RUN -Eurooppa-yliopisto - Hämeen ammattikorkeakoulu
RUN -Eurooppa-yliopisto
RUN-EU -verkoston jäseniä

RUN -Eurooppa-yliopisto

RUN -Eurooppa-yliopisto

RUN -Eurooppa-yliopisto tuo yhteen kahdeksan yhteiseen visioon sitoutunutta eurooppalaista korkeakoulua kuudesta eri maasta. RUN-EU:n (The Regional University Network – European University) korkeakoulut muodostavat yhdessä alueellisten korkeakoulujen allianssin, jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa.

Kesällä 2020 Euroopan komissio myönsi Hämeen ammattikorkeakoululle ja allianssin seitsemälle muulle korkeakoululle Eurooppa-yliopisto -statuksen ja rahoituksen RUN -Eurooppa-yliopiston toiminnan käynnistämiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana.  

RUN-EU -Eurooppa-yliopistossa ovat mukana seuraavat korkeakoulut: 

Kaikki mukana olevat korkeakoulut sijaitsevat pääkaupunkiseutujen ulkopuolella ja ovat merkittäviä alueellisia toimijoita. Verkoston koordinoijana toimii Polytechnic of Leiria (Portugali).

RUN -Eurooppa-yliopiston tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta. Kolmivuotisen hankkeen aikana mahdollistetaan lyhytkestoiset ja joustavat opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudet, tutkimusyhteistyön ja tutkijaryhmien muodostaminen, tohtorikoulutuspolkujen avaaminen, kaksois- ja yhteistutkintojen suunnittelu ja toteutus sekä yhteisten hallinnollisten rakenteiden luominen.    

Käytännössä työtä tehdään kahdeksassa työpaketissa, jotka tähtäävät yhteisen Eurooppa-yliopiston rakentamiseen. Työpaketeissa korkeakoulut toteuttavat esimerkiksi yhteisiä opintoja ja tutkimushankkeita sekä eri pituisia henkilöstö- ja opiskelijavaihtoja. Tavoitteena on myös luoda ja myöntää yhteisiä eurooppalaisia tutkintoja.  

  • Työpaketti 1: Coordination and Management
  • Työpaketti 2: European Innovation Hubs
  • Työpaketti 3: Future and Advanced Skills Academies
  • Työpaketti 4: European Mobility Innovation Centre
  • Työpaketti 5: RUN-EU Discovery Program
  • Työpaketti 6: Short Advanced Programmes
  • Työpaketti 7: Collaborative European Degrees
  • Työpaketti 8: Dissemination and Sustainability

Kaikki RUN-EU –korkeakoulut osallistuvat kaikkien työpakettien työhön, ja jokaisessa työpaketissa on myös määritelty vastuukorkeakoulu. HAMK on vetovastuussa työpaketista 3: Future and Advanced Skills Academies. Lisäksi HAMK toimii co-lead-tehtävässä työpaketissa 7: Collaborative European Degrees. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU