Roboriihi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Roboriihi
Milan ja robotti

Roboriihi

Roboriihi

Näillä sivuilla esitellään HAMKin sekä muiden aktiivisten suomalaisten robotiikkakeskittymien viimeaikaista kehitystä robotiikan saralla. Tavoitteenamme on edistää tietämystä yhteistyörobottien eli cobottien mahdollisuuksista ja laajentaa niiden käyttöä Hämeen seudulla sekä ajan myötä kaikkialla Suomessa.

Sivulla voi selata verkkomateriaalia, jonka avulla voit muun muassa testata nykyistä robotiikan osaamistasi ja oppia myös uutta yhteistyörobottien käytöstä ja kehittämisestä. Voit myös lukea työelämäkokeiluista, joissa fokuksena on cobottien kehitys ja kokemukset eri teemojen ympärillä, sekä tutustua ajankohtaisiin artikkeleihin ja uutisiin HAMKista sekä muualta.

Sivusto luotiin Yhteistyörobotiikka – Robotiikan toinen sukupolvi -hankkeen aikana.

 

Koulutusmateriaaleja

Tälle välilehdelle on kerätty linkkejä eri aineistoihin, joiden avulla voit itsenäisesti perehtyä yhteistyörobotiikkaan paremmin.

Cobot-videosarja

Videosarjassa opitaan, mitä yhteistyörobotit ovat, miten niitä voi hyödyntää turvallisesti, ja kuinka esitellä yhteistyörobottien konseptia omalla työpaikalla lean-robotiikan avulla.

Tietoa kokeiluista

Tällä sivulla esitellään eri projektien aikana tehtyjä töitä, joissa on hyödynnetty tai käsitellään yhteistyörobotteja. Projektityöt on jaettu kolmen pääteeman alle: rakentamisen robotiikan, maatalousrobotiikan ja hoivarobotiikan.

Valmistuksen robotiikka

CASE Finn-Korkki

HAMK Tech Robotics Research -tutkimusryhmä teki Finn-Korkki Oy:lle simulaatiotutkimuksen pullonkorkkien poiminnasta ja paikasta. Finn-Korkki Oy on Hämeenlinnalainen yritys.

Projekti tuotti neljä erilaista konsepti-ideaa 3D-simulointiohjelmiston avulla. Kolmessa konsepti-ideassa käytettiin olemassa olevia robottiteknologioita. Yritykselle toimitettiin yksi yksilöity räätälöity konsepti-idea. Kokeilu tehtiin Yhteistyörobotiikka – Robotiikan toinen sukupolvi -hankkeen aikana.

Esimerkki simuloidusta korkituslaitteesta
Esimerkki simuloidusta korkituslaitteesta

CASE Kumera Oy

Riihimäellä sijaitseva Kumera Drives Oy on Kumeran voimansiirtokonsernin suurin vaihdelaatikkojen tuotantolaitos. Testitapauksessa selvitettiin, onko yhteistyörobotteja mahdollista käyttää vaihteiston koteloyksikön pulttien kiristämiseen Kumeran toimittamalla käsityökalulla.

Konenäköä käytettiin pultin pään havaitsemiseen ja paikantamiseen. Käyttäjä suoritti pultin asettamisen reikään ennen kiristysprosessia. Käsityökaluun tehtiin robottisovitus 3D -tulostustekniikan avulla. Robotiq-rannekameraa käytettiin 2D -näkökyvyn ja rajoitusten testaamiseen tietyissä tapauksissa. Kokeilu tehtiin Yhteistyörobotiikka – Robotiikan toinen sukupolvi -hankkeen aikana.

Kumeran testitapauksen kokeellinen asennus
Kumeran testitapauksen kokeellinen asennus

CASE Prolaser

Prolaser on osa Riihimäellä sijaitsevaa Suomen Vesileikkaus Oy:tä. Prolaser tarjoaa alihankintapalveluja laser- ja vesileikkauksiin. Prolaser oli kiinnostunut yhteistyörobotista, joka tekee kierteen kierretapilla. Kuvassa 1 näkyvä osa oli osa 24-osan settiä, joihin kaikkiin robotin piti tehdä kierre.

Työkalun valinta ja tarvittavien kiinnitysosien suunnittelu tehtiin HAMK Techin robotiikan laboratoriossa. Robotille luotiin ohjelma, missä käyttäjän tarvitsee opettaa vain ensimmäisen kierteityksen paikka. Muiden paikkojen määritys tehdään ohjelmallisesti. Ohjelmalta kesti noin 700 sekuntia 48 kierteityksen tekemiseen.

Kuvan 2. mukainen Cobot-ratkaisu esiteltiin yrityksen henkilöstölle. Testi osoitti, että haluttu toiminto on mahdollista suorittaa Cobot-järjestelmällä. Kokeilu tehtiin Yhteistyörobotiikka – Robotiikan toinen sukupolvi -hankkeen aikana.

Kierteitettävä osa
Kierteitettävä osa
Cobot ja kierteitystyökalu
Cobot ja kierteitystyökalu

CASE Piristeel

Piristeel Oy on Suomen johtavia katon turvatuotteiden ja sadevesijärjestelmien valmistajia. Yhtiö oli kiinnostunut mahdollisuudesta kasata robottikannakkeita yhteistyörobottien avulla. Tapaustutkimuksen tavoitteena oli suorittaa kokoaminen kuvan 1 mukaisesti Cobotin kanssa. Koottavana on kaksi osasa: kattotelineestä ja M8 -pultista.

Tehtävä analysoitiin ja sarjatesti suoritettiin HAMK Techin robotiikan laboratoriossa käyttäen ruuvimeisselillä varustettua yhteistyörobottia UR16e.

Kuvan 2. mukainen Cobot-ratkaisu esiteltiin yrityksen henkilöstölle. Testi osoitti, että haluttu toiminto on mahdollista suorittaa Cobot-järjestelmällä. Kokeilu tehtiin Yhteistyörobotiikka – Robotiikan toinen sukupolvi -hankkeen aikana.

Toimitettu pakkaus ja kokoamistehtävä
Toimitettu pakkaus ja kokoamistehtävä
Testiasennus
Testiasennus

Rakentamisen robotiikka

Case JM Detailing Oy

JM Detailing Oy:lle kehitettiin nahanmaalaussovellus yhteistyörobottia hyödyntäen. Yritys on vuonna 2018 perustettu autohuoltoyhtiö.

Tapaustutkimusta varten käsimaalaustyökalua muokattiin ja kiinnitettiin robottiin 3D-skannaus,  tehtiin käänteinen suunnittelu ja hyödynnettiin 3D-tulostustekniikkaa. JM-työtilassa järjestettiin yhden päivän testi ja koulutustapahtuma. Koulutustapahtumassa yrityksen omistaja koulutettiin ohjelmoimaan yhteistyörobottia ja perehdytettiin yhteistyörobotin ominaisuuksiin ja sen toiminnan rajoituksiin. Kokeilu tehtiin Yhteistyörobotiikka – Robotiikan toinen sukupolvi -hankkeen aikana.

Nahanmaalausrobottia ohjelmoidaan ennen robotin käyttöönottoa
Nahanmaalausrobottia ohjelmoidaan ennen robotin käyttöönottoa

CASE Versowood

Versowood on suomalainen perheyritys, joka valmistaa sahatavaraa ja jalostettuja tavaroita. Testitapauksen tavoitteena oli testata virtuaalisen ratkaisun käyttöönottoa fyysiseen maailmaan kuormalavojen kokoonpanokotelon avulla. Tehtävänä on koota puulavat, jotka on koottu pyörivälle pöydälle.

Testitapausta varten kehitettiin virtuaalinen malli (kuva 1), joka ohjelmoitiin käyttämällä visuaalisia komponentteja ja URsim-ohjelmointityökalua. Ohjelma otettiin robotissa käyttöön ja testattiin Versowoodin tiloissa (kuva 2). Kokeilu tehtiin Yhteistyörobotiikka – Robotiikan toinen sukupolvi -hankkeen aikana.

Simuloitu työasema
Simuloitu työasema
Kokeellinen asennus
Kokeellinen asennus

Rakentamisen robotiikan materiaaleja

Seuraavien linkkien takaa löytyy rakennusalan opiskelijoiden tekemiä ohjeita cobottien hyödyntämiseen rakentamisessa.

 

Hoivarobotiikka

CASE Rinnekoti

Riihimäen Riihikoti Oy: lle kehitettiin astiakorien käsittely- ja huuhtelujärjestelmä. Ajatuksena oli kehittää cobotin kanssa ratkaisu, joka voi auttaa keittiöhenkilökuntaa astioiden kanssa. Ensin kehitettiin virtuaalinen ratkaisu ja sitten tehtävän monimutkaisuutta testattiin HAMKin Riihimäen kampuksella, jotta täysin automatisoidun levynhallinta-cobot-järjestelmän vaatimukset ymmärrettäisiin paremmin. Kokeilu tehtiin Yhteistyörobotiikka – Robotiikan toinen sukupolvi -hankkeen aikana.

Ratkaisu virtuaaliympäristössä
Ratkaisu virtuaaliympäristössä
Kokeellinen asettelu HAMKin tiloissa
Kokeellinen asettelu HAMKin tiloissa

Maatalousrobotiikka

Coming soon!

In English

This page presents the recent developments in the field of robotics by HAMK and other active Finnish robotics manufacturers. Our goal is to promote knowledge about the possibilities of co-operation robots, ie cobots, and to expand their use in the Häme region and, over time, throughout Finland.

On the page you can browse online training materials that allow you to test your current robotics skills and also learn new things about using and developing collaborative robots. You can also read about working life experiments that focus on the development and experiences of cobots around different themes, as well as current articles and news from HAMK and elsewhere.

This page was developed under EAKR and during Yhteistyörobotiikka – Robotiikan toinen sukupolvi -project.

Yhteystiedot