Pitkäaikaiskestävyys - Hämeen ammattikorkeakoulu
Pitkäaikaiskestävyys
mies seisoo kattomateriaalien vieressa
Mies seisoo pintamateriaalien vieressä.

Pitkäaikaiskestävyys

​Tutkimme materiaalien ja tuotteiden pitkäaikaiskestävyyttä ja pinnoitteiden ominaisuuksia yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Olemme suuntautuneet erityisesti pinnoitettujen teräsohutlevymateriaalien ominaisuuksien tutkimukseen, mutta teemme tutkimus- ja testaustyötä myös muille metallimateriaaleille sekä muoveille ja komposiiteille. Olemme tehneet pitkäaikaiskestävyyteen liittyvää tutkimustyötä jo kaksi vuosikymmentä, aina tutkimusyksikön perustamisesta lähtien.

Pitkäaikaiskestävyys-tutkimusryhmä on vahvasti mukana kansainvälisessä ICP Materials -verkostossa, jossa tutkitaan ilmansaasteiden vaikutusta materiaaleihin, mukaan lukien historialliset ja kulttuuriperintökohteet.

Olemme myös mukana kansainvälisessä Bioadheesiotutkimuksen verkosto ENBA:ssa. ENBA on COST Action -verkosto, joka yhdistää biologiseen adheesioon liittyviä tutkijoita ja osaamista euroopanlaajuisesti.

Palvelut yrityksille

Pinnoitusmateriaalit altistuvat erilaisille ympäristötekijöille, kuten vesi, kosteus, suola, UV-säteily, lämpö ja kylmyys. HAMK Techissä näiden tekijöiden vaikutusta voidaan testata kiihdytetyillä kokeilla. Kehitämme jatkuvasti testausmenetelmiämme ja -laitteistoamme ja osallistumme aktiivisesti ohutlevyjen pitkäaikaiskestävyyden tutkimukseen.

Esimerkkejä  palveluistamme:

 • Korroosiotutkimukset (esim. suolasumutestaus)
 • Olosuhderasitus (lämpötilan, kosteuden ja UV-säteilyn vaikutukset)
 • Ulkotestaus (sää- ja ilmastorasitus, likaantuminen ulkona)
 • Väri- ja kiiltomittaukset olosuhdetestien aikana
 • Pinnoitteiden adheesiotestaus

Tutkimusryhmän käynnissä olevat julkisrahoitteiset hankkeet

Biohäive — Ultrakevyet häivemateriaalit luonnon raaka-aineista

 • 1.4.2019-31.12.2020
 • Rahoittaja: Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)
 • Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto, HAMK Tech alihankkijana
 • Yhteyshenkilö Päivi Laaksonen

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • 1.12.2018-30.11.2020
 • Rahoittajat: Business Finland ja hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö: Johanna Hiljanen

Biotalous 4.0

 • 1.1.2019-31.12.2021
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

Biovärit — Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille (Biocolour)

 • 1.6.2019-30.9.2022
 • Rahoittaja: Suomen Akatemia
 • Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS, HAMKissa osatoteuttajan projektipäällikkö Päivi Laaksonen

Carbon 4.0

 • 1.3.2019-31.12.2020
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Hanketta koordinoi HAMK Bio -tutkimusyksikkö, HAMK Tech osatoteuttajana

 

Koneet ja laitteet

Käytössämme olevat koneet ja laitteet:

 • Korroosiotestilaitteet
  • Ascott CC 1300, Q-Fog CCT 600, Q-Fog CCT 1100
 • UV ja kosteusrasituslaitteet
  • QUV Accelerated Weathering Tester, model QUV/ spray, QUV Accelerated
  • Weathering Tester, model QUV, Atlas UV2000 Fluorescent UV/Condensation Weathering device, QCT Condensation tester
 • Espec ARS-0680, lämpö-, kylmä- ja kosteuskaappi
 • Datacolor 600 TM -spektrofotometri värierojen mittaukseen ja Micro TRI Gloss -kiiltomittari

Käytössämme on lisäksi pinnoitteiden mekaanisia testilaitteita sekä ulkotestikentät Hämeenlinnassa ja Mustialassa.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU