RUN-Eurooppa-yliopisto - Hämeen ammattikorkeakoulu
RUN-Eurooppa-yliopisto
RUN-EU map 2023
RUN-EU-verkoston jäseniä

RUN-Eurooppa-yliopisto

RUN-Eurooppa-yliopisto

HAMK on osa RUN-Eurooppa-yliopistoa, joka tuo yhteen yhdeksän yhteiseen visioon sitoutunutta eurooppalaista korkeakoulua kahdeksasta eri maasta.

RUN-EU:n (The Regional University Network – European University) korkeakoulut muodostavat yhdessä alueellisten korkeakoulujen allianssin, jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa.

Vuodesta 2020 lähtien Europpa-yliopiston korkeakoulut, HAMK mukaan lukien, ovat yhdessä toteuttaneet lyhyitä ja joustavia opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksia, luoneet tutkimusyhteistyötä ja tutkimusryhmiä, ottaneet käyttöön tohtoripolkuja, suunnitelleet ja lanseeranneet kaksois- ja yhteistutkintoja sekä alkaneet rakentaa yhteisiä hallintorakenteita. RUNin ensimmäinen kausi on tulossa päätökseen vuoden 2023 lopulla, mutta työtä on tarkoitus jatkaa ja syventää haetulla jatkokaudella. 

RUN-EU-Eurooppa-yliopiston korkeakoulut

Kaikki mukana olevat korkeakoulut sijaitsevat pääkaupunkiseutujen ulkopuolella ja ovat merkittäviä alueellisia toimijoita. Verkoston koordinoijana toimii Polytechnic of Leiria (Portugali).

HAMKin vastuulla RUN-Eurooppa-yliopistossa on erityisesti pedagoginen kehittäminen sekä tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen ja siihen liittyvän kilpailukyvyn rakentaminen. Tähän kuuluu myös Design Factory -konseptin pilotoiminen osana koulutuksen kehittämistä.

Opiskelijamme perivät tulevaisuuden

RUN-Eurooppa-yliopiston tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta. 

Opiskelijoille RUN-Eurooppa-yliopisto luo uudenlaisia mahdollisuuksia lyhytkestoisiin, joustaviin ja kansainvälisiin opintokokonaisuuksiin – unohtamatta vaihto-opintomahdollisuuksia. Kehitämme myös uusia kaksoistutkintoja, joissa opiskelija voi suorittaa tutkintonsa hajautetusti kahdessa maassa ja saada tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista.

Yhtenä RUN-Eurooppa-yliopiston kunnianhimoisena tavoitteena on avata 24 uutta kaksoistutkintomahdollisuutta RUNin kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Tutkimusta ja innovaatioita tulevaisuuden haasteiden päihittämiseksi

RUN-EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ytimessä on kolme temaattista alaa:

  • Tulevaisuuden liikealat ja kestävä alueellinen kehitys
  • Biotalous
  • Sosiaaliset innovaatiot

Tutkimusyhteistyötä kehitetään muun muassa yhteisten tutkijaryhmien ja tutkimushankkeiden sekä henkilökunnan lyhytkestoisten liikkuvuusjaksojen kautta. RUN-EU rakentaa eurooppalaisia innovaatiohubeja yhteisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ympäristöiksi.

Rakennamme yhdessä elinkeinoelämän kanssa työelämäsuuntautuneita maisteri- ja tohtoritutkintoja. HAMK vastaa tutkijoiden urapolkujen kehittämisestä, ohjausosaamisen varmistamisesta sekä edistää aktiivisesti biotalouteen pohjautuvan innovaatiokeskittymän jalkautumista Hämeeseen.

RUN-EU PLUS – Ammatilliset tutkimusohjelmat yrityksille ja yhteiskunnalle -hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimusosaamisen ja pedagogisen osaamisen vahvistamiseen ja elinkeinoelämän osallistamiseen tutkimuksen ohjauksessa.

Luomme tulevaisuuden osaamista yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa

Alueelliset kumppanit ovat tiiviisti mukana RUN-Eurooppa-yliopiston toiminnassa ja kehityksessä. Suomesta mukana ovat Hämeen liitto ja Hämeen yrittäjät. Etsimme jatkuvasti yhteistyökumppaneita TKI-hankkeisiin sekä opiskelijaprojekteihin!

Tutustu RUN-EU:n kumppaneihin (associated partners).

Käytännössä työtä tehdään kahdeksassa työpaketissa, jotka tähtäävät yhteisen Eurooppa-yliopiston rakentamiseen. Työpaketeissa korkeakoulut toteuttavat esimerkiksi yhteisiä opintoja ja tutkimushankkeita sekä eri pituisia henkilöstö- ja opiskelijavaihtoja. Tavoitteena on myös luoda ja myöntää yhteisiä eurooppalaisia tutkintoja.

Työpaketti 1: Coordination and Management
Työpaketti 2: European Innovation Hubs
Työpaketti 3: Future and Advanced Skills Academies
Työpaketti 4: European Mobility Innovation Centre
Työpaketti 5: RUN-EU Discovery Program
Työpaketti 6: Short Advanced Programmes
Työpaketti 7: Collaborative European Degrees
Työpaketti 8: Dissemination and Sustainability

Kaikki RUN-EU –korkeakoulut osallistuvat kaikkien työpakettien työhön, ja jokaisessa työpaketissa on myös määritelty vastuukorkeakoulu. HAMK on vetovastuussa työpaketista 3: Future and Advanced Skills Academies. Lisäksi HAMK toimii co-lead-tehtävässä työpaketissa 7: Collaborative European Degrees.

Blogi

Three students in RUN superweek

RUN -Eurooppa-yliopisto @ INSTAGRAM

Time to get back to the office after my 1-year family break from work. I am super excited and can't wait to see my colleagues from Häme University of Applied Sciences HAMK and RUN European University again! I'm working at HAMK as a RUN-EU project leader. Here you can follow my work and topical issues related to the development of joint European higher education and research at RUN.
#europeanuniversities #run_eu
...

5 0

Opportunities. #run_eu #tus #ipca ...

46 6

Internationale Perspektiven 📣 Die FHV ist weitere sechs Jahre Europäische Universität. 🥳
➡️ run_europeanuniversity ist eine der nun insgesamt 30 Allianzen, die einen Erasmus+-Zuschuss in Höhe von je 14,4 Millionen Euro erhalten.
➡️ Die FHV ist Gründungsmitglied und wird auch die zweite Phase der Europäischen Universität aktiv mitgestalten.
ℹ️ Alle Infos im Detail findest du in unserem Link in Bio.

#run_eu #run_eu_sap #university #EuropeanUniversities #erasmus #ErasmusPlus #europeancommission #EuropeanUnion #fhv #fhvorarlberg #vorarlberg
...

69 3

·

🎉 RUN-EU party mode on!

Today we achieved our first goal for the next cycle by securing a new Erasmus+ grant! ✅

🇪🇺 This means we'll keep collaborating strategically for the next four years, while welcoming the 🇪🇸 universidadburgos and 🇧🇪 howestbe as new members, strengthening our focus on regional development.

🌍 Together, we'll provide students, researchers, academics, and staff with green, digital, and inclusive skills, reducing regional disparities in the EU.

+INFO: bit.ly/RUN-EU_New_Funding_24-27 (link in bio)#run_eu #WeAreOneWeAreRun
#university #europeanuniversities #erasmus #erasmusplus #europeancommission #europeanunion
...

139 16

Inscrições: até 12 de julho
• ENGINEERING APPLICATIONS IN PYTHON •
13 de setembro a 27 de outubro

+INFO | Programas Avançados de Curta Duração #RUN_EU: run_europeanuniversity (link na bio)

#run_eu #run_eu_sap #university #EuropeanUniversities #ErasmusPlus #europeancommission #EuropeanUnion
...

9 1

Inscrições: até 8 de julho
• CRITICAL THINKING •
26 de setembro a 26 de outubro

+INFO | Programas Avançados de Curta Duração #RUN_EU: run_europeanuniversity (link na bio)

#run_eu #run_eu_sap #university #EuropeanUniversities #ErasmusPlus #europeancommission #EuropeanUnion
...

9 0
This error message is only visible to WordPress admins
Error: There is no connected account for the user 17841452181944344.

TWITTER

Unable to load Tweets