Puettavan älykkyyden osaamisen kehittäminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Puettavan älykkyyden osaamisen kehittäminen
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
ELY-keskus
-

Puettavan älykkyyden osaamisen kehittäminen

HANKKEEN PERUSTIEDOT

 • Toteutusaika: 1.10.2020 – 31.5.2023
 • Rahoittaja: Hämeen ELY, Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
 • Kokonaisrahoitus: 194 568€

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on kehittää puettavan älykkyyden osaamista, jossa tekstiili-, teknologia-, ohjelmisto- ja palvelualan yritykset voivat suunnitella ja tuottaa uusia materiaaliratkaisuja ja teknologiaa hyödyntäviä tuotteita kv-markkinoille.

Hankkeessa luodaan toimintamallit ja työkalut puettavan älykkyyden tuotteiden suunnittelemiseksi ja markkinoimiseksi. Hankkeen jälkeen yritykset osaavat kustoimoida tuotteitaan ja osaavat markkinoida niitä alustatalouden menetelmien avulla.

Hankkeessa tavoitteita toteutetaan seuraavilla toimenpiteillä:

 • Puettavan älykkyyden design-valmiuksien, valmistuttamisen sekä kierrättämisen ja uusiokäytön edistäminen (materiaali- ja tietopankit)
 • Massakustomoinnin ja alustatalouden toimintaedellytysten kehittäminen (web-pohjainen työkalu, palvelut)
 • Yritysten materiaali- ja teknologiaosaamisen toimintaedellytysten kehittäminen (faasimuutosmateriaalit, teknologian ja materiaalien integrointi)
 • Yritysten yhteistyön kehittäminen
 • Tiedottaminen ja viestintä

TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy:

 • Design- ja valmistusosaamisen toimintamalli sekä kierrätyksen tietopankki (toimintamallit puettavan älykkyyden tuotteiden ja palveluiden suunnittelemiseksi ja kestävän liiketoiminnan luomiseksi, tietopankki puettavan älykkyyden materiaaleista, teknologiasta ja asiantuntijoista)
 • Massakustomoinnin ja alustatalouden toimintamalli (toimintamalli ja web-pohjainen työkalu puettavan älykkyyden tuotteiden massakustomoinnin toteuttamiseksi, toimintamalli ja sovellusyhteistyö verkostojen rakentamiseksi ja tuotteiden kaupallistamiseksi kansainvälisille markkinoille)
 • Puettavan älykkyyden yhteistyöverkosto (puettavan älykkyyden osaajienverkosto, virtuaalinen ja fyysinen kohtauspaikka, jossa puettavan älykkyyden ratkaisujen kehittäjät kohtaavat ja kehittävät uusia tuotteita ja palveluita)

ARTIKKELIT & JULKAISUT & RAPORTIT

MATERIAALIT

Hankkeen puitteissa toteutettuja materiaaleja ja sisältöjä löytyy virtuaaliselta kohtauspaikalta – Future Wearables Lab -sivustolta

PILOTIT & TESTAUKSET

Hankkeessa on keskitytty tutkimaan kahta eri osa-aluetta:

 1. Eksoskeletonit eri työtehtävissä. Passiivisten eksoskeletonien eli kehon tukirankojen toimivuutta ja hyötyjä testataan erilaisissa työtehtävissä useiden eri yrityksien ja toimijoiden kanssa Kanta-Hämeen alueella. Testauksista kerätään tutkimustuloksia ja käyttäjäkokemuksia sekä kartoitetaan millaisilla ratkaisuilla eksoskeletoneista voitaisiin tulevaisuudessa saada enemmän vaattenomaisia kehon eri asentoja työtehtävissä tukevia kokonaisuuksia.

  Eksoskeletoneja sekä puettavaa älykkyyttä ja niiden vaikuttavuutta on testattu seuraavien toimijoiden kanssa yhteistyössä: 
  – Janakkalan kotihoito
  – Kultasuklaa Oy
  – Iittala/Fisrkars Oyj
  – CPE Production

 2. Sanaton viestintä älyvaatteiden avulla. Pilotissa toteutetaan älyvaatteen prototyyppi tunteiden välittämiseen. Protoa on toteutettu vahvasti käyttäjälähtöistä muotoiluprosessia noudattaen. Siinä yhdistyvät tekstiilimateriaalit sekä siihen erilaisilla tekstiilirakenteilla integroitu elektorniikkakokonaisuus, joka mahdollistaa digitaalisten, sanattomien viestien välittämisen. Kohderyhmänä tutkimuksessa ovat eUrheilijat.

TAPAHTUMAT

 

 

HANKKEEN ESITTELYT: 

 • BIT-FEST, 22.4.2022, HAMK/Hämeenlinna
 • RUN-EU korkeakoulujen tapaaminen 25-29.4.2022, Ammattikorkeakoulu Leiria/Portugal
 • FRUSH, 28.4.2022, HAMK&FYK/Forssa
 • Hämpton Games, 28.5.2022, Verkatehdas/Hämeenlinna
 • Smart Textiles Masterclass Final Conference, 31.5-1.6.2022, Milano/Italia 
 • AHFE 2022 (Applied Human Factors and Ergonomics) konferenssissa online-esitys, 24-28.8.2022
 • Tutkijoiden yö, Hämeenlinnan pääkirjasto, 30.9.2022
 • ITK 2022 (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa) –konferenssissa esitys, 6.10.2022
 • ProAgrian tapahtuma, 11.10.2022
 • SmartX Community webinar, 12.10.2022
 • RUN-EU tapahtuma HAMKissa, 7-11.11.2022
 • HAMK Freezing Week, 8.2.2023

PUETTAVAN ÄLYKKYYDEEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

 • Elina Palovuori
 • Mikko-Pekka Hanski, Hanskis Maskin Service Oy
 • Paula Turunen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
 • Juho Wuorinen, Hämeen ELY-keskus
 • Minna Takala, Hämeen liitto
 • Pia Karumaa, HAMK 
 • Toni Leander, HAMK

OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSET

 • 19.2.2021, Teams kokous
 • 18.5.2021, Teams kokous
 • 7.9.2021, Teams kokous
 • 12.1.2022, Teams kokous
 • 20.4.2022, Teams kokous
 • 12.10.2022, Teams kokous
 • 18.1.2023, Teams kokous

YHTEYSTIEDOT

Instagram

Kaupunkimalleja, virtuaalitodellisuutta, esteettömyyttä, digitaalista saavutettavuutta, robotiikkaa, puettavaa älykkyyttä - muun muassa nämä teemat keskustelussa Riihimäen kaupunginjohtajan Jouni Ehon kanssa tänään.

@riihimaenkaupunki
@robotiikkakampus
...

Tuleva sovelluskehittäjä?

Uuden oppimista, yllättymistä ja mahdollisia urasuunnitelmia - tätä kaikkea voi sisältyä TETtiläisen päivään tutkimusyksikössä.

Aina silloin tällöin saamme työkaveriksemme työelämään tutustujan ja tällä kertaa meidän arkeen tutustui lyseolainen Terho.

Terho pääsi seuraamaan useiden sovelluskehittäjiemme työtä ja totesi päivän päätteeksi sen olevan työ, joka kiinnostaisi häntä itseäänkin! 🙌

#työelämääntutustuminen #hamksmart #myhamk
...

Oletko kokenut teknostressiä? Se voi johtua online-kokoustyökaluista sekä myös kokousten venymisestä. Tutkimuksen mukaan teknostressillä voi olla myös myönteisiä vaikutuksia. Millaisia - lue tänään ilmestyneestä HAMKin uutiskirjeestä, linkki biossa 👉 @hamk_smart ...

Nuorten mielenkiinnon herättäminen voi olla toisinaan vaikeaa jatkuvan informaatiovirran keskellä. ARPA-hankkeessa tekemämme pilotoinnin perusteella nuorten hyvinvointia tukevan tiedon täytyy olla helposti saatavilla, mieluiten graafisessa muodossa omalla puhelimella.

Digitaalisten palveluiden valintamuotoilu nuorille onkin tärkeässä roolissa, kun halutaan vaikuttaa nuorten motivaatioon oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Tutkijayliopettaja Pia Karumaa kirjoitti HAMK Beat -blogiin jutun Palveluiden valintamuotoilun ja -arkkitehtuurin sietämätön tärkeys, käy lukemassa! Linkki biossa 👉 @hamk_smart

#hamksmart #hamktutkii #hamkbeat #ARPAhanke #valintamuotoilu #valintaarkkitehtuuri
...

Learning Life on virtuaalinen pakopeli avuksi nuorten elämänhallintataitojen opetteluun. Peliä voidaan hyödyntää esimerkiksi ammatillisessa kuntoutuksessa ja se onkin otettu hyvin vastaan niin sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ammattilaisten, kuin nuortenkin puolelta.

Lue lisää HAMK Beat -blogista, linkki biossa 👉 @hamk_smart

#hamksmart #hamktutkii #mysteeri247
...

Jos sinua kiinnostaa matkailun datalähteiden penkominen ja tietojohtamisen mallien kehittäminen, tule meille töihin!

Tutustu työpaikkailmoitukseen Kuntarekryssä!
...

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat yksi tärkeä osa-alue tutkimus- ja kehitystyössämme. Matkustamisen tulisi olla helppoa ja esteetöntä kaikille.

Juuri alkaneessa Esteettömän liikkumisen matkaketjut (ELMA) -hankkeessa kartoitetaan liikkumisesteisten tarpeita ja matkakokemuksia ja samalla edistetään Riihimäen pyrkimystä tulla esteettömyyden mallikaupungiksi!

Tutustu uutiseen tarkemmin bion linkistä 👉 @hamk_smart

@riihimaenkaupunki
#saavutettavuus
#esteettömyys
#hamktutkimus
#hamksmart
#elmahanke
...

Tapaa tutkijat Älyjuoma-automaatin takana! Älyjuoma-automaatin tarkoitus on mitata lehmäyksilöiden vedenkulutusta. Mittausdatan avulla voidaan seurata sekä havaita poikkeamia lehmien hyvinvoinnissa. 🐄

#älyjuomaautomaatti #hamk #hamkbio #hamksmart #hamktutkimus
...

Onko teknologiasta ratkaisemaan hoitotyön ergonomiset haasteet? HAMKin sairaanhoitajaopiskelijat havainnoivat @herowearexo Apex exoskeletonien käyttöä hoitotyössä ja kirjoittivat HAMK Hyvinvointiosaamisen blogiin exoskeletonien mahdollisuuksista hoitoalalla.

Linkki biossa 👉 @hamk_smart

#digiteko
#exoskeleton
#hamksmart
#hoitotyö
#hamk
#ergonomia
#työergonomia
#digitaalinenkulttuuri
...

Vuosi 2023 aloitetaan innolla eteenpäin katsoen - viime vuosi toi HAMKin tutkimukselle useita isoja rahoituksia. Ammattikorkeakouluille poikkeuksellisesti olemme mukana peräti viidessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa!  

Juuri ennen joulua saimme iloisia uutisia, kun Akatemia myönsi yli kahden miljoonan euron rahoituksen konsortiolle, jossa olemme mukana. Käynnistämmekin parhaillaan #digi4csa -hanketta, jossa kehitetään digitaalisia ratkaisuja ilmastoviisaan maatalouden tueksi.
Hanketta johtaa @ilmatieteenlaitos
Mukana menossa myös @universityofhelsinki & @aaltouniversity

Lue lisää HAMKin tutkimuksen uusista tuulista tänään ilmestyneestä tiedotteesta 👉 HAMK.FI etusivu 🔎

#hamk
#hamksmart
#hamktutkimus
#kestäväkehitys
#peltoobservatorio
...

Minkälaista on e-urheiluvalmentajan työ? Entä minkälainen merkitys on vuorovaikutuksella e-urheilujoukkueessa? Haastattelimme neljää suomalaista e-urheilun ammattivalmentajaa.

Haastattelutulokset ovat ohjanneet HAMK Smartissa tehtävää puettavan älykkyyden kehittämistä e-urheiluun.

Lue lisää 👉 HAMK Beat -blogi

#eurheilu
#hamkbeat
#puettavaalykkyys
...

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Error: Cannot retrieve posts for this hashtag.

Twitter

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU