Uudet teknologiat osaamisen kehittämisessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uudet teknologiat osaamisen kehittämisessä
Person
-

Uudet teknologiat osaamisen kehittämisessä

Jatkuvan oppimisen digitaaliset ympäristöt

Uudet teknologiat osaamisen kehittämisessä -tutkimusalue tuottaa tutkittua tietoa digitaalisuuden hyödyntämisestä ja pedagogiikasta ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa, ja työelämässä. Teknologian rooli opetuksessa ja koulutuksessa on kasvanut merkittävään asemaan ja uusia ratkaisuja kehittyy nopeasti. Teknologiadisruptio heijastuu suoraan myös yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeisiin. Uudet teknologiat osaamisen kehittämisessä -tutkimusalue tukee osaamisen kehittymistä ja uudistaa työelämää kehittämällä ja tutkimalla jatkuvan oppimisen digitaalisia ympäristöjä. Tällä hetkellä kehittyvimpiä teknologioita ovat XR-teknologiat, tekoäly ja robotiikka. 

Kehitämme ja tutkimme uusien teknologioiden hyödyntämistä koulutuksessa ja arvioimme osaamisen kehittymistä sekä oppimiskokemusta hyödyntämällä tutkimusmenetelmiä monipuolisesti erityisesti painottaen pedagogiikkaa kaikissa kehittämishankkeissa. 

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä HAMK Smart -tutkimusyksikön kanssa. Tutkimusalue on aloittanut toimintansa syksyllä 2020 ja sen tavoitteena on yhdistää HAMK Edun vahva osaaminen ammatillisesta koulutuksesta ja jatkuvasta oppimisesta  ja HAMK Smartin teknologiaosaaminen, erityisesti pelimoottoreissa (VR) ja data-analytiikassa. Lisäksi tiivis yhteistyö HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa avaa tutkimusalueelle yhteydet ammatillisen koulutukseen, työelämätoimijoihin ja muihin sidosryhmiin.

Tutkimusalueen toiminnasta ja tuloksista hyötyvät opiskelijat, opettajat, kouluttajat ja johtajat korkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, kaupungeissa, kunnissa ja yrityksissä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU