RUN -Eurooppa-yliopisto - Hämeen ammattikorkeakoulu
RUN -Eurooppa-yliopisto
RUN-EU -verkoston jäseniä

RUN -Eurooppa-yliopisto

RUN -Eurooppa-yliopisto

RUN -Eurooppa-yliopisto tuo yhteen kahdeksan yhteiseen visioon sitoutunutta eurooppalaista korkeakoulua kuudesta eri maasta. RUN-EU:n (TheRegionalUniversity Network – European Universitykorkeakoulut muodostavat yhdessä alueellisten korkeakoulujen verkoston, jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa.  

Kesällä 2020 Euroopan komissio myönsi Hämeen ammattikorkeakoululle ja verkoston seitsemälle muulle korkeakoululle Eurooppa-yliopisto -statuksen ja rahoituksen RUN -Eurooppa-yliopiston toiminnan käynnistämiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana.  

 

 

RUN-EU -verkostossa ovat mukana seuraavat korkeakoulut: 

 • Polytechnic of Leiria (Portugali 
 • Polytechnic of Cavado and Ave (Portugali 
 • Athlone Institute of Technology (Irlanti 
 • Limerick Institute of Technology (Irlanti 
 • NHL Stenden (Alankomaat)  
 • Hämeen ammattikorkeakoulu (Suomi)  
 • Széchenyi István University (Unkari)  
 • FH Vorarlberg (Itävalta)  

Kaikki mukana olevat korkeakoulut sijaitsevat pääkaupunkiseutujen ulkopuolella ja ovat merkittäviä alueellisia toimijoita. Verkoston koordinoijana toimii Polytechnic of Leiria (Portugali).

RUN -Eurooppa-yliopiston tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta. Kolmivuotisen hankkeen aikana mahdollistetaan lyhytkestoiset ja joustavat opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudet, tutkimusyhteistyön ja tutkijaryhmien muodostaminen, tohtorikoulutuspolkujen avaaminen, kaksois- ja yhteistutkintojen suunnittelu ja toteutus sekä yhteisten hallinnollisten rakenteiden luominen.    

Käytännössä työtä tehdään kahdeksassa työpaketissa, jotka tähtäävät yhteisen Eurooppa-yliopiston rakentamiseen. Työpaketeissa korkeakoulut toteuttavat esimerkiksi yhteisiä opintoja ja tutkimushankkeita sekä eri pituisia henkilöstö- ja opiskelijavaihtoja. Tavoitteena on myös luoda ja myöntää yhteisiä eurooppalaisia tutkintoja.  

 • Työpaketti 1: Coordination and Management 
 • Työpaketti 2: European Innovation Hubs  
 • Työpaketti 3: Future and Advanced Skills Academies 
 • Työpaketti 4: European Mobility Innovation Centre 
 • Työpaketti 5: RUN-EU Discovery Program 
 • Työpaketti 6: Short Advanced Programmes  
 • Työpaketti 7: Collaborative European Degrees 
 • Työpaketti 8: Dissemination and Sustainability 

Kaikki RUN-EU –korkeakoulut osallistuvat kaikkien työpakettien työhön, ja jokaisessa työpaketissa on myös määritelty vastuukorkeakoulu. HAMK on vetovastuussa työpaketista 3: Future and Advanced Skills Academies. Lisäksi HAMK toimii co-lead-tehtävässä työpaketissa 7: Collaborative European Degrees. 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU