Ammatilliset opettajankoulutukset - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammatilliset opettajankoulutukset
hamkin opiskelijoita
Opiskelijat istuvat pyöreän pyödän ympärillä ja keskustelevat

Ammatilliset opettajankoulutukset

Ammatilliset opettajankoulutukset

Tutkimusalueen tavoitteena on hankkia uusinta tutkimustietoja ja analysoida sitä ammatillisen opettajankoulutuksen, erityisopettajankoulutuksen, opinto-ohjaajankoulutuksen ja kansainvälisten opettajankoulutusten toteutusten pedagogisiin, sisällöllisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Ammatilliset opettajankouluttajat ja ammatilliset opettajaopiskelijat sitoutetaan entistä vahvemmin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin toimijoina ja toteuttajina.

Tutkimusalueen ja ammatillisten opettajankoulutusten tiiviinä yhteistyönä tutkitaan ja tuotetaan uutta tietoa ja osaamista, joka tukee koulutusorganisaatioiden kehittämistyötä ja henkilöstön jatkuvaa oppimista kansallisilla ja kansainvälisillä areenoilla. Tutkimuksista tuotetaan julkaisuja eri toimijoiden kanssa. Tutkimusalue toimii monialaisissa verkostoissa ja keskittyy erityisesti ammatillisten opettajankoulutusten kehittämiseen pedagogisesta näkökulmasta vastaten tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin.

 

 

Uudet opetuksen ja oppimisen menetelmät sekä lähestymistavat (sis. teknologiaa hyödyntävät oppimisprosessit)

CoBle: Individualised Learning in Collaborative and Blended Learning Environments
Opettajatiimeissä kehitetään ammatillisten opettajien pedagogisia ja digitaalisia taitoja toteuttaa uudenlaisia oppimisaktiviteettaja

Utelias 1.0: Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen

Taiteet ja digi -hankkeessa kehitetään tutkimusperustaisesti digitaalissa ja yhteisöllisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja ohjausta taidealojen opettajankoulutuksessa

EMVITET – Empowering Vietnamese VET Teachers for transformation towards education 4.0 : Uudet oppimisekosysteemit Vietnamin ammatilliseen koulutukseen (päättynyt)

Ammatillisen opettajan tulevaisuuden taidot (21st century skills/soft skills /transversal skills)

Developing Pedagogy for 21st century skills in Nepal:  opetuksen pedagogista ja digitaalista kehittämistä Nepalissa.

NextSteps@TechVET The project aims to develop partnerships that promote WBL in VET and support professional development (especially guidance skills) of people involved in the WBL process and the internationalization of VET.

Marketing through Europe:  ammatillisten opettajien ja opiskelijoiden kompetenssin kehittämistä kansainvälistymisessä, markkinoinnissa, markkinointiviestinnässä, projektityössä ja projektioppimisessa. (päättynyt)

SOSTRA Aikuiskouluttajan pehmeät taidot: menetelmiä pehmeiden taitojen opettamiseen. (päättynyt)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus, inklusiivinen opetus

Governance for Inclusive Vocational Excellence GIVE: kehitetään eurooppalaista inklusiivista ammatillisen koulutuksen huippuosaamista

Kansainväliset opettajankoulutusten tutkimus- ja kehittämishankkeet

“Training-of-Trainer” Services in Technical and Vocational Education Training (TVET) Theory and Pedagogical Practices, Liberia, (2022 – 2024)

Education Modernization Project: Strengthening Initial Teacher Education, Kazakhstan (10/2020-06/2023)

 

Lisätietoja:

Anne-Maria Korhonen
Tutkijayliopettaja, tenure track
Puh. +358505745942
Sposti: anne-maria.korhonen(a)hamk.fi