Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut
Opiskelijoita kierreportaissa
Opiskelijoita kierreportaissa

Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut

Kestävä hyvinvointi ja osallisuutta edistävät palvelut -tutkimusryhmä on keskittynyt kehittämään hyvinvointia edistäviä palveluita kestävällä tavalla palveluiden käyttäjien tarpeiden pohjalta. Osallisuutta edistetään ottamalla palveluiden käyttäjät ja palveluiden tuottajat mukaan palveluiden kehittämiseen. Tällä hetkellä keskitymme erityisesti seuraaviin teemoihin:

 • Lasten hyvinvointi ja kasvatus
 • Nuorten hyvinvointi
 • Iäkkäiden ihmisten hyvinvointi
 • Moniaistisuus ja avustava teknologia
 • Koulutuksen kehittäminen
 • Yhteistyöyliopettajuus

Teemme yhteistyötä monella tasolla ja taholla niin kantahämäläisten kuin muiden suomalaisten sote -toimijoiden ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kansainvälisiä toimijoita unohtamatta. HAMK:n koulutusyksiköistä erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä muiden HAMK:n tutkimusyksiköiden kanssa kehitämme koulutusta ja integroituja digitaalisia palveluita sekä teemme soveltavaa tutkimusta. Tutkimusryhmän henkilöstö osallistuu myös aktiivisesti opetuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Tutustu alta teemoittain jaoteltuihin hankkeisiimme.

InnoVaka2 – Innovatiiviset oppimisympäristössä varhaiskasvatuksessa

Tavoitteena on luoda Hattulan Viiriäisen päiväkotiin pedagogisesti toimiva ja turvallinen piha-alue, joka palvelee myös laajemmin kuntalaisten kohtaamispaikkana.

Rahoittaja ja budjetti: Opetushallitus 112 000 €
Aikataulu: 14.12.2018 – 30.6.2020
Yhteistyökumppanit: Hattulan varhaiskasvatus (Hankkeen hallinnointi)

Yhteyshenkilö: Niina Mäkinen
Puh. +358505745552
niina.makinen@hamk.fi

Mysteeri 24/7

Hankekuvaus: Mysteeri 24/7 -hankkeen tavoitteena on luoda virtuaalinen pakopeli nuorille sekä nuorille aikuisille ammatillisen kuntoutuksen tueksi.

Rahoittaja ja budjetti: Kela 276 856 €, HAMK 71 300 €
Aikataulu: 1.1.2020 -30.9.2021
Yhteistyökumppanit: Päätoteuttaja Kajaani AMK. Osatoteuttajina HAMK ja Laurea AMK

Yhteyshenkilö: HAMKin osuuden projektipäällikkö Jaana-Maija Koivisto
Puh: +358504485503
jaana-maija.koivisto@hamk.fi

Porstua – toiminnallinen oppiminen ja ohjaus

Hankekuvaus: Porstuan tavoitteena on kehittää ja toteuttaa toiminnallisen oppimisen ja ohjauksen ympäristö yhteistyössä Ammattiopisto Tavastian kanssa.

Rahoittaja ja budjetti: Hämeen ELY / Euroopan sosiaalirahaston osarahoitus, 385 879 €
Aikataulu: 1.5.2019 -30.9.2021
Yhteistyökumppanit: päätoteuttaja HAMK (HAMK Smart & HAMK Edu -tutkimusyksiköt), osatoteuttaja Ammattiopisto Tavastia

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Hanna Naakka
Puh: +358400242869
hanna.naakka@hamk.fi

OSIRIS – Supporting the Smart Specialization Approach in the Silver Economy to Increase Regional Innovation Capacity and Sustainable Growth 

Description: The project aims to support the development of the Silver Economy and to improve the capacity of innovation actors to apply smart specialisation approaches for tackling the challenges brought about by the ageing of the region’s population.

Financier and budget: Interreg BSR – 2 381 729 €
Schedule: 1.1.2019 – 30.6.2021
Collaboration Partners: Häme University of Applied Sciences (Coordinator), Klaipėda State University of Applied Sciences, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, VIA University College, St. Petersburg ITMO University, Riihimäki Business Development Co., JSC Iamus Innovations, Lithuanian Innovation Centre, CONNECT Latvia, EnLife OÜ, Technopark of St.Petersburg

Contact person: Marina Weck, Project Manager
Tel. +358 50 3457 324
marina.weck@hamk.fi

HAMK project page
Official web page

 

FinJap – Finnish Japanese Elderly Care Services

Description: Pilot project focuses on how elderly care systems work in Finland and Japan, and how they sustain wellbeing of elderly people. The project is student-centred and driven by students (Laurea’s learning by Doing approach)

Financier and budget: Finnish National Agency for Education – 50 000 €
Schedule: 2019 – 2021
Collaboration Partners: Laurea UAS (Coordinator), Tohoku Fukushi University

HAMK contact person: Pia Tamminen
Puh. +358504707558
pia.tamminen@hamk.fi

DigiCampus – esteettömyys ja saavutettavuus -osahanke

Hankekuvaus: Hankkeessa kehitetään korkeakouluille teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja, joilla parannetaan korkeakoulujen järjestelmien ja oppimisympäristöjen esteetöntä saavutettavuutta. Esteettömyys ja saavutettavuus varmistetaan kaikkien osahankkeiden ja digitaalisen oppimisympäristön osalta hyödyntämällä design for all -suunnittelutapaa. Osahankkeessa kartoitetaan nykytilannetta, tunnistetaan keskeiset kehittämiskohteet ja mallinnetaan esteettömiä digitaalisia oppimisympäristöjä ja esteetöntä opiskelijan opintopolkua.

Rahoittaja ja budjetti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, osahankkeen osuus 551 118 € / kokonaisrahoitus 5 125 748 €
Aikataulu: 1.5.2018-30.4.2020
Yhteistyökumppanit: Jyväskylän yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilö: Merja Saarela
Puh. +358407650710
merja.saarela@hamk.fi

DigiCampus verkkosivulle

DigiCampus – esteettömyys ja saavutettavuus -osahankkeen verkkosivulle

 

TINEL – Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of Learning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective 

Hankekuvaus: TINEL-hankkeen tarkoituksena on edistää kaikille soveltuvan oppimisen muotoiluajattelua (Universal Design for Learning -UDL). Johtuen julkisten digitaalisten palveluiden saavutettavuusdirektiivistä, sovellamme UDL ajattelua erityisesti eOppimiseen. Uusi tieto syntyy hankkeessa kolmella tasolla:
1. parhaat osallistavat eOppimisen käytännöt ja UDL:n käyttö erilaisten korkeakouluopiskelijoiden tarpeiden kohtaamiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
2. innovatiiviset pedagogiset ja tekniset taidot sekä mentorointiverkosto opettajille
3. malli tiedekunnan ja henkilökunnan herkistämiseksi osallistavan eOppimisen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä UDL kontekstissa

Tavoitteina on
1) kartoittaa ja tutkia osallistavia eOppimiskäytänteitä ja UDL-lähestymistavan toteuttamismahdollisuuksia korkeakouluissa
2) kehittää arviointityökalu ja koulutusmalli, joilla parannetaan eOppimisen saavutettavuutta UDL-näkökulmasta
3) kehittää henkilökunnan pedagogisia ja teknisiä taitoja osallistavan eOppimisen kehittämiseksi UDL-näkökulmasta

Rahoittaja ja budjetti: ERASMUS+ horizontal, CIMO. 349 460 €
Aikataulu: 1.10.2018-31.8.2021
Yhteistyökumppanit: Suomi (HAMK, koordinaattori & Jyväskylän yliopisto & Suomen eOppimiskeskus), Norja (NTNU – Norwegian University of Science and Technology), Sweden (Lund University), UK (York University)

Yhteyshenkilö: Merja Saarela
Puh. +358407650710
merja.saarela@hamk.fi

 

SPEDUCULT

Description: The purpose of the SPEDUCULT-project is to increase our knowledge and understanding of various sociocultural aspects of multisensory environments’ (MSEs) framework in the culturally versatile Nordic and Baltic countries. The aims are: 1. To survey current MSE-cultures on a Nordic-Baltic Level, in order to improve quality and innovation of studies and practices of MSE in systems for lifelong learning: in higher education, in adult education and in special education at primary school in the participating countries. 2. To provide new practical ideas for designing sensory activity of arousal and calming with best practices of applied MSEs. 3. To strengthen and expand the SPEDUTEC Nordplus Horizontal network with new partners, institutions and organisations. 4. To disseminate up-to-date MSE knowledge and practices for a broader audience interested in MSEs in the Nordic and Baltic countries.

Financier and budget: Nordplus Horizontal, 199 608 €
Schedule: 1.9.2017 – 31.12.2019
Collaboration Partners: Finland: HAMK is coordinator & City of Helsinki (Sofianlehto), Denmark (Via University College, Horsens Unit & ISNA DK – International Snoezelen Association multisensory environment), Sweden (Lund University, CERTEC & City of Gothenborg, Eldorado), Norway (NTNU – Norwegian University of Science and Technology & AHO – The Oslo School of Architechture and Design), Estonian (Käo Basic School)

Contact: Merja Saarela
Puh. +358407650710
merja.saarela@hamk.fi

SPEDUCULT PROJECT PAGE AND RESULTS 

 

Shift2Rail-RIA IN2STEMPO

Hankekuvaus: Tarkoituksena on tukea Shift2Rail:n tavoitteita ja pyrkiä mm. alentamaan rautatieinfran elinkaarikustannuksia, parantamaan operoinnin luotettavuutta ja täsmällisyyttä kuin myös lisäämään kapasiteettia, parantamaan yhteen toimivuutta ja matkustajakokemusta. HAMK:n osuus projektissa koskee Suomessa pääradan pienten asemien palvelutason inventointia ja käytettävyyttä matkustajien näkökulmasta ottaen huomioon erityisesti saavutettavuus, esteettömyys ja odotustilojen tarkoituksenmukaisuus ja palvelut (WP8-työpaketti: Improved accessibility to trains – Platform train interface).

Rahoittaja ja budjetti: IN2STEMPO = Innovative Solutions in Future Stations, Energy Metering and Power Supply kuuluu H2020 Shift2Rail Innovaatio-ohjelmaan 3 (IP3), josta sitä myös rahoitetaan. Koko hankkeen budjetti on 5 972 727 €, josta Suomen osuus 199 979 € ja HAMKn osuus 21 250 €. Rahoitus sisältää 44% EU:n tukirahaa ja 56% omavastuurahaa.
Aikataulu: 1.9.2017 – 31.8.2022
Yhteistyökumppanit työpaketissa: Suomi (VÄYLÄVIRASTO & HAMK), UK (NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE LIMITED (NR), Puola (POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA (PKP), Portugal (INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA (IP), Espanja (CAF TURNKEY & ENGINEERING SOCIEDAD LIMITADA (CAF), Itävalta (OBB-Infrastruktur AG (OBB)), SlovENIA (SLOVENSKE ZELEZNICE DOO (SZ).

Yhteyshenkilö: Merja Saarela
Puh. +358407650710
merja.saarela@hamk.fi

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen

Hankekuvaus: Tavoitteena on kehittää kliinisen osaamisen arvioinnin menetelmät ja luoda opiskelijaa kannustava ja ohjaava arviointimalli. Tuottaa valtakunnallinen loppukoe, jolla varmistetaan sairaanhoitajakoulutuksen perusosaaminen koulutuksen aikana.

Rahoittaja ja budjetti: OKM, 1 035 000 €, HAMK 27 817 €.
Aikataulu: 5/2018 – 12/2020
Yhteistyökumppanit: Kaikki 21 Suomen ammattikorkeakoulua

Yhteyshenkilö: HAMKin projektivastaava Paula Hakala
Puh. +358504778226
paula.hakala@hamk.fi

 

SotePeda 24/7 

Hankekuvaus: Hanke lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksessa tarvittavaa osaamista. Hanke tuottaa osaamista soten digitaalisen palvelurakenteen ekosysteemin käyttämiseen, johtamiseen ja kehittämiseen.

Rahoittaja ja budjetti: OKM; 4 378 571 €
Aikataulu: 1.3.2018 – 31.12.2020
Yhteistyökumppanit: Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto.

HAMKin osuuden projektipäällikkö: Jaana-Maija Koivisto
Puh. +358504485503
jaana-maija.koivisto@hamk.fi

SotePeda 24/7 HAMKin projektisivulle
SotePeda 24/7 verkkosivulle

 

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta

Hankekuvaus: Hankkeessa edistetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työelämän muutosten edellyttämän osaamisen päivittämistä ja uudistamista luoden työelämälähtöinen sote-alan ammatillisten erikoistusmiskoulutusten malli, jossa tunnistetaan työelämän osaamisen vajeet ja vastataan niihin.

Budjetti: Koko hankkeen nettokustannukset 1 838 746 €, HAMKin osuus 98 832 €
Aikataulu: 1.9.2019 – 31.12.2021
Yhteistyökumppanit: Savonia amk koordinoi, HAMKin lisäksi mukana 14 ammattikorkeakoulua ja yliopistoa

HAMKin osuuden projektipäällikkö: Katariina Välikangas
Puh. +358505702952
katariina.valikangas@hamk.fi

 

KOTEK-ERKO – Erikoistumiskoulutus kotihoidon teknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa 

Hankekuvaus: Keskeisenä tavoitteena on suunnitella valtakunnallinen AMK-tasoinen erko, jonka avulla voidaan tuottaa osaamista ja tietoa nykyteknologian hyväksikäytöstä kotihoidon toimintakentässä alan asiantuntijoille.

Rahoittaja ja budjetti: Pohjois-Pohjanmaan ELY / Euroopan sosiaalirahaston osarahoitus, 378 770 €
Aikataulu: 1.9.2017–31.12.2019
Yhteistyökumppanit: päätoteuttaja HAMK, osatoteuttajat Savonia, OAMK ja Turku AMK

HAMKin projektipäällikkö: Marjo Vaalgamaa
Puh. +358505745156
marjo.vaalgamaa@hamk.fi

Hankkeessa suunniteltiin valtakunnallinen, työelämälähtöinen erikoistumiskoulutus, joka käynnistyy syksyllä 2020.

Lue lisää hankkeen tuloksista hankkeen sivulta. 

Yhteistyöyliopettajuus, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Yhteistyökumppanit: Riihimäen terveyskeskus ja HAMK Hyvinvointiosaamisen yksikkö, yliopettaja Leena Packalén, jonka osuus työajasta 30%/70%
Yhteistyösopimus: v. 2013 alkaen, voimassa toistaiseksi, työskentelyn tavoitteet tarkennetaan ja arvioidaan vuosittain.

Toimenpiteet 2019

 • Prosessit kuntoon ja asiakaslähtöisiksi –kiireellisen ja kiirettömän vastaanoton kehittämisprosessi 2017 -2019
 • Kotikuntoutuksen kehittäminen
 • Kaatumisten ehkäisytoiminta
 • Opiskelijaohjauksen kehittäminen: VOO ja alueellinen opiskelijaohjauksen malli

Toimpiteet 2020

 • Potilasosastojen hoitotyö kohti 2030-lukua -kehittämisprosessi
 • Opiskelijaohjauksen kehittäminen ja alueellinen ohjauksen kehittämisverkosto

 

Yhteistyöyliopettajuus – Kanta-Hämeen keskussairaala

Yhteistyökumppanit: Kanta-Hämeen keskussairaala ja HAMK Hyvinvointiosaamisen yksikkö, yliopettaja Paula Vikberg-Aaltonen, jonka osuus työajasta 50%/50%
Yhteistyösopimus: vuodesta 2005 alkaen, voimassa toistaiseksi, työskentelyn tavoitteet arvioidaan vuosittain.

Toimenpiteet 2019

 • Sairaanhoitajien osaamisen vahvistaminen erikoissairaanhoidossa
 • Opiskelijaohjauksen kehittäminen ja raportointi
 • Opinnäyteyhteistyö, AMK ja YAMK
 • Valtakunnallinen opetuskoordinaattorien kehittämisverkosto + muu verkostoyhteistyö

Toimenpiteet 2020

 • Sairaanhoitajien osaamisen vahvistaminen erikoissairaanhoidossa
 • Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen hoitotieteellisen tutkimus- ja kehittämisohjelman päivitys
 • Opiskelijaohjauksen kehittäminen ja raportointi
 • Alueellinen opiskelijaohjaajakoulutus ja ohjauksen kehittämisverkosto

Tuotokset

 • Opiskelijaohjauksen rakenteiden kehittäminen – mm. CLES-palautejärjestelmä, vuosiraportointi ja ohjausmallien kehittäminen
 • Opiskelijaohjauskoulutusten suunnittelu ja toteutus
 • Henkilöstökoulutusten suunnittelu ja toteutus
 • Jaana-Maija Koivisto
 • Tutkijayliopettaja
 • Puh. +358 504485 503
 • Serious games, Gamification, Game-based simulation, Game design, Healthcare digitalization, Healthcare education, Virtual Reality, Learning, Teaching
 • Marina Weck
 • Projektipäällikkö
 • Puh. +358 503457 324
 • Luottamus virtuaaliympäristössä, teknologian hyväksyminen ja käyttöönotto, ikäystävällinen älykäs asuinympäristö ja senioritalous.
 • Päivi Sanerma
 • Lehtori
 • Puh. +358 505745 144
 • Ikäihmisten hyvinvointi ja kotiin vietävät palvelut, sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus, kansalliset ja kansainvälliset koulutuskokonaisuudet.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU