URAA!

Hämeen ammattikorkeakoulu
Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
-

URAA!

YHTEYSTIEDOT

URAA! - URAOHJAUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN OHJAAMOISSA

URAOHJAUSOSAAMISEN KOULUTUSTA JA PALVELUMALLEJA OHJAAMOILLE – URAA! -PROJEKTI KÄYNNISTYY

Ohjaamoja toimii Suomessa jo 50 paikkakunnalla, jokaisen maakunnan alueella. Näissä monialaisissa alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen ohjauspalveluissa tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta arjenhallintaan, kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Tuloksellinen, etenkin koulutukseen ja työllistymiseen tähtäävä, asiakastyö vaatii ohjaajilta uraohjauksellista osaamista. Ohjaamoissa se tarkoittaa myös ohjaajien yhteistä käsitystä uraohjauksesta monialaisena yhteistyönä.

URAA! -PROJEKTI URAOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TUKENA
URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projekti (ESR) vahvistaa Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden monialaista uraohjausosaamista. Tämä tarkoittaa eri hallinnonalojen yhdyspinnoilla työskentelyä ja yhdessä tekemistä Ohjaamon asiakkaiden elinaikaisen ja pitkäjänteisen urasuunnittelutaitojen kehittymiseksi.

Projekti toteuttaa uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille Ohjaamoissa työskenteleville sekä Ohjaamojen verkostojen edustajille. Lisäksi projektissa mallinnetaan Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja. Perimmäisenä tavoitteena on luoda valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen.

URAOHJAUSOSAAMISEN KOULUTUKSET OHJAAMOILLE
Koulutuksissa kehitetään Ohjaamoissa tehtävää uraohjausta monialaisena yhteisenä työnä, mikä tarkoittaa:

Taitoa toteuttaa pidemmän tähtäimen ohjausta
Tietoa siitä, mitä muut Ohjaamossa toimivat osaavat
Osaamista hyödyntää muiden asiantuntemusta uraohjauksen näkökulmasta
Yhteisen ymmärryksen rakentamista uraohjauksen tavoitteista, menetelmistä ja työtavoista Ohjaamoissa.

Koulutusprosessin tarkempi sisältö ja toteutus suunnitellaan Ohjaamokohtaisesti ja koulutus sidotaan kunkin Ohjaamon todellisiin työ- ja asiakastilanteisiin sekä paikallisiin tarpeisiin. Koulutukset käynnistetään syksystä 2018 lähtien.

TOTEUTTAJAT JA YHTEYSHENKILÖ:
Projektin toteuttavat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Projekti tekee toimenpiteissään tiivistä yhteistyötä KOHTAAMO-hankkeen, TESSU- ja OSMO-projektien (ESR) sekä valtakunnallisen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa.

Ota yhteyttä ja tiedustele projektista ja koulutuksesta lisää! 

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Päivi Pukkila (etunimi.sukunimi@hamk.fi, puh. 050 574 5253).

Tulosta tiedote  Uraohjausosaamisen koulutusta ja palvelumalleja Ohjaamoille_tiedote.pdf.

Projektin rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti kuuluu OKM:n Osuvaa osaamista –teeman Osuva ohjaus –toimenpidekokonaisuuteen ja sen toteutusaika on 1.4.2018-31.8.2020.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU