Puurakenteet - Hämeen ammattikorkeakoulu
Puurakenteet
Lankku lujuustestissä
Lankku lujuustutkimuksessa.

Puurakenteet

 

Puurakentamisella on keskeinen rooli rakennusteollisuudessa. Puurakenteiden tutkimus- ja kehitystyöllä pyritään tukemaan puun käytön lisääntymistä kestävänä rakennusmateriaalina tekemällä teknistä ja tieteellistä tutkimusta. Tavoitteenamme on auttaa alan toimijoita saamaan laajempaa ymmärrystä perusmateriaaleista, kehittämään lisäarvoa tuottavia puutuotteita sekä edistämään teollista puurakentamista ja puutuotteiden vientiä.

Kuulumme myös Kestävän rakentamisen edistäjät -verkostoon.

Tutkimusryhmän käynnissä olevat julkisrahoitteiset hankkeet

Sustainable, high-performance building solutions in Wood (HiBiWood)

  • 1.9.2020-31.8.2023
  • Rahoittaja: Erasmus +
  • Projektipäällikkö HAMKissa: Cristina Tirteu

Palvelut

Puun ominaisuudet voivat vaihdella merkittävästi sen lajin, sijainnin ja ilmaston vuoksi. Havupuita käytetään enimmäkseen rakentamisessa, mutta lehtipuiden käyttö on yleistymässä maailmanlaajuisesti niiden lisälujuuden ja jäykkyyden vuoksi.

Laboratorioissamme on laajat mahdollisuudet tehdä kokeellista tutkimusta eri puumateriaalien ja puurakenteiden jäykkyys- ja lujuusominaisuuksiin sekä pitkäaikaiseen kestävyyteen liittyen.