RUN -Eurooppa-yliopisto - Hämeen ammattikorkeakoulu
RUN -Eurooppa-yliopisto
RUN EU Map
RUN-EU -verkoston jäseniä

RUN -Eurooppa-yliopisto

RUN -Eurooppa-yliopisto

HAMK on osa RUN -Eurooppa-yliopistoa, joka tuo yhteen seitsemän yhteiseen visioon sitoutunutta eurooppalaista korkeakoulua kuudesta eri maasta.

RUN-EU:n (The Regional University Network – European University) korkeakoulut muodostavat yhdessä alueellisten korkeakoulujen allianssin, jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa.

RUN-EU -Eurooppa-yliopiston korkeakoulut

Kaikki mukana olevat korkeakoulut sijaitsevat pääkaupunkiseutujen ulkopuolella ja ovat merkittäviä alueellisia toimijoita. Verkoston koordinoijana toimii Polytechnic of Leiria (Portugali).

HAMKin vastuulla RUN -Eurooppa-yliopistossa on erityisesti pedagoginen kehittäminen sekä tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen ja siihen liittyvän kilpailukyvyn rakentaminen. Tähän kuuluu myös Design Factory -konseptin pilotoiminen osana koulutuksen kehittämistä.

Opiskelijamme perivät tulevaisuuden

RUN -Eurooppa-yliopiston tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta. 

Opiskelijoille RUN -Eurooppa-yliopisto luo uudenlaisia mahdollisuuksia lyhytkestoisiin, joustaviin ja kansainvälisiin opintokokonaisuuksiin – unohtamatta vaihto-opintomahdollisuuksia. Kehitämme myös uusia kaksoistutkintoja, joissa opiskelija voi suorittaa tutkintonsa hajautetusti kahdessa maassa ja saada tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista.

Yhtenä RUN -Eurooppa-yliopiston kunnianhimoisena tavoitteena on avata 24 uutta kaksoistutkintomahdollisuutta RUNin kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Tutkimusta ja innovaatioita tulevaisuuden haasteiden päihittämiseksi

RUN-EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ytimessä on kolme temaattista alaa:

  • Tulevaisuuden liikealat ja kestävä alueellinen kehitys
  • Biotalous
  • Sosiaaliset innovaatiot

Tutkimusyhteistyötä kehitetään muun muassa yhteisten tutkijaryhmien ja tutkimushankkeiden sekä henkilökunnan lyhytkestoisten liikkuvuusjaksojen kautta. RUN-EU rakentaa eurooppalaisia innovaatiohubeja yhteisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ympäristöiksi.

Rakennamme yhdessä elinkeinoelämän kanssa työelämäsuuntautuneita maisteri- ja tohtoritutkintoja. HAMK vastaa tutkijoiden urapolkujen kehittämisestä, ohjausosaamisen varmistamisesta sekä edistää aktiivisesti biotalouteen pohjautuvan innovaatiokeskittymän jalkautumista Hämeeseen.

RUN-EU PLUS – Ammatilliset tutkimusohjelmat yrityksille ja yhteiskunnalle -hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimusosaamisen ja pedagogisen osaamisen vahvistamiseen ja elinkeinoelämän osallistamiseen tutkimuksen ohjauksessa.

Luomme tulevaisuuden osaamista yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa

Alueelliset kumppanit ovat tiiviisti mukana RUN -Eurooppa-yliopiston toiminnassa ja kehityksessä. Suomesta mukana ovat Hämeen liitto ja Hämeen yrittäjät. Etsimme jatkuvasti yhteistyökumppaneita TKI-hankkeisiin sekä opiskelijaprojekteihin!

Tutustu RUN-EU:n kumppaneihin (associated partners).

Käytännössä työtä tehdään kahdeksassa työpaketissa, jotka tähtäävät yhteisen Eurooppa-yliopiston rakentamiseen. Työpaketeissa korkeakoulut toteuttavat esimerkiksi yhteisiä opintoja ja tutkimushankkeita sekä eri pituisia henkilöstö- ja opiskelijavaihtoja. Tavoitteena on myös luoda ja myöntää yhteisiä eurooppalaisia tutkintoja.

Työpaketti 1: Coordination and Management
Työpaketti 2: European Innovation Hubs
Työpaketti 3: Future and Advanced Skills Academies
Työpaketti 4: European Mobility Innovation Centre
Työpaketti 5: RUN-EU Discovery Program
Työpaketti 6: Short Advanced Programmes
Työpaketti 7: Collaborative European Degrees
Työpaketti 8: Dissemination and Sustainability

Kaikki RUN-EU –korkeakoulut osallistuvat kaikkien työpakettien työhön, ja jokaisessa työpaketissa on myös määritelty vastuukorkeakoulu. HAMK on vetovastuussa työpaketista 3: Future and Advanced Skills Academies. Lisäksi HAMK toimii co-lead-tehtävässä työpaketissa 7: Collaborative European Degrees.

Blogi

Three students in RUN superweek

RUN -Eurooppa-yliopisto @ INSTAGRAM📣 Researcher Career Development Training Programme 2022

RUN-EU PLUS is organising five online workshops that will help researchers and postgraduate students identify their research skills and career paths.

• Open Science Workshop on Open Access (1 June)
• Open Science Workshop on FAIR Data (2 June)
• Attractive Researcher Career Paths (9 June)
• How to be a Successful Researcher (6 September)
• Approaches to Early-Stage Researcher Supervision (20 September)

It’s open to all RUN-EU researchers, postgraduate students, and supervisors.

👉 You need to register for each workshop.

+INFO: bit.ly/TrainingProgrammeRUN-EU_PLUS (link in bio)

#run_eu_plus #run_eu
#highereducation #university #europeanuniversities #horizon2020
#europeancommission #europeanunion
...

12 0

What an inspiring week! 🤩 This week we hosted RUN-EU Super Week with around 60 students and staff members. The week revolved around future skills, Design Factory culture and pedagogical development of @run_europeanuniversity.

Thank you for all participants and safe travels back home!💙

@hamkdf #RUNSuperweek #run_eu #HAMK #HAMKstoriesinternational
...

80 0📣 Online Workshop on Attractive Researcher Career Paths

📅 9 June 2022 (10h00-16h00 CET)

Organised by RUN-EU PLUS, it will focus on:
• results of the RUN-EU PLUS self-audit and gap analysis of researcher career paths
• identification of researcher skills and competencies
• educational needs of researchers

Open to all RUN-EU researchers, postgraduate students, and supervisors.

👉 REGISTER BY 31 MAY

+INFO: bit.ly/WS_ResearcherCareer (link in bio)

#run_eu_plus #run_eu
#highereducation #university #europeanuniversities #horizon2020
#europeancommission #europeanunion
...

11 0

Usein kehotan opiskelijoita ja kollegoitakin ehkä vähän kuluneesti poistumaan omalta mukavuusalueelta. Itse olen sen tehnyt usein ja aina se on yhtä pelottavaa ja turhauttavaa, mutta myös niin innostavaa sekä palkitsevaa.

🤩 Tällä viikolla olen ollut mukana RUN-EU (The Regional University Network – European University) Super weekissa kehittämässä korkeakoulujen verkostoa ja yhteistä pedagogista ympäristöä. Päivät ovat olleet hyvin mielenkiintoisia, raskaitakin, mutta myös innostavia kun vaan uskaltaa heittäytyä ja hypätä mukaan. Hamkista oli mukava porukka paitsi järjestämässä, myös meitä osallistujia. hamkdf hamkhyvinvointi #run_eu #runsuperweek #opehommia
...

21 1

🇵🇹

• VISITA INSTITUCIONAL DA RUN-EU AO POLITÉCNICO DE LEIRIA •

As instituições parceiras da run_europeanuniversity estão de visita ao Politécnico de Leiria ao longo desta semana!

Hoje o comité de gestão da RUN-EU vai conhecer a estg_pleiria, a esslei.ipleiria, e o nosso Hub de Inovação em Saúde.

Também esta semana, a esecs.ipleiria recebe a visita exploratória da RUN-EU na área da educação e ciências sociais, um evento que pretende promover a cocriação de programas curriculares Europeus.

___

🇬🇧

• RUN-EU INSTITUTIONAL VISIT TO POLYTECHNIC OF LEIRIA •

The RUN-EU Institutional Visit to #PolitécnicodeLeiria has officially started!

It’s great to see our European partners in Leiria and show them around our campuses.

Today they’ll be exploring our School of Technology and Management, School of Health Sciences, and Health Hub facilities.

At the same time, teachers, researchers, and programme coordinators will be at our School of Education and Social Sciences participating in the RUN-EU Exploratory Mission.

+INFO: www.run-eu.eu

#run_eu
...

25 0The policy recommendations submitted by our students to European institutions and policymakers during the europeanstudentassembly are now available on our website!

Discover how our students are influencing their future 👇

+INFO: bit.ly/ESA_EU (link in bio)

#run_eu
#university #europeanuniversities #highereducation #erasmus #erasmusplus #europeancommission #europeanunion #europeanparliament
...

20 0Our May issue is out!

+INFO: bit.ly/RUN-EU_News_MAY22 (link in bio)

#run_eu
#university #europeanuniversities #europeancommission #erasmus #erasmusplus #europeancommission #europeanunion
...

18 0

TWITTER

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU