HAMK Edu – uutta luovaa osaamista - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Edu – uutta luovaa osaamista
Kaksi naista selaa kirjaa ja juttelee yhdessä pöydän ääressä.
Opetustilanne

HAMK Edu – uutta luovaa osaamista

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

Tutkimusyksikkömme tavoitteena on uudistaa tutkimusperusteisesti niin kansallisia kuin kansainvälisiä koulutusjärjestelmiä, ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta, ammatillista opettajankoulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista työelämän organisaatioissa.

Yksikkömme asiantuntijat toimivat aktiivisesti ammattikasvatuksen, jatkuvan oppimisen, ohjauksen, digitaalisten oppimisratkaisujen ja korkeakoulupedagogiikan niin kotimaisissa kuin globaaleissa verkostoissa sekä kansallisilla koulutuksen ja ohjauksen foorumeilla.

Tuotamme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa työelämään ja yhteiskuntaan hyödyllisiä ratkaisuja osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseksi. Tätä tehdään tulevaisuutta rakentaen tutkimalla, kehittämällä, arvioimalla ja ennakoimalla.

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Teemme TKI-toimintaa merkittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, jotka keskittyvät koulutusjärjestelmien ja jatkuvan oppimisen uudistamiseen yhteiskunnissa. Yhteistyötä tehdään ammatillisten opettajakorkeakoulujen, muiden korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden, ammatillisen koulutuksen ja työelämän organisaatioiden kanssa.

HAMK on osa kahdeksan eurooppalaisen korkeakoulun RUN -Eurooppa-yliopisto allianssia, jonka tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta. Tutkimusyksikkömme vastaa erityisesti pedagogisen kehittämisen ja tutkimuksen osuudesta. 

HAMK on myös osana ammatillisten opettajakorkeakoulujen perustamaa tutkimusryhmää.

Tietoa tutkimusyksiköstä

HAMK Edu -tutkimusyksikössä tutkitaan, tuetaan, kehitetään ja uudistetaan mm. ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta, opettajankoulutusta, työyhteisöjä ja organisaatioita. Tutkimus- ja kehittämistyömme painopisteet ovat tällä hetkellä neljällä eri tutkimusalueella: Ammatilliset opettajankoulutukset, Elinikäinen uraohjaus, Tulevaisuuden työ ja ammatillinen koulutus ja Uudistuva korkeakoulutus – LearnWell.

Vastaamme ammatillisen opettajakorkeakoulun TKI-toiminnasta ja teemme monialaista yhteistyötä muiden HAMKin koulutus- ja tutkimusyksiköiden kanssa. Olemme vahvasti mukana tuotteistamassa koulutusvientituotteita ja kehittämässä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä yhdessä HAMK Globalin kanssa. Osaamisen vienti ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on tärkeä osa tutkimusyksikkömme toimintaa. Myös jatkuvan oppimisen tuotteistaminen HAMK Upin kanssa linkittyy vahvasti päivittäiseen toimintaamme.

HAMK Edu -tutkimusyksikkö on aktiivisesti mukana koulutusta ja koulutusjärjestelmiä uudistavassa kehityksessä globaalissa toimintaympäristössä ennakoiden työelämän muutoksia. Olemme käytettävissä yhteistyökumppanina mm.  työn murroksen, innovoinnin, jatkuvan oppimisen, verkostotyön sekä osaamisen johtamisen tutkimusteemoja tukevissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Lue lisää HAMKin tutkimusyksiköiden monialaisesta tutkimusosaamisesta työelämän tarpeisiin täältä.

Yksikkömme sijaitsee Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa osoitteessa Visamäentie 35 A. Katso tarkemmat yhteystiedot täältä.

 

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Tälle välilehdelle on koottu tutkimusyksikön hankkeet, joilla on englanninkieliset hankesivut. Teemme kansainvälistä yhteistyötä myös muissa hankkeissamme, jotka esitellään käynnissä olevat hankkeet / päättyneet hankkeet -välilehdillä (suomeksi).

 

Education Modernization Brazil, Colombia, Europe – The New Era of Digital Higher Education Cooperation (EMBRACE)

 • Toteutusaika: 1.4.2023-31.3.2026
 • Rahoittaja: Erasmus+

SYNBEE: Expanding Synthetic Biology Entrepreneurial Ecosystems

 • Toteutusaika: 1.2.2023-31.1.2025
 • Rahoittaja: Horizon Europe and Research Innovation Programme

Individualized Learning in Collaborative and Blended Learning Environments

 • Toteutusaika: 1.1.2022-31.12.2023
 • Rahoittaja: Erasmus+

Governance for Inclusive Vocational Excellence (GIVE)

 • Toteutusaika: 1.11.2020-31.9.2024
 • Rahoittaja: Erasmus+, Centres of Vocational Excellence

Developing Pedagogy for 21ST Century Skills in Nepal

 • Toteutusaika: 01.09.2020-31.08.2024
 • Rahoittaja: Ulkoministeriö/HEI-ICI-ohjelma

 

PÄÄTTYNEET

 

Marketing through Europe (MaTE)

 • Toteutusaika: 01.10.2020-30.09.2023
 • Rahoittaja: Erasmus+

NextSteps@TechVET

 • Toteutusaika: 01.09.2020-31.08.2023
 • Rahoittaja: Erasmus+

Innovative Training Solutions for Learning at Work in Disruptive Industries – StiLLLearning

 • Toteutusaika: 1.10.2020-30.9.2022
 • Rahoittaja: Erasmus+ 

Global Competence in Teacher Education 

 • Toteutusaika: 01.09.2019-31.08.2022
 • Rahoittaja: Erasmus+

STRengthen socio-Emotional competeNce to Guidance pracTitioners 

 • Toteutusaika: 01.09.2019-31.08.2022
 • Rahoittaja: Erasmus+

New Skills for VET Teachers

 • Toteutusaika: 01.09.2019-31.08.2022
 • Rahoittaja: Erasmus+

EMVITET – Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0 

 • Toteutusaika: 15.1.2019-30.6.2022
 • Rahoittaja: Erasmus+

Bioeconomy 4.0 & Carbon 4.0

 • Toteutusaika: 1.3.2019-31.12.2021
 • Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Network PedaQA/2020

 • Toteutusaika: 15.5.2020- 1.10.2021
 • Rahoittaja: Nordplus

Network ITTVET/2019

 • Toteutusaika: 15.5.2019-1.5.2021
 • Rahoittaja: Nordplus

SOSTRA – Soft Skills Training and Recruitment of Adult Educators 

 • Toteutusaika: 01.10.2018-30.09.2020
 • Rahoittaja: Erasmus+

Toolkit for the practical use of skills competitions in vocational education

 • Toteutusaika: 04.09.2017-03.07.2020
 • Rahoittaja: Erasmus+ KA2

TTP NEPAL – Teacher Preparation Program through ODL Mode for Enhancing Qualification in Education

 • Toteutusaika: 01.03.2017-20.03.2020
 • Rahoittaja: Ulkoministeriö/HEI-ICI-ohjelma

DC4WORK – Work-based learning in a digital age – promoting digital competences for better employability and innovation

 • Toteutusaika: 01.10.2017-30.09.2019
 • Rahoittaja: Erasmus+ KA2

Y-Robo Project

 • Toteutusaika: 17.04.2018-31.03.2019
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO)

EEP Empowering ePortfolio Process 

 • Toteusaika: 01.09.2016-30.11.2018
 • Rahoittaja: Erasmus+ KA2

See the Goal! 

 • Toteutusaika: 01.11.2016-31.10.2018
 • Rahoittaja: Erasmus+ KA2

 

 

Blogi

Ihmiset istumassa nojatuoleissa

Twitter

Unable to load Tweets