Korkeakouluturvallisuus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Korkeakouluturvallisuus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Hymyilevä nainen kirjoittaa paperille.

Korkeakouluturvallisuus

Korkeakouluturvallisuus

HAMKin turvallisuustyön lähtökohtana on lainsäädäntö, joka edellyttää turvallista opiskelu- ja työympäristöä (AMKL 31 §, TyöturvL 8 §). Turvallisuustyöllä tuetaan HAMKin strategisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään korkeakouluyhteisön jäsenten hyvinvointia. Korkeakouluturvallisuutta toteutetaan ja kehitetään läheisessä yhteistyössä työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja muiden keskeisten  toimijoiden kanssa. Vahva turvallisuuskulttuuri perustuu yhteisöllisyyteen, ja turvallisuutta voi edistää jokainen pienillä teoilla arjessa.

HAMKin ja HAMIn turvallisuuskulttuurin kehittämisestä vastaavat HAMK oy:n kriisi- ja turvallisuustyöryhmä ja kampuskohtaiset turvallisuustyöryhmät. Työryhmät huolehtivat myös poikkeus- ja kriisitilanteisiin varautumisesta sekä tilannejohdon tuesta tarvittessa. Ryhmille voi myös välittää turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita ja parannusehdotuksia. Työryhmien jäsenet löytyvät alta.

Sivulle on koottu myös onnettomuus- ja vaaratilanteiden ohjeita, joihin kannattaa tutustua huolellisesti.

 

HAMK Oy:n kriisi- ja turvallisuustyöryhmä:

Hallintopäällikkö, ryhmän puheenjohtaja Jyrki Miettunen
Turvallisuustyön koordinaattori Marjut Hovi
Kiinteistöjohtaja Tuomas Salonen
Tietohallintopäällikkö Kari Helenius
Henkilöstöpäällikkö Henna Tanhuanpää
Riskienhallintapäällikkö Mikko Tuomas
Opintopsykologi Maija Partanen
Viestinnän suunnittelija Reima Kallinen
Oppilaitospastori Jaana Lehtonen
HAMKOn toiminnanjohtaja Aleksi Kurvi

 

Kampuskohtaiset turvallisuustyöryhmät:

Evo:

Koulutusohjelmapäällikkö Antti Tiilola, pj
Koulutuspäällikkö Antti Sipilä, varapj
It-vastaava Jari Marsela
Assistentti Pekka Vuori
Markkinointisihteeri Ulla Rauhala
Opiskelijaedustus

Forssa:

Koulutuspäällikkö Tero Ahvenharju pj
Lehtori Kirsi Puhtimäki
Lehtori Kirsi Hentinen
Laboratorioinsinööri Anne-Mari Järvenpää
Vahtimest​ari Ilkka Knuutila
Kirjastoinformaatikko Kaste-Helmi Oja
Terveydenhoitaja (FSTKY) Outi Romu
Opiskelijaedustus

Lepaa:

Koulutuspäällikkö Heikki Peltoniemi pj.
Koulutusohjelmapäällikkö Soile Viljakka vara pj.
Opiskelijakuraattori Sirkka Termonen
Tuotantoasiantuntija Leena Huhtama (turvallisuustyöryhmän yhdyshenkilö)
Päätoiminen tuntiopettaja Kai Jylhä
Kiinteistönhoitaja Tommi Syrjälä (turvallisuusvast.)
It-vastaava Teemu Lainesalo
Asuntola- ja vapaa-aikaohjaaja Benita Vaskelainen
Opiskelijaedustus
 
Mustiala:
 
Koulutuspäällikkö Jukka Korhonen pj.
Marko Rantanen varapj.
Lehtori  Outi Seppä
Muu henkilöstön edustaja: Menna Rantala
Opiskelija Ilari Lehtinen
Terveydenhoitaja  Kaisa Pulakka
Opiskelijakuraattori  Sirkka Termonen
 
Riihimäki:
 
Lassi Martikainen, pj.
Jyrki Hapulahti (Loke)
Janne Silvan (Hyria)
Heidi Heikkilä
Kirsi Tuikkala-Kalminen (Sykli)
Malla Haaparanta
Tiina Sainio
Erkki Matikainen
Tuula Salin
Pasi Vähämaa
Opiskelijaedustaja (Rino ry)
 
Sairio:
 
Koulutuspäällikkö Jari Latva-Koivisto, pj
Lehtori Pekka Puputti, varapj./sihteeri
Asuntola- ja ammatillinen ohjaaja Joona Kröger
Kuraattori Janne Väinölä
Terveydenhoitaja Marja Järvinen
Vahtimestari Jarmo Luukkainen
Opiskelijaedustus Toni Valta
 
Valkeakoski:
 
Koulutuspäällikkö Antti Aimo , pj.
Lehtori Juha Sarkula
Projektisuunnittelija Johanna Siuro
Laboratorioinsinööri Jan-Peter Nowak
Opintosihteeri Päivi Jokela
Lehtori Annaleena Kolehmainen
Lehtori Susan Heikkilä
Terveydenhoitaja Minna Jussila
Opiskelijaedustus
 
Korkeakoulukeskus (Visamäki):
(ryhmän kokoonpano päivittymässä kevään aikana)

​Kiinteistöjohtaja Tuomas Salonen, pj.
Palvelukoordinaattori Sara Kaloinen, siht.
Opiskelijaedustus

Talokohtaiset jäsenet:

A
Tapahtumapäällikkö Birgitta Pirhonen
Kirjanpitäjä Erna Lepola

B
Lehtori Hannu Elväs
Opetusassistentti Niina Kovanen
Projekti-insinööri Laura Kannisto

C
Lehtori Erkki Laine
Johdon assistentti Riikka Kekäläinen-Alkio
Lehtori Pasi Laine
Lehtori Juha Laurikainen

D
Opetusassistentti Katri Hietala
Opintosihteeri Virpi Peltovuori

E
Kulttuurialan assistentti Marjo Kilgast

H
Lehtori Ville Siipola

N
Palvelukoordinaattori Tuula Rauhamäki

O+K
Laboratoriopäällikkö Kauko Jyrkäs
Vastaava testausinsinööri Kai Mannila

S
Yliopettaja Leena Packalen
Palvelukoordinaattori Sari Rämö

Kiinteistöpalveluiden rakennusmestari Janne Tynkkynen
Kiinteistöpalveluiden IT-vastaava Jari Marsela

Havaitessasi vaaratilanteen, joka uhkaa henkeä, terveyttä, omaisuutta tai ympäristöä, soita yleiseen hätänumeroon 112 ja ilmoita havainnostasi välittömästi HAMKin tai HAMIn henkilöstöön kuuluvalle tai esimiehellesi.

Hätänumerot Suomessa:

Yleinen hätänumero 112
Poliisi 112
Myrkytystietokeskus (09) 471 977
Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202

Kun soitat hätänumeroon 112

 • kerro, kuka olet
 • kerro, mitä on tapahtunut ja missä
 • kerro, onko ihmisiä vaarassa
 • vastaa kysymyksiin
 • älä sulje puhelinta, ennen kuin olet saanut luvan

Puhelun jälkeen toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti, varoita muita vaarasta ja estä lisäonnettomuudet.

Hätäensiapuohjeet

Tapaturma- tai sairauskohtaus

Tee nopeasti tilannearvio – selvitä, mitä on tapahtunut:

 • Onko autettava hereillä? Jos hän on hereillä, kysele, mitä on tapahtunut. Tarvittaessa soita apua numerosta 112. Jos autettava ei ole hereillä, soita hätänumeroon 112 ja noudata hätäkeskuksen antamia ohjeita.
 • Hengittääkö autettava? Jos hengittää, käännä kylkiasentoon. Jos autettava ei hengitä, soita 112 (tai huuda apua) ja aloita elvytys hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Tehdessäsi hätäilmoitusta kerro, kuka olet, mitä on tapahtunut, missä ja onko ihmisiä vaarassa. Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat luvan. Järjestä opastus paikalle. Älä jätä avun tarvitsijaa yksin.

Ilmoitus uhka- tai läheltä piti -tilanteesta

Ilmoituksen voi tehdä intranetin kautta. Lomake löytyy seuraavasti:

Opiskelijat: Opiskelu -> Opiskelijapalvelut -> Turvallisuus ja työsuojelu -> Ilmoituslomakkeet

Henkilökunta: Tukipalvelut -> Turvallisuus ja työsuojelu -> Ilmoituslomakkeet

1.Tulipalo

Pelasta

Pelasta itsesi ja muut vaarassa olevat. Varoita muita.
Varo hengittämästä savua.
Ohjaa rakennuksessa olevat lähintä poistumistietä ulos.
Älä käytä hissiä.
Mene kokoontumispaikkaan.
Tulipalo- tai kaasuvaaratilanteessa sulje ovet ja ikkunat perässäsi.

Ilmoita

Soita hätänumeroon 112.
Kerro, kuka olet, missä palaa: osoite ja kerros, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa.
Älä katkaise puhelua ilman lupaa.
Ilmoita muille rakennuksessa oleville. HUOMIOI: Kaikissa HAMKin ja HAMIn rakennuksissa ei ole automaattista paloilmoitinjärjestelmää. Kaikkia rakennuksessa olevia tulee varoittaa tulipalosta huutamalla eri kerroksissa ”palohälytys”.

Sammuta

Ota lähin sammutin ja aloita sammutustyöt heti, älä kuitenkaan vaaranna omaa henkeäsi.
Älä käytä vettä sähköjännitteisiin kohteisiin tai nestepaloihin.
Aloita liekkien edestä, jatka taakse. Levitä aine alhaalta ylös, edestakaisella liikkeellä liekkien juureen.
Kun liekit katoavat, lopeta sammutus.

Ehkäise

Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat
Poista lähellä olevat tulenarat esineet ja syttyvät aineet.

Opasta

Järjestä palokunnalle opastus palopaikalle.

Rakennuksesta poistuminen

Jotta poistuminen tapahtuisi nopeasti ja turvallisesti, on henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdyttävä etukäteen poistumisjärjestelyihin. Liikkuessasi rakennuksen eri osissa katso jo valmiiksi, missä sijaitsee lähin poistumisreittisi ja mistä löytyy varareitti. Ota poistuessasi mukaan tarvittava vaatetus. Mikäli mahdollista, sulje ikkunat, ovet, valot, ilmastointi ja sähkölaitteet.

Jos rakennuksesta poistuminen ei ole mahdollista:

Soita hätänumeroon ja kerro, kuka olet, missä olet ja mitä on tapahtunut.
Mene suojaisaan tilaan.
Sulje ovet ja ikkunat.
Tuki ovenraot esim. vaatteilla, jotta savu ei pääse sisään.
Haistaessasi savua hengitä kostean kankaan läpi, mikäli mahdollista.

 

2. Hamkiin kohdistuva uhkaus

 • Ilmoita uhkasta välittömästi joko henkilöstön jäsenelle tai esimiehellesi tai tilanteen vaatiessa suoraan 112.
 • Noudata poistumis- tai suojautumiskehoituksia.
 • Liikkuessasi rakennuksen eri osissa katso jo valmiiksi, missä sijaitsee lähin poistumisreittisi ja mistä löytyy varareitti.
 • Ota poistuessasi mukaan tarvittava vaatetus.

 

3. Väkivallalla uhkailu

Korkeakoulussa väkivallan ja sillä uhkailun suhteen vallitsee nollatoleranssi. Kaikkiin uhkauksiin suhtaudutaan vakavasti.

Jos koet olevasi välittömässä vaarassa, ota yhteys hälytyskeskukseen 112 ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ilmoita asiasta mahdollisimman pian HAMKin tai HAMIn henkilökuntaan kuuluvalle tai tee uhka- tai läheltäpiti- ilmoitus turvallisuustyöryhmälle, joka kokoontuu arvioimaan tilannetta ja sopii tarvittavat toimenpiteet (asianosaisen puhuttelu, asiankäsittelyn tarve opiskelija-/henkilöstöryhmissä).

Häirintätilanteissa opiskelijat voivat ottaa yhteyttä Hamkon häirintäyhdyshenkilöihin.

 

4. Itsemurhalla uhkailu

 • Ota kaikki vihjeet todesta
 • Keskustele ja selvitä tilannetta asianosaisen kanssa
 • Älä jätä henkilöä yksin
 • Tunnista omat rajoituksesi psyykkisen neuvonnan antamisessa – tarvittaessa kysy apua turvallisuustyöryhmän jäseniltä, opintopsykologilta, opiskelijaterveydenhoitajalta tai työterveydestä
 • Tuen tarpeen ilmetessä asianosainen tulee ohjata tuen piiriin hoitoonohjausmallin mukaisesti.

 

5. Erityistilanteet

Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa (suuronnettomuudet, säteilyonnettomuudet, myrkkylaskeumat) annetaan yleinen vaaramerkki. Se on minuutin mittainen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen antama varoitus. Sekä nousevan että laskevan äänen pituus on 7 sekuntia.

Toimi näin vaaramerkin kuultuasi:

 • Siirry sisälle ja pysy siellä.
 • Sulje ovet, ikkunat, pysäytä koneellinen ilmanvaihto.
 • Tiivistä läpiviennit esim. muovikalvolla tai teipillä.
 • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehoitusta.

Kuolemantapaus

Opiskelijan tai henkilöstön jäsenen kuolema

Jos saat tiedon opiskelija- tai työtoverin kuolemasta, ota yhteyttä esimieheesi / henkilökuntaan. Tarvittaessa yksikön turvallisuustyöryhmä kutsutaan koolle ja se jatkaa asian hoitamista. Tukea voi pyytää myös henklöstöhallinnosta ja opiskeluhyvinvoinnista.

Kuoleman kohdatessa sovitaan työnjako:

 • Yhteydenotto omaisiin – suruvalitusten välittäminen ?
 • Kuka hoitaa kukat tai adressin?
 • Kuka sopii omaisten kanssa osallistumisesta hautajaisiin omaisten toivomusta kunnioittaen?
 • Kuolemasta kertominen opiskelijoille ja henkilökunnalle?
 • Kuinka/milloin hiljainen hetki järjestetään?
 • Tarvitaanko purkutilanne – miten järjestetään?
 • Organisaation tukipalveluista kertominen?
 • Suruliputuksen järjestäminen?

Turvallisuus- ja kriisiviestintä

Turvallisuusviestintä on työyhteisöviestinnän osa-alue, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja kehittää henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista niin, että kaikki yhteisön jösenet osaavat toimia omassa työympäristössään ja työtehtävissään ongelma- ja vahinkotilanteiden ehkäisemiseksi, sekä toimia turvallisesti poikkeus- ja kriisitilanteissa. Turvallisuusviestintä on keskeinen osa turvallisuustyötä, jonka toteuttamisesta vastaavat HAMK Oy:n turvallisuus- ja kriisityöryhmä, kampusten turvallisuustyöryhmät ja strateginen viestintä. Tavoitteena on, että organisaation keinot ennaltaehkäistä poikkeustilanteita (riskienhallinta) ja kyky palautua normaaliin toimintaan sellaisen sattuessa (resilianssi) ovat mahdollisimman hyvät. Turvallisuusviestinnän kohderyhmiä ovat kaikki työ- ja opiskeluyhteisön jäsenet sekä sidosryhmät, ja se tukee osaltaan HAMKin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Kriisiviestintä on viestinnällisten ratkaisujen tekemistä tilanteissa, joissa jokin ennakoimaton, usein yhtäkkinen tapahtuma synnyttää ympäristössä tai korkeakouluyhteisön sisällä voimakkaan tiedon tarpeen. Kriisiviestintä tukee turvallisuustyötä ehkäisemällä kriisin syvenemistä asiallisen, rehellisen, ajantasaisen ja riittävän viestinnän avulla. Kriisiviestinnän periaatteena on riittävän, nopean ja oikea-aikaisen tiedon antaminen lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita noudattaen. Viestinnässä pitäydytään tosiasioissa ikäviä puolia kieltämättä.

Kriisiviestinnästä vastaa rehtori, strategisen viestinnän tiimi, opiskelijapsykologi, turvallisuustyön koordinaattorija esimies siitä yksiköstä, jota kriisi koskettaa.

Tiedottamisesta henkilöstölle ja ulospäin koko korkeakouluyhteisöä koskevissa kriisitilanteissa päättää rehtori tai hänen sijaisensa. Yksiköissä tapahtuneesta kriisitilanteesta informoidaan mahdollisimman pian rehtoria tai vararehtoria ja sovitaan yhdessä tarvittavasta tiedottamisesta.

On muistettava, että onnettomuustilanteissa tiedotusvastuu on pelastustöitä johtavalla viranomaisella.

Henkinen tuki kriisitilanteessa

Mistä saa apua?

Siihen, miten ihminen selviää kriistilanteessa vaikuttavat perhe, ystävät sekä työ- ja opiskelutoverit. Useimmat ihmiset selviävät kriistilanteista ja mieltä järkyttäneestä kokemuksesta omin avuin läheisten tuella. Joskus tarvitaan kuitenkin ammatillista apua.

Kriisiytyneessä tilanteessa sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai kampuksen turvallisuustyöryhmän jäseneen. Opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä opintopsykologiin, opiskelijaterveydenhoitajaan tai kampuksen turvallisuustyöryhmän jäseneen.

Kriisikeskus netissä

SPR – tukea ja apua

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU