Digitaaliset ratkaisut ja alustat - Hämeen ammattikorkeakoulu
Digitaaliset ratkaisut ja alustat
Team of programmers working in office

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

Digitaaliset ratkaisut ja alustat (Digital Solutions & Platforms – DISP) on keskittynyt tuottamaan teknologialähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä ennen kaikkea toteuttamaan ratkaisuita oman tutkimusyksikkömme, HAMKin muun tutkimuksen sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeisiin. Tällä hetkellä olemme keskittyneet seuraaviin teemoihin: Internet of Things (IoT), sovelluskehitys (sisältäen mobiili- ja web-kehityksen), pelimoottoreiden hyötykäyttö ja XR-teknologiat sekä data-analytiikka, tekoäly ja koneoppiminen yhteistyössä Data- ja businessanalytiikka -tiimin kanssa.

Haluatko lukea tarkemmin toiminnastamme? Lue blogikirjoitus: Digitaaliset ratkaisut ja alustat on monialainen tiimi – mutta mitä se oikeastaan tekee? 

Tiimimme kehittää lisäksi tutkimuksen ja koulutuksen integraatiota HAMKin eri koulutusohjelmien kanssa. Olemme aktiivinen opinnäyte- ja projektitöiden tilaaja ja tiimissämme työskenteleekin jatkuvasti eri alojen opiskelijoita HAMKista sekä muista kansainvälisistä korkeakouluista. Henkilöstömme osallistuu myös eri tavoin opetuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen yhdessä koulutusohjelmien kanssa. Tarjoamme eri alojen opiskelijoille hienoja mahdollisuuksia olla osana erilaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja, kerryttäen samalla opintopisteitä ja kasvattaen omaa osaamista. Lue lisää opiskelijalle-välilehdeltä!

Alla olevilta välilehdiltä pääset tutustumaan projekteihimme ja tuotoksiimme tarkemmin!

 

Alla on kuvattuna muutamia esimerkkitoteutuksia, joita olemme olleet toteuttamassa osana HAMKin tutkimus- ja kehitystoimintaa tai yhdessä asiakkaan kanssa.

Häme Events

Häme Events on Kanta-Hämeen avoin tapahtumarajapinta, joka kehitettiin AvoinHäme-hankkeessa. Se pohjautuu Helsingin kaupungin alkuperäiseen avoimen lähdekoodin toteutukseen nimeltä Linked Events, jonka lisäksi palvelulle kehitettiin verkkokäyttöliittymä. Häme Eventsiin pääset tutustumaan tästä.

Häme Eventsin idea on, että kuka tahansa voi ilmoittaa sinne oman tapahtumansa. Tapahtumatiedot kerätään keskitetysti avoimeen rajapintaan, josta ne ovat myös kenen tahansa hyödynnettävissä. Näin ollen yhtä yhteistä avointa tapahtumatietovarantoa voidaan käyttää lukuisissa eri tapahtumakalentereissa ja sovelluksissa.

Pelto-observatorio

Pelto-observatorio on toteutettu yhdessä Ilmatieteen laitoksen, Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Tavoitteena on koota yhteen viljelijät sekä maatalousmaan hiilensidonnan tutkijat ja päätöksentekijät, ja viestiä kaikille ymmärrettävällä tavalla millaisia vaikutuksia erilaisille viljelytoimilla on hiilen määrään maaperässä ja kuinka näiden toimien arvostusta voitaisiin nostaa.

HAMK Smart -tutkimusyksikön osaaminen mittalaitteiden tietoliikenteen, reaaliaikaisen mittausdatan käsittelyn ja visualisoinnin sekä web-kehityksen parissa mahdollisti näiden kaikkien yhdistämisen yhteen käyttöliittymään ja syntyi Pelto-observatorio-sovellus, joka on julkaistu osoitteessa https://www.fieldobservatory.org/ . Tämä web-käyttöliittymä on toteutettu yhdessä DBA tiimin kanssa .NET Core -sovelluksena Microsoft Azure -pilvipalvelussa ja datan katselun osalta asiakaspuolen JavaScriptillä.

Digipaali

Digipaali-hankkeen tavoitteena oli parantaa rehupaalien seurantaa ja hallintaa. Hankkeessa toteutimme verkkopohjaisen käyttöliittymän rajatulle testiryhmälle, jossa käyttäjät voivat tarkkailla ja hallita rehupaalejaan. HAMK Tech toteutti laitteiston paalaimeen, joka lähettää sensorien dataa pilvipalveluille paalausvaiheesta ja tämä tieto voidaan ohjata kehittämäämme pilvipalveluun, jossa se ohjataan tallennettavaksi tietokantoihin ja edelleen näytettäväksi käyttöliittymässä.

Paalainlaitteisto kerää tietoja muun muassa paalin painosta, kuiva-ainepitoisuudesta, kosteudesta, lämpötilasta, keruupaikasta ja laitteen ajamasta reitistä. Näitä tietoja yhdistelemällä voimme laskea käyttöliittymässä peltolohko kohtaisia lohkoraportteja, raporteista käyttäjä voi seurata lohkon tuottoisuutta ja nähdä yksityiskohtaisia tietoja eri niittopäivistä. Käyttäjä voi myös seurata laitteen sijaintia ja keräämää tietoa reaaliajassa karttanäkymän avulla. Käyttöliittymä helpottaa myös paalien myymistä KiertoaSuomesta-palvelussa, käyttäjä voi käyttöliittymän kautta valita kartalta paalit, jotka halutaan myydä ja lähettää paaleista tehdyn lomakkeen suoraan KiertoaSuomesta-palveluun.

Projektissa käytettiin Microsoft Azure -pilvipalveluita (Azure App Service, Azure API Management, Azure Storage, Azure IoT Hub, Azure Functions) ja web-käyttöliittymä on toteutettu ASP.NET Core kehitysympäristöllä ja Razor pages ohjelmointimallilla.

Hämeenlinna taskussa / Kaupunki taskussa

Hämeenlinna taskussa on Hämeenlinnan kaupungin mobiilisovellus, joka kehitettiin SÄIHKY-projektissa. Sovellus toteutettiin React Nativella Android-käyttöjärjestelmälle. Sen sisältämiä ominaisuuksia oli muun muassa sähköinen kirjastokortti sekä edellä kuvattuun Häme Events -tapahtumarajapintaan perustuva tapahtumakalenteri.

Kaupunki taskussa on projekti, jossa kehitetään avoimen lähdekoodin kuntasovellusta Progressive Web App (PWA) toteutuksena. Tarkoituksena on tuottaa Hämeenlinnan kaupungille uusi kaupunkisovelluksen versio, josta löytyy yhä tuttuja ominaisuuksia, mutta myös joitakin uusia toiminnallisuuksia. Täten kaupunkisovellus saadaan myös iOS käyttäjien saataville. Mukana kehityksessä on myös Salon kaupunki, jolla ei aiempaa kuntasovellusta ole. Uuden PWA-sovelluksen on määrä valmistua 2021 alkupuolella.

Lue lisää projektista:

HAMK kehitti mobiilisovelluksen Hämeenlinnan kaupungille

Opinnäytetyö selvitti Hämeenlinna taskussa -sovelluksen käyttöä 

VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet

Vattu-hankkeessa toteutettiin kaksi pilottia yhteistyössä Rayworks Oy:n kanssa.

Pilotti 1 oli Kone Oyj:n kanssa yhdessä suunniteltu koulutussovellus vr-laseille. Pilotin tarkoituksena oli ensin selvittää nykyisten koulutusmenetelmien haasteita ja ideoida sekä näyttää kuinka pelimoottoreiden ja vr-lasien avula näitä haasteita pystytään ratkaisemaan. Koulutussovelluksessa käytettiin hyvää pedagogista mallia oppia ja esimerkiksi lähes kaikki teksti on muutettu kansainvälisesti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon. Katso video: VATTU – VR-koulutussovellus – YouTube

Pilotti 2 oli Patria Land Oy:n kanssa yhdessä suunniteltu XR-tuotekonfiguraattori. Pilotin tarkoituksena oli esitellä XR-teknologiaa sekä esitellä teknologioiden tuomia mahdollisuuksia viedä tuote virtuaalisesti asiakkaan luokse. Tuotekonfiguraattori mahdollistaa henkilön itse valita konfiguraation ja sen sisällön määrän sekä paikat täysin itse. Valmis konfiguraatio on helppo tallentaa ja lähettää takaisin palvelun tarjoajalle. Katso video:  VATTU – XR-tuotekonfiguraattori – YouTube

Lue lisää hankkeen verkkosivulta: https://www.hamk.fi/projektit/vattu/

Tampereen tilapalvelut

Tampereen tilapalvelut toimii Pirkanmaan alueella ja vastaa julkisten kiinteistöjen suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpitämisestä.

Tampereen tilapalvelun pilotissa on oltu osallisena tekemässä suunnitelmaa IoT-mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä koulukiinteistöissä. Tampereen tilapalveluiden pilotin pääfokusalueita olivat olosuhdemittaukset ja tilojenkäyttöasteen mittaaminen, joiden pohjalle tehtiin anturointisuunnitelma ja vertailu eri mittalaitevalmistajien välillä. Jokainen ratkaisu integrointiin Platform of Trust -alustalle, jossa pilotoitiin harmonisoitua datanvirtausta. Pilottikohteiden osalta kartoitettiin mahdollisuuksia kiinteistöautomaatiojärjestelmän ja kiinteistöjen energiankulutustietojen integrointia Platform of Trust -alustalle.

Lue lisää projektista: https://platformoftrust.net/en/cases/more-efficient-facility-usage-help-data-case-tampereen-tilapalvelut/

Tällä välilehdellä julkaistaan DISPissä tehtyjä julkaisuja ja opinnäytetöitä

Tutkimukset ja artikkelit

Kukkamäki, J., & Tarkkala, M. (2020). Avoimuuden asialla-AvoinHäme-hankkeen julkaisukokoelma. 

Tarkkala, M., Kukkamäki, J., Jussila, J., Kunttu, I., & Heinisuo, J. (2020, July). Open Data Ecosystems in Public Service Development. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (pp. 58-64). Springer, Cham.

Perttula, A., & Kukkamäki, J. (2020). Enabling rapid product development through improved verification and validation processes.

Jussila, J., Kukkamäki, J., Mäntyneva, M., & Heinisuo, J. (2019). Open data and open source enabling smart city development: A case study in Häme region. Technology Innovation Management Review, 9(9).

Saarinen, J. (2019). Lepaan maakirjaston kehittäminen. HAMK Unlimited Professional 4.11.2019

Jussila, J., Torkkel, J.-M., Gautam, M., & Partanen, A. (2020). Aalto Design Factory Product Development Project – Lessons Learned. HAMK Unlimited Professional 20.1.2020.

Pulkkinen, J., Partanen, A., Jussila, J., & Ruohomaa, H. (2020, July). Open Ecosystem for Smart Mobility System Operation and Maintenance. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (pp. 29-34). Springer, Cham.

Jussila, J., Raitanen, J., Partanen, A., Tuomela, V., Siipola, V., & Kunnari, I. (2020). Rapid Product Development in University-Industry Collaboration: Case Study of a Smart Design Project. Technology Innovation Management Review, 10(3).

Pulkkinen, J., Jussila, J., Partanen, A., & Trotskii, I. (2019, April). Data strategy framework in servitization: Case study of service development for a vehicle fleet. In The International Research & Innovation Forum (pp. 377-389). Springer, Cham.

Pulkkinen, J., Jussila, J., Partanen, A., Trotskii, I., & Laiho, A. (2019). Smart mobility: Services, platforms and ecosystems. Technology Innovation Management Review, 9(9).

Koskela, O., Virtanen, K., Kukkamäki, J., Aronen, I., & Kunttu, I. (2020). Navetta 4.0—navetan olosuhteiden jatkuva mittaaminen. Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote, (38), 1-7.

Järvinen, N. & Torkkel, J.-M. (2019). Avaa silmäsi pelimoottoreiden hyötykäytölle.

Juntunen, A., Lehtisyrjä, J. & Lavonen, T. (2019): Digitaalinen kehittämistyö luontomatkailussa.

Kotsalo, M. (2018): Beaconit osana paikkatietoisia palveluita.

Vaalgamaa, M. & Kukkamäki, J. (2018): Ketterä kokeilu polkupyörien paikannukseen.

Kukkamäki, J., Ruohomaa, H. & Salminen, V. (2018): Development of ICT education in digitalizing business environment.

Kukkamäki, Joni (2018): Microsoft Teams tutkimusryhmän työskentelyn alustana.

Kukkamäki, Joni (2017): Avoimen datan tila Kanta-Hämeessä.

Meriläinen K., Kukkamäki J. (2016) Concept of Digital Capability in Businesses: Demonstration by a Case Study on Finnish Online Tools. In: Inversini A., Schegg R. (eds) Information and Communication Technologies in Tourism 2016. Springer, Cham.

Opinnäytetyöt

Lindholm, Petri: React.js websovelluksen testaus (2021)

Viiman, Antti: Utilization of Open Data in Business in Häme Region (2020)

Saari, Juuso: IoT-alustojen vertailu: Case HAMK Smart (2020)

Järvinen, Niina: Virtuaalisen ryhmätyötilan toteutus Glue-alustalla : Case Design Factory (2019)

Ahola, Tiina: CAD-tiedostomuotojen vertailu Unreal Engine -pelimoottorilla (2019)

Pernu, Raisa: Raskaasta CAD-mallista kevyeksi peliassetiksi (2019)

Guo, Yuxiu: Avoin palvelu- ja kohderajapinta Kanta-Hämeeseen (2019).

Schöni, Aleardo: Needed Skills for Utilizing Open Data in Business – Using Open Data as a Support of Business (2018)

Saarikko, Petteri: REST-rajapinnan suunnittelu ja toteutus OpenAPI specification (OAS 2.0) avulla (2017)

Koskela, Janina: Leväreaktorin pH-antureiden kalibrointiominaisuuden toteuttaminen työpöytäsovellukseen (2017)

Jänisvaara, Tero: IoT – haavoittuvuudet ja tietoturva (2017)

Korpela, Laura: IBM Bluemix IoT-Prototyyppien kehittämisalustana (2017)

Lehtinen, Riku: IoT-laitteen data yhdyskäytävän kautta pilvipalveluun (2017)

Anttila, Joni:  Eri palveluntarjoajien IoT-alustojen vertailu : IBM Watson IoT & Bluemix, Microsoft Azure IoT Hub ja PTC Thingworx (2017)

Arat, Atso: Datavisualisoinnit Tableau ohjelmistolla (2016)

Saarinen, Juuso: Mobiilisovellus jääkiekon pelivirran seurantaan (2016)

Joni Kukkamäki: Avoimen datan mahdollisuudet matkailuyritysten liiketoiminnalle (2015)

Visualisoinnit

Maunula, Jessi: Hattulan uuden terveysaseman visualisointi

Opiskelijoille tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia oppia käytäntöön kytköksissä olevien tehtävien kautta. Teemme laajasti yhteistyötä eri koulutusalojen kanssa.

Aiemmin tehdyissä projekteissa on toteutettu muun muassa:

Projektiemme koot vaihtelevat pienistä kurssitöistä laajempiin kokonaisuuksiin, työharjoitteluihin, opiskelijavaihtoihin sekä opinnäytetöihin.

Ota rohkeasti yhteyttä tiimiläisiin!