Hyppää sisältöön
Kaksi sairaanhoitajaa seisoo vierekkäin ja katsoo toisiaan

SAILA2

Sairaanhoitajan laillistamisen osaamispalvelut Suomessa

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo

Hankkeen tiedot

HankeSAILA2 – Sairaanhoitajan laillistamisen osaamispalvelut Suomessa
Kesto1.1.2024-31.12.2025
ToteuttajatMetropolian ammattikorkeakoulu, koordinointi
Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Hämeen ammattikorkeakoulu (Hamk)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk)
Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia)
LAB-ammattikorkeakoulu (LAB)
Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin amk)
Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea)
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk)
Savonia-ammattikorkeakoulu: (Savonia)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu: (Seamk)
Tampereen ammattikorkeakoulu: (Tamk)
Turun ammattikorkeakoulu (Turku amk)
Vaasan ammattikorkeakoulu (Vamk)
Yrkeshögskolan Arcada (Arcada)
Yrkeshögskolan Novia (Novia)
RahoittajatJatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa

Hankkeen tavoitteena on, että EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittanut sairaanhoitaja saa laillistuksen ammatinharjoittamisoikeuteen myös Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on pilotoida SAILA1-hankkeessa kehitettyä sairaanhoitajan pätevöitymisen toimintamallikokonaisuutta. Tavoitteena on tuottaa sairaanhoitajien pätevöitymisen toimintamalleja EU/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden osaamisen arviointiin, täydentämiseen ja varmistamiseen. Toimintamalleja pilotoidaan yksilölähtöisesti alueelliset ja kielelliset näkökulmat ja tarpeet huomioiden. Toimintamallit ovat:

  1. Osaamisen arvioinnin ja täydentämisen toimintamalli
  2. Hakevan ja tukevan työn toimintamalli
  3. Työnantajayhteistyön toimintamalli

Tuloksena syntyy valtakunnallinen sairaanhoitajan pätevöitymisen toimintakokonaisuus, josta sairaanhoitaja saa laillistuksen ammatinharjoittamisoikeuteen myös Suomessa. Hankkeessa vakiinnutetaan luodut toimintamallit valtakunnallisesti pysyviksi, yhtenäisiksi ja saavutettaviksi.

Sairaanhoitajan laillistamisväylä Suomessa

SAILA – Sairaanhoitajan laillistamisväylä on tarjolla 20 ammattikorkeakoulussa ympäri Suomea. Sairaanhoitajan laillistamisväylän tavoitteena on, että EU/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajatutkintonsa suorittanut saa oikeuden toimia Suomessa sairaanhoitajana. Sairaanhoitajan laillistamisväylä käynnistyy syksyllä 2024. Opintoihin voi hakea Opintopolun kautta tai HAMKin sivuilta.

Kohderyhmä

EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneet sairaanhoitajat

Toiminta-alue

Koko Suomi. HAMK pilotoi toimintakokonaisuuden Kanta-Hämeen alueella.

Hanke toteutetaan kaikkien sairaanhoitaja (AMK) –tutkintonimikkeeseen johtavaa koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteishankkeena.

Yhteystiedot