Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille – VOIMA

Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille – VOIMA

Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille (VOIMA) -hankkeella tuetaan Hämeen ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helian opiskelijoiden hyvinvointia ja edistetään heidän sosiaalista osallisuuttaan korona-ajan etäopiskelussa tarjoamalla vertaistukea opiskeluun, ohjausta opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen sekä tukea tunteiden säätelyyn.

HAMK, Hämeen amatti-korkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMK:in logo

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään ja testataan digitaalinen hyvinvoinnin tukemisen malli, jossa viedään etäopetuksessa jo otettu digiloikka kattamaan myös opiskelijoiden vertaistukitoiminta ja hyvinvointipalvelut.  Tämä toteutetaan käytännönläheisesti ja pääosin opintojaksokohtaisesti, mikä tukee opiskelijoiden hyvinvointia matalalla kynnyksellä osana arkista opiskelua, saavuttaa erilaiset opiskelijaryhmät ja toimii ennaltaehkäisevästi ennen opiskelijan hyvinvoinnin merkittävää alenemista. Lisäksi mallin tavoitteena on vastata opiskelijoiden raportoimiin koronapandemian aikaisiin oppimisen ja opiskelun haasteisiin tukemalla opiskelijoiden tunnetaitoja, itseohjautuvuutta, mukautumisvalmiutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta.

Hankkeessa tarjotaan hyvinvoinnin tueksi sisältöjä, jotka vastaavat opiskelijoiden aitoja tarpeita, tavoitteena on myös osallistaa opiskelijakunnat vahvasti mallin suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistyöhön.

Toteutus

Hankkeessa kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa digitaalinen hyvinvoinnin tukemisen malli, jossa vertaistuki, hyvinvointipalvelut sekä tunnesäätelyn tuki tuodaan osaksi opintoja. Hanke koostuu neljästä eri osa-alueesta:

Tunnemittari

Tutkimuspohjainen tunnemittari integroidaan opintojaksoille: opiskelijat vastaavat mittariin opintojakson eri vaiheissa, minkä jälkeen vastauksia käsitellään yhdessä opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Tunnemittarin avulla normalisoidaan poikkeustilanteessa oppimiseen liittyviä tunteita ja niiden jakamista. Tunteiden tunnistaminen ja niistä keskusteleminen voi nostaa esille tarpeen lisätuelle ja opiskelijat voidaankin ohjata opintojaksoilta suoraan em. tukipalveluiden piiriin.

Vertaistuki

Opintojaksokohtainen vertaisryhmä- ja opintopiiritoiminta, jossa koulutuslinjan vanhemmat opiskelijat toimivat vertais- ja vastuutuutoreina. Opintojaksokohtaisuus tarjoaa luontevan väylän keskustella sekä opintojaksoon että opiskeluun yleisesti liittyvistä aiheista. Vertaistukitoiminta kehitetään ja toteutetaan yhdessä opiskelijakuntien kanssa. Vertaistuen kehittämisessä voidaan käyttää älysormuksia tai muita fysiologisia mittauksia.

Hyvinvoinnin edistäminen

Matalan kynnyksen toimintaa, jossa hankkeeseen palkattava asiantuntija organisoi hyvinvointiin liittyvää toimintaa, mm. vertaisryhmiä eri teemoista. Lisäksi hän toimii em. vertais- ja vastuutuutoreiden tukena. Opiskelijakunnat osallistetaan tukipalveluiden kehittämiseen niiden saavutettavuuden varmistamiseksi.

Webinaarisarja

Kansallisesti avoin korkeakouluoppimista käsittelevä neljän webinaarin sarja, joissa käsitellään itseohjautuvuutta, voimavarojen vahvistamista, tunteiden säätelyä ja opiskelutaitoja. Opiskelijoille ajankohtaisen sisällön varmistamiseksi webinaarisarja suunnitellaan ja toteutetaan pedagogisten asiantuntijoiden ja opiskelijakuntien yhteistyönä.

Perustiedot

Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 – 30.6.2022 ja hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ajankohtaista

HAMKin ja Haaga-Helian opiskelijat, olettehan huomanneet nämä tärkeät linkit hyvinvointisi tueksi?

https://www.hamk.fi/opiskeluhyvinvointipalvelut/

https://www.haaga-helia.fi/fi/opiskelijan-terveys-ja-hyvinvointi

Haaga-Helian pedagogisia vinkkejä opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi:

Tämän sisällön tarkastelu edellyttää evästeiden hyväksyntää.

Webinaarit

Menneet webinaarit:

Hyvinvointi tuutorit

Tiedotteet ja uutiskirjeet

HAMKin uutiskirje 3/2021

Tutkimus ja kehittäminen

Artikkeli julkaisussa Korkeakoulupedagogiikka – Ajat, paikat ja tulkinnat (Haaga-Helian julkaisut 7/2022), s. 262-270: Pedagogisia ratkaisuja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin

Leena Nikander HAMKista ja Taina Laivola Haaga-Heliasta esittelemässä Voima-hanketta ja tunnemittaria AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä 11.11.2021.
Materiaaliin pääset: AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 11.11.2021​

Leena Nikander ja Riikka Tuominen HAMKista esittelemässä VOIMA-hanketta ja VOIMAla-sessiota OKM:n seminaarissa 6.10.2021
Materiaaliin pääset: OKM webinaari 06102021

Yhteystiedot

Leena Nikander

  • Projektipäällikkö, yliopettaja
  • Hämeen ammattikorkeakoulu

Eija Honkanen