Hyppää sisältöön
Kaksi sairaanhoitajaa seisoo vierekkäin

SAILA1

Sairaanhoitajan laillistaminen Suomessa

Hankkeen tiedot

HankeSAILA1 Sairaanhoitajan laillistaminen Suomessa
Kesto1.1.2024-31.12.2025
ToteuttajatMetropolian ammattikorkeakoulu, koordinaattori
Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Hämeen ammattikorkeakoulu (Hamk)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk)
Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia)
LAB-ammattikorkeakoulu (LAB)
Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin amk)
Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea)
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk)
Savonia-ammattikorkeakoulu: (Savonia)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu: (Seamk)
Tampereen ammattikorkeakoulu: (Tamk)
Turun ammattikorkeakoulu (Turku amk)
Vaasan ammattikorkeakoulu (Vamk)
Yrkeshögskolan Arcada (Arcada)
Yrkeshögskolan Novia (Novia)
RahoittajatOpetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Hankkeen tavoitteena on sairaanhoitajien pätevöitymistoimintamallien kehittäminen, jotta sairaanhoitaja saa laillistuksen ammatinharjoittamisoikeuteen myös Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää sairaanhoitajien pätevöitymisen toimintakokonaisuus EU/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden osaamisen arviointiin, täydentämiseen ja varmistamiseen. Toimintamalleja kehitetään yksilölähtöisesti alueelliset ja kielelliset näkökulmat ja tarpeet huomioiden.

Tavoitteena on luoda sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeuteen liittyvän osaamisen arvioinnin ja täydentämisen malli, joka on valtakunnallisesti kattava ja vakinaistettavissa pysyväksi malliksi. Hankkeessa kehitettyä toimintakokonaisuutta pilotoidaan SAILA2 -hankkeessa.

Tuloksena syntyy valtakunnallinen sairaanhoitajan pätevöitymisen toimintakokonaisuus, josta sairaanhoitaja saa laillistuksen ammatinharjoittamisoikeuteen myös Suomessa.

Toimintakokonaisuus sisältää seuraavien toimintamallien kehittämisen:

  1. Osaamisen arvioinnin ja täydentämisen toimintamalli
  2. Hakevan ja tukevan työn toimintamalli
  3. Työnantajayhteistyön toimintamalli

Sairaanhoitajan laillistamisväylä Suomessa

SAILA – Sairaanhoitajan laillistamisväylä on tarjolla 20 ammattikorkeakoulussa ympäri Suomea. Sairaanhoitajan laillistamisväylän tavoitteena on, että EU/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajatutkintonsa suorittanut saa oikeuden toimia Suomessa sairaanhoitajana. Sairaanhoitajan laillistamisväylä käynnistyy syksyllä 2024. Opintoihin voi hakea Opintopolun kautta tai HAMKin sivuilta.

Kohderyhmä

EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneet sairaanhoitajat

Toiminta-alue

Koko Suomi.

Hanke toteutetaan kaikkien sairaanhoitaja (AMK) –tutkintonimikkeeseen johtavaa koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteishankkeena.

Yhteystiedot