Hyppää sisältöön
Home Tukea mikro- ja pk-yrityksille digitaalisen ajan vihreässä siirtymässä

Tukea mikro- ja pk-yrityksille digitaalisen ajan vihreässä siirtymässä

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio –REACT-EU-hankkeen valtakunnallinen hankekokonaisuus oli 21 ammattikorkeakoulun vuoden kestänyt ponnistus, jossa tavoiteltiin mikro- ja pk– yritysten muutoskestävyyden kehittämistä vihreän siirtymän ja digitalisaation toimintaympäristössä.  

Ammattikorkeakoulut toteuttivat yhteiselle verkkoalustalle mikrokursseja yrittäjille tavoitteenaan vahvistaa yrityskentän osaamista tulevaisuuden nopeasti muuttuvassa maailmassa. Mikrokurssit ovat pienopintokokonaisuuksia, jotka on helppo suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta ja ne vastaavat täsmätarpeeseen. Hankkeessa tuotettiin myös julkaisuja ja videoita sekä järjestettiin koulutustapahtumia ja työpajoja tukemaan yritysten ja yrittäjien osaamisen kehittämistä. 

HAMK Edu -tutkimusyksikön vetämä osatoteutus oli nimeltään “Uudistuva Vihreä Kanta-Häme”. HAMKista mukana toteuttajana oli myös HAMK Bio -tutkimusyksikkö. Hanke käynnistettiin laatimalla tarvekartoitus, jossa kartoitettiin, miten mikro- ja pk-yritysten vihreää siirtymää edistetään Kanta-Hämeen alueen strategioissa ja miten viimeisin tutkimustieto on huomioitu strategioiden laatimisessa. Tarvekartoituksen pohjalta suunniteltiin ja kehitettiin kaksi mikrokurssia: “Vihreän siirtymän perusteet” ja “Digitalisaatio vihreän siirtymän vauhdittajana”.  Yhteistyössä Double Round Oy:n kanssa järjestettiin Kanta-Hämeen yrityksille Mini-Hackathon-tapahtuma “Käännä vihreä siirtymä bisneshyödyksi”. Hämeenlinnalainen Ossin Pulla Oy toimi case-yrityksenä, jolle osallistujat yhdessä ideoivat leipomotilojen käyttöä resurssitehokkuuden näkökulmasta.  

Hankkeessa käytiin yrityskohtaisia mentorointikeskusteluja, eli toteutettiin yrityssparrauksia kantahämäläisten pienten ja keskisuurten yritysten kanssa. Näissä sparrauksissa (yhteensä 25 kpl) käsiteltiin vastuullisen liiketoiminnan teemoja yleisesti, mutta pureuduttiin myös yrityskohtaisiin vastuullisuuden näkökulmiin ja mahdollisuuksiin. Pienten ja keskisuurten yritysten asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia ja tietoisempia yritysten toiminnan ja niiden tuotteiden ja palvelujen vastuullisuudesta. Yritykset voivat vastata tähän paineeseen ja kiinnostukseen kehittämällä liiketoimintamalliaan vastuullisemmaksi. Yritysvastuu tarkoittaa niitä yli lainsäädännön vaatimusten meneviä vapaaehtoisia toimia, joilla yritys toteuttaa taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuutaan. Keskusteluissa yrittäjät jakoivat huolensa yritysvastuun toteuttamismahdollisuuksista pk-yrityksissä. Erityisesti resurssien vähäisyys koetaan yrityksissä ongelmaksi, vaikka tahtoa vastuullisempaan liiketoimintaan poikkeuksetta onkin. Mentoroinneissa sovellettiin aikaisempia selvityksiä ja kokemuksia yritysten vastuullisuusstrategian muodostamisen teoreettisista vaiheista.   

HAMKin osatoteutuksen tulokset kokoava levitysseminaari “Green sustainable and renewing Häme 2030” toteutettiin videotallennekokonaisuutena, jotta kohderyhmällä olisi paras mahdollisuus tutustua tuloksiin ajasta ja paikasta riippumatta. 

Toimenpiteissä oli mukana 28 kantahämäläistä mikro- ja pk -yritystä. 

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hanke, REACT-EU, Etelä-Suomi on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja kansallinen koordinoija on Hämeen ELY-keskus. Hankkeen päätoteuttaja oli Metropolia ja osatoteuttajina Arcada, Diak, Haaga-Helia, HAMK, Humak, LAB, Laurea ja XAMK. 

Hankkeen kesto oli 1.12.2022 – 30.11.2023.  

REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja levittää uudenlaisia oppimiskokonaisuuksia sekä toteuttaa tapahtumia, jotka tukevat yritysten muutoskyvykkyyttä vihreässä siirtymässä ja uuden teknologian hyödyntämisessä.