RUN -Eurooppa-yliopisto - Hämeen ammattikorkeakoulu
RUN -Eurooppa-yliopisto
RUN-EU -verkoston jäseniä

RUN -Eurooppa-yliopisto

RUN -Eurooppa-yliopisto

RUN -Eurooppa-yliopisto tuo yhteen seitsemän yhteiseen visioon sitoutunutta eurooppalaista korkeakoulua kuudesta eri maasta. RUN-EU:n (The Regional University Network – European University) korkeakoulut muodostavat yhdessä alueellisten korkeakoulujen allianssin, jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa.

Kesällä 2020 Euroopan komissio myönsi Hämeen ammattikorkeakoululle ja allianssin seitsemälle muulle korkeakoululle Eurooppa-yliopisto -statuksen ja rahoituksen RUN -Eurooppa-yliopiston toiminnan käynnistämiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana.  

RUN-EU -Eurooppa-yliopistossa ovat mukana seuraavat korkeakoulut: 

Kaikki mukana olevat korkeakoulut sijaitsevat pääkaupunkiseutujen ulkopuolella ja ovat merkittäviä alueellisia toimijoita. Verkoston koordinoijana toimii Polytechnic of Leiria (Portugali).

RUN -Eurooppa-yliopiston tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta. Kolmivuotisen hankkeen aikana mahdollistetaan lyhytkestoiset ja joustavat opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudet, tutkimusyhteistyön ja tutkijaryhmien muodostaminen, tohtorikoulutuspolkujen avaaminen, kaksois- ja yhteistutkintojen suunnittelu ja toteutus sekä yhteisten hallinnollisten rakenteiden luominen.  

Käytännössä työtä tehdään kahdeksassa työpaketissa, jotka tähtäävät yhteisen Eurooppa-yliopiston rakentamiseen. Työpaketeissa korkeakoulut toteuttavat esimerkiksi yhteisiä opintoja ja tutkimushankkeita sekä eri pituisia henkilöstö- ja opiskelijavaihtoja. Tavoitteena on myös luoda ja myöntää yhteisiä eurooppalaisia tutkintoja.

Työpaketti 1: Coordination and Management
Työpaketti 2: European Innovation Hubs
Työpaketti 3: Future and Advanced Skills Academies
Työpaketti 4: European Mobility Innovation Centre
Työpaketti 5: RUN-EU Discovery Program
Työpaketti 6: Short Advanced Programmes
Työpaketti 7: Collaborative European Degrees
Työpaketti 8: Dissemination and Sustainability

Kaikki RUN-EU –korkeakoulut osallistuvat kaikkien työpakettien työhön, ja jokaisessa työpaketissa on myös määritelty vastuukorkeakoulu. HAMK on vetovastuussa työpaketista 3: Future and Advanced Skills Academies. Lisäksi HAMK toimii co-lead-tehtävässä työpaketissa 7: Collaborative European Degrees.

Hey student! ✋ Did you already notice that we are looking for HAMK students from various disciplines and backgrounds to join the RUN European University Student Board?

What you can expect as a Student Board Member?
✨International competence
✨Innovation workshops
✨Brainstorming sessions
✨RUN-EU Annual Student Week in one of the RUN-EU countries!
✨Communication with other RUN-EU students
✨Promotional work among students, staff and local community

Sounds great! 😍 You’ll also gain credits, get a certificate of participation and important addition to your CV. To learn more about RUN European University, check out our highlight “RUN EU” 👈

Got interested? You can apply by filling in the application form. You’ll find the link in our bio. #hamk #RUN_EU
...

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU