RUN-Eurooppa-yliopisto - Hämeen ammattikorkeakoulu
RUN-Eurooppa-yliopisto
RUN EU Map
RUN-EU-verkoston jäseniä

RUN-Eurooppa-yliopisto

RUN-Eurooppa-yliopisto

HAMK on osa RUN-Eurooppa-yliopistoa, joka tuo yhteen seitsemän yhteiseen visioon sitoutunutta eurooppalaista korkeakoulua kuudesta eri maasta.

RUN-EU:n (The Regional University Network – European University) korkeakoulut muodostavat yhdessä alueellisten korkeakoulujen allianssin, jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa.

RUN-EU-Eurooppa-yliopiston korkeakoulut

Kaikki mukana olevat korkeakoulut sijaitsevat pääkaupunkiseutujen ulkopuolella ja ovat merkittäviä alueellisia toimijoita. Verkoston koordinoijana toimii Polytechnic of Leiria (Portugali).

HAMKin vastuulla RUN-Eurooppa-yliopistossa on erityisesti pedagoginen kehittäminen sekä tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen ja siihen liittyvän kilpailukyvyn rakentaminen. Tähän kuuluu myös Design Factory -konseptin pilotoiminen osana koulutuksen kehittämistä.

Opiskelijamme perivät tulevaisuuden

RUN-Eurooppa-yliopiston tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta. 

Opiskelijoille RUN-Eurooppa-yliopisto luo uudenlaisia mahdollisuuksia lyhytkestoisiin, joustaviin ja kansainvälisiin opintokokonaisuuksiin – unohtamatta vaihto-opintomahdollisuuksia. Kehitämme myös uusia kaksoistutkintoja, joissa opiskelija voi suorittaa tutkintonsa hajautetusti kahdessa maassa ja saada tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista.

Yhtenä RUN-Eurooppa-yliopiston kunnianhimoisena tavoitteena on avata 24 uutta kaksoistutkintomahdollisuutta RUNin kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Tutkimusta ja innovaatioita tulevaisuuden haasteiden päihittämiseksi

RUN-EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ytimessä on kolme temaattista alaa:

  • Tulevaisuuden liikealat ja kestävä alueellinen kehitys
  • Biotalous
  • Sosiaaliset innovaatiot

Tutkimusyhteistyötä kehitetään muun muassa yhteisten tutkijaryhmien ja tutkimushankkeiden sekä henkilökunnan lyhytkestoisten liikkuvuusjaksojen kautta. RUN-EU rakentaa eurooppalaisia innovaatiohubeja yhteisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ympäristöiksi.

Rakennamme yhdessä elinkeinoelämän kanssa työelämäsuuntautuneita maisteri- ja tohtoritutkintoja. HAMK vastaa tutkijoiden urapolkujen kehittämisestä, ohjausosaamisen varmistamisesta sekä edistää aktiivisesti biotalouteen pohjautuvan innovaatiokeskittymän jalkautumista Hämeeseen.

RUN-EU PLUS – Ammatilliset tutkimusohjelmat yrityksille ja yhteiskunnalle -hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimusosaamisen ja pedagogisen osaamisen vahvistamiseen ja elinkeinoelämän osallistamiseen tutkimuksen ohjauksessa.

Luomme tulevaisuuden osaamista yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa

Alueelliset kumppanit ovat tiiviisti mukana RUN-Eurooppa-yliopiston toiminnassa ja kehityksessä. Suomesta mukana ovat Hämeen liitto ja Hämeen yrittäjät. Etsimme jatkuvasti yhteistyökumppaneita TKI-hankkeisiin sekä opiskelijaprojekteihin!

Tutustu RUN-EU:n kumppaneihin (associated partners).

Käytännössä työtä tehdään kahdeksassa työpaketissa, jotka tähtäävät yhteisen Eurooppa-yliopiston rakentamiseen. Työpaketeissa korkeakoulut toteuttavat esimerkiksi yhteisiä opintoja ja tutkimushankkeita sekä eri pituisia henkilöstö- ja opiskelijavaihtoja. Tavoitteena on myös luoda ja myöntää yhteisiä eurooppalaisia tutkintoja.

Työpaketti 1: Coordination and Management
Työpaketti 2: European Innovation Hubs
Työpaketti 3: Future and Advanced Skills Academies
Työpaketti 4: European Mobility Innovation Centre
Työpaketti 5: RUN-EU Discovery Program
Työpaketti 6: Short Advanced Programmes
Työpaketti 7: Collaborative European Degrees
Työpaketti 8: Dissemination and Sustainability

Kaikki RUN-EU –korkeakoulut osallistuvat kaikkien työpakettien työhön, ja jokaisessa työpaketissa on myös määritelty vastuukorkeakoulu. HAMK on vetovastuussa työpaketista 3: Future and Advanced Skills Academies. Lisäksi HAMK toimii co-lead-tehtävässä työpaketissa 7: Collaborative European Degrees.

Blogi

Three students in RUN superweek

RUN -Eurooppa-yliopisto @ INSTAGRAM

We were the luckiest TUS Athlone lecturers on the planet to get to work with our NHL Stenden friends-for-life on our series of RUN – European University short advanced programmes, this time on Impactful Content Creation in the Netherlands.

Thank you for all the Dutch hospitality. 🙏 We even forgive you for making all the students hate us by casting us as mean dragons in your Dragons Den for student pitches.
It will be fun you said. 🐲😱😅

#dragonsden #SAP #RUN_EU #nhlstenden #europeanuniversities #University #europeancommission #europeanunion #WeAreTUS #WeareTUS_Athlone #StartWithTUS #TUSdigitalmarketing
...

1 0

So looking forward to hosting students on this run_europeanuniversity SAP jointly coordinated by tus_ire & nhlstenden from 8 to 12 May in tus_athlone

ETHICS & VALUES IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
19 April – 17 May 2023

+INFO: bit.ly/SAP_Ethics_Tourism

➡️ APPLY BY 17 MARCH

#run_eu #run_eu_sap
...

4 0

Daniela Marques is on a research mission. She is studying Design for Health and Wellbeing at the politecnico_de_leiria (Portugal) and is currently doing research at the User Centred Technologies Research Centre of the FHV. 🇦🇹🇵🇹 She is in Vorarlberg on a two-week RUN-EU Research Mission. Acquiring new knowledge, learning from each other, and comparing design in Austria and Portugal are just some of her goals. She is working on various projects, will give a lecture and will also meet students of the FHV for an informal exchange. She is particularly looking forward to dinner with the rector of the FHV. In addition, Daniela is very curious in her free time and discovers Vorarlberg in all its various facets. "RUN-EU has already opened up so many opportunities to me," she says. As she is also active in the Student Council, she has already been to Ireland, Strasbourg, and the Netherlands. We are thrilled by Daniela's open and committed attitude and have taken her into our hearts! 💗

ℹ️ Would you like to take part in our research projects? Infos ➡️ Link in Bio.

run_europeanuniversity

#run_eu #run_eu_plus
#university #europeanuniversities #erasmusplus #horizon2020 #europeancommission #europeanunion
...

54 2

Daniela Marques is on a research mission. She is studying Design for Health and Wellbeing at the politecnico_de_leiria (Portugal) and is currently doing research at the User Centred Technologies Research Centre of the FHV. 🇦🇹🇵🇹 She is in Vorarlberg on a two-week RUN-EU Research Mission. Acquiring new knowledge, learning from each other, and comparing design in Austria and Portugal are just some of her goals. She is working on various projects, will give a lecture and will also meet students of the FHV for an informal exchange. She is particularly looking forward to dinner with the rector of the FHV. In addition, Daniela is very curious in her free time and discovers Vorarlberg in all its various facets. "RUN-EU has already opened up so many opportunities to me," she says. As she is also active in the Student Council, she has already been to Ireland, Strasbourg, and the Netherlands. We are thrilled by Daniela's open and committed attitude and have taken her into our hearts! 💗

ℹ️ Would you like to take part in our research projects? Infos ➡️ Link in Bio.

#run_eu #run_eu_plus
#university #europeanuniversities #erasmusplus #horizon2020 #europeancommission #europeanunion
...

19 0

We are thrilled to share that RUN-EU Portuguese Polytechnics will now grant doctoral degrees!

The law that will allow Portuguese Polytechnics to grant PhDs was approved earlier this week, and in the same legislative pack was defined that the institutions' designation will change to Polytechnic Universities.

This is a huge milestone for RUN-EU as a whole, as two of our Portuguese members – the politecnico_de_leiria, and the ipca.instituto.politecnico – will benefit largely from this change.

+INFO: bit.ly/RUN-EU_PhD_Degrees (link in our stories)


#run_eu
#university #europeanuniversities #erasmus #erasmusplus #europeancommission #europeanunion
...

40 1We are thrilled to share that RUN-EU Portuguese Polytechnics will now grant doctoral degrees!

The law that will allow Portuguese Polytechnics to grant PhDs was approved earlier this week, and in the same legislative pack was defined that the institutions' designation will change to Polytechnic Universities.

This is a huge milestone for RUN-EU as a whole, as two of our Portuguese members – the politecnico_de_leiria, and the ipca.instituto.politecnico – will benefit largely from this change.

+INFO: bit.ly/RUN-EU_PhD_Degrees (link in bio)


#run_eu
#university #europeanuniversities #erasmus #erasmusplus #europeancommission #europeanunion
...

91 1

TWITTER

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU