Energiatehokkuus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Energiatehokkuus
Kolme opiskelijaa tietokoneella

Energiatehokkuus

 

Teemme laadukasta tutkimus- ja kehitystyötä hajautetun energian pientuotannon ja varastoinnin, sekä rakennusten energiatalouden tehostamisen saralla. Tutkimuksemme suunnannäyttäjänä on Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Tavoitteenamme on kehittää ja innovoida uusia menetelmiä rakennusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi, huomioiden käyttäjän terveys ja viihtyvyys, unohtamatta kustannustehokkuutta. Tutkimuksen ja koulutuksen integraatiolla sekä avoimella tutkimus- ja julkaisukulttuurilla varmistamme uusimman tiedon siirtymisen käytäntöön ja yleisesti saatavilla olevaksi tiedoksi.

Olemme mukana cleantech-alan kehitysverkostossa Green Net Finlandissa.

Osaamisemme kattaa seuraavat kokonaisuudet:

·         Hajautettu uusiutuva energiantuotanto ja varastointi

·         Laadukas mittaaminen, koesuunnittelu, validointi ja tilastoanalyysi

·         Paikannusteknologiat ja 3D-keilaus

·         Säätötekniikka, ennustaminen ja konekielinen viestintä

·         Rakennusten LVIS-järjestelmien integraatio

·         Sulautetut järjestelmät

·         Kiinteistöjen web- ja IoT-ratkaisut

Tarjoamme moderneja teknologisia ratkaisuja ja monialaista osaamista tutkimusalueellamme eri kohderyhmien käyttöön. Teemme soveltavaa tutkimusta poikkitieteellisessä tiimissä ja osaamisemme perustuu teknologian hallintaan, insinöörimäiseen lähestymistapaan ja tavoitteelliseen toimintaan. Yhteistyöverkostomme avulla täydennämme osaamistamme myös teknologiasovellusten ulkopuolelle. Toimintakulttuurimme on dynaaminen ja aikaansaava. Haluamme olla tekemässä tulevaisuuden vähähiilisiä energiaratkaisuja, joissa ihminen on keskiössä.

Tutkimusryhmän käynnissä olevat julkisrahoitteiset hankkeet

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2)

  • Toteutusaika: 1.6.2022–30.6.2024
  • Rahoittaja: Euroopan maatalousrahasto
  • Hanketta koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu, HAMK Tech on osatoteuttajana.