Turvallisuus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Turvallisuus
liikennemerkki ja tyttö
Tyttö ja muu vaara -merkki

Turvallisuus

Turvallinen korkeakouluyhteisö

HAMKissa tehtävän turvallisuustyön lähtökohtana on strategian mukainen tehtävä huolehtia korkeakouluyhteisön hyvinvoinnista.  Turvallisuustyön roolia määrittää myös lainsäädäntö, joka edellyttää turvallisen opiskelu- ja työympäristön mahdollistamista kaikille yhteisöön kuuluville  (AMKL 31 §, TyöturvallisuusL 8 §). Turvallisuustyötä toteutetaan ja kehitetään läheisessä yhteistyössä mm. opiskelijahyvinvointipalvelujen,  työsuojelun, henkilöstöpalvelujen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Vahva turvallisuuskulttuuri perustuu yhteisöllisyyteen, ja turvallisuutta voi edistää jokainen pienillä teoilla arjessa.

 

 

HAMKin ja HAMIn arjen turvallisuudesta ja turvallisuuskulttuurin kehittämisestä vastaavat kampusten turvallisuusryhmät sekä kampusten turvallisuusryhmien puheenjohtajien muodostama konsernin turvallisuus- ja varautumisryhmä.  Työryhmät huolehtivat myös poikkeus- ja kriisitilanteisiin varautumisesta sekä tilannejohdon tuesta tarvittessa.

Konsernin turvallisuus- ja varautumisryhmän yhteyshenkilöt:

Hallintopäällikkö Jyrki Miettunen
Turvallisuusasiantuntija Reima Kallinen

Kampuskohtaiset turvallisuusryhmien yhteyshenkilöt: 

Evo:
Koulutuspäällikkö Juha Mäkelä
Koulutuspäällikkö  Antti Sipilä

Forssa:
Koulutuspäällikkö Tero Ahvenharju
Vahtimestari Esa Virta

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus:
​Kiinteistöjohtaja Tuomas Salonen
Palvelukoordinaattori Sara Kaloinen

Lepaa:
Koulutuspäällikkö Heikki Peltoniemi
Koulutuspäällikkö Soile Viljakka

Mustiala:
Koulutuspäällikkö Jukka Korhonen
IT-tukihenkilö Marko Rantanen

Riihimäki:
Yksikön johtaja Lassi Martikainen
Lehtori Jyrki Hapulahti

Sairio:
Koulutuspäällikkö Jari Latva-Koivisto
Lehtori Pekka Puputti

Valkeakoski:
Koulutuspäällikkö Jussi Horelli
Lehtori Timo Viitala

 
 

Ilmoita turvallisuutta koskevasta havainnosta tai ideasta

Mikäli havaitset opiskelu- tai työskentelytilanteessa turvallisuuspuutteita, sinulle sattuu läheltä piti- tai uhkatilanne, tai koet esimerkiksi häirintää tai epäasiallista käytöstä, tulee siitä siitä ilmoittaa viipymättä tilanteen korjaamiseksi ja vastaavan toistumisen välttämiseksi. Myös kaikki turvallisutta kehittävät ideat ovat erittäin tervetulleita.

Turvallisuutta koskeva ilmoitus tai idea -lomakkeen avulla voit ilmoittaa yleisen turvallisuushavainnon tai kehittämisidean.

Henkilökunnan työsuojelulle tehtävät tapaturmia, uhka ja läheltä piti -tilanteita sekä syrjintää koskevat ilmoitukset tehdään intrassa työsuojelun sivujen kautta.

Opiskelijoiden suojattu ilmoituslomake otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021.

 

Yleinen hätänumero 112

Havaitessasi vaaratilanteen, joka uhkaa henkeä, terveyttä, omaisuutta tai ympäristöä, soita yleiseen hätänumeroon 112.

Hätänumeroon soitetaan kiireellisissä hätätilanteissa, kun paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia kuten ensihoito, pelastuslaitos, poliisi, ensihoito tai sosiaaliviranomainen. Hätänumeroon vastataan ”Hätäkeskus – Nödcentralen”.

Hätäpuhelun aikana on tärkeää kuunnella ja vastata päivystäjän kysymyksiin mahdollisimman tarkasti.

 

Milloin soitan hätänumeroon 112?

 • kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle
 • kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa

Älä soita hätänumeroon

 • kysely- tai tiedustelutarkoituksessa
 • häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa: sähkökatkokset
 • kiireettömissä tilanteissa

Jos olet epävarma tilanteen kiireellisyydestä, soita silloin hätänumeroon 112. Soita itse, jos voit. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi pahimmillaan viivästyttää avun paikalle tuloa.

Avun hälyttämisen jälkeen ilmoita havainnostasi HAMKin tai HAMIn henkilöstöön kuuluvalle tai esimiehellesi.

Muita hätätilanteessa mahdollisesti tarvittavia numeroita

Myrkytystietokeskus (09) 471 977
Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202

Hätäensiapu

Tee nopeasti tilannearvio – selvitä, mitä on tapahtunut:

 • Onko autettava hereillä? Jos hän on hereillä, kysele, mitä on tapahtunut. Tarvittaessa soita apua numerosta 112. Jos autettava ei ole hereillä, soita hätänumeroon 112 ja noudata hätäkeskuksen antamia ohjeita.
 • Hengittääkö autettava? Jos hengittää, käännä kylkiasentoon. Jos autettava ei hengitä, soita 112 (tai huuda apua) ja aloita elvytys hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Tulipalo

Pelasta

Pelasta itsesi ja muut vaarassa olevat. Varoita muita.
Varo hengittämästä savua.
Ohjaa rakennuksessa olevat lähintä poistumistietä ulos.
Älä käytä hissiä.
Mene kokoontumispaikkaan.
Tulipalo- tai kaasuvaaratilanteessa sulje ovet ja ikkunat perässäsi.

Ilmoita

Soita hätänumeroon 112.
Kerro, kuka olet, missä palaa: osoite ja kerros, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa.
Älä katkaise puhelua ilman lupaa.
Ilmoita muille rakennuksessa oleville. HUOMIOI: Kaikissa HAMKin ja HAMIn rakennuksissa ei ole automaattista paloilmoitinjärjestelmää. Kaikkia rakennuksessa olevia tulee varoittaa tulipalosta huutamalla eri kerroksissa ”palohälytys”.

Sammuta

Ota lähin sammutin ja aloita sammutustyöt heti, älä kuitenkaan vaaranna omaa henkeäsi.
Älä käytä vettä sähköjännitteisiin kohteisiin tai nestepaloihin.
Aloita liekkien edestä, jatka taakse. Levitä aine alhaalta ylös, edestakaisella liikkeellä liekkien juureen.
Kun liekit katoavat, lopeta sammutus.

Ehkäise

Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat
Poista lähellä olevat tulenarat esineet ja syttyvät aineet.

Opasta

Järjestä palokunnalle opastus palopaikalle.

Rakennuksesta poistuminen

Jotta poistuminen tapahtuisi nopeasti ja turvallisesti, on henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdyttävä etukäteen poistumisjärjestelyihin. Liikkuessasi rakennuksen eri osissa katso jo valmiiksi, missä sijaitsee lähin poistumisreittisi ja mistä löytyy varareitti. Ota poistuessasi mukaan tarvittava vaatetus. Mikäli mahdollista, sulje ikkunat, ovet, valot, ilmastointi ja sähkölaitteet.

Jos rakennuksesta poistuminen ei ole mahdollista:

Soita hätänumeroon ja kerro, kuka olet, missä olet ja mitä on tapahtunut.
Mene suojaisaan tilaan.
Sulje ovet ja ikkunat.
Tuki ovenraot esim. vaatteilla, jotta savu ei pääse sisään.
Haistaessasi savua hengitä kostean kankaan läpi, mikäli mahdollista.

 

Hamkiin kohdistuva uhkaus

 • Ilmoita uhkasta välittömästi joko henkilöstön jäsenelle tai esimiehellesi tai tilanteen vaatiessa suoraan 112.
 • Noudata poistumis- tai suojautumiskehoituksia.
 • Liikkuessasi rakennuksen eri osissa katso jo valmiiksi, missä sijaitsee lähin poistumisreittisi ja mistä löytyy varareitti.
 • Ota poistuessasi mukaan tarvittava vaatetus.

 

Väkivallalla uhkailu

Korkeakoulussa väkivallan ja sillä uhkailun suhteen vallitsee nollatoleranssi. Kaikkiin uhkauksiin suhtaudutaan vakavasti.

Jos koet olevasi välittömässä vaarassa, ota yhteys hälytyskeskukseen 112 ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ilmoita asiasta mahdollisimman pian HAMKin tai HAMIn henkilökuntaan kuuluvalle tai tee uhka- tai läheltäpiti- ilmoitus turvallisuustyöryhmälle, joka kokoontuu arvioimaan tilannetta ja sopii tarvittavat toimenpiteet (asianosaisen puhuttelu, asiankäsittelyn tarve opiskelija-/henkilöstöryhmissä).

Häirintätilanteissa opiskelijat voivat ottaa yhteyttä Hamkon häirintäyhdyshenkilöihin.

 

Itsemurhalla uhkailu

 • Ota kaikki vihjeet todesta
 • Keskustele ja selvitä tilannetta asianosaisen kanssa
 • Älä jätä henkilöä yksin
 • Tunnista omat rajoituksesi psyykkisen neuvonnan antamisessa – tarvittaessa kysy apua turvallisuustyöryhmän jäseniltä, opintopsykologilta, opiskelijaterveydenhoitajalta tai työterveydestä
 • Tuen tarpeen ilmetessä asianosainen tulee ohjata tuen piiriin hoitoonohjausmallin mukaisesti.

 

Erityistilanteet

Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa (suuronnettomuudet, säteilyonnettomuudet, myrkkylaskeumat) annetaan yleinen vaaramerkki. Se on minuutin mittainen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen antama varoitus. Sekä nousevan että laskevan äänen pituus on 7 sekuntia.

Toimi näin vaaramerkin kuultuasi:

 • Siirry sisälle ja pysy siellä.
 • Sulje ovet, ikkunat, pysäytä koneellinen ilmanvaihto.
 • Tiivistä läpiviennit esim. muovikalvolla tai teipillä.
 • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehoitusta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU