Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille - VOIMA - Hämeen ammattikorkeakoulu
Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille – VOIMA
Opiskelijoita Valkeakoskella
OKM logo
HAMK logo
Haaga-Helia logo
Opiskelijoita Valkeakoskella

Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille – VOIMA

Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille (VOIMA) -hankkeella tuetaan Hämeen ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helian opiskelijoiden hyvinvointia ja edistetään heidän sosiaalista osallisuuttaan korona-ajan etäopiskelussa tarjoamalla vertaistukea opiskeluun, ohjausta opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen sekä tukea tunteiden säätelyyn.

 

 

 

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään ja testataan digitaalinen hyvinvoinnin tukemisen malli, jossa viedään etäopetuksessa jo otettu digiloikka kattamaan myös opiskelijoiden vertaistukitoiminta ja hyvinvointipalvelut.  Tämä toteutetaan käytännönläheisesti ja pääosin opintojaksokohtaisesti, mikä tukee opiskelijoiden hyvinvointia matalalla kynnyksellä osana arkista opiskelua, saavuttaa erilaiset opiskelijaryhmät ja toimii ennaltaehkäisevästi ennen opiskelijan hyvinvoinnin merkittävää alenemista. Lisäksi mallin tavoitteena on vastata opiskelijoiden raportoimiin koronapandemian aikaisiin oppimisen ja opiskelun haasteisiin tukemalla opiskelijoiden tunnetaitoja, itseohjautuvuutta, mukautumisvalmiutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.

Hankkeessa tarjotaan hyvinvoinnin tueksi sisältöjä, jotka vastaavat opiskelijoiden aitoja tarpeita, tavoitteena on myös osallistaa opiskelijakunnat vahvasti mallin suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistyöhön.

Toteutus

Hankkeessa kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa digitaalinen hyvinvoinnin tukemisen malli, jossa vertaistuki, hyvinvointipalvelut sekä tunnesäätelyn tuki tuodaan osaksi opintoja. Hanke koostuu neljästä eri osa-alueesta:

Tunnemittari Tutkimuspohjainen tunnemittari integroidaan opintojaksoille:  opiskelijat vastaavat mittariin opintojakson eri vaiheissa, minkä jälkeen vastauksia käsitellään yhdessä opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Tunnemittarin avulla normalisoidaan poikkeustilanteessa oppimiseen liittyviä tunteita ja niiden jakamista. Tunteiden tunnistaminen ja niistä keskusteleminen voi nostaa esille tarpeen lisätuelle ja opiskelijat voidaankin ohjata opintojaksoilta suoraan em. tukipalveluiden piiriin.
Vertaistuki Opintojaksokohtainen vertaisryhmä- ja opintopiiritoiminta, jossa koulutuslinjan vanhemmat opiskelijat toimivat vertais- ja vastuutuutoreina. Opintojaksokohtaisuus tarjoaa luontevan väylän keskustella sekä opintojaksoon että opiskeluun yleisesti liittyvistä aiheista. Vertaistukitoiminta kehitetään ja toteutetaan yhdessä opiskelijakuntien kanssa. Vertaistuen kehittämisessä voidaan käyttää älysormuksia tai muita fysiologisia mittauksia.
Hyvinvoinnin edistäminen Matalan kynnyksen toimintaa, jossa hankkeeseen palkattava asiantuntija organisoi hyvinvointiin liittyvää toimintaa, mm. vertaisryhmiä eri teemoista. Lisäksi hän toimii em. vertais- ja vastuutuutoreiden tukena. Opiskelijakunnat osallistetaan tukipalveluiden kehittämiseen niiden saavutettavuuden varmistamiseksi.
Webinaarisarja

Kansallisesti avoin korkeakouluoppimista käsittelevä neljän webinaarin sarja, joissa käsitellään itseohjautuvuutta, voimavarojen vahvistamista, tunteiden säätelyä ja opiskelutaitoja. Opiskelijoille ajankohtaisen sisällön varmistamiseksi webinaarisarja suunnitellaan ja toteutetaan pedagogisten asiantuntijoiden ja opiskelijakuntien yhteistyönä.

Perustiedot

Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 – 30.6.2022 ja hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

HYVINVOINTIA OPISKELUUN

Helli opiskeluaikaasi -webinaari järjestettiin Zoomissa 21.4.2021.

Webinaari on suunnattu erityisesti opiskelijoille, mutta kaikki kiinnostuneet voivat osallistua.

Mitä itse voit tehdä? Miten opiskelet tehokkaasti ja innostavasti niin ettet uuvu?

Mikä voimaannuttaa oppimisessa?

Liisa Postareff ja Viivi Virtanen HAMK Edusta johdattelevat aiheeseen LearnWell -tutkimukseen pohjautuen.

Käy katsomassa tallenne webinaarista osoitteessa: 

https://kaltura.hamk.fi/media/Helli+opiskeluaikaasi/0_da1a8wum

HAMKin ja Haaga-Helian opiskelijat, olettehan huomanneet nämä tärkeät linkit?
https://www.hamk.fi/opiskeluhyvinvointipalvelut/
https://www.haaga-helia.fi/fi/opiskelijan-terveys-ja-hyvinvointi

Tiedotteet ja uutiskirjeet
HAMKin uutiskirje 3/2021

Tulossa!

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU