Energiatehokkuus

Hämeen ammattikorkeakoulu
Kolme opiskelijaa tietokoneella

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus

Teemme laadukasta hajautetun energian pientuotannon ja rakennusten energiatalouden tutkimusta. Tarjoamme moderneja teknologisia ratkaisuja ja monialaista osaamista tutkimusalueellamme eri kohderyhmien käyttöön. Missiomme on terveellinen, laadukas ja kustannustehokas älyrakennus tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan keinoin.

Ydinosaamisalueitamme ovat uusiutuvan energian tuotanto, mittaaminen ja varastointi, sekä analyysi, optimointi ja ennustaminen. Teemme soveltavaa tutkimusta poikkitieteellisessä tiimissä ja osaamisemme perustuu teknologianhallintaan, insinöörimäiseen lähestymistapaan ja tavoitteelliseen toimintaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyöverkostomme avulla täydennämme osaamistamme myös teknologiasovellusten ulkopuolelle. Toimintakulttuurimme on avoin, aktiivinen ja aikaansaava. Haluamme olla tekemässä tulevaisuuden vähähiilisiä energiaratkaisuja, joissa ihminen on keskiössä.

Ryhmän tutkimuksen ytimessä on Suomen ensimmäinen liikekiinteistökäyttöön suunniteltu lähes nollaenergiahalli, joka valmistui Hämeenlinnan Visamäen kampukselle keväällä 2015. Hallia käytetään tutkimukseen, kehitykseen ja opetukseen. Käytössämme on mm. IDA-ICE, Wufi ja EnergyPlus -simulointityökalut rakennuksen energiatalouden mallintamiseen.

Lisäksi tutkimme konekielistä viestintää (M2M), alustakehitystä (DevOps) ja tilastollista päätöksentekoa rakennuskontekstissa. Energian varastoinnin tutkimus jakautuu lämpöenergian kausivarastointiin energiapaaluilla ja kulutushuippujen tasaamiseen lyhytaikaisen varastoinnin keinoin mm. faasimuutosvaraajien avulla.

Uusimpana avauksena on sähkö- ja lämpöenergian varastointi akustoihin. Käytössämme on olosuhdehuone rakenteiden rakennusfysikaalisen käyttäytymisen mittaamiseen. Teemme yhteistyötä alan toimijoiden kanssa ja meillä on käytössä moderniin teknologiaan perustuvat mittarit, anturiteknologiat ja tiedonsiirtomenetelmät.

Pitkän tähtäimen tavoitteet: adaptiivisen rakennuksen viitekehys

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU