tekemässä työelämäyhteistyötä. Ammatillisen opettajankoulutuksen tärkeys on noussut esiin monissa keskusteluissa ja kehittämisideoitakin on saatu. #opettajankoulutusfoorumi

Opetusministeri @sannigrahn antoi #HAMK henkilöstöpäivässä eväitä ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämiseen korostamalla yksilöllisiä opintopolkuja, joustavia koulutusmahdollisuuksia ja uranaikaisen osaamisen kehittämismahdollisuuksia.

Toukokuussa käynnistimme pilotin OPEKE Henkilökohtaistettu opiskelu opetustehtävissä toimiville. Hyvät käytänteet -blogissamme luettavissa HAMKin pilottiryhmän vastuukouluttajien ajankohtaisia ajatuksia: https://t.co/rMWHG2msWC #OPEKE #pilotti #hyvätkäytänteet

Opettajankoulutuksen pilotit etenevät hyvää vauhtia ja alkavat tuottamaan satoa, kun osaamista osoitetaan monin eri tavoin.

Dialogisen oppimisyhteisön rakentaminen on tärkeä osa ammatillisen opettajankouluttajan työtä. Tänään opettajaopiskeljat OPEKEn pilotissa aiheen äärellä:Sarjan viimeisessä osassa saat kullan arvoisia vinkkejä siihen, miten rakennat toimivan ja dialogisen oppijayhteisön dialogisin menetelmin? Miten kehityt tie... ... Lue lisääNäytä vähemmän

Video image

 

Comment on Facebook

3 weeks ago

OPEKE -Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

Hankerajat ylittävää yhteistyötä: OVET & #opeke. Yhdet kehittää yliopistojen opettajankoulutusta, toiset ammattikorkeiden - paljon on yhteistä! ... Lue lisääNäytä vähemmän

3 weeks ago

OPEKE -Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

#OPEKE TAMKin B2 osio tänään kumppanuusverkoston tapaamisessa TAKKissa. Mielenkiintoisia keskusteluja opettajuuden ytimestä ja vahvuutta yhteisestä jakamisesta👍 ... Lue lisääNäytä vähemmän

4 weeks ago

OPEKE -Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

Projektipäällikkö Anu Raudasoja kokosi tänään OPEKE-hankkeen väen yhteiseen työskentelypäivään. Paljon on menossa eri kehittämisosioissa ammatillisen opettajuuden kehittämisen alueissa:#OPEKE hankkeen merkeissä Ammatillisen opettajan uranaikaisen osaamisen kehittämistä edistämässä. Päivän aikana työn alla myös kaikki muut hankkeen osiot. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Projektipäällikkö Anu Raudasoja kokosi tänään OPEKE-hankkeen väen yhteiseen työskentelypäivään. Paljon on menossa eri kehittämisosioissa ammatillisen opettajuuden kehittämisen alueissa:Image attachment

1 month ago

OPEKE -Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

Saskyssa pohdittiin tänään opettajien ja johdon uranaikaista osaamista muutoksen näkökulmasta.Saskyn johtoryhmä ja koulutuspäälliköt kehittivät tänään TAMKin johdolla #OPEKE-hankkeen pilotissa B2 opettajien ja johdon uranaikaista osaamista muutoksen näkökulmasta. Työskentely jatkuu talven aikana ja valmiita malleja syntyy toukokuussa. ... Lue lisääNäytä vähemmän

Saskyssa pohdittiin tänään opettajien ja johdon uranaikaista osaamista muutoksen näkökulmasta.

1 month ago

OPEKE -Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (Amok)
OPEKE - hanke Rovaniemellä! Amokin henkilöstön osaamisen kehittämispäivänä on kuultu eläviä esimerkkejä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta Redussa ja Lapin amkin toiminnallisista oppimisympäristöistä. Yhdessä on opittu ja vaihdettu näkökulmia ammatillisesta opettajuudesta.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoimassa B2 kehittämisosiossa tavoitteena on ammatillisten opettajien koko työuran aikaisen osaamisen kehittäminen.
Videollamme kerromme kehittämisosion tavoitteista sekä työskentelystä eri osatoteuttajien näkökulmasta: www.youtube.com/watch?v=8qrAXZsfn_c&feature=youtu.beOPEKE-hankkeen väliraportointi. Kehittämisosio B2. Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit
... Lue lisääNäytä vähemmän

Video image

 

Comment on Facebook

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU