Korkeakouluturvallisuus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Korkeakouluturvallisuus
Nainen hymyilee lasiseinän edssä
Aurinkoinen tyttö hymyilee

Korkeakouluturvallisuus

Korkeakouluturvallisuus

HAMKin turvallisuustyön lähtökohtana on lainsäädäntö, joka edellyttää turvallista opiskelu- ja työympäristöä (AMKL 31 §, TyöturvL 8 §). Turvallisuustyöllä tuetaan HAMKin strategisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään korkeakouluyhteisön jäsenten hyvinvointia. Korkeakouluturvallisuutta toteutetaan ja kehitetään läheisessä yhteistyössä työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja muiden keskeisten  toimijoiden kanssa. Vahva turvallisuuskulttuuri perustuu yhteisöllisyyteen, ja turvallisuutta voi edistää jokainen pienillä teoilla arjessa.

HAMKin ja HAMIn arjen turvallisuudesta ja turvallisuuskulttuurin kehittämisestä vastaavat kampusten turvallisuusryhmät sekä kampusten turvallisuusryhmien puheenjohtajien muodostama konsernin turvallisuus- ja varatautumisryhmä.  Työryhmät huolehtivat myös poikkeus- ja kriisitilanteisiin varautumisesta sekä tilannejohdon tuesta tarvittessa.

Ryhmille voi myös välittää turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita ja parannusehdotuksia. Ryhmien yhteyshenkilöt löytyvät alta.

Sivulle on koottu myös onnettomuus- ja vaaratilanteiden ohjeita, joihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Konsernin turvallisuus- ja varautumisryhmän yhteyshenkilöt:
Hallintopäällikkö Jyrki Miettunen
Turvallisuusasiantuntija Reima Kallinen

 

Kaikissa ryhmissä on henkilöstön ja opiskelijoiden edustus.

Kampuskohtaiset turvallisuusryhmien yhteyshenkilöt: 

Evo:
Koulutuspäällikkö Juha Mäkelä
Koulutuspäällikkö Antti Tiilola

Forssa:
Koulutuspäällikkö Tero Ahvenharju
Vahtimestari Esa Virta

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus:
​Kiinteistöjohtaja Tuomas Salonen
Palvelukoordinaattori Sara Kaloinen

Lepaa:
Koulutuspäällikkö Heikki Peltoniemi
Koulutuspäällikkö Soile Viljakka

Mustiala:
Koulutuspäällikkö Jukka Korhonen
IT-tukihenkilö Marko Rantanen

Riihimäki:
Yksikön johtaja Lassi Martikainen
Lehtori Jyrki Hapulahti

Sairio:
Koulutuspäällikkö Jari Latva-Koivisto
Lehtori Pekka Puputti

Valkeakoski:
Koulutuspäällikkö Antti Aimo
Lehtori Juha Sarkula

 
 

Ilmoitus uhka- tai läheltä piti -tilanteesta

Mikäli havaitset opiskelu- tai työskentelytilanteessa turvallisuuspuutteita tai sinulle sattuu läheltä piti- tai uhkatilanne, kannattaa siitä ilmoittaa tilanteen korjaamiseksi ja vastaavan toistumisen välttämiseksi.

Henkilökunta voi tehdä ilmoituksen HAMK intrassa työsuojelun sivuilla.

Opiskelijat voivat tehdä ilmoituksen yhdessä koulutuksen tai kampuksen henkilökunnan kanssa, tai ottamalla yhteyttä turvallisuusasiantuntija Reima Kalliseen (yhteystiedot).

 

Yleinen hätänumero 112

Havaitessasi vaaratilanteen, joka uhkaa henkeä, terveyttä, omaisuutta tai ympäristöä, soita yleiseen hätänumeroon 112.

Hätänumeroon soitetaan kiireellisissä hätätilanteissa, kun paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia kuten ensihoito, pelastuslaitos, poliisi, ensihoito tai sosiaaliviranomainen. Hätänumeroon vastataan ”Hätäkeskus – Nödcentralen”.

Hätäpuhelun aikana on tärkeää kuunnella ja vastata päivystäjän kysymyksiin mahdollisimman tarkasti.

 

Milloin soitan hätänumeroon 112?

 • kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle
 • kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa

Älä soita hätänumeroon

 • kysely- tai tiedustelutarkoituksessa
 • häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa: sähkökatkokset
 • kiireettömissä tilanteissa

Jos olet epävarma tilanteen kiireellisyydestä, soita silloin hätänumeroon 112. Soita itse, jos voit. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi pahimmillaan viivästyttää avun paikalle tuloa.

Avun hälyttämisen jälkeen ilmoita havainnostasi HAMKin tai HAMIn henkilöstöön kuuluvalle tai esimiehellesi.

Muita hätätilanteessa mahdollisesti tarvittavia numeroita

Myrkytystietokeskus (09) 471 977
Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202

 

Hätäensiapuohjeet

Tapaturma- tai sairauskohtaus

Tee nopeasti tilannearvio – selvitä, mitä on tapahtunut:

 • Onko autettava hereillä? Jos hän on hereillä, kysele, mitä on tapahtunut. Tarvittaessa soita apua numerosta 112. Jos autettava ei ole hereillä, soita hätänumeroon 112 ja noudata hätäkeskuksen antamia ohjeita.
 • Hengittääkö autettava? Jos hengittää, käännä kylkiasentoon. Jos autettava ei hengitä, soita 112 (tai huuda apua) ja aloita elvytys hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Tehdessäsi hätäilmoitusta kerro, kuka olet, mitä on tapahtunut, missä ja onko ihmisiä vaarassa. Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat luvan. Järjestä opastus paikalle. Älä jätä avun tarvitsijaa yksin.

1.Tulipalo

Pelasta

Pelasta itsesi ja muut vaarassa olevat. Varoita muita.
Varo hengittämästä savua.
Ohjaa rakennuksessa olevat lähintä poistumistietä ulos.
Älä käytä hissiä.
Mene kokoontumispaikkaan.
Tulipalo- tai kaasuvaaratilanteessa sulje ovet ja ikkunat perässäsi.

Ilmoita

Soita hätänumeroon 112.
Kerro, kuka olet, missä palaa: osoite ja kerros, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa.
Älä katkaise puhelua ilman lupaa.
Ilmoita muille rakennuksessa oleville. HUOMIOI: Kaikissa HAMKin ja HAMIn rakennuksissa ei ole automaattista paloilmoitinjärjestelmää. Kaikkia rakennuksessa olevia tulee varoittaa tulipalosta huutamalla eri kerroksissa ”palohälytys”.

Sammuta

Ota lähin sammutin ja aloita sammutustyöt heti, älä kuitenkaan vaaranna omaa henkeäsi.
Älä käytä vettä sähköjännitteisiin kohteisiin tai nestepaloihin.
Aloita liekkien edestä, jatka taakse. Levitä aine alhaalta ylös, edestakaisella liikkeellä liekkien juureen.
Kun liekit katoavat, lopeta sammutus.

Ehkäise

Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat
Poista lähellä olevat tulenarat esineet ja syttyvät aineet.

Opasta

Järjestä palokunnalle opastus palopaikalle.

Rakennuksesta poistuminen

Jotta poistuminen tapahtuisi nopeasti ja turvallisesti, on henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdyttävä etukäteen poistumisjärjestelyihin. Liikkuessasi rakennuksen eri osissa katso jo valmiiksi, missä sijaitsee lähin poistumisreittisi ja mistä löytyy varareitti. Ota poistuessasi mukaan tarvittava vaatetus. Mikäli mahdollista, sulje ikkunat, ovet, valot, ilmastointi ja sähkölaitteet.

Jos rakennuksesta poistuminen ei ole mahdollista:

Soita hätänumeroon ja kerro, kuka olet, missä olet ja mitä on tapahtunut.
Mene suojaisaan tilaan.
Sulje ovet ja ikkunat.
Tuki ovenraot esim. vaatteilla, jotta savu ei pääse sisään.
Haistaessasi savua hengitä kostean kankaan läpi, mikäli mahdollista.

 

2. Hamkiin kohdistuva uhkaus

 • Ilmoita uhkasta välittömästi joko henkilöstön jäsenelle tai esimiehellesi tai tilanteen vaatiessa suoraan 112.
 • Noudata poistumis- tai suojautumiskehoituksia.
 • Liikkuessasi rakennuksen eri osissa katso jo valmiiksi, missä sijaitsee lähin poistumisreittisi ja mistä löytyy varareitti.
 • Ota poistuessasi mukaan tarvittava vaatetus.

 

3. Väkivallalla uhkailu

Korkeakoulussa väkivallan ja sillä uhkailun suhteen vallitsee nollatoleranssi. Kaikkiin uhkauksiin suhtaudutaan vakavasti.

Jos koet olevasi välittömässä vaarassa, ota yhteys hälytyskeskukseen 112 ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ilmoita asiasta mahdollisimman pian HAMKin tai HAMIn henkilökuntaan kuuluvalle tai tee uhka- tai läheltäpiti- ilmoitus turvallisuustyöryhmälle, joka kokoontuu arvioimaan tilannetta ja sopii tarvittavat toimenpiteet (asianosaisen puhuttelu, asiankäsittelyn tarve opiskelija-/henkilöstöryhmissä).

Häirintätilanteissa opiskelijat voivat ottaa yhteyttä Hamkon häirintäyhdyshenkilöihin.

 

4. Itsemurhalla uhkailu

 • Ota kaikki vihjeet todesta
 • Keskustele ja selvitä tilannetta asianosaisen kanssa
 • Älä jätä henkilöä yksin
 • Tunnista omat rajoituksesi psyykkisen neuvonnan antamisessa – tarvittaessa kysy apua turvallisuustyöryhmän jäseniltä, opintopsykologilta, opiskelijaterveydenhoitajalta tai työterveydestä
 • Tuen tarpeen ilmetessä asianosainen tulee ohjata tuen piiriin hoitoonohjausmallin mukaisesti.

 

5. Erityistilanteet

Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa (suuronnettomuudet, säteilyonnettomuudet, myrkkylaskeumat) annetaan yleinen vaaramerkki. Se on minuutin mittainen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen antama varoitus. Sekä nousevan että laskevan äänen pituus on 7 sekuntia.

Toimi näin vaaramerkin kuultuasi:

 • Siirry sisälle ja pysy siellä.
 • Sulje ovet, ikkunat, pysäytä koneellinen ilmanvaihto.
 • Tiivistä läpiviennit esim. muovikalvolla tai teipillä.
 • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehoitusta.

Turvallisuus- ja kriisiviestintä

Turvallisuusviestintä on työyhteisöviestinnän osa-alue, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja kehittää henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista niin, että kaikki yhteisön jösenet osaavat toimia omassa työympäristössään ja työtehtävissään ongelma- ja vahinkotilanteiden ehkäisemiseksi, sekä toimia turvallisesti poikkeus- ja kriisitilanteissa. Turvallisuusviestintä on keskeinen osa turvallisuustyötä, jonka toteuttamisesta vastaavat HAMK Oy:n turvallisuus- ja varautumisryhmä, kampusten turvallisuusryhmät ja strateginen viestintä. Tavoitteena on, että organisaation keinot ennaltaehkäistä poikkeustilanteita (riskienhallinta) ja kyky palautua normaaliin toimintaan sellaisen sattuessa (resilianssi) ovat mahdollisimman hyvät. Turvallisuusviestinnän kohderyhmiä ovat kaikki työ- ja opiskeluyhteisön jäsenet sekä sidosryhmät, ja se tukee osaltaan HAMKin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Kriisiviestintä on viestinnällisten ratkaisujen tekemistä tilanteissa, joissa jokin ennakoimaton, usein yhtäkkinen tapahtuma synnyttää ympäristössä tai korkeakouluyhteisön sisällä voimakkaan tiedon tarpeen. Kriisiviestintä tukee turvallisuustyötä ehkäisemällä kriisin syvenemistä asiallisen, rehellisen, ajantasaisen ja riittävän viestinnän avulla. Kriisiviestinnän periaatteena on riittävän, nopean ja oikea-aikaisen tiedon antaminen lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita noudattaen. Viestinnässä pitäydytään tosiasioissa ikäviä puolia kieltämättä.

Kriisiviestinnästä vastaa rehtori, strategisen viestinnän tiimi, opiskelijapsykologi, turvallisuustyön koordinaattorija esimies siitä yksiköstä, jota kriisi koskettaa.

Tiedottamisesta henkilöstölle ja ulospäin koko korkeakouluyhteisöä koskevissa kriisitilanteissa päättää rehtori tai hänen sijaisensa. Yksiköissä tapahtuneesta kriisitilanteesta informoidaan mahdollisimman pian rehtoria tai vararehtoria ja sovitaan yhdessä tarvittavasta tiedottamisesta.

On muistettava, että onnettomuustilanteissa tiedotusvastuu on pelastustöitä johtavalla viranomaisella.

Henkinen tuki kriisitilanteessa

Mistä saa apua?

Siihen, miten ihminen selviää kriistilanteessa vaikuttavat perhe, ystävät sekä työ- ja opiskelutoverit. Useimmat ihmiset selviävät kriistilanteista ja mieltä järkyttäneestä kokemuksesta omin avuin läheisten tuella. Joskus tarvitaan kuitenkin ammatillista apua.

Kriisiytyneessä tilanteessa sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai kampuksen turvallisuustyöryhmän jäseneen. Opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä opintopsykologiin, opiskelijaterveydenhoitajaan tai kampuksen turvallisuustyöryhmän jäseneen.

Kriisikeskus netissä

SPR – tukea ja apua

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU