3D-teknologiat - Hämeen ammattikorkeakoulu
3D-teknologiat
Skannaus
3D-skannaus

3D-teknologiat

Keitä olemme

Hallitsemme koneensuunnittelun käänteiseen suunnitteluun (reverse engineering) liittyvän kokonaisuuden: konkreettisten kappaleiden 3D-mittaamisen, niiden muuttamisen digitaaliseen muotoon ja syntyneen mallin muokkaamisen CAD-ympäristössä digitaaliseksi kaksoseksi. Tätä digitaalista kaksosta voidaan tutkimusryhmän toimesta sitten hyödyntää simuloinneissa, 3D-tulostamisessa sekä erilaisissa virtuaaliympäristöissä.

Tuemme valmistavan teollisuuden digitalisaatiota ja kehitystä erityisesti konepajatoimialalla tuottamalla yrityksille uutta tietoa ja hyödyntämällä uusia 3D-teknologioilla toimivia malleja ja työkaluja yritysten valmistus- ja tuotekehitysprosesseissa. Tämä vahvistaa yritysten toiminnan ja tuotteiden kustannustehokkuutta, ajantasaisuutta ja laatua.

3D-teknologiat -tutkimusryhmä koostuu henkilöistä, jotka tekevät erityyppistä koneensuunnittelun käänteissuunnittelun soveltavaa tutkimusta. Ryhmää johtaa konetekniikan lehtori, DI Timo Kärppä.

Mitä teemme

Oleellisin tutkimusosaamisemme on käänteisen suunnittelun hyödyntäminen koneensuunnittelussa. Tutkimme ja kehitämme optimaalisimpia tapoja ja keinoja, kuinka kehittää tuotteiden valmistusprosesseja ja menetelmiä valmistavassa teollisuudessa. Tutkimuskohteinamme ovat uudet digitaaliset 3D-menetelmät, jotka parantavat tehokkuutta. Esimerkiksi, kuinka hyödyntää lisäävän todellisuuden (AR) sovelluksia eri tuotantovaiheiden työohjeistuksissa. Teemme yrityksille erityyppisiä koneenosien kehittämistoimeksiantoja, joissa 3D-työkalujen avulla uudelleen suunnitellaan koneen osia. Hallitsemme mittatarkan 3D-skannauksen, jonka avulla voidaan rakentaa todellisuutta vastaavia digitaalisia kaksosia.

Toimimme tehokkaasti digitaalisessa suunnitteluympäristössä, jossa hyödynnetään uusimpia digitaalisia menetelmiä ja laitteita. Tavoitteenamme onkin toimia yhtenä kehittämiskumppanina suuremmassa tutkimus- ja yritysverkostossa. Osallistumme tutkimuksiin, jossa löydetään uudenlaisia soveltavia ratkaisuja teollisuuden tehokkaampaan digitalisoitumiseen ja teollisuus 4.0 -integroitumiseen. Tällä tavalla haluamme olla mukana lisäämässä teollisuuden kilpailukykyä ja osaamista tulevaisuudessakin.

Työmme tulokset näkyvät teollisuudessa esimerkiksi konepajayritysten parempana 3D-teknologioiden hyödyntämisenä ja sitä kautta teollisuuden yritysten asiakaspalvelu, laadukkuus ja kustannustehokkuus tehostuvat.

Kenen kanssa toimimme

Teemme yhteistyötä sekä kansallisten että kansainvälisten toimijoiden kanssa. Pääyhteistyökumppaneitamme ovat suomalaiset PK-konepajayritykset, mutta teemme yhteistyötä myös suurten yritysten kanssa. Lisäksi teemme soveltavan tutkimuksen yhteistyötä eri asiantuntijaverkostoissa, kuten yliopistot ja tutkimuslaitokset.

3D skannaus

Tutkimusympäristömme

3D-teknologioiden tutkimuslaboratorio sijaitsee Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen yksikössä. 3D-skannauslaitteisto on siirrettävissä helposti myös yritysten omiin tiloihin.

Käytössämme on modernit 3D-skannauslaitteistot, CAD-ohjelmistot sekä AR- ja VR-laitteistot.

Kalibroitujen 3D-skannauslaitteistojen avulla tuotamme tarkkaa ja luotettavaa geometriaa tutkittavista kohteista. Meillä on osaamista muuntaa tämä 3D-skannattu malli CAD- muokattavaan muotoon. Lisäksi meillä on valmiudet analysoida tätä mallia lujuussimulointiohjelmistolla. 3D-mallia voidaan hyödyntää myös erityyppisissä AR- ja VR-ympäristöissä.

Katso video 3D-skannauksesta

Katso video laserhitsauksesta ja vetotestistä

Laitteet

3D skanneri ATOS 5 Compact scan

  • 3 optiikkasarjaa, jotka mahdollistavat laajemman skannauskappaleiden koot.
  • Pitkälti geometriariippumaton
  • mittaustarkkuus noin 0,015-0,04 mm(riippuu olosuhteista)
  • GOM inspect analysointiohjelmisto (mm. mittaaminen)
  • Studiojalkakiinnitys

3D käsiskanneri SCANTECH AXE B11

  • Käsikäyttöinen
  • Volumetrinen tarkkuus 0,02mm+0,035mm
  • Scan screen volume 550 x 600 mm
  • Käyttölämpötila -10..+40 astetta
  • Yhteensopivuus GOM inspect analysointiohjelmistoon (mm. mittaaminen)
  • Silver referenssisarja skannauksen helpottamiseksi

Tutkimusryhmän käynnissä olevat julkisrahoitteiset hankkeet

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja

  • 8.3.2022—30.11.2022
  • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Yhteistyössä: HAMK Up jatkuva oppiminen

Palvelut

Palvelut yrityksille

Voimme hyödyntää tuotesuunnittelussa myös olemassa olevia kappaleita muuttaen kappaleet tarkkoina 3D-skannauksina digitaalisiksi, muokattaviksi malleiksi. Näin mitään piirustuksia tai muuta dokumentaatiota kappaleesta ei tarvita, vain olemassa oleva kappale riittää.

Fyysisen kappaleen skannaus digitaaliseen muotoon mahdollistaa kappaleen muodon tutkimisen ja hyödyntämisen CAD-suunnittelussa, 3D-tulostamisessa, valmistuksessa ja laaduntarkkailussa. Ei enää pitkiä ja vaikeasti tulkittavia listoja mittaustuloksista. 3D-skannattuna digitaalista mallia voidaan mitata, tutkia ja hyödyntää vielä vuosienkin päästä, vaikka alkuperäinen skannattu kappale ei olisikaan enää käytettävissä.

Voimme myös muuttaa ideasi tuotteeksi. Valmistamme ideastasi ensimmäisen prototyypin. Autamme suunnittelussa, kehitämme tuotteesi ominaisuuksia, selvitämme valmistettavuutta, testaamme materiaaleja ja ohjaamme rahoitusmahdollisuuksissa.

Tuotamme palvelun yhteistyössä kumppaniemme kanssa: HAMK Techin alaa ovat suunnittelu, käänteissuunnittelu sekä materiaali- ja prototyyppitestaus. Ammattiopisto Tavastia vastaa mallintamisesta ja valmistamisesta, erityisosaamisenaan hitsaustekniikka, lastuava työstö ja 3D-tekniikat. Hyria koulutus tuo yhteistyöhön ohutlevyosaamista ja hitsauksen laadunhallintaa; vastuualueisiin kuuluvat myös lastuava työstö ja hitsaus. Linnan Kehitys avustaa liiketoiminnan kehittämisessä, yritysten sijoittumisessa sekä investoinneissa.

Katso myös Laserliittäminen