Pitkäaikaiskestävyys

Hämeen ammattikorkeakoulu
Mies seisoo pintamateriaalien vieressä.

Pitkäaikaiskestävyys

​Tutkimme materiaalien ja tuotteiden pitkäaikaiskestävyyttä ja pinnoitteiden ominaisuuksia yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Olemme suuntautuneet erityisesti pinnoitettujen teräsohutlevymateriaalien ominaisuuksien tutkimukseen, mutta teemme tutkimus- ja testaustyötä myös muille metallimateriaaleille sekä muoveille ja komposiiteille. Olemme tehneet pitkäaikaiskestävyyteen liittyvää tutkimustyötä jo kaksi vuosikymmentä, aina tutkimusyksikön perustamisesta lähtien.

Palvelut yrityksille

Pinnoitusmateriaalit altistuvat erilaisille ympäristötekijöille, kuten vesi, kosteus, suola, UV-säteily, lämpö ja kylmyys. HAMK Techissä näiden tekijöiden vaikutusta voidaan testata kiihdytetyillä kokeilla. Kehitämme jatkuvasti testausmenetelmiämme ja -laitteistoamme ja osallistumme aktiivisesti ohutlevyjen pitkäaikaiskestävyyden tutkimukseen.

Esimerkkejä  palveluistamme:

 • Korroosiotutkimukset (esim. suolasumutestaus)
 • Olosuhderasitus (lämpötilan, kosteuden ja UV-säteilyn vaikutukset)
 • Ulkotestaus (sää- ja ilmastorasitus, likaantuminen ulkona)
 • Väri- ja kiiltomittaukset olosuhdetestien aikana
 • Pinnoitteiden adheesiotestaus

Tutkimusryhmän käynnissä olevat hankkeet

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

Biotalous 4.0

 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

Koneet ja laitteet

Käytössämme olevat koneet ja laitteet:

 • Korroosiotestilaitteet
  • Ascott CC 1300, Q-Fog CCT 600, Q-Fog CCT 1100
 • UV ja kosteusrasituslaitteet
  • QUV Accelerated Weathering Tester, model QUV/ spray, QUV Accelerated
  • Weathering Tester, model QUV, Atlas UV2000 Fluorescent UV/Condensation Weathering device, QCT Condensation tester
 • Espec ARS-0680, lämpö-, kylmä- ja kosteuskaappi
 • Datacolor 600 TM -spektrofotometri värierojen mittaukseen ja Micro TRI Gloss -kiiltomittari

Käytössämme lisäksi pinnoitteiden mekaanisia testilaitteita sekä ulkotestikentät Hämeenlinnassa ja Mustialassa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU